Download
infoavond voor organisatoren van evenementen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infoavond voor organisatoren van evenementen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infoavond voor organisatoren van evenementen

Infoavond voor organisatoren van evenementen

245 Views Download Presentation
Download Presentation

Infoavond voor organisatoren van evenementen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Infoavond voor organisatoren van evenementen Gemeentebestuur Dentergem en politiezone Midow

 2. Inhoud Deel 1: Melding van een evenement Deel 2: Schenken van alcohol Deel 3: Geluidsnormen en muziek Deel 4: Andere aandachtspunten Deel 5: Verzekeringen Deel 6: Gemeentelijke infrastructuren Deel 7: Ondersteuning door de gemeente

 3. Deel 1Melding van een evenement Doel Meldingsformulieren Welke weg legt een meldingsformulier af?

 4. Melding van een evenement • Doel • Gemeente en politiezone op de hoogte brengen • Gegevens zijn nodig om een evenement te kunnen goedkeuren • Instanties beslissen of er extra maatregelen nodig zijn om veiligheid te garanderen en overlast te beperken • Info over aandachtspunten en verplichtingen • In de bundel ‘Richtlijnen voor organisatoren’ • Bij de noodplanningsambtenaar

 5. Meldingsformulieren • Drie meldingsformulieren • Melding beperkt evenement voor kleine evenementen • Melding evenementen MINI voor evenementen waarop tussen 100 en 500 personen verwacht worden • Melding evenementen MAXI voor evenementen waarop meer dan 500 personen verwacht worden

 6. Meldingsformulieren • Meldingsformulier te verkrijgen • Bij de noodplanningsambtenaar • Op www.dentergem.be afdeling ‘Vrije tijd’ - Tabblad ‘Evenementen’ • Meldingsformulier indienen • Bij de noodplanningsambtenaar • Uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement

 7. Meldingsformulieren Contactpersoon Noodplanningsambtenaar Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051 57 55 21 planning@dentergem.be

 8. Welke weg legt het meldingsformulier af?

 9. Welke weg legt het meldingsformulier af?

 10. Welke weg legt het meldingsformulier af? Tijdig uw evenementenformulier indienen is dus echt nodig! Uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement

 11. Deel 2Schenken van alcohol Wetgeving Vergunning Leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol Voorbeelden van gewone en sterke dranken Verantwoordelijkheden van de uitbater Controlesysteem Bevoegde ambtenaren

 12. Geldende wetgeving Wet van 28/11/1939Besluitwet op de beteugeling van dronkenschap  Die moet worden uitgehangen in de inrichting waar er alcoholische dranken worden geschonken. Wet van 24/01/1977Bepaling van leeftijdscategorieën  Er gaan stemmen op om de minimumleeftijd op te trekken tot 18 jaar.

 13. Vergunning Voor het schenken van sterke drank is een vergunning nodig Wordt afgeleverd door de gemeentelijke overheid Als organisator aanduiden op het meldingsformulier

 14. Leeftijdsgrenzen Jonger dan 16 jaar geen alcohol Tussen 16 en 18 jaar alcoholische dranken zijn toegelaten geen sterke dranken (of gelijkgestelden) Ouder dan 18 jaar sterke dranken (of gelijkgestelden) zijn toegelaten

 15. Sterke dranken Alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten Limonades en andere niet-alcoholische dranken die worden gemengd met gedistilleerde alcoholische dranken Alle dranken (ook niet-gedistilleerde) met een alcoholpercentage van meer dan 22%vol.

 16. Voorbeelden van sterke dranken Alcoholpops (vb. Bacardi Breezer, Wodka Red Bull, …) Amaretto Calvados Cognac Cointreau Gin Grand marnier Grappa Jenevers Likeuren Ouzo Pastis Raki Rum Tequila Triple sec Whisky Wodka

 17. Voorbeelden van “gewone” dranken Bieren Champagne Glühwein Martini Pils Porto Sake Sherry Wijnen

 18. Verantwoordelijkheden van de uitbater De uitbater moet zeker zijn van de leeftijd van de consument.  men kan vragen dat de consument de leeftijd bewijst  geen afgifte Bij overmatig drankgebruik kan de uitbater steeds verantwoordelijk worden gesteld. Men mag geen alcoholische dranken schenken aan personen die kennelijk onder invloed zijn. Men moet bij het schenken van alcohol rekening houden met de leeftijdscategorieën.

