Download
charakteristika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHARAKTERISTIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

533 Views Download Presentation
Download Presentation

CHARAKTERISTIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHARAKTERISTIKA Zina Kuncienė

 2. CHARAKTERISTIKOS DALYS CHARAKTERISTIKA PORTRETAS KOMENTUOJANTI ŽMOGAUS BŪDO BRUOŽUS ŽMOGAUS GYVENIMO APRAŠYMAS Zina Kuncienė

 3. Darbai, kuriuos reikia atlikti • 1. Pristatyk, ką charakterizuosi (autorius, kūrinys). • 2. Paminėk 2- 3 svarbiausius bruožus. Konkrečiam būdo bruožui aptarti gali prireikti daugiau negu vienos pastraipos. • 3. Gerai apmąstyk, kuri detalė pagrįs veikėjo ypatybes, jas tinkamai surikiuok plane. • 4. Pirmas kiekvienos pastraipos sakinys teigia, kad veikėjui būdingas kuris nors bruožas, o kiti sakiniai tai įrodo. Zina Kuncienė

 4. Būdobruožai: • Aktyvus, atkaklus, bebaimis, darbštus, drąsus • Energingas, griežtas, iniciatyvus, kūrybingas • Kruopštus, narsus, pareigingas, reiklus, stropus • Veiklus.... Zina Kuncienė

 5. Ar aiškios šių žodžių reikšmės: • Išpaikėlis • Opuolis • Nepatiklus • Įtarus • Negrabus • Pasipūtėlis Zina Kuncienė

 6. Žodžiai, nusakantys žmonių tarpusavio santykius • Kilnus, doras, garbingas, taurus, orus • Lipšnus, meilingas, atidus, kandus, pašaipus • Ironiškas, dygus, užgaulus, atžarus, stačiokas, storžievis, veidmainis, godus Zina Kuncienė

 7. Galima žmogų apibūdinti tarptautiniais žodžiais • Skeptikas, aferistas, šarlatanas, egoistas • Ambicingas, arogantiškas, fantastas • Kolegiškas, filantropiškas, melancholiškas ir pan. Zina Kuncienė

 8. Frazeologizmai • Akių dūmėjas • Geros galvos • Vėjo botagas • Tinginių maišas • Molio Motiejus • Vėjo pamušalas • Tinginių pantis • Pagyrų puodas Zina Kuncienė

 9. Charakteristika Batsiuvys buvo įdomus žmogus. Jis žinojo daugybę įvairių istorijų, nuotykių, mokėjo juos vaizdingai pasakoti, lyg pats būtų matęs. Su vaikais jis kalbėdavo rimtai, kaip su suaugusiais, nors jo istorijos buvo linksmos nuo pradžios iki galo. Berniukai kvatodavo už pilvų susiėmę, o jo akyse šokinėdavo gudrūs velniūkščiai. Zina Kuncienė

 10. Charakteristika ar portetas? Jo buvo kiaurai veriančios akys, akmeninis veidas. Jis tiesiog bijojo Senkaus. Jį gąsdino šio žmogaus rūstumas, šaltas metalinis balsas, veidas, kuriame retai pasirodydavo kažkas panašaus į šypseną. O juokdavosi dar rečiau, ir ne kaip visi žmonės, o su įniršiu, piktai, grasinančiai. Zina Kuncienė

 11. UŽDUOTIS Aprašykite savo suolo draugo išvaizdą, pabandykite nusakyti jo charakterio bruožus Zina Kuncienė

 12. PORTRETAS Zina Kuncienė

 13. Portretas- tai žmogaus išvaizdos aprašymas • Pirmiausiai pristatyk skaitytojui, ką nori aprašyti. • Aprašyk bendrą įspūdį (ūgis, laikysena, amžius) • Atkreipk dėmesį į veido bruožus(akys, kakta, nosis, lūpos) • Nepamiršk charakterio atspindžio išvaizdoje. Zina Kuncienė

 14. Sugrupuokite, kurie žodžiai nusako figūrą, kurie ūgį: Žemas, aukštas, stotingas, ištįsęs, mažaūgis, liemeningas, gūra, džiūsna, kresnas, augalotas, ilgšis, lieknas, išvaizdus, išdrykėlis Zina Kuncienė

 15. Papildykite savo pavyzdžiais: • Veidas- tamsus, besišypsantis... • Kakta- aukšta, siaura... • Antakiai- tankūs, lenkti... • Lūpos- putlios, siauros... • Nosis- tiesi, trumpa... • Smakras- kampuotas, apvalus... • Plaukai- šviesūs, vešlūs... • Rankos- šiurkščios, įdiržusios... Zina Kuncienė

 16. Ką reiškia šie frazeologizmai? • Iš akies trauktas • Mietą prarijęs • Pelų maišas • Iš pieno plaukęs • Salonų lėlė • Juokų maišas • Aukso širdis • Angelo siela • Į pilvą išėjęs • Iš stuomens ir liemens • Be galvos Zina Kuncienė

 17. Pabaikite žodžių junginius: • Apsivilkęs... • Apsimovęs.... • Užsidėjęs... • Užsimovęs... • Užsisegęs... Zina Kuncienė

 18. Tai nelietuviški žodžiai, venk jų: • Basanoškės • Kurtkė • Guzikas • Bliuzkutė • Šlipsas • Tašė • Grafkė • Bantas • Tapkės • Kalnierius Zina Kuncienė

 19. Kur tai skaitėte, kieno tai portretas? Įsivaizduokite augalotą riterį, tvirto kūno sudėjimo, plačiapetį, žaliūką, jojantį stambiu juodžiu. Matyti tamsiai įdegę ir įraudę skruostikauliai ir didelės mėlynos akys. Laikysena rodė nerūpestingą linksmumą, baimės nepažįstančią savikliovą ir protą... Zina Kuncienė

 20. UŽDUOTIS APRAŠYKITE SAU ARTIMĄ ŽMOGŲ Zina Kuncienė