1 / 63

1996

1996. ?. Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. nem jutunk át a szakadékon. Két kis ugrással. Direct magzati steroid. ÚJ LEHETŐSÉGEK. Intraamnialis surfactant. Amnioinfusio. „ Táncolni kell Uram, a zene majd csak megjön magától ”. Kazantsakis.

Download Presentation

1996

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 1996 ?

 2. Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek nem jutunk át a szakadékon Két kis ugrással

 3. Direct magzati steroid ÚJ LEHETŐSÉGEK Intraamnialis surfactant Amnioinfusio

 4. „Táncolni kell Uram, a zene majd csak megjön magától” Kazantsakis

 5. AZ INTRAUTERIN MAGZATI STEROID KEZELÉS ELŐNYEI • A hatás nem függ a steroid placentáris transferétől és metabolizmusától • Az adott dózis pontosabban szabályozható • A steroidok kedvező hatásukat gyorsabban fejtik ki (8 - 10 óra) • Nincs anyai mellékhatás Szükség esetén és amennyiben a feltételei adottak - amnioinfúzió alkalmazása

 6. Direkt magzati steroid kezelés indikációja • 24-32. gest. hét • 1500g-nál kisebb magzati súly • A koraszülés várhatóan 24 órán belüllezajlik (fájástevékenység, anatómiai lelet) • Az anyai steroid profilaxis kontraindikált(súlyos diabetes, praeeclampsia, stb.) • Súlyos intrauterin retardatio • A magzat intrauterin veszélyeztetettsége miatt szülésindukciótkell végezni és korábban az anya nem részesült steroid profilaxisban

 7. „Bírálni , gáncsolni könnyű, alkotni, méltányolni nehéz” Destouches

 8. „Alkonyatkor ha a nap lefelé halad,jelentősen megnő a törpék árnyéka”

 9. „Ha fát ültettél,légy türelmes. Nem húzhatod ki minden nap a földből,hogy megnézd, mennyit nőtt a gyökere.”

 10. Direct magzati steroid kezelés24 – 32 hét (i.e. burokrepedés) I.u. retardatio, súlyos praeeclampsia

 11. Direkt szteroid kezelés • Szignifikánsan csökkenti: • súlyos IRDS • intraventricularis vérzést • átlagos gépi lélegeztetési időt • mortalitást

 12. Direkt fetalis betamethasone hatása a magzati tüdőperfúzióra

 13. MAGZATI TÜDŐ PERFÚZIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA A DIRECT STEROID KEZELÉS UTÁN kezelés előtt

 14. Intraamnialis surfactant ÚJ LEHETŐSÉGEK Amnioinfusio Direct magzati steroid

 15. Intraamnialis surfactans indikációja • 24-32. terhességi hét • Minimális magzatvíz • Terhességet be kell fejezni rövid időn belül (szülésindukció) • 1500g alatti a magzat becsült súlya

 16. INTRAAMNIALIS SURFACTANT ADÁSÁNAK MÓDSZERE • UHvizsgálat • Magzatilégzőmozgások indukálása (anyának adott aminophyllin infúzióval) • Transzabdominális behatolásból a magzat szájüregéhez vezetett tűn keresztül 100 mg/b.tskg dózisban természetes surfactant adása

 17. Előrehaladott szülés (méhszáj >2cm) Láz – infekcio Amnionitis Foetális distress Fejlődési rendellenesség Konzervatív kezelés Szülés

 18. KORASZÜLÖTT MAGZATOK TÚLÉLÉSIESÉLYÉT NÖVELŐ LEHETŐSÉGEK 1. Magasabb súlykategória elérése in utero 2. IRDS profilaxis 3. A szülés folyamatos, intenzív monitorizálása CTG lelet alapján ASPHYXIA NÉLKÜL ASPHYXIA Súlyos intracranialis vérzés 5% 30% Exitus (2 éven belül) 47% 14%

 19. KORASZÜLÉSEK VEZETÉSÉNÉL FIGYELEMBE VEENDŐ SZEMPONTOK • A koraszülött magzatok szülési stresszre való adaptációja rossz (<1500 g / < 32 hét) • Fájások alatt csökken az uterinális vérátfolyás - intermittáló hypoxia • Képlékeny magzati koponya - fokozott intracranialis nyomásnövekedés • A fokozott intracranialis nyomásnövekedés könnyen vezethet lokális agyi ischaemia, hypoxia, mikrotrauma kialakulásához • Gyakoriak a patológiás fájásformák (koordinációs zavarok) és a fájásgyengeség • Az éretlenség miatt gyakoribb a hypoxia és az agyvérzés

