Rene boulevardbebyggelser et b rn og ungeprojekt
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Boulevardbebyggelserne. Rene Boulevardbebyggelser - et børn og ungeprojekt. Et forebyggende projekt med hensyn til hærværk og kriminalitet. Projektet er et samarbejde mellem SSP (afd. Varde) Ungdomsskolen Projektkontoret. Boulevardbebyggelserne. Rene Boulevardbebyggelser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - enid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rene boulevardbebyggelser et b rn og ungeprojekt

Boulevardbebyggelserne

Rene Boulevardbebyggelser- et børn og ungeprojekt

Et forebyggende projekt

med hensyn til

hærværk og kriminalitet


Rene boulevardbebyggelser

Projektet er et samarbejde mellem

SSP (afd. Varde)

Ungdomsskolen

Projektkontoret

Boulevardbebyggelserne

Rene Boulevardbebyggelser


Problemformulering

Boulevardbebyggelserne

Problemformulering

 • Boulevardbebyggelserne i Varde rummer ca. 560 almene lejemål

 • En del af områdets børn og unge er kun i begrænset omfang tilknyttet etablerede fritidsaktiviteter

 • Dette er bl.a. medvirkende til uhensigtsmæssig og tankeløs adfærd, som er belastende for områdets ansigt udad til

 • Ejendomsfunktionærerne bruger urimeligt megen tid på at renholde området for affald og tuschstreger i opgange


Problemformulering fortsat

Boulevardbebyggelserne

Problemformulering (fortsat)

 • En del af områdets børn og unge mangler forståelse for/ kendskab til de konsekvenser der ligger i at overlade renholdning af fællesarealer til andre - ikke blot i nærområdet men i det hele taget

 • Vi mener, at denne forståelse kan fremmes gennem projektet med flere positive gevinster til følge


Klar til reng ring

Boulevardbebyggelserne

Klar til rengøring


Opgaverne fordeles

Boulevardbebyggelserne

Opgaverne fordeles


Problemformulering fortsat1

Boulevardbebyggelserne

Problemformulering (fortsat)

 • Baggrunden for denne anskuelse er bl.a., at børnene kommer til at indgå i et forebyggende samarbejde med troværdige voksne

 • Derigennem får de mulighed for at styrke/skabe en identitet gennem tilhørsforholdet til disse voksne, der arbejder med ting, som giver positiv respons fra omverdenen


Trov rdige voksne

Boulevardbebyggelserne

Troværdige voksne


Problemformulering fortsat2

Boulevardbebyggelserne

Problemformulering (fortsat)

 • Deltagelse i projektet kan stabilisere eller skabe et bedre netværk

 • Et godt netværk anses for at være en af hjørnestenene for børnenes/de unges trivsel

 • Det at man gør noget sammen skaber fællesskab og indhold

 • Der er også løbende noget at se frem til - resultater, udflugter, opfyldelse af ønsker


Trov rdige voksne1

Boulevardbebyggelserne

Troværdige voksne


Form let med projektet

Boulevardbebyggelserne

Formålet med projektet

 • At inddrage børn og unge i en del af det arbejde, som ejendomsfunktionærer varetager i området og derigennem øge tilfredsheden blandt områdets beboere som helhed

 • At gøre børnene/de unge mere bevidste om sammenhængen mellem det, de gør, og det de får

 • At virke forebyggende mht. hærværk og kriminalitet


Form let med projektet fortsat

Boulevardbebyggelserne

Formålet med projektet (fortsat)

 • At gøre deltagerne bedre i stand til at samarbejde på tværs af kultur og etnicitet

 • At områdets børn og unge selv er med til at tjene op til deres ønsker om aktivitetsmuligheder og udstyr


M lgruppe

Boulevardbebyggelserne

Målgruppe

 • Børn og unge i bebyggelserne mellem 10-18 år.

