odbornost hasi i iii stupn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odbornost HASIČ I. – III. stupně PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odbornost HASIČ I. – III. stupně

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 101

Odbornost HASIČ I. – III. stupně - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Odbornost HASIČ I. – III. stupně. Speciální zásahy. 1. Při zjištění přítomnosti nebezpeč-ných látek na místě zásahu je nutné s ohledem na vlastní bezpečnost dodržet mimo jiné následující základní zásady:. opustit s jednotkou ohrožený prostor, zhasnout reflektory a vypnout motory;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odbornost HASIČ I. – III. stupně' - erasto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1.Při zjištění přítomnosti nebezpeč-ných látek na místě zásahu je nutné s ohledem na vlastní bezpečnost dodržet mimo jiné následující základní zásady:

 • opustit s jednotkou ohrožený prostor, zhasnout reflektory a vypnout motory;
 • přibližovat se k místu nehody z návětrné strany, pokusit se identi-fikovat nebezpečí na dálku dalekohledem, prostřednictvím KOPIS povolat jednotku přeurčenou pro řešení událostí s únikem nebez-pečné látky,stanovit hranici nebezpečné zóny a zastavit provoz ze všech příjezdových směrů;
 • okamžitě o tomto uvědomit pracovníka odboru životního prostředí místně příslušného úřadu, obklíčit ohrožený prostor mlhovými proudy, svolat velitele zasahujících jednotek a odeslat je na lékařské vyšetření, zajistit nepromokavé oděvy a hasiče na vystřídání;
slide3

1.Při zjištění přítomnosti nebezpeč-ných látek na místě zásahu je nutné s ohledem na vlastní bezpečnost dodržet mimo jiné následující základní zásady:

 • opustit s jednotkou ohrožený prostor, zhasnout reflektory a vypnout motory;
 • přibližovat se k místu nehody z návětrné strany, pokusit se identi-fikovat nebezpečí na dálku dalekohledem, prostřednictvím KOPIS povolat jednotku přeurčenou pro řešení událostí s únikem nebez-pečné látky,stanovit hranici nebezpečné zóny a zastavit provoz ze všech příjezdových směrů;
 • okamžitě o tomto uvědomit pracovníka odboru životního prostředí místně příslušného úřadu, obklíčit ohrožený prostor mlhovými proudy, svolat velitele zasahujících jednotek a odeslat je na lékařské vyšetření, zajistit nepromokavé oděvy a hasiče na vystřídání;
2 k hlavn m kol m ochrany obyvatelstva pat
2.K hlavním úkolům ochrany obyvatelstva patří:
 • hlásné služby, zatemňování a pohřební služby;
 • evidence zařízení a materiálu civilní ochrany;
 • varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva;
2 k hlavn m kol m ochrany obyvatelstva pat1
2.K hlavním úkolům ochrany obyvatelstva patří:
 • hlásné služby, zatemňování a pohřební služby;
 • evidence zařízení a materiálu civilní ochrany;
 • varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva;
3 p i po ru s nedokonal m ho en m nap ve sklep m e doj t k v buchu proto e
3.Při požáru s nedokonalým hořením, např. ve sklepě může dojít k výbuchu protože:
 • ve sklepě uniká plyn z potrubí;
 • zplodiny hoření obsahují CO, který při koncentraci 12,5-74%(objemových) a teplotě 610ºC vybuchuje;
 • jsou otevřena všechna okna a dveře a je dostatečný přístup vzduchu;
3 p i po ru s nedokonal m ho en m nap ve sklep m e doj t k v buchu proto e1
3.Při požáru s nedokonalým hořením, např. ve sklepě může dojít k výbuchu protože:
 • ve sklepě uniká plyn z potrubí;
 • zplodiny hoření obsahují CO, který při koncentraci 12,5-74%(objemových) a teplotě 610ºC vybuchuje;
 • jsou otevřena všechna okna a dveře a je dostatečný přístup vzduchu;
4 krizov stavy jsou v p pad mimo dn ud losti
4.Krizové stavy jsou v případě mimořádné události:
 • stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení obce, nebezpečný stav;
 • stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav;
 • stav nouze, stav hospodářských opatření, stav válečný;
4 krizov stavy jsou v p pad mimo dn ud losti1
4.Krizové stavy jsou v případě mimořádné události:
 • stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení obce, nebezpečný stav;
 • stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav;
 • stav nouze, stav hospodářských opatření, stav válečný;
5 n zev varovn ho sign lu v r je
5.Název varovného signálu v ČR je:
 • všeobecná výstraha;
 • katastrofa;
 • mimořádná událost;
5 n zev varovn ho sign lu v r je1
5.Název varovného signálu v ČR je:
 • všeobecná výstraha;
 • katastrofa;
 • mimořádná událost;
slide12

