Download
1 / 59

KANDUNGAN PROJEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

KANDUNGAN PROJEK. Pengenalan Objektif Pembangunan Sistem E-Nikah Sebelum dan Selepas Inovasi Faedah-faedah Dari Inovasi Yang Dilaksanakan. E-Nikah Versi 2. 1. PENGENALAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KANDUNGAN PROJEK' - emmly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kandungan projek
KANDUNGAN PROJEK

 • Pengenalan

 • Objektif Pembangunan Sistem E-Nikah

 • Sebelum dan Selepas Inovasi

 • Faedah-faedah Dari Inovasi Yang Dilaksanakan.

 • E-Nikah Versi 2

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


1. PENGENALAN

Pada tahun 1996, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan dasar Electronic Government (EG). Dan seterusnya Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor-MSC) sebagaikomponen penting ke arah Wawasan 2020 telah dilancarkan.

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan (JAHEAIK) dalam usaha melaksanakan dasar ‘Kerajaan Elektronik’ telah membangunkan Sistem Elektronik Prosedur Pengurusan Keluarga Islam yang dikenali sebagai eNIKAH bagi menjalankan fungsi Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam dengan lebih efisyen.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Pengenalan samb
PENGENALAN (…samb.)

Pelaksanaan sistem ini telah merintis pembaharuan sebagai Jabatan Agama Islam Negeriyang pertama di Malaysia menggunakan pendekatan sistem elektronik dalam pengurusan maklumat keluarga Islam.

eNIKAH mula dibangunkan pada November 2005 bagi menyelesaikan masalah berkaitan kaedah penyimpanan rekod Nikah, Cerai dan Ruju’ (NCR).

Pembangunan fasa pertama meliputi sembilan (9) modul utama iaitu Pra-Perkahwinan, Kebenaran Kahwin, Pendaftaran Perkahwinan, Pendaftaran Cerai, Pendaftaran Rujuk, Pengeluaran Kad Nikah, Carian & Pengesahan, Laporan & Statistik dan Informasi Keluarga Islam (i-KIS) sebagaimana rajah 1.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Pendaftaran Perkahwinan

Pendaftaran Perceraian

iKIS

PendaftaranRuju’

Carian Dan Pengesahan

e-NIKAH

(FasaPertama)

Pra-Perkahwinan

Laporan Statistik

Kad

Nikah

KebenaranBerkahwin

Rajah 1 :

Model Pembangunan Fasa 1 (ModuleNIKAH )

~bermula November 2005 sehinggaDisember 2007~

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


PENGENALAN (…samb.)

 • Modul-modul yang dibangunkan menepati kehendak semasa dan digunapakai berdasarkan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Bil. 6/2002.

 • Bermula di kaunter Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga (BPUK) selama setahun iaitu dari Januari 2007 hingga Januari 2008.

 • Seterusnya, mulai Februari 2008 pihak pengurusan jabatan telah memperluaskan perkhidmatan sistem ini ke seluruh pejabat agama jajahan di Negeri Kelantan melalui rangkaian atas talian (online).

  • Majlis PerasmianPelancaranSistemeNIKAHolehKDYMM Tuanku Al-Sultan Kelantan pada 26 Ogos 2007.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


2 objektif pembangunan sistem enikah
2. OBJEKTIF PEMBANGUNAN SISTEM eNIKAH

 • Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan

  • Penggunaan Kad Nikah Perakuan Nikah Pintar (18kb).

  • Kertas Sijil mempunyai ciri-ciri keselamatan tinggi (watermark-crest kelantan) bagi kesemua sijil Nikah, Cerai dan Rujuk.

  • Membantu mengurangkan ruang penyimpanan data (paperless).

  • Had capaian pengguna pula dihadkan kepada senarai tugas (empat peringkat) dan setiap aktiviti kakitangan bagi setiap rekod (daftar, kemaskini, padam, cetakan sijil, masa, tujuan dan lain-lain) akan direkod secara automatik ke dalam server.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Objektif pembangunan sistem enikah samb
OBJEKTIF PEMBANGUNAN SISTEM eNIKAH(…samb.)