 20. KÍMÉLETES SZÜLÉSVEZETÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYE HYPOXIA- TRAUMA ! • MEGELŐZÉSE • ELKERÜLÉSE • KORAI FELISMERÉSE

 21. KORASZÜLÖTT MAGZATOK TÚLÉLÉSIESÉLYÉT NÖVELŐ LEHETŐSÉGEK 1. Magasabb súlykategória elérése in utero 2. IRDS profilaxis 3. A szülés folyamatos, intenzív monitorizálása 4. A szülésvezetés módjának megválasztása ? Spontán Császármetszés Corporalis – longitudinalis Transzverzális

 22. TEENDŐK HÜVELYI SZÜLÉSNÉL - KORASZÜLÉS ESETÉN • .Oldalra fektetés (uteroplacentaris keringés befolyásolása) • .Cardiotocographos ellenőrzés (hypoxia, asphyxia korai kiszűrése) • .Megfelelő anaesthesia biztosítása (PDA) • . Nagy korai gátmetszés • . Koponya kézzel irányított, lassú megszületése • . Neonatológus jelenléte, a magzat azonnali ellátása

 23. CSÁSZÁRMETSZÉS INDIKÁCIÓIMEDENCEVÉGŰ FEKVÉS ESETÉN ÁLTALÁNOS SZABÁLY: Medencevégű fekvés + Bármilyen egyéb szövődmény = CSÁSZÁRMETSZÉS

 24. 41 % 15 % 5 % 2 % >= 3000 500 -999 1500 -1999 2500 -2999 gramm gramm gramm gramm MEDENCEVÉGŰ FEKVÉSBEN ELHELYEZKEDŐ MAGZATOK SÚLYKATEGÓRIA SZERINT

 25. CORPORALIS, LONGITUDINALIS CSÁSZÁRMETSZÉS • .Az 1500 gramm alatti és/vagy 32. terhességi hétnél fiatalabb medencevégű magzatoknál idő előtti burokrepedés esetén • .Kedvezőtlen anatómiai leletnél (kifejtetlen cervix, zárt nyakcsatorna)

 26. A CSÁSZÁRMETSZÉS ELŐNYEI KORASZÜLÉSEKNÉL • Jobb az újszülött szülést követő állapota, nagyobb a túlélés aránya • Kíméletesebb a magzat kiemelése • Elkerülhetők az egyéb sérülések, suffusiok • Kisebb a későbbi károsodások (idegrendszeri, stb) előfordulása

 27. A CSÁSZÁRMETSZÉS KEDVEZŐTLEN HATÁSA A megelőző fájások nélkül elvégzett császármetszés hajlamosít az IRDS kialakulására • Mechanikus hatás hiánya • Magzati fej kompressziójának hiánya • Magzatvíz aspiráció • Placentaris transfusio elmaradása

 28. Sectio caesareagyakorisága néhány országban a 2000-es évek elején WHO 1985-ös ajánlása: „A császármetszés gyakorisága: 10-15%.”

 29. Sectio caesareagyakoriságának alakulása a világban, 2000-2001. USA 24-25% 1982 – 4% 2002 – 26% 2006 – 29% Ausztrália 21% (26 hét alatt minden esetben) UK22% 1972 – 4% Latin-Amerika: közkórház 12-28% magánkórház 35-85% Chile, Brazília40%

 30. Császármetszés gyakorisága Magyarországon 1989-2006 között %

 31. Sectio caesarea gyakoriságának alakulása hazánk különböző intézeteiben (%) 1999-2002 2004 szélső értékek Egyetemi klinikák:28,4-30,425,2–37,8 Megyei kórházak: 20,3-23,218,8–30,0 Városi kórházak:18,5-20,812,5–35,9 Fővárosi kórházak:21,3-23,617,0–39,4 Átlag: 21,3-23,6 26,1 2006 28,6

 32. Császármetszésekemelkedésének okai Medencevégű fekvés – koraszülés 41% 15% 5% 2% 500-999 g 1500-1999 g 2500-2999 g >=3000 g 33,3% 27,8% 14% 8,8% 6,7% 21-24. hét 25-28. hét 29-32. hét 33-36. hét 37-40. hét

 33. Sectio caesarea Média: • „Császárveszély a szülészeteken” • „Császármetszésért több pénzt kap az intézet is (OEP) • Olyan császármetszést is elszámolnak amit el sem végeztek • Kérésre végeznek sectiót terminus előtt

 34. Császármetszésekemelkedésének okai Diagnosztikus módszerek fejlődése - intrauterin - szülés alatt Cardiotocograph Magzati distress Szülésindukció Sectio Pulzoxymeter !?

