Download
t ma 1c lietadlov park leteck ch spolo nost n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Téma 1c LIETADLOVÝ PARK LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Téma 1c LIETADLOVÝ PARK LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ

Téma 1c LIETADLOVÝ PARK LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ

204 Views Download Presentation
Download Presentation

Téma 1c LIETADLOVÝ PARK LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Téma 1cLIETADLOVÝ PARK LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ 1. ŠTRUKTÚRA LIETADLOVÉHO PARKU LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ 2. SÚČASNÝ STUPEŇ ROZVOJA LETECKEJ TECHNIKY 3. KVALITA LIETADLOVEJ FLOTILY LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ

 2. 1. Štruktúra lietadlového parku leteckých spoločností Hlavné kritéria členenia lietadiel využívaných v obchodnej leteckej doprave: • spôsob pohonu (vrtuľové, turbovrtuľové, prúdové) • veľkosť lietadiel (a ďalšie kritéria) 1.1 Vrtuľové lietadlá (lietadlá s piestovými motormi) • Prevod výkonu piestových motorov na ťažnú alebo tlačnú silu sa deje prostredníctvom vrtule. • Základný problém = obmedzená rýchlosťvrtuľových dopravných lietadiel (~400-500 km/h). • Ďalší problém - pomerne vysoká hlučnosť - najmä na dlhších letoch spôsobovala cestujúcim problémy.

 3. 1.2 Turbovrtuľové lietadlá • Turbovrtuľový motor = de facto prúdový motor, ktorého ťažná sila sa prenáša na vrtuľu. • Zavedené v 50-tých rokoch. • Priniesli zvýšenie rýchlosti a ekonomiky prevádzky lietadiel. • Do určitej miery sa uplatnili aj na zaoceánskych letoch (napr. Bristol Britannia, Lockheed Electra). • V rovnakej dobe sa na tieto trate začali rozširovať lietadlá prúdové a tieto typy z diaľkových liniek vytlačili. • Hlavní výrobcovia - ATR a Bombardier (Embraer, Antonov, Fokker a Saab).

 4. Využitie turbovrtuľových lietadiel • Doprava na kratšie vzdialenosti - turbovrtuľové lietadlá majú pri nej podstatne lepšiu ekonomiku + príprava na let, údržba atď. je pri väčšom počte cyklov (letov) podstatne lepšia. • Doprava na menej vyťažených linkách - kapacita ~20 až 70 miest zodpovedá potrebám menších trhov s dopytom po väčšej frekvencii letov. • Doprava z/na menšie letisko - podstatne menšie nároky na dĺžku vzletových a pristávacích dráh (VPD) aj ďalších letiskových zariadení. • Doprava v prevádzkovo zložitejších podmienkach - vyžadujú menej zložitú údržbu a opravy. • Lepšia ekonomika prevádzky (nižšie prevádzkové náklady) -umožňuje ekonomicky efektívnu prevádzku liniek, ktoré by pri využití prúdových lietadiel nepokrývali svoje priame náklady. • Ďalší vývoj - zvyšovanie pohodlia, bezpečnosti a ekonomiky; kapacita aj rýchlosť - pravdepodobne na súčasne dosahovaných úrovniach.

 5. 1.3 Prúdové lietadlá • Prvé civilné prúdové dopravné lietadlo – de havilland Comet 1, Tu-104 (prvý úspešný používateľ na medzinárodných linkách - ČSA). • Postupne - malá kapacita = obmedzujúci faktor - vplyv aj na ekonomiku prevádzky – (kapacita medzi 100-170 cestujúcimi). • Boeing v r. 1970 - Boeing 747 Jumbo Jet - až do r. 2007 najväčšie osobné lietadlo , kapacita 400-550 cestujúcich, dolet až 13 000 km = možnosť prepravy z Európy do Austrálie s jedným medzipristátím. • Airbus A-380 - na pravidelné linky r. 2007; kapacita ~525 cestujúcich, dolet až 15 000 km. • Prúdové lietadlá = vyššia rýchlosť prepravy, nižší hluk v kabíne, väčší výkon v pomere k hmotnosti, nižšia poruchovosť.