 • SistemeNIKAHjugamampumenyelesaikan 18 urusan (9 modul) yang berkaitansoal-soalNikah, ceraidanRujukdankekeluargaansecaraelektronik. Denganitu, ianyadapatmeningkatkankecekapan, penjimatanmasadantenagakerjadalammengendalikankursuspra-perkahwinan, pengeluaransijil, salinan/cabutannikah, ceraidanrujuk, kaunseling, i-KIS, laporandanstatistik.

 • Dibangunkanbersamaperisian e-JAWI (integrated) bagimemudahkanhurufrumiditukarkepadahurufjawisecaraautomatikuntukdisimpandandicetaksijildan lain-lain dokumenberkaitan.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Objektif pembangunan sistem enikah samb1
OBJEKTIF PEMBANGUNAN SISTEM eNIKAH(…samb.)

 • Mengurangkan Kos Operasi dan Meningkatkan Pendapatan

  • Sistem ini juga antara lainnya bertujuan untuk menjimatkan kos operasi dalam jangka masa panjang dan mengurangkan risiko kesilapan yang terjadi akibat kecuaian / kelalaian manusia.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Objektif pembangunan sistem enikah samb2
OBJEKTIF PEMBANGUNAN SISTEM eNIKAH(…samb.)

 • Menjimatkan Masa

  • Tempoh operasi/ perkhidmatan bagi satu-satu urusan boleh diselesaikan dengan cepat dan tepat serta boleh dicapai dari mana-mana lokasi menggunakan pelayar web dengan kebenaran.

  • Memudahkan proses carian data/ maklumat semua pasangan yang berdaftar dengan sistem eNIKAH atau dengan kata lain dapat mengurangkan masa menunggu.

  • Maklumat Nikah juga adalah terpelihara (turut di simpan di dalam cip kad Nikah (18kb) dan pelayan pengkalan data).

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Objektif pembangunan sistem enikah samb3
OBJEKTIF PEMBANGUNAN SISTEM eNIKAH(…samb.)

 • Untuk meningkatkan Tahap Kepuasan Pelanggan

  • Sistem penyampaian dapat disampaikan dengan cepat, tepat dan berkesan.

  • Penghasilan kad eNIKAH yang bersaiz MyKad memudahkan pengguna menyimpannya dalam dompet untuk dibawa bersama.

  • Kad eNIKAH juga digunakan sebagai pengesahan awal dokumen rasmi status perkahwinan dan dianggap mesra pengguna, tahan lasak dan menarik.

  • Pasangan yang telah berkahwin akan dapat membuktikan status perkahwinan mereka dengan kadar segera.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Objektif pembangunan sistem enikah samb4
OBJEKTIF PEMBANGUNAN SISTEM eNIKAH(…samb.)

 • Mengurangkan Risiko Pemalsuan Dokumen

  • Risiko kewujudan sindiket pemalsuan dokumen nikah dapat dikurangkan dalam usaha membasmi sindiket pemalsuan dokumen NCR (sifar sindiket).

  • Sebarang pemalsuan dapat dikesan dan dibuktikan dengan segera.

  • Ciri-ciri keselamatan pada jenis kertas asli (mempunyai watermark) yang dihasilkan membolehkan dokumen palsu dikesan dengan mudah. (Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan contoh ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada dokumen cerai).

  • Sistem keselamatan yang terdapat pada cip serta kaedah meng’enkod’ data padanya adalah terjamin.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Objektif pembangunan sistem enikah samb5
OBJEKTIF PEMBANGUNAN SISTEM eNIKAH(…samb.)

Gambar 1 : Contoh sijil perceraian palsu

Gambar 1 : Contoh sijil perceraian asal

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Objektif pembangunan sistem enikah samb6
OBJEKTIF PEMBANGUNAN SISTEM eNIKAH(…samb.)

 • Mengurangkan Karenah Birokrasi

  • Melalui sistem elektronik ini juga, kerenah birokrasi dalam pengurusan Nikah, Cerai dan Ruju’ (NCR) di mana-mana jajahan dapat dikurangkan melalui pemantauan pelaksanaan secara masa nyata (real time) oleh Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Objektif pembangunan sistem enikah samb7
OBJEKTIF PEMBANGUNAN SISTEM eNIKAH(…samb.)

