konometri 1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Økonometri 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Økonometri 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Økonometri 1. Dummy variable 17. marts 2003. Dagens program. Emnet for denne forelæsning er kvalitative variable i den multiple regressionsmodel (Wooldridge kap. 7.1-7.4) HUSK EKSAMENSTILMELDING Kvalitative variable Dummy variable for kvalitative variable med to kategorier

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Økonometri 1' - esben


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konometri 1

Økonometri 1

Dummy variable

17. marts 2003

Økonometri 1: Dummy variable

dagens program
Dagens program

Emnet for denne forelæsning er kvalitative variable i den multiple regressionsmodel (Wooldridge kap. 7.1-7.4)

 • HUSK EKSAMENSTILMELDING
 • Kvalitative variable
 • Dummy variable for kvalitative variable med to kategorier
 • Dummy variable for kvalitative variable med flere end to kategorier
 • Interaktionsled med dummy variable
 • Chow testet

Økonometri 1: Dummy variable

kvalitative variable
Kvalitative variable
 • Indtil nu har vi (hovedsagligt) set på kvantitative variable (løn, priser, forbrug, indkomst)
 • .. Men hvad med kvalitative variable?
 • Kvalitative variable:
  • Diskrete variable
 • Eksempler:
  • Køn
  • Kommune
  • Sektor
  • Arbejdstid (ikke arbejde, halvtid, fuld tid)
  • Helbred (dårligt, middel, godt)

Økonometri 1: Dummy variable

kvalitative variable1
Kvalitative variable
 • I nogle tilfælde kan udfaldene af den kvalitative variabel rangordnes. Variablen kaldes så for ordinal
 • Eksempler: arbejdstid og helbred

Økonometri 1: Dummy variable

kvalitative variable med to kategorier
Kvalitative variable med to kategorier
 • For kvalitative variable med to kategorier laves ofte en dummy variabel
 • Dummy variable
  • Diskret variabel
  • Antager kun værdien 0 og 1. Normalt antages værdien 1, når egenskaben er tilstede, f.eks. kvinde=1 når person er kvinde ellers 0
  • Dummy variable benyttes meget i regressionsmodeller
  • Kategorien hvor Dummy = 0 kaldes reference-kategorien
  • Dummy variable kaldes også for indikator variable og binære variable

Økonometri 1: Dummy variable

kvalitative variable med to kategorier1
Kvalitative variable med to kategorier
 • Dummy variable kan inkluderes i den multiple regressionsmodel som alm. forklarende variable
 • Eks: lønrelationen
 • hvor kvinde er en dummy variabel
 • Lønforskellen mellem mænd og kvinder (med samme uddannelse og erfaring) og når antagelse MLR 3 er opfyldt

Økonometri 1: Dummy variable

kvalitative variable med to kategorier2
Kvalitative variable med to kategorier
 • Fortolkning af parameteren til dummy variablen:
  • Parameteren til dummy variablen måler forskellen mellem de to kategorier
  • Inkludering af en dummy variabel kan grafisk fortolkes som et skift i konstantleddet
  • ..men afkast af de øvrige forklarende variable er de sammen for de to grupper
  • Hvis den afh. var. er lineær -> parameteren fortolkes som en absolut forskel mellem to kategorier (når man kontrollerer for øvrige forklarende variable)
  • Hvis den afh. var. i log -> parameteren fortolkes som en ca. procentuel forskel mellem to kategorier (når man kontrollerer for øvrige forklarende variable)
  • Vil man have den eksakte procentuelle forskel skal følgende formel anvendes

Økonometri 1: Dummy variable

kvalitative variable med to kategorier3
Kvalitative variable med to kategorier
 • Valg af referencegruppe:
 • Hvad hvis vi i stedet havde inkluderet en dummy for mand?
 • Man kan blot omparametrisere så får man den samme model (Husk )
 • Begge variable kan ikke inkluderes (hvis der også er et konstantled i modellen) -> Perfekt multikollinaritet

Økonometri 1: Dummy variable

evaluering af programmer
Evaluering af programmer
 • Et meget vigtigt eksempel på dummy variable er ”program evaluation”
 • Eks: Effekten af jobtræningskurser
 • Simpel tilfælde: to grupper
  • ”Treatment” (forsøgs-) gruppen: dem som deltager i programmet
  • ”control” (kontrol) gruppen: dem som ikke deltager
 • Parameteren til dummy variablen for ”treatment” gruppen måler effekten af at have deltaget
 • Det er dog meget tit at denne variabel er endogen (pga. den måde økonomiske data fremkommer)