 19. Controlesysteem • Verdelen van polsbandjes aan de ingang cfr. de leeftijdscategorieën • Uithangen in de inrichting van een aanduiding • geen alcohol aan -16 jaar • geen sterke drank aan -18 jaar

 20. Bevoegde ambtenaren Inspecteurs van FOD Volksgezondheid  administratieve boetes vanaf €95 Politiediensten

 21. Deel 3Geluidsnormen en muziek Vergunning voor geluid Geluidsnormen Sabam en billijke vergoeding

 22. Vergunning voor geluid • Toestemming nodig van de gemeente voor het maken van versterkte muziek • Altijd (vb. ook voor het rondrijden met radiowagen) • Als organisator aanduiden op het meldingsformulier • Opgelet! • Een toestemming tot het maken van versterkte muziek is geen toelating om nachtlawaai of dergelijke te veroorzaken. • De Vlaamse geluidsnormen gelden ook op privaat terrein.

 23. Geluidsnormen • Muziekactiviteiten met max. niveau van 85dB(A)LAeq,15min • Categorie 1 • Stemt overeen met het niveau van achtergrondmuziek • Geluid moet niet gemeten worden • Geen maatregelen nodig voor gehoorbescherming

 24. Geluidsnormen • Muziekactiviteiten luider dan 85dB(A)LAeq,15min met een max. niveau van 95dB(A)LAeq,15min • Categorie 2 • Stemt overeen met het niveau in muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat dan in een ‘gewoon’ praatcafé • Bij kleine fuiven, dansoptredens, live concerten van stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes

 25. Geluidsnormen • Muziekactiviteiten luider dan 85dB(A)LAeq,15min met een max. niveau van 95dB(A)LAeq,15min • Te nemen maatregelen: • Het geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit met een reglementair geluidstoestel • Het gemeten geluidsniveau is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient • Er mag een geluidsbegrenzer gebruikt worden die er voor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden.

 26. Geluidsnormen • Muziekactiviteiten luider dan 95dB(A)LAeq,15min met een max. niveau van 100dB(A)LAeq,60min • Categorie 3 • Stemt overeen met het niveau van rockconcerten en grote fuiven.

 27. Geluidsnormen • Muziekactiviteiten luider dan 95dB(A)LAeq,15min met een max. niveau van 100dB(A)LAeq,60min • Te nemen maatregelen: • Het geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit met een reglementair geluidstoestel. • Registreren of ‘loggen’ van het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit. De gegevens worden een maand bijgehouden. • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient. • Er mag een geluidsbegrenzer gebruikt worden die er voor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden. • Oordopjes ter beschikking stellen • Milieuvergunning klasse 2 is noodzakelijk

 28. Geluidsapparatuur huren • Bij de provincie • www.west-vlaanderen.be/uitleendienst

 29. Sabam en billijke vergoeding • Sabam - algemeen • Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers • Int de verplichte vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht bij gebruik van of laten horen of zien van werken van muzikanten, schrijvers, filmmakers, … • Vergoeding gaat naar de auteur of componist van de tekst of muziek • Beschermt de rechten van auteurs

 30. Sabam en billijke vergoeding • Sabam - betalen • Ook voor privéfuif • Ook als er geen inkomgeld wordt gevraagd • Niet betalen bij ‘kosteloze mededelingen in familiekring’ • Forfait volgens bepaald tarief (afhankelijk van de grootte van de zaal, de prijs van de meest gevraagde consumptie, de gevraagde inkomprijzen, …)