Vapaa ajankalastuksen globaalit kehityssuunnat
Download
1 / 16

Vapaa-ajankalastuksen globaalit kehityssuunnat - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Vapaa-ajankalastuksen globaalit kehityssuunnat. Kalastuslain kuulemistilaisuus, Helsinki 30.9.2010 Matti Sipponen. Vapaa-ajankalastuksen (VK) määritelmä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vapaa-ajankalastuksen globaalit kehityssuunnat' - enye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vapaa ajankalastuksen globaalit kehityssuunnat

Vapaa-ajankalastuksen globaalit kehityssuunnat

Kalastuslain kuulemistilaisuus, Helsinki 30.9.2010

Matti Sipponen


Vapaa ajankalastuksen vk m ritelm
Vapaa-ajankalastuksen (VK) määritelmä

VK:lla tarkoitetaan sellaista vesieliöiden pyyntiä, joka ei ole harjoittajansa ensisijainen keino ravinnontarpeensa tyydyttämiseksi. Saalista ei yleensä myydä tai muuten saateta markkinoille. Vaikka VK:n ja kotitarvekalastuksen yksiselitteinen erottaminen toisistaan on usein vaikeata, saaliin käyttö toimeentulon parantamiseksi muodostaa rajan näiden välille.

Recreational fishing = recreational angling

EIFAC Code of Practice for Recreational Fisheries,

EIFAC Occasional Paper No 42, 2008


Vk n pitk historia
VK:n pitkä historia

 • Ensimmäinen kuva egyptiläisestä vapakalastajasta 2000 ea

 • V. 1496 A Treatyse of Fysshyngewyth an Angle (Dame Juliana Berners)

 • V. 1653 The CompleatAngler (Izaak Walton)

  • Vapaa-ajankalastuksessa vallitsee kalastusmenetelmien ja motivaatioiden kirjo → useita erilaisia luokitteluja välineen, motivaation, kalastusympäristön, saalislajin ja sen koon perusteella

   • Irti arjesta, luonnon läheisyys, kalastuskumppanit
Vapaa ajankalastus
Vapaa-ajankalastus

 • Kaksi peruselementtiä:

  • kalastus (saaliin lkm ja koko: management)

  • virkistys (saaliiseen liittymättömät tekijät: hyödyn eri tekijät)

 • Sosiaaliset hyödyt yhteiskunnan ja yksilön tasolla

  • kala terveellistä ravintoa

  • kalastus suosittu harrastus

  • henkinen ja fyysinen hyvinvointi

 • Näiden mittaaminen:

  • HD (kalastajiin liittyvät psykologiset, fysiologiset, ympäristölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset)

  • Taloudellinen arvottaminen (hyödyt)

  • Aluetaloudellinen vaikutus (rahavirrat)


Vk n yleisyys arlinghaus 2007
VK:n yleisyys (Arlinghaus 2007)

Keskimäärin 7.4% väestöstä

Skandinavia, Australia, P-Amerikka > 10%

Ei tietoa: Afrikka, E-Amerikka


Vk n lukum r
VK:n lukumäärä

 • Maailmassa 500 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa

 • Euroopassa 25 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa, 6.5% EUn kansalaisista

 • Määrä vähenee teollistuneissa maissa, mutta kasvaa nopeasti siirtymätalouksien maissa

  • Australia Queensland 1996/28.1% 2004/20.6%

   • Ajanpuute, mielenkiinnon puute, kalastuksen huono laatu, ei pääsyä kalavesille, kalastuskumppanien puute

  • British Columbia 30% vähennys 1990→2005Swot vk ja vesiluonnon monimuo toisuuden suojelu cowx et al 2010
SWOT/VK ja vesiluonnon monimuo-toisuuden suojelu (Cowx et al. 2010)

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

Kalaston populaatiodynamiikan heikko tuntemus

Innokkuus kalanistutuksiin

Aliarvostus

VKa ei kuunnella

Käyttäjäryhmien ristiriidat

 • VKn sosiaalinen ja taloudellinen merkitys

 • VKt ympäristön vartijoina

 • Toiminta suojelun hyväksi

 • Lupatuloja ohjataan suojeluohjelmiin


Swot vk ja vesiluonnon monimuo toisuuden suojelu cowx et al 20101
SWOT/VK ja vesiluonnon monimuo-toisuuden suojelu (Cowx et al. 2010)