Økonometri 1: Dummy variable

kvalitative variable med flere end to kategorier
Kvalitative variable med flere end to kategorier
 • Hvad hvis den kvalitative variabel har m kategorier (og m>2)
  • Generelt skal man lave m-1 dummy variable
  • Den kategori hvortil der ikke hører en dummy variabel kaldes reference kategorien
  • Hvis man inkluderer m dummy variable og et konstantled er der perfekt multikollinaritet
 • Parametrene til dummy variablene angiver forskellen mellem den pågældende kategori og reference kategorien
 • Betyder valget af reference kategori noget?
  • Nej, ikke for estimation, prediktioner
  • Ja, fortolkningen af parametrene til dummy variablene afhænger af reference kategorien

Økonometri 1: Dummy variable

kvalitative variable med flere end to kategorier1
Kvalitative variable med flere end to kategorier
 • Eksempel:
 • Hvad hvis man brugte dummy variable til at kontrollere for uddannelse
 • Uddannelseskategorier for højeste fuldførte udd.:
  • Folkeskole (udd<=9)
  • 10. klasse (udd=10)
  • Gymnasial ungdomsudd./erhvervsfaglig grundudd. (udd=11,12,13)
  • Videregående uddannelse (udd>13)
 • Model

Økonometri 1: Dummy variable

kvalitative variable med flere end to kategorier fortsat
Kvalitative variable med flere end to kategorier (fortsat)
 • Hvilke fordele/ulemper er der ved at bruge dummy variable?
 • Fordele: generelt mere fleksibel form
 • Ulempe: flere variable i regressionen (tab af frihedsgrader)
 • Test for betydning af den kvalitative variabel udføres ved et F-test for at alle parametrene til dummyerne er lig 0

Økonometri 1: Dummy variable

kvalitative variable med flere end to kategorier fortsat1
Kvalitative variable med flere end to kategorier (fortsat)
 • Eksempel: sammenligning af effekten af uddannelse

Økonometri 1: Dummy variable

interaktionsled med to dummy variable
Interaktionsled med to dummy variable
 • Interaktionsled med dummy variable er helt analogt til interaktionsled med kvantitative variable og ofte anvendt
 • Eksempel: Arbejdsudbud
  • Denne model er meget restriktiv (urealistisk), fordi man antager, at effekten af børn er uafhængig af køn
  • Denne restriktion kan fjernes ved at introducere et interaktionsled

Økonometri 1: Dummy variable

interaktionsled med to dummy variable1
Interaktionsled med to dummy variable
 • Eksempel: lønrelationen – interaktion mellem køn og ægteskabelig status
 • Hvorfor skal ægteskabelig status med i en lønrelation?
 • Skal der en interaktionseffekt mellem køn og ægteskabelig status med?

Økonometri 1: Dummy variable

interaktionsled med dummy variable og kvantitative variable
Interaktionsled med dummy variable og kvantitative variable
 • Interaktionsled mellem dummy variable og kvantitative variable kan fortolkes som forskellig effekt (eller afkast) af den kvantitative variabel
 • Grafisk kan det illustreres ved forskellige hældninger (se figur 7.2)
 • Eksempel: Lønrelationen- afkastet af erfaring afhænger af køn

Økonometri 1: Dummy variable

interaktionsled med dummy variable og kvantitative variable1
Interaktionsled med dummy variable og kvantitative variable
 • Tests
 • Samme afkast af erfaring:
 • Ingen forskel på mænd og kvinder:

Økonometri 1: Dummy variable

chow test
Chow test
 • Test for om der er forskel mellem to grupper
 • Modellen kan formuleres ved brug af dummy’er (d=1 for gruppe 2)
 • Hypotesen kan formuleres som
 • Hvis der er mange forklarende variable kan modellen skrives som
 • hvor g=1,2 (to forskellige grupper)
 • Hypotese
  • k+1 restriktioner

Økonometri 1: Dummy variable

chow test fortsat
Chow test (fortsat)
 • Teststørrelsen udregnes ved at lave tre regressioner af y på en konstant og (uden dummy-variable), hvor SSR størrelsen noteres:
  • Regression for gruppe 1 alene -> SSR1
  • Regression for gruppe 2 alene -> SSR2
  • Regression for både gruppe 1 og 2 ->SSRP

Økonometri 1: Dummy variable

chow test fortsat1
Chow test (fortsat)
 • Teststørrelsen
  • Hvor n er det samlede antal obs. (både fra gruppe 1 og 2)
  • k+1 er antal restriktioner
 • Teststørrelsen er F-fordelt med (k+1, n-2(k+1)) frihedsgrader
 • NB: Dette test er det klassiske F-test

Økonometri 1: Dummy variable

chow test fortsat2
Chow test (fortsat)
 • Eksempel: Lønrelation
 • Grupper: mænd og kvinder
 • Model
 • Teststørrelse (se SAS-output)
 • F-fordelt med (3,1040) frihedsgrader

Økonometri 1: Dummy variable

ad