slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
DARE!!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

DARE!! - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Wel kom. DARE!!. P. Dijkstra DARE!! Consultancy 12 Maart 2008. Vijzelmolenlaan 7 , 3447 GX Woerden. Inhoud. Soorten RFID Frequenties en vermogens (Stralings) risico’s RFID Mens Apparatuur Normen Mens Apparatuur. Soorten RFID. Passive RFID Geen batterij

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DARE!!' - erica-dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Welkom

DARE!!

P. Dijkstra

DARE!!Consultancy

12 Maart 2008

Vijzelmolenlaan 7 , 3447 GX Woerden

inhoud
Inhoud
 • Soorten RFID
 • Frequenties en vermogens
 • (Stralings) risico’s RFID
   • Mens
   • Apparatuur
 • Normen
   • Mens
   • Apparatuur
soorten rfid
Soorten RFID
 • Passive RFID
   • Geen batterij
   • Alleen straling bij read out units
 • Active RFID
   • Batterij gevoed
   • “Continue” straling
 • Semi-active RFID
   • Batterij voor opslag data
   • Alleen straling tijdens uitlezen
slide6
Low Frequency (LF) <135 kHz

• Typically passive, read-only, or read-write transponders

• Requires a longer, more expensive copper antenna

• It is the least susceptible to performance degradations from metals and liquid

• LF has shorter read ranges and typically larger transponder sizes than the other frequencies.

slide7
HighFrequency (HF) 13.56 MHz

• Typically passive, read-only, read-write, or WORM (write once, read many) transponders

• Less expensive than inductive LF transponders

• Relatively short read ranges and slower data rates when compared to higher frequencies used with contactless smart cards

• Well suited for applications that do not require long reading range of multiple transponders;suitable for higher transponder-to-reader ratio applications

• Similar to LF transponders, good penetration through non-conductive materials and nonconductive liquids

slide8
UHF Frequency 868 to 915 MHz

•Active and passive, read-only, read-write, or WORM transponders

• Offers higher range capability, higher data transfer rates, and faster identification compared to lower frequencies in large volumes

• UHF transponders have the potential for being less expensive than LF and HF transponders

• Good penetration through non-conductive materials and non-conductive liquids

• Provides a good balance between range and performance, especially for multiple transponder reading

slide9
Microwave2.45 and 5.8 GHz

•Active and passive, read-only, read-write, or WORM transponders

• Similar characteristics to UHF transponders, but with faster read rates

• Cost is often twice as much or more than lower frequencies

• Good penetration through non-conductive materials but absorbed by water and water-based solutions

• Reflected by metals and other conductive surfaces

• Offers the most directional signal

stralings risico s rfid
(Stralings) risico’s RFID
 • Risico voor mens (medische gevolgen)
 • Risico voor apparatuur
 • Onrust bij gebruikers (privacy)
   • - Micro RFID
invloed straling op de mens
Invloed straling op de mens
 • Welke onderzoeken zijn er gedaan?
   • Thermische effecten
   • Niet thermische effecten
 • Wat zijn de uitkomsten van deze
 • onderzoeken?
 • Wat zijn de ervaringen in het veld?
 • Wat zijn “veilige” waarden?
invloed straling op de mens1
Invloed straling op de mens
 • Thermische effecten
  • Verhoging van lichaamstemperatuur
invloed straling op de mens2
Invloed straling op de mens
 • Niet thermische effecten
  • Effecten op celniveau
  • Celmembraan en ionentransport
  • Eiwitexpressie en enzymactiviteit
  • DNA schade
  • Carcinogenese
  • Cel transformatie
  • Tumor inductie
  • Effecten op hersenen en zenuwstelsel
  • Slaapstoornissen
belangrijke parameters
Belangrijke parameters
 • Blootstellingduur- Hoe langer, hoe slechter (kansberekening)
 • Veldsterkte

- Effect van “windows”

 • Modulatie frequentie

- AM / puls modulatie

- Maximale gevoeligheid rond 16 Hz

specific absorption rate
Specific Absorption Rate
 • SAR
 • De SAR is de geabsorbeerde stralings-energie per massa-eenheid en per tijdseenheid
limieten voor apparatuur
Limieten voor apparatuur
 • Huishoudelijk en licht industrieel (CE) : 3 V/m
 • Industrieel (CE) : 10 V/m
 • Automotive (e markering) : 30 V/m
 • Automotive (OEM) : 200 V/m
grenswaar den voor e veld
100.000 V/ m

Public area

Workplace

10.000 V/m

1.000 V/m

100 V/ m

CENELEC 50166-1

1 Hz

1 kHz

10 Hz

10 kHz

100 Hz

Grenswaarden voor E-Veld

Laagfrequent velden

grenswaar den voor b veld
1000 mT

Workplace

Public area

100 mT

10 mT

1 mT

0.1 mT

CENELEC 50166-1

0.01 mT

1 Hz

10 Hz

1 kHz

100 Hz

10 kHz

Grenswaarden voor B-Veld

Laagfrequent velden

grenswaar den voor e veld1
Workplace

Public area

10.000 V/ m

1.000 V/ m

100 V/m

10 V/m

1 V/ m

CENELEC 50166-2

1 GHz

1 MHz

10 kHz

10 GHz

10 MHz

100 kHz

100 MHz

Grenswaarden voor E-Veld

Hoogfrequent velden

normen rf straling mens
Normen RF-straling (mens)
 • IEC 62209 (deel 1)
 • 'Blootstelling van mensen aan radiofrequente velden van draagbare en op het lichaam gedragen draadloze communicatietoestellen - Ergonomische modellen, apparatuur en procedures'.