 • Det gælder både danske og tosprogede piger og drenge

 • På baggrund af information i boligområdet om projektet kan interesserede tilmelde sig

 • Forældre skal give skriftlig tilladelse til deltagelse

 • Projektgruppen sammensætter grupperne, og der oprettes evt. en reservestab, hvis flere melder sig end det antal, der er voksne frivillige til


Metode

Boulevardbebyggelserne

Metode

 • Børnene/de unge arbejder i grupper med 3 i hver

 • Der er tilknyttet 1 voksen som tovholder. Vedkommende udstikker arbejdsopgaver i samarbejde med ejendoms- funktionærer

 • 2 voksne er ansat til at udføre opgaven sammen med de unge


Metode fortsat

Boulevardbebyggelserne

Metode (fortsat)

 • Der indsamles grønt og sort affald

 • Der hjælpes med at vedligeholde sports- og legefaciliteter.

 • Deltagerne bærer arbejdsdragt med logo og har det fornødne udstyr til opgaverne efter anvisning fra ejendomsfunktionærer.


Arbejdstid

Boulevardbebyggelserne

Arbejdstid

Søndage mellem kl. 11.00 – 13.00

….og der startes med morgenmad og briefing.


Briefing og morgenmad

Boulevardbebyggelserne

Briefing og morgenmad


Honorering og krav til fremm de

Boulevardbebyggelserne

Honorering og krav til fremmøde

 • Ved at deltage 4 gange pr. måned optjener hvert barn/ung ret til at deltage i diverse aktiviteter i samarbejde med de voksne

 • De unge/børnene har i høj grad indflydelse på, hvad det skal være for nogle aktiviteter, en bestemmer ikke konkret, hvad det skal være – men det gør økonomien

 • Hvis en deltager mangler en gang for at kunne komme med på tur (pga. sygdom eller andet) skal det være muligt at optjene retten på en anden ugedag


Afgang til en rbb tur

Boulevardbebyggelserne

Afgang til en RBB-tur


Rbb tur vi k rer st rkt

Boulevardbebyggelserne

RBB-tur – vi kører stærkt 


Rbb tur ved karsg rde s

Boulevardbebyggelserne

RBB-tur ved Karsgårde Sø


Honorering og krav til fremm de1

Boulevardbebyggelserne

Honorering og krav til fremmøde

 • Udeblivelse 2 gange resulterer i advarsel og ”fyring”, hvis forholdet gentager sig

 • Deltagerne modtager en skriftlig udtalelse fra projektgruppen efter min. 2 sæsoners deltagelse

 • Denne udformes, så den vil kunne anvendes i forbindelse med ansøgning om læreplads eller andet arbejde


Konomi

Boulevardbebyggelserne

Økonomi

 • SSP dækker i mindre omfang udgifter til leje, entre og transport.

 • Ungdomsskolen dækker lønudgiften for én lønnet medarbejder ca. 3.timer pr uge - med mulighed for i særlige tilfælde at koble flere på.

 • Projektkontoret har én lønnet medarbejder og dækker øvrige udgifter vedr. projektets gennemførelse som f.eks. morgenmad, udstyr ol.


Tidsplan

Boulevardbebyggelserne

Tidsplan

 • Projektet drøftes igennem hvert år i november af SSP-Ungdomskonsulent Torben Berthelsen, og Asger Helth, Beboerrådgiver i Boulevardbebyggelserne

 • Samtidig laves en evaluering af projektet, og en evt. fortsættelse af projektet godkendes.


Den daglige ledelse

Boulevardbebyggelserne

Den daglige ledelse

 • Ledelse og koordination af projektet samt ret til at deltage i fornødent omfang i det praktiske arbejde med de unge for at sikre kvaliteten i projektet ligger hos

 • Asger Helth,

  Beboerrådgiver i Boulevardbebyggelserne.

 • Torben Berthelsen,

  SSP Ungdomskonsulent


Med venlig hilsen

Boulevardbebyggelserne

Med venlig hilsen

Asger Helth

Projektkontoret i Boulevardbebyggelserne

Torben Berthelsen

Ungdomsskolen og SSP – afdeling Varde