kisiskol sok lm nyszer k rnyezeti nevel se n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kisiskol ások élményszerű környezeti nevelése PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kisiskol ások élményszerű környezeti nevelése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kisiskol ások élményszerű környezeti nevelése - PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on

Kisiskol ások élményszerű környezeti nevelése. Tudományos irányító: V égzős hallgató:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kisiskol ások élményszerű környezeti nevelése


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kisiskol sok lm nyszer k rnyezeti nevel se

Kisiskolások élményszerű környezeti nevelése

Tudományos irányító: Végzős hallgató:

Dr. Lovas János BaumanIldikó Papp Piroska

fejezetek
Fejezetek
 • A környezeti nevelés célja és feladatai
 • A környezeti nevelés pszichológiai és pedagógiai alapjai
 • A környezeti nevelés alternatív módszerei
 • Élményszerű környezeti nevelés
 • Környezeti nevelési órákon alkalmazott feladatok, játékok, mesék, találós kérdések
 • Pedagógiai kutatás
 • Összegzés, következtetés
a k rnyezeti nevel s
A környezeti nevelés
 • Eszközöket ad, melyekkel a környezeti problémákat orvosolhatják.
 • Információkat, motivációt, értéket közvetít.
 • A szerepvállalást népszerűsíti, a felelősségvállalást a környezet állapotának megőrzéséért.
 • A fiatalok egész életének része legyen a természetvédelem miközben önálló, aktív, felelősségteljes felnőttekké válnak.
a k rnyezeti nevel s c lja feladatai
A környezeti nevelés célja, feladatai
 • Tudatosítás: a gyermeket megtanítja környezetbarát életvitelre; segít megérteni a környezet egészét, annak problémáit.
 • Megismerés: a környezet működését, megtanulni gondoskodni róla.
 • Viselkedés: olyan szokások, viselkedésformák kialakítása melyek meghatározzák a környezettel való harmonikus együttélést.
 • Képesség: segít a problémák felfedezéséhez és megoldásához szükséges készségek elsajátításában.
 • Részvétel: kezdeményezőkké, a környezet szempontjából érzékennyé, felelősen cselekvővé válnak.
a k rnyezeti nevel s pszichol giai pedag giai alapjai
A környezeti nevelés pszichológiai, pedagógiai alapjai
 • Az utánzásos tanulás, modellkövetés
 • Élményközpontú tanulási helyzetek
 • Erős érzelmi hatások
 • Pozitív légkör, derű, vidámság
 • Tapasztalatokra építeni
alternat v m dszerek
Alternatív módszerek
 • Megfigyelések
 • Egyszerű kísérletek
 • Kiselőadások, beszámolók
 • Séták, kirándulások
 • Esettanulmányok
 • Didaktikai játékok
 • Projekt módszer
lm nyszer k rnyezeti nevel s
Élményszerű környezeti nevelés
 • Gyermekközpontúság
 • Sikerélmény
 • Sok cselekvési helyzet
 • Lelkesedés felébresztése
 • Játékos tevékenységek
pedag giai kutat s
Pedagógiai kutatás
 • A kutatási probléma:

A gyakorló pedagógusok mennyire törekednek

élményközpontúságra a környezeti nevelés

tanítása során.

hipot zisek megfogalmaz sa
Hipotézisek megfogalmazása
 • A régiség befolyásolja azt, hogy a tanítók hogyan vélekednek az élményközpontú környezeti nevelésről.
 • A mese alkalmazható a környezeti nevelésben.
 • A tanítók szerint a versenyek motiválják a tanulókat a jobb eredmények elérésében.
 • A jól választott és irányított játékos feladatok élénkítik, érdekesebbé teszik a tanulási folyamatot.
kutat si strat gi k m dszerek eszk z k
Kutatási stratégiák, módszerek, eszközök
 • Induktív stratégia
 • Írásbeli kikérdezés módszere
 • Eszköz: kérdőív
 • Statisztikai módszer
mintav tel mintav teli elj r sok
Egyszerű véletlen mintavételMintavétel, mintavételi eljárások

A megkérdezettek 4%-a I. éves, 19%-a II. éves, 57%-a III. éves, 20%-a kiegészítő éven tanul.

