Opera n program rozvoj venkova a multifunk n zem d lstv
Download
1 / 11

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Ministerstvo zemědělství Odbor Řídící orgán OP. OP Zemědělství.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství' - esme


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opera n program rozvoj venkova a multifunk n zem d lstv
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Odbor Řídící orgán OP


Op zem d lstv
OP Zemědělství

 • Účel - podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů, podpora lesního a vodního hospodářství, a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova

 • Cíl - podpora trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel

 • Spolufinancování projektů - orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a  Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG)

2


Priority op zem d lstv
Priority OP Zemědělství

 • Priorita I. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství

 • Priorita II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

 • Priorita III. Technická pomoc

3


P ehled opat en op zem d lstv
Přehled opatřeníOP Zemědělství

 • 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků

 • 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

 • 1.3 Lesní hospodářství

 • 2.1 Podpora přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

 • 2.2 Odborné vzdělávání

 • 2.3 Rybářství

 • 3.1 Technická pomoc

4


1 3 lesn hospod stv
1.3 – Lesní hospodářství

 • Podopatření 1.3.1 – Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

  Co lze financovat?

  • ochranná opatření, rekonstrukce poškozených porostů a obnova lesa po kalamitních těžbách

  • preventivní protipovodňová opatření a odstraňování škod způsobených povodněmi

5


1 3 lesn hospod stv1
1.3 – Lesní hospodářství

 • Podopatření 1.3.2 – Investice do lesů

  Co lze financovat?

  • výstavba, rekonstrukce, modernizace lesní dopravní sítě

  • výstavba, rekonstrukce, modernizace zařízení upravující vodní režim

  • turistická a rekreační funkce

  • pořízení strojů

6


1 3 lesn hospod stv2
1.3 – Lesní hospodářství

 • Podopatření 1.3.3 – Sdružování majitelů lesa

  Co lze financovat?

  • výdaje na zařízení kancelářských prostor, na pořízení předmětů souvisejících s činností sdružení minimálně po dobu pěti let

7


1 3 lesn hospod stv3
1.3 – Lesní hospodářství

 • Podopatření 1.3.4 – Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

  Co lze financovat?

  • zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských půd

  • péče o mladé lesní kultury do doby zajištění, opakované zalesnění

8


Proces implementace projektů

Předložení žádosti

o podporu

Administrativní kontrola

žádosti

 • Výběrová kriteria:

 • např.

 • finanční zdraví

 • požadovaná

 • výše podpory

 • - realizace projektu

 • v oblasti CHKO

 • Hodnocení přijatelnosti:

 • Žadatel

 • Předmět projektu

 • Místo realizace

 • Čas realizace

 • Způsobilé výdaje

 • Finanční plán

Hodnocení projektu

Výběr projektů

ke spolufinancování

Rozhodnutí

Podpis Podmínek žadatelem

Realizace projektu

9


Proces proplacení projektů

Předložení žádosti

o proplacení projektu

 • Kontrola na místě:

 • soulad

 • s projektovou

 • dokumentací

 • soulad s národní

 • legislativou

 • soulad

 • s legislativou ES

 • soulad

 • s politikami EU

Administrativní kontrola

žádosti

 • Kontrola

 • - Způsobilosti výdajů, řádného vynaložení výdajů

 • Souladu s finančním plánem

 • Požadovaných příloh k žádosti

Kontrola realizace

projektu

Potvrzení o provedení práce

Výkaz výdajů

Rozhodnutí o proplacení

10


 • Informace

  • Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

  • Programový dodatek k Operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

  • Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

   www.mze.cz / Dotace a programy / Operační program Zemědělství

   www.szif.cz /Operační program RVMZ

   www.strukturalni-fondy.cz /Strukturální fondy / Operační programy / Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

11


ad