VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.10 - PowerPoint PPT Presentation

emory
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.10 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.10

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.10
93 Views
Download Presentation

VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.10 Anotace: Prezentace je zaměřena na grafické znázorňování souvětí. Vysvětluje rozdíly mezi větou hlavní a vedlejší a uvádí postup při grafickém rozboru. V závěru je cvičení, na kterém si žáci mohou ověřit své znalosti. Vzdělávací oblast: český jazyk a literatura Autor: Mgr. Zuzana Lindovská Jazyk: český Očekávaný výstup: Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí. Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň, základní škola Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 2011-2012 Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen : šestý ročník základní školy

  2. Grafické znázorňování souvětí VH VH VH + VH VV VV 1 VH VV ,protože 2 VV ,aby 3 VV Ve velkoměstě si dávám pozor, protože mám strach, aby mě neokradli.

  3. Smysl interpunkce!!! Propustit, nelze popravit! Propustit nelze, popravit!

  4. Věta hlavní • Značíme jako VH • Začíná většinou podstatným nebo přídavným jménem, slovesem nebo předložkou • Dává smysl i sama o sobě • V grafu ji značíme vždy nad věty vedlejší

  5. Věta vedlejší • Značíme jako VV • Začíná většinou spojkou, zájmenem nebo příslovcem • Nemůže existovat sama o sobě, vždy rozvíjí jinou větu • V grafu ji značíme pod VH

  6. Graf souvětí • Souvětí musí vždy obsahovat alespoň jednu větu hlavní • Jednotlivé věty v grafu číslujeme podle jejich pořadí v souvětí • Před každou VV píšeme spojovací výraz, kterým je uvozena

  7. Procvičujeme: 1. Urči VH a VV, poskládej z nich sedm souvětí a utvoř graf: Zapomeň na to Já tě ochráním Zítra nepřijde Nechali ho doma I přestože to slíbil Jako by jí uletěly včely Protože jde k lékaři Aby se nebál Pokud budeš sobecký Který měl jen jednu nohu Vypadala Bylo už pozdě Až budou lézt po skalách Že se s tebou bude bavit Budeš lhát a podvádět Neboj se Přijel strýc Když jsme vstali

  8. Zapomeň na to Já tě ochráním Zítra nepřijde Nechali ho doma Jako by jí uletěly včely I přestože to slíbil Protože jde k lékaři Pokud budeš sobecký Aby se nebál Bylo už pozdě Který měl jen jednu nohu Vypadala Až budou lézt po skalách Že se s tebou bude bavit Neboj se Budeš lhát a podvádět Přijel strýc Když jsme vstali

  9. 1. Neboj se, já tě ochráním. 2. Zítra nepřijde, i přestože to slíbil, protože jde k lékaři. 3. Pokud budeš sobecký, budeš lhát a podvádět, zapomeň na to, že se s tebou bude bavit. 4. Vypadala, jako by jí uletěly včely. 5. Nechali ho doma, aby se nebál, až budou lézt po skalách. 6. Přijel strýc, který měl jen jednu nohu. 7. Když jsme vstali, bylo už pozdě.