Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan - PowerPoint PPT Presentation

estralita
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan

play fullscreen
1 / 48
Download Presentation
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
178 Views
Download Presentation

Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Khutbah Multimedia Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan EtikaKerjaMuslim 25 Rabiulakhir 1429 / 2 Mei 2008 1

 2. PujianKepada Allah S.W.T. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ Segalapuji-pujianbagi Allah S.W.T., TuhansekalianAlam, yang memberiganjaranbagiorang-orangbertakwadantiadapadaNyapermusuhanmelainkankeatasorang-orang yang zalim 2

 3. Syahadah أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيْكَ لَهُ، الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اْلأَمِيْنِ Akubersaksibahawatiadatuhan yang disembahmelainkan Allah yang MahaEsadantiadasekutubagiNya. AkujugabersaksibahawaNabi Muhammad S.A.W. adalahhambaNyadanrasulNya. 3

 4. Selawat اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ الْمَخْلُوقِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ Ya Allah, cucurilahrahmatdansejahterakeatasjunjungankamiNabi Muhammad S.A.W. sertakeluargadanseluruhsahabatnya. 4

 5. Allah S.W.T. berfirman : وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْن 5

 6. PesananTakwa اِتَّقُوْا اللهَ، أُوْصِيْكُمْ وَإِياَّيَ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ، فَقَدْ فَازَ المُتَّقُوْنَ، وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وَاتَّقُوْا اللهَ ياَ أُوْلِي اْلأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ Bertakwalahkepada Allah denganketaatan, sesungguhnyaberjayalahorang-orang yang bertakwa. 6

 7. Seruan Marilahmeningkatkanketakwaankepada Allah dengan : Melaksanakansemuaperintah yang diwajibkan Menjauhisegalalarangannya Semogamendapatkebahagiaandiduniadanakhirat 7

 8. TajukKhutbah EtikaKerjaMuslim 8

 9. Pendahuluan Kegiatanuntukmendapatkanrezeki Pekerjaan Bidangkehidupan yang utamadalam Islam Menjadiibadatjikamemenuhisyarat-syaratnya 9

 10. Islam memandang : Kerjasendiri Mulia Makangaji Malasbekerja Hina Harapkanehsanorang lain 10

 11. Galakkanbekerjaditujukankepada : KaumLelaki Bertanggungjawab Memberinafkahkepadakeluarga 11

 12. Hadis DaripadaAz-Zubair Bin Awwam R.A. bahawaRasulullah S.A.W. bersabda : َلأََََََََََن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيْ بِحَزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَكُفُّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَمْ مَنَعُوْهُ. 12

 13. MaksudHadis “Bahawaseseorang yang mengambilseberkaskayuapidandiletakkandiatasbelakangnyauntukdijual, Allah melindungimaruahnya. Itulebihbaikbaginyadaripadameminta-mintakepadaorang lain samaadamerekamemberinyaatautidak.” 13

 14. Islam menyerukitasupaya : Bekerja Dalamperkarahalal Menjauhiharam KERANA Nafkahkepadaahlikeluarga Mendapatkankeberkatan 14

 15. Hadis DaripadaRafik Bin Khudaij R.A. bahawaRasulullah S.A.W. bersabda : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قاَلَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ “Apakahpekerjaan yang paling baik? Rasulullah S.A.W. menjawab : pekerjaanseseorangdengantangannyadansemuajualbeli yang mabrur ( baikdantidakbercampurdenganperkara-perkara yang diharamkan).” 15

 16. Islam telahmenggariskan : Beberapaperkarapentingdalametikabekerja Antaranya 16

 17. Pertama : Berdisiplindanmenepatimasabekerja Pendapatan yang diperoleh Berdasarkanmasabekerja Merupakanamanah Ingatlah Segalatingkahlakuakandibongkaroleh Allah S.W.T diakhirat 17