6.V mezinárodní přepravě nebezpeč-ných látek po silnicích (ADR) se použí-vají k označení vozidel oranžové tabu-le, na kterých jsou ve zlomku uvedena čísla, která znamenají:

 • horní číslo zlomku-kód nebezpečnosti látky (Kemler kód) dolní číslo zlomku-identifikační číslo látky (UN kód udává o jakou skupinu látek se jedná);
 • horní číslo-výrobní číslo látky,dolní číslo-datum vyskladnění;
 • horní číslo-množství přepravované látky,dolní číslo-povolené množství látky v cisterně
slide13

6.V mezinárodní přepravě nebezpeč-ných látek po silnicích (ADR) se použí-vají k označení vozidel oranžové tabu-le, na kterých jsou ve zlomku uvedena čísla, která znamenají:

 • horní číslo zlomku-kód nebezpečnosti látky (Kemler kód) dolní číslo zlomku-identifikační číslo látky (UN kód udává o jakou skupinu látek se jedná);
 • horní číslo-výrobní číslo látky,dolní číslo-datum vyskladnění;
 • horní číslo-množství přepravované látky,dolní číslo-povolené množství látky v cisterně
slide14
7. Je-li při přepravě nebezpečných látek na oranžové tabulce před horním číslem písmeno "X" zname-ná to,že se:
 • při zásahu se nesmí v žádném případě použít voda;
 • zásah se provádí vodními proudy;
 • zásahu se musí zúčastnit větší počet jednotek;
slide15
7. Je-li při přepravě nebezpečných látek na oranžové tabulce před horním číslem písmeno "X" zname-ná to,že se:
 • při zásahu se nesmí v žádném případě použít voda;
 • zásah se provádí vodními proudy;
 • zásahu se musí zúčastnit větší počet jednotek;
slide16
8. Varovný signál „Všeobecná výstraha" se vyhlašuje při bezpro-středním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku:
 • přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty;
 • nekolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, může být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech;
 • kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, může být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech;
slide17
8. Varovný signál „Všeobecná výstraha" se vyhlašuje při bezpro-středním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku:
 • přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty;
 • nekolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, může být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech;
 • kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, může být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech;
9 kotlov elezni n vozy n dr kov cisterny ve kter ch je p epra vov na nebezpe n l tka jsou ozna eny
9. Kotlové železniční vozy (nádrž-kové, cisterny, ve kterých je přepra-vována nebezpečná látka, jsou označeny:
 • na podélné straně vozu, v místě tzv. vozové nápisové tabule SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a BEZPEČNOSTNÍ ZNAČ-KOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným ORANŽOVÝM PRUHEM nebo NÁPISEM;
 • na příčné straně vozu, v místě tzv. vozové nápisové tabule SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a BEZPEČNOSTNÍ ZNAČ-KOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným ORANŽOVÝM PRUHEM nebo NÁPISEM;
 • za vpředu na lokomotivě a zádi posledního vagónu SPECIÁL-NÍ VAROVNOU TABULÍ a BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným ORANŽOVÝM PRUHEM nebo NÁPISEM;
9 kotlov elezni n vozy n dr kov cisterny ve kter ch je p epra vov na nebezpe n l tka jsou ozna eny1
9. Kotlové železniční vozy (nádrž-kové, cisterny, ve kterých je přepra-vována nebezpečná látka, jsou označeny:
 • na podélné straně vozu, v místě tzv. vozové nápisové tabule SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a BEZPEČNOSTNÍ ZNAČ-KOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným ORANŽOVÝM PRUHEM nebo NÁPISEM;
 • na příčné straně vozu, v místě tzv. vozové nápisové tabule SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a BEZPEČNOSTNÍ ZNAČ-KOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným ORANŽOVÝM PRUHEM nebo NÁPISEM;
 • za vpředu na lokomotivě a zádi posledního vagónu SPECIÁL-NÍ VAROVNOU TABULÍ a BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným ORANŽOVÝM PRUHEM nebo NÁPISEM;
10 fyzick osoba pob vaj c na zem r m
10.Fyzická osoba pobývající na území ČR má:
 • právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva;
 • povinnost se informovat o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva;
 • povinnost se zúčastňovat školení k ochraně obyvatelstva organizovaných obecním úřadem;
10 fyzick osoba pob vaj c na zem r m1
10.Fyzická osoba pobývající na území ČR má:
 • právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva;
 • povinnost se informovat o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva;
 • povinnost se zúčastňovat školení k ochraně obyvatelstva organizovaných obecním úřadem;
slide22
11. Dekontaminaci osob po zásahu na nebezpečnou látku na dekontaminačním stanovišti obvykle provádíme:
 • spálením;
 • suchým nebo mokrým způsobem;
 • nikdy neprovádíme z důvodu nemožnosti odstranění kontaminántu;
slide23
11. Dekontaminaci osob po zásahu na nebezpečnou látku na dekontaminačním stanovišti obvykle provádíme:
 • spálením;
 • suchým nebo mokrým způsobem;
 • nikdy neprovádíme z důvodu nemožnosti odstranění kontaminántu;
slide24