Nationaal Antennebureau

 • Uitspraken gezondheidsraad
 • Aanbevelingen CENELEC
normen rf straling apparatuur
Normen RF-straling (apparatuur)
 • Richtlijn medische hulpmiddelen
   • Medische hulpmiddelen
 • EMC richtlijn
   • Overige apparatuur
effecten op celniveau
Effecten op celniveau
 • Membraan: Externe elektrische velden kunnen potentiaal verschil veranderen. Voorbeeld bij spiercellen kan dit leiden tot stimulatie.
 • DNA: Signalen worden door receptoren doorgegeven aan celkern (DNA) dit kan leiden remming of stimulatie van gen-vertaling.
 • Enzymactiviteit: Verandering van celvermeerdering.
celmembr aam en ionentransport
Celmembraam en ionentransport
 • Invloed op calciumstroom zichtbaar tussen 0,005 mW/kg ‒ >100W/kg. Boven 1 GHz geen effect. Dit geldt ook voor natrium en kalium, effect alleen afhankelijk van temperatuur.
 • Effect op calcium al zichtbaar bij vermogens-dichtheid van 1‒2 mW/cm2 en SAR van 0,15mW/kg. Bij 6 W/kg op transport natrium. Effect op ionkanalen bij 1‒2 μW/cm2 en 0,5W/kg.
 • Elektromagnetische straling brengt de ionen-concentratie in de cel uit balans, geen eenduidigheid over effect op verandering hersenpotentialen.
eiwit exp ressie enzymactiviteit
Eiwit-expressie / enzymactiviteit
 • Laagste vermogensdichtheid met effect op eiwitexpressie is 9 mW/cm2. Dit is lager dan waar gebruikers van GSM aan blootgesteld worden.
dna schade
DNA schade
 • Fysisch gezien heeft RF-straling niet de energie-inhoud die nodig is om chemische verbindingen te verbreken. Wel effect in combinatie met andere stoffen waardoor DNA beschadigd waardoor kans op kanker.
 • Laagste vermogensdichtheid waarbij DNA schade optreedt is 0,5 mW/cm2, bij een blootstellingsduur van 15 min.
carcino genese
Carcinogenese
 • Op basis van een aantal studies wordt gesug-gereerd dat er mogelijk verband is tussen RF-straling en het vergroot risico op kanker. Omdat er vele manieren zijn waarop kanker kan ontstaan zijn deze studies niet helemaal representatief.
cel transformatie
Cel transformatie
 • Diverse experimenten tonen toename van cel-vermeerdering na blootstelling RF-straling, dit is wel afhankelijk van blootstellings-condities.
 • Laagste vermogensdichtheid voor celtrans-formatie van kankercellen in hersenen 59 μW/cm2.
 • Normale cellen na 2 uur blootstellen aan RF-straling met SAR van 5 W/kg, en na 5 dagen gepulste straling van 12,3 W/kg.
 • Bij 4,4 W/kg en 24 uur blootstelling is RF-straling katalysator voor kankerverwekkende processen.
tumor inductie
Tumor inductie
 • Er zijn te weinig relevante gegevens om te concluderen dat RF-straling negatief effect heeft op de gezondheid van dieren en dat RF-straling kankerverwekkend zou zijn. Aan de andere kant is het onmogelijk te bewijzen dat er geen gezondheidsrisico’s zijn aan bloot-stelling aan RF-straling.
effecten op hersenen zenuwstelsel
Effectenop hersenen/zenuwstelsel
 • Bij gebruik GSM temperatuurtoename <0,2oC.
 • Er zijn effecten gevonden op de doorlaatbaar-heid van de bloed-hersenbarrière.
 • De laagste waarde waarbij deze effecten optreden is lager dan die van de bloot-stellingslimiet die nu geldt.
 • Wel moet opgemerkt worden dat diverse onderzoeken elkaar tegenspreken.
 • Gebied waarin meeste effect optreedt is 16 Hz, voor GSM is dit 217 Hz waarbij ook effecten zijn gevonden. Ook in veldsterkte zijn gebieden met sterke effecten.
slaap stoornissen
Slaapstoornissen
 • Bij slapende mensen is verandering van hersengolven bij blootstelling aan RF-straling.
 • Afname inslaaptijd.
 • Toename duur slaap.
ad