Informatieavond st lambertusschool dinsdag 20 juni 2006
Download
1 / 16

Informatieavond ST Lambertusschool Dinsdag 20 Juni 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Informatieavond ST Lambertusschool Dinsdag 20 Juni 2006. Inloop & Koffie 20.00 Welkom 20.10 SchoolRaad 20.15 OuderVereniging 20.40 Pauze 21.00 21.15 Formatieplan 2006/2007 21.15 Sluiting 21.45 22.00. Informatieavond ST Lambertus. SchoolRaad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatieavond ST Lambertusschool Dinsdag 20 Juni 2006' - erv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informatieavond st lambertusschool dinsdag 20 juni 2006
Informatieavond ST LambertusschoolDinsdag 20 Juni 2006

 • Inloop & Koffie 20.00

 • Welkom 20.10

 • SchoolRaad 20.15

 • OuderVereniging 20.40

  Pauze 21.00 21.15

 • Formatieplan 2006/2007 21.15

 • Sluiting 21.45

  22.00


Informatieavond st lambertus
Informatieavond ST Lambertus

 • SchoolRaad

  • Leden, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

  • 2005/6

  • 2006/7


Hoe zit dat nou met die schoolraad en medezeggenschapsraad

Personeels-geleding MR

Oudergeleding MR

Ouderadviseurs

Annelies

Dekkers

Wilma

Bogaarts

Pascal

Spieringhs

Huub

Joosten

Ivo

Kaanen

Harjo

Neutkens

Monique

v. Loon

Heleen

v. Oijen

Guustaaf

Savenije

Hoe zit dat nou met die Schoolraad en Medezeggenschapsraad ?

MR

SchoolRaad


Sr mr en oudervereniging
SR, MR en Oudervereniging

 • Medezeggenschapsraad <> Schoolraad

  • MR: gekozen leden (min 10 ouderstemmen)

  • SR = MR + ouderleden

 • SR/MR <> Oudervereniging

  • SR/MR: beleid

  • Oudervereniging: activiteiten met name bedoeld voor de leerlingen zelf. (Sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreisje, sportevenementen etc)

 • 1 Vertegenwoordiger van SR/MR in OV


 • De mr is een wettelijk ingesteld orgaan
  De MR is een wettelijk ingesteld orgaan

  Volgens de wet is de instelling van de MR in het belang van

  “het goed functioneren van de onderwijsinstelling in al haar doelstellingen”


  Mr advies instemmingsrecht
  MR Advies- / Instemmingsrecht

  • verandering van de grondslag;

  • hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid,

  • beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden

  • overdracht of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

  • het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

  • deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

  • beleid met betrekking tot de organisatie van de school;

  • regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;

  • aanstelling of ontslag van de schoolleiding;

  • concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het managementstatuut;

  • beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen;

  • regeling van de vakantie;

  • het oprichten van een centrale dienst;

  • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;

  • vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school; en

  • aansluiting bij een geschillencommissie.


  Mr advies instemming srecht
  MR: Advies- / Instemmingsrecht

  • verandering van de onderwijskundige doelstellingen;

  • vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling en het zorgplan;

  • vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement;

  • beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs;

  • regels op het gebied van de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding;

  • de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan in artikel 13, onderdeel b, en artikel 14, tweede lid, onderdeel b, bedoeld en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd;

  • de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling.


  Schoolraad
  Schoolraad

  Annelies

  Dekkers

  Wilma

  Bogaarts

  Pascal

  Spieringhs

  Huub

  Joosten

  Ivo

  Kaanen

  Harjo

  Neutkens

  Monique

  v. Loon

  Guustaaf

  Savenije

  Heleen

  v. Oijen


  Schoolraad1
  SchoolRaad

  • Beleidsvorming.

   • Personeelsbeleid / Kwaliteitsbeleid / Onderwijsbeleid / Zorgbeleid

 • Toetsing uitvoering en resultaten.

 • Jaarlijkse onderwerpen

  • Schoolgids / Schoolplan / Financieel plan / Formatieplan / Groepsverdeling

 • Allerlei zaken (ouderbijdrage, schooltijden, naschoolse opvang, scholing van personeel, leermiddelen, het ARBO-beleid, aanschaf van nieuw meubilair)

 • Vergadert één keer per maand.

  • Vergaderingen zijn openbaar.

  • De notulen zijn dus ook openbaar.


 • Sr 2005 6
  SR 2005/6

  • Uitkomsten & akties Enquete 2004

  • Enquete 2006

  • Personeelsbeleid

   • Formatieplan (concierge / administratief medewerker)

 • Citotoets / toetsen

 • Pesten

 • Schoolbudget (Lumpsum)

 • Tussenschoolse opvang (Samen met OV)

 • Ouderpanel (Samen met OV)

  • Rapport

  • Ouder participatie


 • Sr 2005 61
  SR 2005/6

  • - Edwin Geldof (vz MR)

  • - Hans van Bodegom (vt OV)

  • + Harjo Neutkens

  • Vacature  Uitkomsten enquete 2006
  Uitkomsten Enquete 2006

  • Scores tussen 3 en 4 maar onder gemiddelde van deelnemende scholen

   • Duidelijke vooruitgang: het gebouw

   • Enkele punten hogere score

   • Enkele punten lagere score

 • Verschillen tussen groepen

 • Soms tegenstrijdige scores

  • informatievoorziening

 • Tevreden over OV activiteiten

 • SR: ‘beetje vaag’ (82%)


 • Akties nav enquete 2006
  Akties nav Enquete 2006

  • Miniconferentie Team en SR

   • Waar heb je zorgen over

   • Wat vind je goed gaan

   • Aandachtsgebieden

  • Tweede conferentie

   • Akties team

   • Akties persoonlijk

   • Support


  Aandachtsgebieden 2006 2007
  Aandachtsgebieden 2006 / 2007

  • Communicatie (bijv opzet informatieavonden)

  • Doorgaande lijn kind door de jaren heen

  • Leesonderwijs (inspectierapport)

  • Balans verwachtingen ouders <> aanbod school


  Schoolraad 2006 2007
  SchoolRaad 2006 / 2007

  • Aandachtsgebieden nav Enquete

   • Afmaken definiering beleid en akties

   • Meetmethode

   • Toetsing uitvoering

 • ‘Standaard’

  • Financieel plan / Schoolbudget

  • Ouderparticipatie / Ouderpanel (Samen met OV)

  • Pesten (Diverse aktiviteiten)

  • Tussenschoolse opvang (Samen met OV)

  • Formatieplan