OKTV feladatok megoldása C#-ban - PowerPoint PPT Presentation

oktv feladatok megold sa c ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OKTV feladatok megoldása C#-ban PowerPoint Presentation
Download Presentation
OKTV feladatok megoldása C#-ban

play fullscreen
1 / 11
OKTV feladatok megoldása C#-ban
178 Views
Download Presentation
essien
Download Presentation

OKTV feladatok megoldása C#-ban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OKTV feladatokmegoldása C#-ban A 2006. évi OKTV döntő1. feladatának megoldása Cserép Máté

 2. Miről lesz szó az előadásban? • A feladat megismerése • A feladat átfogalmazása • A megoldás menete • A felmerülő problémák lekezelése

 3. Feladat Feladat megismerése és átfogalmazása

 4. Feladat • A feladat:Egy N fős osztályban szociometriai felmérést végeztek. Minden tanuló megadta egy (-1000,1000)-es skálán, hogy az osztályban kit mennyire szeret. A pozitív számok rokonszenvet, a negatívak pedig ellenszenvet jelentenek. A baráti csoportok úgy alakulnak, hogy mindenki a neki legszimpatikusabb tanulóval van egy csoportban, ha van neki egyáltalán szimpatikus tanuló az osztályban.Készíts programot (BARATOK.PAS, BARATOK.C, …), amely megadja az osztály baráti csoportjait!A BARATOK.BE szöveges állomány első sorában a tanulók N száma (2N1000) van. A következő N sor mindegyikében N szimpátia érték van, az i-edik sor j-edik száma azt jelenti, hogy az i-edik tanulónak mennyire szimpatikus a j-edik tanuló. Saját magát mindenki biztosan 0 szimpátiára értékeli. Egy soron belül egyforma számok nem lehetnek!A BARATOK.KI szöveges állomány első sorába a baráti csoportok K számát kell írni! A következő K sor mindegyikébe egy-egy baráti csoport tanulói sorszáma kerüljön! Mindegyik sorban annyi tanuló sorszáma legyen egy-egy szóközzel elválasztva, ahányan abba a baráti csoportba tartoznak! A baráti csoportok tagjai tetszőleges sorrendben kiírhatók.

 5. Átfogalmazott feladat • A feladat matematikai megfogalmazása:Adott egy N csúcsú gráf, amelynek minden csúcsából pontosan 1 darab irányított él indul ki. Hurokélek lehetségesek. Bontsuk ezt a gráfot a lehető legtöbb diszjunkt részgráfra és nevezzük meg az egyes részgráfok csúcsait.

 6. Megoldás Megoldás menete és nehézségei

 7. Megoldás • Adatok tárolása könnyen kezelhető és feldolgozható formában. • A csúcsok megszámozása, azonos számot kapnak az egy részgráfba tartozók, a kapcsolatban állók.

 8. Felmerülő problémák • Végtelen ciklus elkerülése: • Hurokélek esetén, • Körök esetén • A kiosztott sorszám módosítása visszamenőlegesen.

 9. Megoldás • Adatok tárolása könnyen kezelhető és feldolgozható formában. • A csúcsok megszámozása, azonos számot kapnak az egy részgráfba tartozók, a kapcsolatban állók. • Az eredmény kiírása, az azonos számmal rendelkező csúcsok kerüljenek egy sorba.

 10. További információk: • A rendezvény honlapja: • http://www.microsoft.com/hun/tantov2007

 11. Köszönöm a figyelmet! Cserép Máté cserep.mate@gmail.com