A megkérdezettek 62%-a nappali, 18%-a távoktatáson, 20%-a kiegészítő éven tanul.

r gis g szerinti megoszl s oszt lyok szerinti megoszl s
Régiség szerinti megoszlás Osztályok szerinti megoszlás

A megkérdezettek 40%-a 10 év alatti régiséggel rendelkezik, 60%-a több, mint 10 éve tanít.

Az eredmények szerint a pedagógusok többségének, vagyis 30%-ának, III. osztálya van, 23%-a I. osztályt, 20%-a II. osztályt, 21%-a IV. osztályt, 6%-a pedig szimultán osztályt tanít.

v lem nyek az lm nyk zpont nevel sr l
Vélemények az élményközpontú nevelésről

Előnyei:

-hatásosabb, érdekesebb.

-megkönnyíti a tanulást.

-maradandóbb ismeretek.

-észrevétlen tanulás.

-konkrét tapasztalatokat szereznek.

-a tanulók aktívabbak.

slide14
Hátrányai:

-nem sikerül megtanítani a teljes anyagot

-időigényes

-nehezebb fegyelmet tartani

A 10 év alatti régiséggel rendelkezők 42%-a tartja előnyösnek az élményközpontú nevelést, a 10 év feletti régiséggel rendelkezőknek pedig a 62%-a .

lm nyszer tev kenys gek alkalmaz sa az oszt lyokban
Élményszerű tevékenységek alkalmazása az osztályokban

Látható, hogy a IV. osztályban használják legkisebb gyakorisággal az élményszerű tevékenységeket, vagyis 16%-ban. A helyzet az II. osztályos pedagógusoknál a legkedvezőbb, ők használják leggyakrabban, vagyis 90%-uk, az I. osztályos tanítók 80%-a és a III. osztályban tanítók 45%-a alkalmaz gyakran mesét és játékot.

j t kos feladatok alkalmaz sa
Játékos feladatok alkalmazása

A pedagógusok többsége gyakran használja a játékot a tanítási órákon, falun gyakrabban mint városon, a válaszadók 41%-a szerint megkönnyítik a játékos feladatok a tanulást, 48%-uk szerint élénkítik, érdekesebbé teszik. A válaszadók 43%-a teljesen ellenzi, hogy a játékos feladatok komolytalanná teszik a tanulást.

mese alkalmaz sa
Mese alkalmazása

A pedagógusok nagy része, 90%-a egyetért azzal, hogy a mese eredményesen alkalmazható a környezeti nevelésben.

motiv lj k e a tanul kat a versenyek a jobb eredm nyek el r s ben
Motiválják-e a tanulókat a versenyek a jobb eredmények elérésében?

A megkérdezettek közül 58-an alkalmazzák a versenyeket, közülük 40% azt vallja mindig, 48% gyakran, 12% szerint pedig néha motiválják a tanulókat a jobb eredmények elérésében.

egyszer k s rletek alkalmaz sa
Egyszerű kísérletek alkalmazása

A pedagógusok 3%-a soha, 43%-a néha, 46%-a gyakran és 8%-a mindig alkalmaz egyszerű kísérleteket.

eredm nyek megvitat sa
Eredmények megvitatása

Első hipotézis.

A régiség befolyásolja azt, hogy a tanítók hogyan vélekednek az élményközpontú környezeti nevelésről.

Második hipotézis.

A mese eredményesen alkalmazható a környezeti nevelésben.

Harmadik hipotézis.

A versenyeknek motiváló hatása van.

Negyedik hipotézis.

A játéknak hangsúlyos szerepet kell szánnunk, mert megkönnyíti a tanulást, aktivizálja a gyermeket, kedvező légkört teremt. Így a tanulás örömmé válhat.

sszegz s k vetkeztet s
Összegzés, következtetés

Élményszerű oktatásunkban fontos:

-tapasztalatokon keresztül történő tanulás: életszerű szitúációkat teremt.

-szabadtéri tanulás: természeti környezetben zajló módszer

-kivezeti a gyermeket a való világba, hogy próbára tegyék tudásukat.

-a tanulók aktív cselekvése.

-figyelemfelkeltés: fenntartani a tanulók érdeklődését.

-változatos munkaformák: az aktív ismeretszerzést teszik lehetővé.

-játékos munka: játszva oldják meg a problémahelyzeteket.

Célom:

Az élményszerű oktatáshoz ötleteket adni.