 • Membina Bank Data Keluarga Islam (iKIS)

  • Melalui pelaksanaan sistem ini, buat pertama kali dalam sejarah pengurusan maklumat Nikah, Cerai dan Rujuk, Bank Data kekeluargaan Islam Negeri Kelantan (BDKIN) dapat dihasilkan sebagai rujukan bagi tujuan-tujuan kursus dakwah, salasilah keluarga dan sebagainya.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


3 sebelum dan selepas inovasi
3. SEBELUM DAN SELEPAS INOVASI

Sebelum

Selepas

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul pra perkahwinan

Gambar 3 : Contoh Sijil Kursus MBKPI lama

01

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL PRA PERKAHWINAN

Sebelum

Peserta perlu mendaftar di jajahan berkenaan sahaja. Semua dokumen seperti senarai peserta, senarai kehadiran, sijil dan cabutan ditaip, disimpan dan dicetak secara manual. Ini memerlukan ruang storan yang banyak. Sijil kursus tidak dapat disediakan pada akhir kursus

Semua dokumen seperti

senarai kehadiran peserta,

sijil dan cabutan akan didaftar, disimpan, dicapai untuk dicetak secara atas

talian (online). Ini tidak memerlukan ruang yang banyak. Sijil kursus disampaikan pada akhir kursus.

1

Selepas

Gambar 4 : Contoh Sijil Kursus MBKPI baru

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul pra perkahwinan1

02

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL PRA PERKAHWINAN

Sebelum

Maklumat berkaitan kursus dan peserta disimpan secara berasingan mengikut kaedah pejabat agama jajahan masing-masing. Peserta kursus hanya boleh mendaftar di pejabat berkenaan sahaja.

Maklumat berkaitan kursus dan peserta disimpan secara berpusat (centralised) di dalam pengkalan data (Server JAHEAIK). Pendaftaran boleh dilakukan dimana-mana pejabat agama.

Gambar 5 : Ruangan rekod/dokumen disimpan

1

Selepas

Gambar 6 : Data peribadi/rekod NCR disimpan di dalam server.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul pra perkahwinan2

03

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL PRA PERKAHWINAN

Sebelum

Semua cabutan sijil yang hilang atau rosak perlu dilakukan di ibu pejabat Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga.

Semua cabutan sijil yang hilang atau rosak boleh dilakukan di mana-mana pejabat agama jajahan seluruh Negeri Kelantan.

Gambar 7 : Pelanggan terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan perkhidmatan

1

Selepas

Gambar 8 : Kakitangan boleh menyelesaikan urusan dengan pantas.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul kebenaran berkahwin

01

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL KEBENARAN BERKAHWIN

Sebelum

Semua maklumat peribadi pemohon perlu ditaip/ dimasukkan semula berdasarkan format yang ditetapkan menggunakan perisian Microsoft Word bagi setiap permohonan sebelum dicetak.

Maklumat pemohon akan boleh dicapai secara automatik berdasarkan maklumat yang telah didaftarkan semasa kursus pra-perkahwinan terdahulu.

Gambar 9 : Kakitangan sedang menaip data pemohon menggunakan template (ms-word) sebelum sijil kebenaran dicetak.

2

Selepas

Gambar 10 : Kakitangan sedang mengemaskini data peribadi pemohon secara atas talian sebelum disimpan didalam pengkalan data pada server JAHEAIK

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul kebenaran berkahwin1

02

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL KEBENARAN BERKAHWIN

Sebelum

Setelah dicetak, maklumat pemohon tidak disimpan dan akan diubah apabila terdapat pemohon baru.

Dengan ini, maklumat pemohon dan pasangan yang perlu diisi adalah minimum dan menjimatkan masa memproses.

Gambar 11 : Contoh sijil kebenaran berkahwin mengikut format lama

2

Selepas

Gambar 12 : Contoh sijil kebenaran berkahwin mengikut format baru yang dijana sistem eNIKAH

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul daftar perkahwinan

01

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL DAFTAR PERKAHWINAN

Sebelum

Penulis sijil perlu menulis sijil perakuan nikah (borang 3F) dalam 3 salinan untuk;

 • Lelaki

 • Perempuan

 • Salinan Pejabat

Sijil perakuan nikah dan cabutan boleh terus dicapai berdasarkan carian nombor kad pengenalan atau nama pemohon dan dikemaskini sebelum dicetak dalam 3 salinan.