12. V nebezpečné zóně musí být nasa-zení hasičů vybavených dýchacími přístroji a ochrannými oděvy organizo-vané a doba jejich nasazení musí být sledována. Za dodržování těchto zásad je zodpovědný:

 • náčelník štábu likvidace havárie;
 • velitel zásahu;
 • pracovník protiplynové služby;
slide25

12. V nebezpečné zóně musí být nasa-zení hasičů vybavených dýchacími přístroji a ochrannými oděvy organizo-vané a doba jejich nasazení musí být sledována. Za dodržování těchto zásad je zodpovědný:

 • náčelník štábu likvidace havárie;
 • velitel zásahu;
 • pracovník protiplynové služby;
13 maxim ln doba pobytu hasi e v nebezpe n z n je
13. Maximální doba pobytu hasiče v nebezpečné zóně je:
 • v závislosti na subjektivních pocitech zasahujícího hasiče, zásobě vzduchu, odolnosti obleku, na okolní teplotě;
 • 30 minut při použití protichemického oděvu;
 • 40 minut při použití ochranného oděvu OPCH-90;
13 maxim ln doba pobytu hasi e v nebezpe n z n je1
13. Maximální doba pobytu hasiče v nebezpečné zóně je:
 • v závislosti na subjektivních pocitech zasahujícího hasiče, zásobě vzduchu, odolnosti obleku, na okolní teplotě;
 • 30 minut při použití protichemického oděvu;
 • 40 minut při použití ochranného oděvu OPCH-90;
14 kolik se v r pou v stup povod ov aktivity
14. Kolik se v ČR používá stupňů povodňové aktivity:
 • 2 – ohrožení, pohroma;
 • 3 – bdělost, pohotovost, ohrožení;
 • 4 – bdělost, aktivace, ohrožení, krize;
14 kolik se v r pou v stup povod ov aktivity1
14. Kolik se v ČR používá stupňů povodňové aktivity:
 • 2 – ohrožení, pohroma;
 • 3 – bdělost, pohotovost, ohrožení;
 • 4 – bdělost, aktivace, ohrožení, krize;
15 ochranou obyvatelstva se rozum
15.Ochranou obyvatelstva se rozumí:
 • varování, evakuace, ukrytí za stavu ohrožení státu;
 • plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení jeho ochrany života, zdraví a majetku;
 • plnění úkolů civilní obrany, zejména koordinovaný postup na válečný stav;
15 ochranou obyvatelstva se rozum1
15.Ochranou obyvatelstva se rozumí:
 • varování, evakuace, ukrytí za stavu ohrožení státu;
 • plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení jeho ochrany života, zdraví a majetku;
 • plnění úkolů civilní obrany, zejména koordinovaný postup na válečný stav;
16 oran ov tabule kterou jsou ozna ena vozidla p epravuj c nebezpe n l tky adr m rozm ry
16. Oranžová tabule, kterou jsou označena vozidla přepravující nebezpečné látky (ADR) má rozměry:
 • 400x400mm;
 • 600x400mm;
 • 400x300mm;
16 oran ov tabule kterou jsou ozna ena vozidla p epravuj c nebezpe n l tky adr m rozm ry1
16. Oranžová tabule, kterou jsou označena vozidla přepravující nebezpečné látky (ADR) má rozměry:
 • 400x400mm;
 • 600x400mm;
 • 400x300mm;
17 vzduchov d chac p stroj saturn s 7 m
17.Vzduchový dýchací přístroj Saturn S 7 má:
 • plnící tlak vzduchu 15 MPa a vodní obsah lahve 5 litrů;
 • plnící tlak vzduchu 30 MPa a vodní obsah lahve 7 litrů;
 • plnící tlak vzduchu 20 MPa a vodní obsah lahve 7 litrů;
17 vzduchov d chac p stroj saturn s 7 m1
17.Vzduchový dýchací přístroj Saturn S 7 má:
 • plnící tlak vzduchu 15 MPa a vodní obsah lahve 5 litrů;
 • plnící tlak vzduchu 30 MPa a vodní obsah lahve 7 litrů;
 • plnící tlak vzduchu 20 MPa a vodní obsah lahve 7 litrů;
19 o pou it izola n ch d cha c ch p stroj
19.O použití izolačních dýcha-cích přístrojů:
 • rozhoduje velitel zásahu;
 • rozhoduje uživatel dýchací techniky
 • rozhoduje velitel jednotky u zásahu, uživatel rozhoduje o použití izolačního dýchacího přístroje bez vědomí velitele jednotky u zásahu, je-li jeho nasazení neprodleně nutné z hlediska ohrožení zdraví nebo života;
19 o pou it izola n ch d cha c ch p stroj1
19.O použití izolačních dýcha-cích přístrojů:
 • rozhoduje velitel zásahu;
 • rozhoduje uživatel dýchací techniky
 • rozhoduje velitel jednotky u zásahu, uživatel rozhoduje o použití izolačního dýchacího přístroje bez vědomí velitele jednotky u zásahu, je-li jeho nasazení neprodleně nutné z hlediska ohrožení zdraví nebo života;
20 pracovn innosti p i pou v n izola n ch d chac ch p stroj
20.Pracovní činnosti při používání izolačních dýchacích přístrojů:
 • vykonávají minimálně dva navzájem jištění hasiči;
 • vykonává v nebezpečné zóně minimálně jeden z venčí jištěný hasič;
 • vykonávají v nebezpečné zóně minimálně v tříčlenných skupinách a musí mít spojení;
20 pracovn innosti p i pou v n izola n ch d chac ch p stroj1
20.Pracovní činnosti při používání izolačních dýchacích přístrojů:
 • vykonávají minimálně dva navzájem jištění hasiči;
 • vykonává v nebezpečné zóně minimálně jeden z venčí jištěný hasič;
 • vykonávají v nebezpečné zóně minimálně v tříčlenných skupinách a musí mít spojení;