MAHDOLLISUUDET

UHAT

Ympäristön kuormitus, ajattelemattomat istutukset, vieraslajit, tulokaslajit

Paikallinen ylikalastus

VKn paine kalakantoihin ja ympäristöön

VKn aiheuttama häiriö muulle luonnolle

Eläinaktivistit

 • VKn suojelumyönteisyys

 • Ympäristöä vahingoittavien hankkeiden vastustaminen

 • Kalakantoihin kohdistuvan kalastusrasituksen aleneminen KK→VK

 • Ekosysteemiajattelu


Urbaani vapaa ajankalastus
Urbaani vapaa-ajankalastus al. 2010)

Ruotsissa 50% VK-aktiviteeteista 30 km etäisyydellä kodista vv. 2007-2009 (Fiskeriverket )

 • Yleistyy maailmalla

 • Helppo pääsy kalavedelle

  • Julkinen liikenne, heittolaiturit, polut

 • Rakennetaan miellyttävä ympäristö

 • Asiakkaina nuoriso, vanhempi väestönosa, liikuntarajoitteiset


Vk ja biologinen paine
VK ja biologinen paine al. 2010)

 • Ekosysteemiajattelu

  • myös vapaa-ajankalastus voi vaikuttaa kielteisesti kalakantoihin ja siksi sitä tulee tarkastella osana kalastuspainetta

   • Kohdelajin populaation koon pieneneminen

   • Kohdelajin keskikoon ja –iän aleneminen

   • Evolutiiviset muutokset / valikoiva kalastus, C & R

  • Maapallon VK-saalis 47.1 Mrd kalayksilöä, joista 17 Mrd yksilöä (36%) pidetään ja loput 30.1 Mrd yksilöä (64%) vapautetaan (Cooke & Cowx 2004)

 • Australiassa 50% VK:n saaliista vapautetaan vuosittain (47 M kalaa vuonna 2000)

 • Kanadassa VK saivat 215 M kalaa ja ottivat 72 M (33%)v. 2005


Vkn tuottamat hy dyt eifac op 46 painossa
VKn tuottamat hyödyt (EIFAC OP 46, painossa) al. 2010)

Maksuhalukkuus

 • Saksa: erikoistunut karpin onginta 881 €/a 2004

 • Berliini: kalastus kaupungissa 21 €/kerta 2004

 • Pohjoismaat: virtavesikalastus 62-375 €/h/a 2004

 • Suomi: lohenkalastuksen uusi säätely 28 €/h/a 2009

 • Ruotsi: kalatien rakentaminen, lohestus 4-15 €/h/kertakaikkinen 2007

 • UK: lohen palautusistutus 4 €/kotitalous/a 2001

 • UK: nykyinen kalastus Teifi-joessa 3 €/h/d 2001

 • Terveystieteet


Vk n aluetaloudellisia vaikutuksia
VK:n aluetaloudellisia vaikutuksia al. 2010)

 • Ruotsi: VKn hankinnat eli kustannukset 200 M€ (tuhansia työpaikkoja)

  • England and Wales: jos vapaa-ajankalastus loppuisi ja vaikka osa palveluiden kysynnästä kohdistuisi muihin aktiviteetteihin, £ 130 M ($ 250 M) kotitalouksien tuloja ja 5000 työpaikkaa menetettäisiin

  • USA: $ 45 Mrd myynti vähittäiskaupassa (900 $ per kalastaja)

   → kerrannaisvaikutukset $ 125 Mrd ja 1 M työpaikkaa

  • Australia: AUD 1.8 Mrd (AUD 552 per kalastaja vuodessa)

  • Kalastusmatkailun tulovirrat merkittäviä


Vk n globaalit n kym t
VK:n globaalit näkymät al. 2010)

 • Väestönkasvu

 • Ilmastonmuutos

 • Uhanalaiset kalalajit & vieraslajit

 • Kalojen hyvinvointi

  • yleisön hyväksyntä harrastukselle tärkeätä

  • kalayksilön terveys, vesiympäristön toimivuus

 • ”Suuri bisnes”→ tuotetaan sosioekonomisia hyötyjä erilaisille ihmisryhmille

 • Instituutioiden kehittäminen: tieteellinen neuvo käytännön politiikaksi osallistavan ja läpinäkyvän prosessin kautta