Gambar 13 : Kakitangan sedang menulis sijil pada buku 3F (pasangan pemohon)

3

Selepas

Gambar 14 : Rekod perkahwinan akan dikemaskini sebelum sijil dicetak

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul daftar perkahwinan1

02

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL DAFTAR PERKAHWINAN

Sebelum

Pemohon perlu mengemukakan 3 keping gambar lelaki dan 3 keping gambar perempuan untuk dilekatkan pada buku 3F.

Pemohon hanya perlu mengemukakan 1 keping gambar lelaki dan 1 keping gambar perempuan sahaja untuk diimbas sebelum di upload ke pengkalan data.

Gambar 15 : Contoh Kandungan buku 3F (salinan pendaftar/pejabat)

3

Selepas

Gambar 16: Kakitangan sedang mengimbas gambar pemohon sebelum di upload ke server

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul daftar perkahwinan2

03

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL DAFTAR PERKAHWINAN

Sebelum

Sijil pengantin perlu disimpan didalam bilik/laci besi berkunci sehingga dituntut oleh pasangan.

Sijil untuk pengantin akan dicetak terus semasa dituntut pengantin atau wakil. Dengan itu, salinan sijil pengantin tidak perlu disimpan secara fizikal untuk suatu tempoh yang panjang.

Gambar 17 : Dokumen terpaksa disimpan di “pigeon-hole” berikutan ruang simpanan terhad

3

Selepas

Gambar 18 : Sijil pasangan tidak perlu disimpan dan akan dicetak apabila dipohon

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul daftar perkahwinan3

04

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL DAFTAR PERKAHWINAN

Sebelum

Tempoh masa menunggu adalah selama 6 bulan.

Tempoh masa menunggu adalah selama 1 hingga 30 hari.

Gambar 19 : Borang 4 disimpan oleh pemohon lelaki sebelum buku nikah boleh dituntut

3

Selepas

Gambar 20 : Aduan/permohonan pelanggan akan dilayan dengan kadar yang segera

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul daftar perceraian

01

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL DAFTAR PERCERAIAN

Sebelum

Sijil perakuan perceraian perlu ditulis dalam 3 salinan bagi setiap permohonan ;

 • Lelaki

 • Perempuan

 • Salinan Pejabat

Sijil perakuan perceraian boleh terus dicetak dari pengkalan data untuk;

 • Lelaki

 • Perempuan

 • Salinan Pejabat

Gambar 21 : Sijil perakuan perceraian lama

4

Selepas

Gambar 22 : Sijil perakuan perceraian baru

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul daftar perceraian1

02

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL DAFTAR PERCERAIAN

Sebelum

 Gambar 23 : Data Direkod dalam buku Daftar Perceraian (pejabat)

4

Selepas

Gambar 24 : Data direkod dalam Modul Perceraian

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul daftar rujuk

01

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL DAFTAR RUJUK

Sebelum

Sijil perakuan ruju’ perlu ditulis dalam 3 salinan bagi setiap permohonan untuk;

 • Lelaki

 • Perempuan

 • Salinan Pejabat

Sijil perakuan rujuk boleh dikemaskini dan terus dicetak dari pengkalan data untuk;

 • Lelaki

 • Perempuan

 • Salinan Pejabat

Gambar 25 : SijilPerakuanRuju’ lama

5

Selepas

Gambar 26 : Sijil Perakuan Ruju’ baru

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul kad nikah

01

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL KAD NIKAH

Sebelum

Buku Perakuan Nikah mudah koyak, sukar dibawa, dakwat mudah luntur, maklumat nikah perlu ditulis tangan, memerlukan kakitangan yang mahir menulis jawi. Gambar perlu ditampal.

Kad Perakuan Nikah Pintar mudah dibawa/ disimpan, telah diperkenalkan dan dikeluarkan untuk kemudahan pasangan membawa bersama-sama setiap masa.

Gambar 28 : Buku sijil perkahwinan sukar dibawa setiap masa dan tulisan mudah pudar

6

Selepas

Gambar 29 : Kad Nikah Pintar memudahkan pasangan membawa bersama setiap masa

’Portable Card Reader’

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul kad nikah1

02

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL KAD NIKAH

Sebelum

Gambar 30 : Buku Nikah (3F) perlu ditulis tangan (manual) 

6

Selepas

Gambar 31 : Kad Nikah Pintar akan dicetak dan di ’enkod’ dalam tempoh masa 5 minit

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul carian pengesahan

01

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL CARIAN & PENGESAHAN

Sebelum

Pemohon perlu menunggu dalam tempoh masa 2 minggu bagi membolehkan kakitangan membuat carian secara manual didalam buku daftar berpandukan maklumat yang diberikan oleh pemohon.