21 definice pojmu ochrana obyvatelstva je uvedena v z kon
21.Definice pojmu "ochrana obyvatelstva" je uvedena v zákoně:
 • č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR;
 • č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému;
 • č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení;
21 definice pojmu ochrana obyvatelstva je uvedena v z kon1
21.Definice pojmu "ochrana obyvatelstva" je uvedena v zákoně:
 • č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR;
 • č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému;
 • č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení;
22 neabsolvoval li nositel d chac techniky l ka skou prohl dku
22.Neabsolvoval-li nositel dýchací techniky lékařskou prohlídku:
 • může používat dýchací přístroj při výcviku;
 • nesmí používat izolační dýchací přístroj, ovšem izolační dýchací přístroje mohou používat pod dohledem uživatele dýchací techniky i osoby, které nejsou uživateli dýchací techniky, pokud hrozí nebezpečí z prodlení při záchranných pracích;
 • nesmí používat izolační dýchací přístroj v žádném případě;
22 neabsolvoval li nositel d chac techniky l ka skou prohl dku1
22.Neabsolvoval-li nositel dýchací techniky lékařskou prohlídku:
 • může používat dýchací přístroj při výcviku;
 • nesmí používat izolační dýchací přístroj, ovšem izolační dýchací přístroje mohou používat pod dohledem uživatele dýchací techniky i osoby, které nejsou uživateli dýchací techniky, pokud hrozí nebezpečí z prodlení při záchranných pracích;
 • nesmí používat izolační dýchací přístroj v žádném případě;
23 krizovou situac se rozum mimo dn ud lost p i n
23.Krizovou situací se rozumí mimořádná událost při níž:
 • je vyhlášen některý z krizových stavů;
 • není k dispozici dokumentace, která by umožňovala její likvidaci;
 • není k dispozici dostatečné množství sil a prostředků k její likvidaci;
23 krizovou situac se rozum mimo dn ud lost p i n1
23.Krizovou situací se rozumí mimořádná událost při níž:
 • je vyhlášen některý z krizových stavů;
 • není k dispozici dokumentace, která by umožňovala její likvidaci;
 • není k dispozici dostatečné množství sil a prostředků k její likvidaci;
24 za prov d n protipovod o v ch opat en jsou odpov dny
24.Za provádění protipovodňo-vých opatření jsou odpovědny:
 • místně příslušné jednotky PO obce;
 • Hasičský záchranný sbor ČR;
 • místně příslušné obecní a městské úřady, krajské orgány,vlastníci, uživatelé vodních děl a správci toků;
24 za prov d n protipovod o v ch opat en jsou odpov dny1
24.Za provádění protipovodňo-vých opatření jsou odpovědny:
 • místně příslušné jednotky PO obce;
 • Hasičský záchranný sbor ČR;
 • místně příslušné obecní a městské úřady, krajské orgány,vlastníci, uživatelé vodních děl a správci toků;
25 prvo ad m kolem hasi u z sahu na unikl ropn l tky na komunikac ch je
25.Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na komunikacích je:
 • zabránit roztékání látky a jejímu průniku do kanalizace za použití všech dostupných prostředků;
 • odstranit do nezbytné hloubky všechny materiály nasáklé ropnou látkou;
 • zlikvidovat uniklé ropné látky spálením;
25 prvo ad m kolem hasi u z sahu na unikl ropn l tky na komunikac ch je1
25.Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na komunikacích je:
 • zabránit roztékání látky a jejímu průniku do kanalizace za použití všech dostupných prostředků;
 • odstranit do nezbytné hloubky všechny materiály nasáklé ropnou látkou;
 • zlikvidovat uniklé ropné látky spálením;
26 prvo ad m kolem hasi u z sahu na unikl ropn l tky na vodn ch hladin ch je
26.Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na vodních hladinách je:
 • povolat druhosledové jednotky;
 • vybudovat norné stěny za účelem zabránění postupu ropné látky po hladině a za použití sorbentu látku na hladině likvidovat;
 • pouze provést zasypání látky sorbentem;
26 prvo ad m kolem hasi u z sahu na unikl ropn l tky na vodn ch hladin ch je1
26.Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na vodních hladinách je:
 • povolat druhosledové jednotky;
 • vybudovat norné stěny za účelem zabránění postupu ropné látky po hladině a za použití sorbentu látku na hladině likvidovat;
 • pouze provést zasypání látky sorbentem;
27 k od erp n ropn ch l tek z hladiny pou v me
27.K odčerpání ropných látek z hladiny používáme:
 • požárních čerpadel;
 • speciálních čerpadel s napojením na sběrače;
 • vodotěsných čerpadel;
27 k od erp n ropn ch l tek z hladiny pou v me1
27.K odčerpání ropných látek z hladiny používáme:
 • požárních čerpadel;
 • speciálních čerpadel s napojením na sběrače;
 • vodotěsných čerpadel;
slide56

