erialane enesev ljendus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erialane eneseväljendus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erialane eneseväljendus

play fullscreen
1 / 8

Erialane eneseväljendus

176 Views Download Presentation
Download Presentation

Erialane eneseväljendus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Erialane eneseväljendus Merille Hommik Tartu Kunstikool 2011

  2. Erialane eneseväljendus Õppekava:Kujundamise erialade riiklik õppekava Moodul: 09. Esitlustehnikad ja portfoolio Mooduli maht: 2 Õpiobjekti maht: 0.5

  3. Eesmärk: Kirjeldamisoskus, täpne ja korrektne eneseväljendus, analüüsi- ja kriitikaoskus, mitmekesine ja väljendav sõnakasutus.

  4. Teemad: Kirjeldamine, põhjendamine, kunsti- ja disainiobjekti olemuse kirjeldamine, kunstikriitika mõistmine, retsensioon.

  5. Õppeprotsessi läbiviimine: • Õpijuhis: Kursus on jagatud viieks päevaks, iga päev sisaldab ülesandeid. Ülesandeid peaks lahendama järjekorras. Iga ülesande sooritamiseks on ette nähtud 45 minutit, ajast tuleb kinni pidada (enesejälgimine - piiratud ajaga toimetulek). Täpsemad juhised on antud konkreetsete ülesannete juures.

  6. Tehnilised vahendid: Õpiobjekti loomiseks on kasutatud Moodle-keskkonda. Õppija vajab internetiühendusega arvutit, kõlarieid või kõrvaklappe.

  7. https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=2750

  8. Suurimad tänud Kutule, Janikale, Kadile & Co!