Tema 4:
Download
1 / 18

Program - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Tema 4: Regulering af følelser Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur. Program. Velkommen Siden sidst Dagens temaer: Følelser til debat Grundfølelser Opfattelsen af følelser Følelsesregulering Hjemmeopgave Tak for i dag – feedback . Siden sidst.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program' - enrico


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tema 4:Regulering af følelserPsykoedukation til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Program
Program

 • Velkommen

 • Siden sidst

 • Dagens temaer:

  • Følelser til debat

  • Grundfølelser

  • Opfattelsen af følelser

  • Følelsesregulering

 • Hjemmeopgave

 • Tak for i dag – feedback

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Siden sidst
Siden sidst

 • Spørgsmål og kommentarer siden sidst?

 • Hjemmeopgave

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


F lelser til debat
Følelser til debat

Hvorfor har vi følelser?

Hvad skal vi bruge dem til?

Hvor mange følelser kan du komme på der findes?

Er følelser/oplevelser sandheden om situationen?

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Grundf lelser
Grundfølelser

Hvad er grundfølelser?

 • Rummer reaktionsberedskab der fører til handling

 • De grundlæggende følelser er kendte for mennesker i hele verden

 • Er vores ”kompas og pejleredskab” gennem livet

 • Alle følelserne kan have forskelligt niveau og intensitet

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Grundf lelserne
Grundfølelserne

 • Interesse og nysgerrighed, udforskende adfærd

 • Frygt

 • Glæde

 • Vrede

 • Seksuel lyst

 • Kærlighed og omsorg

 • Separationsangst og tristhed

 • Legelyst

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Grundf lelser fortsat
Grundfølelser - fortsat

Interesse og nysgerrighed, udforskende adfærd:

 • Hvor er jeg? Kan jeg dække mine basale behov her?

 • Kan jeg overleve her? Og hvor er der en sexpartner?

 • Sikrer at man søger

  det man behøver

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Grundf lelser fortsat1
Grundfølelser - fortsat

Frygt:

 • Jeg ser og vurderer det der står foran mig og vurderer hvordan jeg skal handle for at overleve:

 • Flygt! (eller underkast dig - eller frys/spil død)

 • Skal redde os fra fare

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Grundf lelser fortsat2
Grundfølelser, fortsat

Glæde:

 • Lige nu føles alt godt

 • Få lyst til at vise denne energi på forskellig vis

  Vrede:

 • Når noget forhindrer mig, begrænser mig

 • Følelsen der driver mig til at holde fast i det jeg har besluttet

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Grundf lelser fortsat3
Grundfølelser, fortsat

Seksuel lyst:

 • Forplantning/sprede egne gener

  Kærlighed og omsorg:

 • At kunne sikre omsorgen

  for sig selv og sine nærmeste

 • Tilknytning

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Grundf lelser fortsat4
Grundfølelser, fortsat

Separationsangst og tristhed:

 • Angsten for at blive ladt alene og dermed ikke kunne overleve

 • Tristhed, sorg, depression, når vi skilles fra betydningsfulde andre

 • Signalerer behovet for at andre tager vare på én

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Grundf lelser fortsat5
Grundfølelser, fortsat

Legelyst

 • Som en af ”flokken” hvor man afstemmer sig i forhold til denne, gennem ”som om”-leg

 • Stimulerer til samvær med andre, 0g at man lærer at omgås andre gennem at finde grænser for ens egen iver

  og engagement

  .

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Refleksion
Refleksion

Hvilke følelser mærker du oftest?

Har dine følelser nuancer?

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Regulering af f lelser
Regulering af følelser

Mennesker med emotionelt ustabil personlighedsstruktur har ofte har vanskeligt ved at:

 • Identificere følelser – at finde ud af, hvad man føler

 • Udholde følelser – at holde bestemte følelser og fornemmelser ud

 • Forstå følelser – at forstå hvorfor følelserne er kommet, hvad de hænger sammen med

 • Udtrykke følelser – at fortælle andre, hvordan man føler på en passende måde (ofte: Enten slet ikke sige noget eller eksplodere)

 • Forsvarsmekanismer - kan gennemgås

 • Se materiale i værktøjskassen

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Opfattelsen af f lelser hvorfor er det vanskeligere
Opfattelsen af følelserHvorfor er det vanskeligere?

”Idealet”

Mange med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

Følelsen bliver sandheden, og reaktionen svarer til graden og typen af følelsen

Kan mærke, men følelsen er ikke altid i overensstemmelse med den aktuelle situation, og reaktionen kommer straks og ufiltreret, så udtrykket bliver ”ved siden af” den aktuelle sammenhæng

Kan miste realitetssansen og blive psykotisk i svære situationer og dermed reagerer på basis af de psykotiske fantasier

Registrerer følelsen og kan oftest forholde sig til den før beslutningen om hvilken reaktion

Kan mærke, regulere og reagere ud fra egen følelse, andres følelser og den aktuelle sammenhæng

Oplever situationer, der opstår ud fra de aktuelt oplevede realiteter (giver fælles reference når man efterfølgende taler om det skete)

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Hvordan kan der arbejdes med f lelsesregulering i terapien
Hvordan kan der arbejdes med Følelsesregulering i terapien?

 • At være opmærksom på tanker og følelser hos sig selv og andre. Spørge efter af- eller bekræftelse på vurderingen

 • Blive opmærksom på at følelser kan ændres ved hjælp af opmærksomhed

 • Arbejde med bevidstheden om at se sig selv udefra og sætte sig i andres sted

 • Arbejde med ønsker og intentioner

 • Give sig selv helle/time out til at få overblik

 • Øve sig i at vende tilbage til ”der hvor det gik i kludder” og dele oplevelsen med den anden: Hvad skete der?

 • Hvad er svært for mig og hvor skal jeg arbejde ekstra?

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Hjemmeopgave
Hjemmeopgave

 • Hvad kan fra dagens gennemgang hjælpe dig til at mærke og håndtere dine følelser bedre?

 • Hvordan kan du øve dig i det? Øv dig gerne.

 • Lav evt. flere gange om ugen opmærksomhedsøvelsen om de 5 følelser

 • [Øvelsen findes i værktøjskassen]

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


Tak for i dag
Tak for i dag

Hvad var nyt/overraskende?

Hvad var særligt brugbart?

Hvad var mindre brugbart?

Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur


ad