28.Radioaktivitu není možno zničit, proto je nutno po zásahu v tako-vémto prostředí provést dezaktivaci osob a materiálu. Dezaktivace se provádí dvěma způsoby:

 • na místě zásahu a v hasičské zbrojnici;
 • omytím a následným spálením;
 • mechanicky a chemicky v určeném prostoru;
slide57

28.Radioaktivitu není možno zničit, proto je nutno po zásahu v tako-vémto prostředí provést dezaktivaci osob a materiálu. Dezaktivace se provádí dvěma způsoby:

 • na místě zásahu a v hasičské zbrojnici;
 • omytím a následným spálením;
 • mechanicky a chemicky v určeném prostoru;
29 evakuace se vztahuje
29. Evakuace se vztahuje:
 • na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí;
 • na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích;
 • jen na vybrané kategorie osob, například děti do 15 let a osoby v sociálních a zdravotnických zařízeních;
29 evakuace se vztahuje1
29. Evakuace se vztahuje:
 • na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí;
 • na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích;
 • jen na vybrané kategorie osob, například děti do 15 let a osoby v sociálních a zdravotnických zařízeních;
30 omezen rozsahu hav rie nebezpe n ch l tek se mimo jin prov d
30.Omezení rozsahu havárie nebezpečných látek se mimo jiné provádí:
 • oznámením na místně příslušném obecním úřadě;
 • vypuštěním látky do kanalizace;
 • utěsněním trhlin obalů nebo poškozených armatur;
30 omezen rozsahu hav rie nebezpe n ch l tek se mimo jin prov d1
30.Omezení rozsahu havárie nebezpečných látek se mimo jiné provádí:
 • oznámením na místně příslušném obecním úřadě;
 • vypuštěním látky do kanalizace;
 • utěsněním trhlin obalů nebo poškozených armatur;
31 sk ov vozidla p epravuj c nebezpe n l tky jsou ozna ena v stra n mi tabulemi podle adr
31. Skříňová vozidla přepravující nebezpečné látky jsou označena výstražnými tabulemi (podle ADR):
 • na obou bocích vozidla;
 • na obou bocích vozidla ve výši 85cm od vozovky a na zádi vozidla v nejvyšším místě;
 • na přední a zadní části vozidla, spodní okraj nesmí být výše něž 1,5m nad vozovkou;
31 sk ov vozidla p epravuj c nebezpe n l tky jsou ozna ena v stra n mi tabulemi podle adr1
31. Skříňová vozidla přepravující nebezpečné látky jsou označena výstražnými tabulemi (podle ADR):
 • na obou bocích vozidla;
 • na obou bocích vozidla ve výši 85cm od vozovky a na zádi vozidla v nejvyšším místě;
 • na přední a zadní části vozidla, spodní okraj nesmí být výše něž 1,5m nad vozovkou;
slide64
32.V místě zásahu na nebezpečné látky se vytyčuje hranice nebezpeč-né zóny. Do této zóny je možno vstoupit:
 • kdykoli a kudykoli, ale zásadně proti větru;
 • kdykoli a kudykoli podle uvážení velitele jednotky;
 • jen místem vstupu určeným velitelem zásahu v ochranných prostředcích;
slide65
32.V místě zásahu na nebezpečné látky se vytyčuje hranice nebezpeč-né zóny. Do této zóny je možno vstoupit:
 • kdykoli a kudykoli, ale zásadně proti větru;
 • kdykoli a kudykoli podle uvážení velitele jednotky;
 • jen místem vstupu určeným velitelem zásahu v ochranných prostředcích;
33 p i z sahu na nebezpe n l tky se obvykle z izuj tyto z ny
33.Při zásahu na nebezpečné látky se obvykle zřizují tyto zóny:
 • vytyčí se nebezpečná zóna, zřídí se nástupní prostor,kde se jednotky připravují k činnosti v nebezpečné zóně, zřídí se týlový prostor, zřídí se místo vstupu do nebezpečné zóny a dekontaminační prostor na výstupu z nebezpečné zóny;
 • vytyčí se místo havárie nebezpečné látky, vytyčí se kontaminované území, které vznikne vlivem větru, vytyčí se místo pro občerstvení jednotek a místo pro opravu poškozené techniky;
 • vytyčí se místo pro štáb likvidace havárie, vytyčí se místo pro postavení techniky v minimální vzdálenosti 2000 m od místa havárie, vytyčí se místo pro letecký průzkum a upraví se pozorovací stanoviště;
33 p i z sahu na nebezpe n l tky se obvykle z izuj tyto z ny1
33.Při zásahu na nebezpečné látky se obvykle zřizují tyto zóny:
 • vytyčí se nebezpečná zóna, zřídí se nástupní prostor,kde se jednotky připravují k činnosti v nebezpečné zóně, zřídí se týlový prostor, zřídí se místo vstupu do nebezpečné zóny a dekontaminační prostor na výstupu z nebezpečné zóny;
 • vytyčí se místo havárie nebezpečné látky, vytyčí se kontaminované území, které vznikne vlivem větru, vytyčí se místo pro občerstvení jednotek a místo pro opravu poškozené techniky;
 • vytyčí se místo pro štáb likvidace havárie, vytyčí se místo pro postavení techniky v minimální vzdálenosti 2000 m od místa havárie, vytyčí se místo pro letecký průzkum a upraví se pozorovací stanoviště;
34 starosta obce p i prov d n z chrann ch a likvida n ch prac zaji uje varov n osob
34.Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací zajišťuje varování osob:
 • pro obyvatele trvale žijící na území obce;
 • pro obyvatele trvale a dočasně žijící na území obce;
 • nacházející se na území obce;
34 starosta obce p i prov d n z chrann ch a likvida n ch prac zaji uje varov n osob1
34.Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací zajišťuje varování osob:
 • pro obyvatele trvale žijící na území obce;
 • pro obyvatele trvale a dočasně žijící na území obce;
 • nacházející se na území obce;
35 prost edky improvizovan ochrany osob jsou prost edky
35.Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky:
 • které chrání dýchací cesty a povrch těla při dekontaminaci techniky;
 • které chrání dýchací cesty a povrch těla hasičů při zásahu v radioaktivně, chemic-ky a biologicky zamořeném prostředí;
 • které chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí;
35 prost edky improvizovan ochrany osob jsou prost edky1
35.Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky:
 • které chrání dýchací cesty a povrch těla při dekontaminaci techniky;
 • které chrání dýchací cesty a povrch těla hasičů při zásahu v radioaktivně, chemic-ky a biologicky zamořeném prostředí;
 • které chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí;
36 u ivatel d chac techniky mus
36.Uživatel dýchací techniky musí:
 • znát svou průměrnou spotřebu dýchacího média v dýchacím přístroji, který jednotka PO používá, a umět vypočítat, po jakou dobu mu vydrží momentální zásoba vzduchu v TL při průměrné spotřebě, která závisí na momentální situaci a druhu zátěže;
 • u svého velitele družstva znát průměrnou spotřebu vzduchu v dýchacím přístroji;
 • musí překročit užití dýchací techniky 4 hodiny v rozmezí 24 hodin
36 u ivatel d chac techniky mus1
36.Uživatel dýchací techniky musí:
 • znát svou průměrnou spotřebu dýchacího média v dýchacím přístroji, který jednotka PO používá, a umět vypočítat, po jakou dobu mu vydrží momentální zásoba vzduchu v TL při průměrné spotřebě, která závisí na momentální situaci a druhu zátěže;
 • u svého velitele družstva znát průměrnou spotřebu vzduchu v dýchacím přístroji;
 • musí překročit užití dýchací techniky 4 hodiny v rozmezí 24 hodin
37 starosta obce zaji uje evakuaci osob
37.Starosta obce zajišťuje evakuaci osob:
 • na návrh bezpečnostní rady obce;
 • v dohodě s velitelem zásahu, nebo se starostou obce s rozšířenou působností;
 • na návrh HZS kraje;
37 starosta obce zaji uje evakuaci osob1
37.Starosta obce zajišťuje evakuaci osob:
 • na návrh bezpečnostní rady obce;
 • v dohodě s velitelem zásahu, nebo se starostou obce s rozšířenou působností;
 • na návrh HZS kraje;
38 o pou it druhu hasiva p i z sahu na nebezpe n l tky rozhoduje
38.O použití druhu hasiva při zásahu na nebezpečné látky rozhoduje:
 • přivolaný znalec z oboru průmyslové chemie;
 • krizový štáb obce;
 • velitel zásahu;
38 o pou it druhu hasiva p i z sahu na nebezpe n l tky rozhoduje1
38.O použití druhu hasiva při zásahu na nebezpečné látky rozhoduje:
 • přivolaný znalec z oboru průmyslové chemie;
 • krizový štáb obce;
 • velitel zásahu;
39 pokud se veliteli z sahu nepoda identifikovat nebezpe nou l tku na m st z sahu je povinen
39.Pokud se veliteli zásahu nepodaří identifikovat nebezpečnou látku na místě zásahu je povinen:
 • okamžitě s jednotkou opustit prostor a nezasahovat;
 • požádat o provedení identifikace odborníky a do té doby nezasahovat;
 • volit variantu zásahu jako by šlo o nejnebezpečnější látku;
39 pokud se veliteli z sahu nepoda identifikovat nebezpe nou l tku na m st z sahu je povinen1
39.Pokud se veliteli zásahu nepodaří identifikovat nebezpečnou látku na místě zásahu je povinen:
 • okamžitě s jednotkou opustit prostor a nezasahovat;
 • požádat o provedení identifikace odborníky a do té doby nezasahovat;
 • volit variantu zásahu jako by šlo o nejnebezpečnější látku;
40 v jednotliv ch a adov ch gar ch lze ukl dat nejv e
40.V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše:
 • 40 l pohonných hmot pro osobní automobily, 80 l pro nákladní automobily a 20 l olejů na jedno stání;
 • 20 l pohonných hmot pro osobní automobily, 140 l pro nákladní automobily;
 • 200 l pohonných hmot a 20 l olejů na jedno stání;
40 v jednotliv ch a adov ch gar ch lze ukl dat nejv e1
40.V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše:
 • 40 l pohonných hmot pro osobní automobily, 80 l pro nákladní automobily a 20 l olejů na jedno stání;
 • 20 l pohonných hmot pro osobní automobily, 140 l pro nákladní automobily;
 • 200 l pohonných hmot a 20 l olejů na jedno stání;
41 fyzick osoba je mimo jin povinna ze z kona o po 133 1985 ve zn n pozd j ch p edpis
41.Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/ 1985 ve znění pozdějších předpisů:

A. - počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, el., plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

- nemusí oznamovat územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár;

B. - počínat si tak, nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, el., plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení;

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá;

C. - počínat si tak, aby zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů nedocházelo ke vzniku velkého požáru

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý velký požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá;

41 fyzick osoba je mimo jin povinna ze z kona o po 133 1985 ve zn n pozd j ch p edpis1
41.Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/ 1985 ve znění pozdějších předpisů:

A. - počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, el., plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

- nemusí oznamovat územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár;

B. - počínat si tak, nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, el., plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení;

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá;

C. - počínat si tak, aby zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů nedocházelo ke vzniku velkého požáru

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý velký požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá;

42 z kladn mi slo kami integrovan ho z chrann ho syst mu jsou
42.Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou:
 • Hasičský záchranný sbor ČR, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR;
 • Policie České republiky, Městská Policie, Armáda České republiky;
 • Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky;
42 z kladn mi slo kami integrovan ho z chrann ho syst mu jsou1
42.Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou:
 • Hasičský záchranný sbor ČR, zdravot-nická záchranná služba a Policie ČR;
 • Policie České republiky, Městská Policie, Armáda České republiky;
 • Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky;
43 integrovan m z chrann m syst mem se rozum
43.Integrovaným záchranným systémem se rozumí:
 • stálý řídící orgán provádějící zásahy;
 • koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací;
 • postup jedné složky při provádění záchranných a likvidačních prací;
43 integrovan m z chrann m syst mem se rozum1
43.Integrovaným záchranným systémem se rozumí:
 • stálý řídící orgán provádějící zásahy;
 • koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací;
 • postup jedné složky při provádění záchranných a likvidačních prací;
44 jednotky po rn ochrany pln koly na seku co a ochrany obyvatelstva
44.Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku CO a ochrany obyvatelstva:
 • na základě zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně;
 • na základě zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení;
 • na základě zákona 238/2000 Sb., o HZS;
44 jednotky po rn ochrany pln koly na seku co a ochrany obyvatelstva1
44.Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku CO a ochrany obyvatelstva:
 • na základě zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně;
 • na základě zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení;
 • na základě zákona 238/2000 Sb., o HZS;
45 z en beta
45.Záření "beta":
 • jsou částice (elektrony nebo pozitrony), které jsou vysílány radioaktivními jádry prvků při beta-rozpadu, pohybují se velmi rychle, nesou kladný nebo záporný elektrický náboj, jejich pronikavost je větší než u alfa částic;
 • je energetické elektromagnetické záření, vysíláno radioaktivními jádry prvků při beta-rozpadu
 • je energetické částicové záření těžkých jader helia;
45 z en beta1
45.Záření "beta":