 6. Delenie civilných dopravných lietadielpodľa kapacity a doletu • Regionálne lietadlá (do cca 100 osôb, dolet do cca 2 000 km) • Lietadlá pre stredné trate (do cca 150-180 osôb, dolet do cca 4 000 km) • Lietadlá pre diaľkové linky (do kapacity až 600 osôb, dolet až 15 000 km)

 7. Delenie civilných dopravných lietadielpodľa šírky trupu • Úzkotrupové lietadlá (narrow body) - max. 6 sedadiel v jednom rade, lietadlá regionálne a na stredne dlhé trate. • Širokotrupové lietadlá (wide body) - vyšší max. počet sedačiek v rade (až 12) = lietadlá na diaľkové linky. Delenie civilných dopravných lietadielpodľa rýchlosti letu • Podzvukové lietadlá - všetky dnes používané dopravné lietadlá. • Nadzvukové lietadlá - táto kategória dopravných lietadiel bola z civilnej dopravy vyradená.

 8. 2. Súčasný stupeň rozvoja leteckej techniky • Vývoj leteckej techniky pre civilnú prepravu sa nesústreďuje na zvyšovanie rýchlosti (ekologické a ekonomické problémy). • Súčasné dosahované rýchlosti prúdových lietadiel v oblasti okolo 900 km/h sú pre klasický prúdový pohon a konštrukciu drakov lietadiel maximálne.

 9. Hlavná pozornosť vo vývoji leteckej techniky sa preto sústreďuje predovšetkým na • Zvyšovanie bezpečnosti • Znižovanie špecifickej spotreby • Zvyšovanie doletu • Znižovanie hlučnosti • Znižovanie emisií • Zvyšovanie pohodlia • Zvyšovanie kapacity

 10. 3. Kvalita lietadlovej flotily leteckých spoločností 3.1 Priemerný vek lietadlového parku • Štatistika WATS 2007(World Aviation Conference and Tradeshow): približne 90 % lietadiel vo flotile dopravcov IATA je mladších než 20 rokov a približne 25 % mladších než 5 rokov. • Veľmi dobrý vekový priemer lietadlovej flotily = 3-5 rokov. 3.2 Vzhľad lietadiel • Vonkajšia aj vnútorná čistota, nový lak, funkčnosť všetkých súčastí v kabíne cestujúcich (bezpečnostné pásy, stolíky, operadla sedadiel, osvetlenie, úložné priestory na príručnú batožinu, toalety, atď.) a stálosť celého interiéru lietadiel = dobrý pocit zákazníkov - lietadlá sú v rukách zodpovednej LS. 3.3 Údržba lietadiel • Vysoko regulovaná činnosť; každý zásah -plne dokumentovaný, preverený a musí ho vykonať certifikovaný mechanik - schválené náradie, postupy aj náhradné diely. 3.4 Vybavenie kabíny pre cestujúcich • Z pohľadu cestujúcich dôležité kritérium kvality lietadiel = vybavenie kabíny (najmä v diaľkových lietadiel) prostriedkami komunikačnej techniky aj systémami zábavy na palube a ich technologická úroveň. 3.5 Technické kritériá lietadiel • Kvalitu lietadiel charakterizujú tiež rôzne technické a ekologické kritériá - dolet, hlučnosť, množstvo emisií, spotreba pohonných hmôt.

 11. Záver • Vývoj leteckej techniky umožnil vytvorenie globálneho, bezpečného a spoľahlivého systému LD. • Technologická a ekonomická náročnosť výroby moderných veľkokapacitných lietadiel = výroba sa koncentrovala medzi Boeing a Airbus a niekoľkých výrobcov regionálnych lietadiel - ATR, Bombardier, Embraer. • Ďalší výrobcovia - pohltení konkurenciou (McDonnell Douglas), zanikli ( Fokker, Dornier), alebo už civilné dopravné lietadlá nevyrábajú (British Aerospace, Saab). • Čoraz dôležitejšie kritérium obchodného úspechu - ekologické parametre nových typov lietadiel.