Download
el ad komj thy zolt n oktat si hivatal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Előadó : Komjáthy Zoltán Oktatási Hivatal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Előadó : Komjáthy Zoltán Oktatási Hivatal

Előadó : Komjáthy Zoltán Oktatási Hivatal

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Előadó : Komjáthy Zoltán Oktatási Hivatal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Előadó: Komjáthy Zoltán Oktatási Hivatal

 2. Helyzetelemzés Source: OECD PISA 2003 database, Table D5.1. • EU-s célkitűzés: 8 tanuló/ PC • OM-es statisztika: 2003 - 19,5 tanuló/ PC • 2006 - 10,8 tanuló/ PC • Valós helyzet: 26 tanuló/ PC

 3. Helyzetelemzés II. • PC az oktatásban (ált. isk.): 68% >< EU: 97% • PC a tanteremben: 18 % >< EU: 68 % • Külön számítástechnika óra: 96% >< EU: 54% • IKT a képességek fejlesztésére: 38% >< EU: 76% • PC használat (12 hó) – tanár: 42%>< EU: 75% • PC használat (12 hó) – diák: 35% >< EU: 66% Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006

 4. Helyzetelemzés III. • 0 IKT tapasztalat: 14% >< EU: 6% • Internet kollaboratív munkára: 57 % >< EU: 80% • Installálás mint kompetencia: 58% >< EU: 35%!!!

 5. Az IKT alapú pedagógiapillérei IKT alapú konstruktív pedagógia IV. Digitális tartalomszolgáltatás III. Pedagógus továbbképzés II. IKT infrastruktúra I. Internet hozzáférés

 6. Az IKT alapú pedagógia • Szélessávú Internet hozzáférés • Kiépített végpont minden osztályteremben • Wifi hozzáférés a közösségi tereken és a könyvtárban • Iskolai honlap, webes tartalomszolgáltatás • IKT infrastruktúra • Interaktív tábla és projektor a termek 2/3-ában • Számítógépes labor (tanórai kereteken kívül is) • Közösségi számítógépek • Nyomtatási és fénymásolási lehetőség • Tanári és adminisztratív munkaállomások • Kiszolgáló infrastruktúra

 7. Az IKT alapú pedagógia II. • Pedagógus továbbképzés • IKT eszközök gyakorlott használata • Egyénileg összeállított digitális tartalmak (tananyagok, tesztek, feladatsorok) • Tanórák elektronikus adminisztrálása • Online segítségnyújtás, korrepetálás, fejlődéskövetés • Tartalomszolgáltatás • Tudástárak, tesztek, gyűjtemények • Tanulásmenedzsment rendszerek • Elektronikus adminisztráció • Mérés-értékelés

 8. Intelligens Iskola Program Célkitűzés: „Egységes, országos infokommunikációs szolgáltatási színvonal megteremtése a pedagógiai, módszertani váltás támogatására”

 9. Intelligens Iskola Program • Egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra • Kompetencia fejlesztést támogató IKT eszközök • Közösségi, szolgáltatási infrastruktúra • Elektronikus mérés-értékelés • Elektronikus adminisztráció • Pedagógiai munkát támogató eszközrendszer

 10. Eszközcsomagok: Multimédiás munkaállomások • Digitális tartalmak óraközi használata • Csoportos vagy egyéni feladatmegoldás • Elektronikus számonkérés és vizsgáztatás • Szaktantárgyi oktatás

 11. Eszközcsomagok: Tantermi csomag • Digitális tartalmak óraközi használata • Digitális tartalmak egyéni fejlesztése • Csoportmunka • Frontális oktatási módszertanok bevezetése • Elektronikus mérés-értékelés használata (óraközi feleltetés, dolgozat írás, stb) • Kapcsolódás (és adatgyűjtés) az elektronikus adminisztrációs rendszerekhez (E-napló)

 12. Eszközcsomagok: Szavazó csomag • Óraközi elektronikus mérés és étékelés az elhangzottak érthetőségével kapcsolatban • Csoportmunka • IKT eszközökkel támogatott óraközi feladatmegoldás, számonkérés

 13. Eszközcsomagok: Alkalmazás szerver csomag • Intézményi online tartalom- és adminisztrációs szolgáltatás fejlesztése (iskolai weboldal) • Kapcsolódás (és adatgyűjtés) az elektronikus adminisztrációs rendszerek központi alkalmazásaihoz • Intézmények közötti kapcsolattartás

 14. Eszközcsomagok: Kiegészítő SNI IKT csomag • Vakok • Gyengénlátók • Siketek • Hallássérültek • Mozgássérültek • Enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékosok

 15. Eszközcsomagok: Digitális palatábla csomag • Kollaboratív munka támogatása • Digitális tartalmak óraközi használata • IKT eszközökkel támogatott óraközi feladatmegoldás, számonkérés Tiop 1.1.1 – 2. szakasz (2009)

 16. Digitális palatábla • Kicsi, hordozható kivitel • Diákokra szabott billentyűzet • Specifikus digitális tartalmak (USB-n) • Wifi-s kommunikáció • Tanár-diák összekapcsolás Speciális funkciók: • Beépített szavazó modul • Íráskép digitális rögzítése • Központi felügyelet (tanár – diák) • Központi védelem (felügyeleti szerver)

 17. Pilot projekt • Két intézmény: Herman Ottó Általános Iskola (XXII. kerület) Deák Diák Általános Iskola (VIII. kerület) • 25 db CMPC, 1 szerver, 2 WIFI AP • Sávszélesség növelés • Iskolánként két szakmai támogató • Időtartam: 2007 – 2008-as tanév Célok: • Eszközök specifikálása (hazai viszonyokhoz igazítva) • Módszertani támogató anyagok kidolgozása • Szükséges sávszélesség meghatározása • Ajánlás a működtető környezet kialakítására

 18. A jövő osztályterme a jelen eszközeivel Kiegészítő eszközök

 19. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! E-mail: info@oh.gov.hu