 • jsou částice (elektrony nebo pozitrony), které jsou vysílány radioaktivními jádry prvků při beta-rozpadu, pohybují se velmi rychle, nesou kladný nebo záporný elektrický náboj, jejich pronikavost je větší než u alfa částic;
 • je energetické elektromagnetické záření, vysíláno radioaktivními jádry prvků při beta-rozpadu
 • je energetické částicové záření těžkých jader helia;
46 z en gama
46.Záření "gama":
 • je vysoce energetické elektromagnetické záření, do materiálů proniká lepe než záření alfa nebo záření beta;
 • je nízko energetické částicové záření velmi nebezpečné;
 • je vysoce energetické elektromagnetické záření s velmi krátkým doletem;
46 z en gama1
46.Záření "gama":
 • je vysoce energetické elektromagnetické záření, do materiálů proniká lepe než záření alfa nebo záření beta;
 • je nízko energetické částicové záření velmi nebezpečné;
 • je vysoce energetické elektromagnetické záření s velmi krátkým doletem;
47 p i z sahu v prost ed s ioniza n mi l tkami se hasi i chr n
47.Při zásahu v prostředí s ionizačními látkami se hasiči chrání:
 • ochrannými plexisklovými kryty o tloušťce minimálně 7 cm;
 • maskou s filtrem zachycující ionizační záření a 7/8 pláštěm;
 • stíněním, dostatečným odstupem od zářiče a co nejkratší dobou pobytu v ionizovaném prostředí;
47 p i z sahu v prost ed s ioniza n mi l tkami se hasi i chr n1
47.Při zásahu v prostředí s ionizačními látkami se hasiči chrání:
 • ochrannými plexisklovými kryty o tloušťce minimálně 7 cm;
 • maskou s filtrem zachycující ionizační záření a 7/8 pláštěm;
 • stíněním, dostatečným odstupem od zářiče a co nejkratší dobou pobytu v ionizovaném prostředí;
48 velitel jednotky sdh obce m e ur it k pln n specifick ch kol lena jednotky
48.Velitel jednotky SDH obce může určit k plnění specifických úkolů člena jednotky:
 • na úseku ochrany obyvatelstva;
 • na úseku krizového řízení;
 • na úseku finančního zabezpečí;
48 velitel jednotky sdh obce m e ur it k pln n specifick ch kol lena jednotky1
48.Velitel jednotky SDH obce může určit k plnění specifických úkolů člena jednotky:
 • na úseku ochrany obyvatelstva;
 • na úseku krizového řízení;
 • na úseku finančního zabezpečí;
slide98
49.Každý náklad nebezpečných látek musí být opatřen přepravními doklady. Předpisy vyžadují minimálně tyto doklady:
 • vážní list a atest nebezpečné látky;
 • seznam hasebního materiálu předepsaného pro zajištění přepravy a předpis, kterým je posádka vozidla oprávněna s převáženou látkou manipulovat;
 • nákladový list, který obsahuje údaje o přepravované látce, jako je název látky, její zatřídění podle příslušné dohody, způsob balení, hmotnost zásilky a pokyny pro případ nehody, které obsahují postup pro případ neho-dy nebo jiné mimořádné události během přepravy;
slide99
49.Každý náklad nebezpečných látek musí být opatřen přepravními doklady. Předpisy vyžadují minimálně tyto doklady:
 • vážní list a atest nebezpečné látky;
 • seznam hasebního materiálu předepsaného pro zajištění přepravy a předpis, kterým je posádka vozidla oprávněna s převáženou látkou manipulovat;
 • nákladový list, který obsahuje údaje o přepravované látce, jako je název látky, její zatřídění podle příslušné dohody, způsob balení, hmotnost zásilky a pokyny pro případ nehody, které obsahují postup pro případ neho-dy nebo jiné mimořádné události během přepravy;
50 pod pojmem b agens rozum me
50.Pod pojmem B-agens rozumíme:
 • hlavní a vedlejší účinky bojových chemických látek;
 • patogen (choroboplodný zárodek) nebo jeho produkt (toxin) použitelný v rámci léčby nemocných;
 • patogen (choroboplodný zárodek) nebo jeho produkt (toxin) použitelný pro vojenské účely nebo zneužitelný v rámci terorismu;
50 pod pojmem b agens rozum me1
50.Pod pojmem B-agens rozumíme:
 • hlavní a vedlejší účinky bojových chemických látek;
 • patogen (choroboplodný zárodek) nebo jeho produkt (toxin) použitelný v rámci léčby nemocných;
 • patogen (choroboplodný zárodek) nebo jeho produkt (toxin) použitelný pro vojenské účely nebo zneužitelný v rámci terorismu;