 18. Allah S.W.T. berfirman : وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ “Katakanlah (wahai Muhammad): Beramallahkamu (akansegala yang diperintahkan), maka Allah danRasulNyasertaorang-orang yang berimanakanmelihatapa yang kamukerjakandankamuakandikembalikankepada (Allah) Yang Mengetahuiperkara-perkara yang ghaibdan yang nyata, kemudianIamenerangkankepadakamuapa yang kamutelahkerjakan". 18

 19. Kedua : Tidakmengabaikanperintah Allah sewaktubekerja Kita hendaklahmenunaikantanggungjawabterhadap Allah Walaupunketikasedangbekerja Solattidakbolehditinggalkan 19

 20. Para majikanhendaklah : Memberikelonggarankepadaparapekerja Menunaikankewajipanmereka Bagimenjaminkeberkatanrezeki Pekerjatidakbolehmengambilkesempatandaripadakelonggaran yang diberikan 20

 21. Allah S.W.T. berfirman : 21

 22. MaksudAyat : “Wahaiorang-orang yang beriman! Janganlahkamudilalaikanoleh (urusan) hartabendakamudananak-pinakkamudaripadamengingati Allah (denganmenjalankanperintahNya). Dan (ingatlah), sesiapa yang melakukandemikian, makamerekaitulahorang-orang yang rugi.” 22

 23. Ketiga : Tidakmelakukanpenipuan Islam melarangkitamelakukanpenipuandidalam Jualbelidansegalabentukmuamalat Perniagaan 23

 24. Hadis : DaripadaNafik Bin Umar R.A. bahawaRasulullah S.A.W. bersabda : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيءٌ فَقَالَ بِعْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 24

 25. MaksudHadis : “Rasulullah S.A.W. telahmelaluigeraimakanandanpenjualnyatelahmemperelokkan (menghiaskan) makanan yang telahrosaklaluBagindamemeriksamakanantersebutdengantangannya. KemudianBagindabersabdakepadapenjualitu : Jualdanbahagikansetiapbahagianmengikutkualitinya, keranasesiapa yang menipukamidiabukanlahdarigolongankami”. 25

 26. Keempat : Bekerjasecaratekundanamanah Pekerjaanmerupakanamanah yang mestidilaksanakanmengikutkepakaran Pekerjaan yang dilaksanakandenganbaikmembuahkanhasil yang kualiti Allah menyukaiorang yang bekerjadengantekun 26

 27. Hadis : DaripadaAisyah R.A. bahawaRasulullah S.A.W. bersabda : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ “Sesungguhnya Allah mengasihiseseorang yang apabilamelakukansesuatukerjadiamelakukannyadengantekun”. 27

 28. Kelima : Toleransi Pentingbagimembentukorganisasi yang mantapdanteguh SifatToleransi Melahirkanpekerja yang cemerlangdanmajudalamkerjaya 28

 29. Keenam : Patuhpadaarahanketua Perancang Ketua Pentadbir Dapatmentadbirorganisasidenganbaikjikadipatuhiolehorangbawahannya 29

 30. Kesimpulan : PERTAMA Islam menggalakkankitamencarirezeki yang halal KEDUA Islam memandangmuliamereka yang bekerja KETIGA Pekerjaperlutekundanamanahketikabertugassertaelakkanpenipuan KEEMPAT Hendaklahmengamalkansikaptolakansurdanelakkanpermusuhan 30

 31. Allah S.W.T. berfirman : 31

 32. MaksudAyat : “Sesiapa yang beramalsolehdarilelakiatauperempuansedangiaberiman, makasesungguhnyaKamiakanmenghidupkandiadengankehidupan yang baikdansesungguhnyakamiakanmembalasmerekadenganmemberikanpahala yang lebihdariapa yang merekatelahkerjakan”. 32

 33. KhutbahKedua الخطبة الثانية

 34. PujianKepada Allah S.W.T. الْحَمْد ُلِلَّهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 35. Allah S.W.T. berfirman : SurahJumu’ah : Ayat 8

 36. Selawat اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أجْمَعِيْنَ Ya Allah, cucurilahrahmatdansejahterakeatasjunjungankamiNabi Muhammad S.A.W. sertakeluargadanseluruhsahabatnya.

