exekutivn funkce n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Exekutivní funkce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Exekutivní funkce - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Exekutivní funkce. MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D. Centr um n europsychiatric kých s tudi í P sychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK, Praha IPVZ, AMPERA. Exekutivní funkce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Exekutivní funkce' - erol


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
exekutivn funkce

Exekutivní funkce

MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D.

Centrum neuropsychiatrickýchstudií

Psychiatrické centrum Praha

3. lékařská fakulta UK, Praha

IPVZ, AMPERA

exekutivn funkce1
Exekutivní funkce

schopnost vykonání volní cílevědomé aktivity (zahrnuje iniciaci nezávislé účelné činnosti a inhibici irelevantní a nepřiměřené aktivity).

Postižení: neschopnost seberegulace chování, nutnost povzbuzování, vytvoření rámce – plánu, supervize

inteligence
inteligence

schopnost orientovat se

adaptovat se

získávat a fixovat znalosti

iq odpo vej v pokoji
IQ – odpočívej v pokoji
 • tento 70 let starý pojem přežil svoji užitečnost…… (Lezak 1988)
 • neuropsychologie potřebuje najít přijatelnější alternativu k IQ pro pojmenování duševní funkčnosti (Lezak 1988)
slide6
Inteligence – orientačně
 • vzdělání, použitý slovník, znalosti

Inteligence - psych. testy

 • WAISR-III, IV, Ravenovy matrice
inteligence d len
Inteligence - dělení
 • průměr - 100±20
 • slaboduchost - 70-79
 • lehká MR - 50 – 69 (debilita)
 • střední MR - 35 – 49 (imbecilita)
 • těžká MR - 20 - 34
 • hlub. MR - pod 20 (idiocie)
e xe kutivn f un kce a i nteligence
exekutivní funkce a inteligence
 • Krystalická inteligence: použití dříve získaných vědomostí
 • Fluidní inteligence: schopnost současného řešení problémů
exekutivn funkce psych testy
Exekutivní funkce - psych. testy
 • verbální fluence
 • Test cesty
 • Stroopův test
 • Londýnská, Hanojská věž
 • Wisconsinský test třídění karet
the tower of hanoi
The Tower of Hanoi
 • Přesuň věž na jinou tyčku
 • Můžete přesouvat vždy jen jeden disk
 • Žádným větší disk nesmí být položen na menší
the tower of london
The Tower of London
 • Pohybuj disky v horním okně tak, aby se dostaly do pozice jako

v dolním okně

 • Můžete přesouvat vždy jen jeden disk
 • Nemůžete pohybovat diskem pokud je na disku jiný disk
slide15

Wisconsinský test třídění karet (WCST)

 • Třídění karet k jedné ze 4 možných dle měnících se podmínek
 • Podmínky se mění po 10 odpovědích
slide16

Wisconsinský test třídění karet (WCST)

Správně !

Přiřaď dolní kartu k jedné ze 4 horních karet

Špatně!

(Heaton 1985)

slide18

Premotorická kůra

(BA 6 a 8)

SMA

(BA 6)

Prefrontální kortex

Anatomie frontálního kortexu

prefront ln k ra
Prefrontální kůra
 • u lidí tvoří 29% objemu mozkové kůry
 • u šimpanzů tvoří 14-17% objemu mozkové kůry
 • u makaků 12%
 • kompletní myelinizace až v 2. deceniu
slide21

dorzolaterální

orbitofrontální

mediální frontální

prefront ln subkortik ln syst my

Dorsolaterální PFC

Dorsolaterální caudatum

Anter. cingulum

OFC

Dorsolaterální G. Pallidus

N. accumbens

ventr.caudatum

VA a MD talamus

m. gl. pallidus

s. nigra

m. gl. pallidus

s. nigra

MD talamus

VA, DM talamus

Prefrontální - subkortikální systémy

(Alexander 1986; Cummings 1993)

prefront ln syndromy
Prefrontální syndromy

Dorsolaterální -dysexekutivní

Orbitofrontální -disinhibovaný

Mesiofrontální: AC+SMA - apatický typ

dlpc sy dysexekutivn sy
DLPC sy – dysexekutivní sy
 • zhorš. verbální fluence
 • redukce rozdělené a setrvalé pozornosti
 • narušení přesunu setů – WCST, test cesty B
 • narušená abstrak.– podobnosti, rozdíly..
 • chabý úsudek
 • perseverace
 • deficitní spont. vyhledávání
motorick sekvenov n
motorické sekvenování
 • alternující programy
 • Lurijovy kličky
 • zkouška pěst-hrana-dlaň
orbitofront ln desinhibovan
orbitofrontální - desinhibovaný
 • desinhibice – impulsivita, labilita, iritabilita

beztaktnost v chování, moria

familiárnost

pokles svědomitosti

hypomanické příznaky

automatické imitace gest

a chování ostatních - echopraxie

 • anosmie
medi ln front ln sy apatie
mediální frontální sy = apatie
 • afektivní - snížená motivace, zájem,

emoční prázdnota

 • kognitivní – zpomalení, selhání plánovat
 • motorická – akinetický mutismus

(trans. x pernament)

medi ln front ln sy apatie1
mediální frontální sy = apatie
 • úchopový reflex
 • go-no go test
 • echopraxie
front ln syndrom b l hmoty
Frontální syndrom bílé hmoty
 • demyelinizace (RS)
 • ischémie (Binswanger)
 • komprese (normotenzní hydrocephalus)
 • Poruchy chůze (opatrná o široké bazi)
 • Inkontinence – moči, stolice
 • Poruchy paměti …. Demence – reverz. !!!
kdy pomyslet na por pref sy
kdy pomyslet na por. pref. sy

v.s.

 • celková hypoaktivita s abulie-apatie-aspontaneita
 • celková hyperaktivita s distraktibilitou, impulzivitou a desinhibicí
 • závislost na okolí (imitace)

další podpůrné rysy

 • poruchy emočního a sociálního chování
 • poruchy sex. chování a kontrola mikce
slide32

přezkoušení

 • Jaké znáte prefrontální systémy ?
 • Co je to desinhibice chování a s jakým pref. syst. je nejčastěji spojena ?
 • Jaké je normální IQ a jak souvisí

s exekutivními funkcemi ?

slide33
Děkuji za pozornost

kopecek@pcp.lf3.cuni.cz

http://www.miloslavkopecek.cz/kognice

ad