 35. Császármetszésekemelkedésének okai A szülések az idősebb kor felé tolódtak el és nőtt a primiparák aránya • Jelenlegi átlagéletkor: 26 év < • Egyetemet végzettek: 29 év • Növekedett a 30-35 év felettiek aránya: • 1985 óta a 35 év feletti szülőnők aránya megkétszereződött • (USA: a 30 évnél idősebbek aránya 25% feletti) 2x

 36. Császármetszésekemelkedésének okai Medencevégű fekvés – érett magzat • spontán szülés - szövődmények • köldökzsinór-előesés • fájásgyengeség • szülési trauma • császármetszés? • Londoni nő nőgyógyászok 31%-a sectioval szülne • Londoni férfi nőgyógyászok 8%-a végezne feleségénél sectiot • dán nő nőgyógyászok 1,4%-a szülne sectioval • svéd férfi nőgyógyászok 8%-a végezne feleségénél sectiot • svéd szülésznők 96%-a a hüvelyi szülést választaná Egyszerű fartartás + szövődmény = sectio

 37. Császármetszésekemelkedésének okai Asszisztált reprodukciós technikák • 1500 – 2000 újszülött/év • iker- vagy többes terhesség • koraszülés

 38. Császármetszésekemelkedésének okai A műtét biztonságosan végezhető • narkózis • PDA – spinal anaesthesia • antibiotikumok • transfusio

 39. Császármetszésekemelkedésének okai Előzetes császármetszésen átesettek száma emekedett. A „császármetszés – még egyszer császármetszés” elvet sokan vallják – helytelenül. (Anglia: 44%)

 40. Császármetszésekemelkedésének okai „Műhibaperrel” való fenyegetettség Defenzív szemlélet – jogi következmények 1552. Hamburg Wert: női ruhába öltözve szülést vezetett megégették 1749.: szicíliai orvost halálra ítéltek, mert halott terhesnél nem végezte el a magzat kiemelését Ma jobb a helyzet csak feljelentik az orvost

 41. Császármetszésekemelkedésének okai Profilaktikus szemlélet „Minden olyan esetben elvégezzük amikor a magzatot jobb állapotban segítjük a világra” Zoltán

 42. Császármetszésekemelkedésének okai Általános elv –javul a perinatális mortalitás. A császármetszések és a perinatális mortalitás alakulása 1935-től napjainkig

 43. Perinatalis mortalitas alakulása Magyarországon (ezrelék)

 44. Miért nem csinál császármetszést? Miért csinál császármetszést? Szemét orvosok! Benne lesztek a Fókuszban! Sectiot! Sectiot! Feljelentem!

 45. A hüvelyi szülés mindenáron való erőltetése azért, hogy a császármetszést csökkentsük, nem mehet a magzat rovására, nem fokozhatja a magzati kockázatot.

 46. KORASZÜLÖTT MAGZATOK TÚLÉLÉSIESÉLYÉT NÖVELŐ LEHETŐSÉGEK 1. Magasabb súlykategória elérése in utero 2. IRDS profilaxis 3. A szülés folyamatos, intenzív monitorizálása 4. A szülésvezetés módjának megválasztása 5. Optimális anaesthesia biztosítása PDA Spinal

 47. Spinal anesztézia • CSÁSZÁRMETSZÉS ESETÉN • Gyors anesztéziát biztosít • Nem szükséges narkotikum adása PDA Kedvező hatás a lepényi keringésre Csökkenti a félelmet és a stresszt csökken az anyai katekolamin-szint megelőzi az anyai hyperventillációs alkalózist elmarad a kompenzatorikus metabolikus acidosis nem jön létre perifériás vazokonstrictio A hüvely és gát izomzatának relaxációjával elősegíti a kíméletes szülésvezetéstSzükség esetén ideális anaesthesia császármetszéshez

More Related