 37. PesananTakwa اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ Bertaqwalahkepada Allah S.W.T. dengansebenar-benartaqwa. Janganlahkamumatimelainkandalam agama Islam.

 38. Allah S.W.T. berfirman : Surah al-Ahzab : Ayat 56

 39. Seruan Sabanharikitamenyaksikankematian Sedarlah ! Kita sudahkesuntukanmasa Gilirankitaakantibauntukbertemu Allah Kematianakanmengekoridanmenjejakikitatidakkiradimanakitaberada

 40. Allah S.W.T. berfirman : Surah an-Nisaa’ : Ayat 78

 41. MaksudAyat : “Di manajuakamuberada, mautakanmendapatkankamu, sekalipunkamuberadadalambenteng-benteng yang tinggilagikukuh. Jikaberolehkebaikan, merekaberkata: Iniadalahdarisisi Allah danjikaditimpabencana pula, merekaberkata: Iniadalahdarisisimu. Katakanlah: Semuanyaituadalahdarisisi Allah. Makaapakah yang menyebabkankaumituhampir-hampirtidakmemahaminasihatdanpengajaran?”

 42. Persoalan ? Apakahpersiapankitatelahcukupuntukmenghadapikematian ? Marilahkitamenyediakan : Iman yang mantap Denganpenuhkeikhlasandankeinsafan Amaldantakwa yang teguh

 43. Doa : اَلَّلهُمَّ اغفِر لِلمُسلِمِينَ وَالمُسلِمَاتِ وِالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنَاتِ اﻷَحياَءِ مِنهُم وَاﻷَموَاتِ Ya Allah, ampunkanlahdosagolonganmuslimindanmuslimat, samaada yang masihhidupatau yang telahmati.

 44. اللَّهُمَّ أنْزِلِ الرَّحْمَةَ عَلَى السَّلاطِينِ الْكِرَامِ وَوُلاَةِ الْمُسْلِمِينَ الْعِظَامِ الَّذِيْنَ قَضَوْا بِالْحَقِّ وَبِهِ كَانُوا يَعْدِلُونَ Ya Allah anugerahkanlahrahmatkeatas Raja-raja kamidanpemimpin-pemimpinkami yang memerintahsecaraadildansaksama.

 45. وَخُصُوصًا عَلَى سري ڤادوک بكيندا يع دڤرتوان اكوع الواثق بالله توانکو مِيزان زَينَ العاَبِدِين اِبنِ الَمرحُوم سلطان محمود المُکتَفِى باِللّٰه شاهوعَلَى سري ڤادوک بكيندا راج ڤرميسوري اكوع توانکو نورزاهرة KHUSUSNYA KE ATAS SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG AL-WATHIQU BILLAH TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN IBN AL- MARHUM SULTAN MAHMUD AL-MUKTAFI BILLAH SHAH DAN SERI PADUKA BAGINDA RAJA PERMAISURI AGONG TUANKU NUR ZAHIRAH

 46. اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَالِيْزِيَا وَسَائِرَ بِلادِ الْمُسْلِمِينَ طَيِّبَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً رَخِيَّةً Ya Allah jadikanlah Malaysia danseluruhnegarakaumMuslimindalamkeadaanamandandamai.

 47. رَبَّنَا لاَتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ YaTuhankami, janganlahengkaumengubahhatikamiselepasEngkaumemberihidayahkepadakamidankurniakanlahkamirahmatdisisiMusesungguhnyaEngkaulahMahaPemberi.

 48. رَبَّناَ اَتِنَا فِي الدُّنياَ حَسَنَةً وَفِي اﻷَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ya Allah, YaTuhankami, anugerahkanlahkamidengankebaikandiduniadandiakhirat, sertajauhilahkamidaripadaazabapineraka.