Pemohon hanya perlu menunggu dalam tempoh masa 1 minit untuk mendapatkan hasil carian dan pengesahan kerana kakitangan hanya perlu memasukkan kriteria carian sama ada nama atau nombor kad pengenalan dalam modul carian sistem eNIKAH.

Gambar 32 : Proses carian cabutan/ permohonan Nikah, Cerai dan Ruju’ melibatkan dokumen yang banyak.

7

Selepas

Gambar 34 : Proses carian rekod pemohon dapat dilakukan dengan hanya memasukkan nama atau no. K/P pemohon sahaja.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul carian pengesahan1

02

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL CARIAN & PENGESAHAN

Sebelum

Gambar 33 : Proses carian cabutan/ permohonan Nikah, Cerai dan Ruju’ melibatkan dokumen yang banyak.

7

Selepas

Gambar 35 : Proses carian rekod pemohon dapat dilakukan dengan hanya memasukkan nama atau no. pad pengenalan pemohon sahaja.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul laporan statistik

01

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL LAPORAN & STATISTIK

Sebelum

 • Semua data perlu dicari dan dikumpul secara manual oleh kakitangan.

 • Sekiranya laporan yang diperlukan melibatkan lain-lain jajahan dan berbeza format atau perkara, tempoh masa yang lama diperlukan untuk mendapat maklumbalas/ laporan.

 • Kesahihan maklumat sangat bergantung kepada ketelitian kakitangan terlibat.

 • Menjana laporan-laporan dan statistik-statistik setiap modul dengan lengkap dan terperinci.

 • Format laporan dan statistik ini boleh diubah mengikut kriteria carian.

8

Selepas

Gambar 36 & 37 : Contoh laporan dan statistik yang dijana oleh sistem eNIKAH.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sebelum dan selepas inovasi modul ikis informasi keluarga islam

01

SEBELUM DAN SELEPAS INOVASIMODUL iKIS(InformasiKeluarga Islam)

Sebelum

 • Tiada maklumat salasilah keluarga dapat disediakan

 • Pengumpulan maklumat keluarga Islam (bank data keluarga).

 • Menghasilkan salasilah keturunan /nenek moyang.

 • Menjana maklumat individu bagi tujuan merancang kursus-kursus lain, menyalurkan bantuan.

9

Selepas

Gambar 38 & 39 : Contoh Bank Data Keluarga Islam

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


4 faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan
4. FAEDAH-FAEDAHDARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN

 • KREATIVITI

  • Idea, konsep, susunan dan rekabentuk antaramuka (interface) Sistem eNIKAH Negeri Kelantan merupakan yang pertama di Malaysia dan konsepnya dirangka oleh pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan sendiri.

  • Ia bukan merupakan adaptasi dari mana-mana sistem yang telah wujud sebelum ini.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • REPLICABILITY

  • Sistem ini telah beroperasi secara berpusat (Server) di Bahagian Pentadbiran Undang-undang Keluarga menggunakan rangkaian Internet Protokol Virtual Private Network (IPVPN) Classics dan dihubungkan ke semua Pejabat Agama Jajahan di seluruh negeri Kelantan menggunakan IPVPN Value.

  • Pengurusan dan perlaksanaan dapat diselaraskan ke semua jajahan.

  • Melibatkan 10 buah jajahan, iaitu Kota Bharu, Pasir Mas, Tumpat, Bachok, Pasir Puteh, Machang, Tanah Merah, Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb1
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • EFISIEN

  • Penjimatan Masa

   • Tempoh operasi/perkhidmatan bagi satu-satu urusan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat .

   • Boleh diakses dari mana-mana lokasi menggunakan pelayar web dengan kebenaran.

   • Memudahkan proses carian data/ maklumat semua pasangan yang berdaftar dengan sistem eNIKAH.

   • Urusan pendaftaran nikah yang sebelum ini mengambil masa selama enam (6) bulan dapat disingkatkan kepada satu (1) bulan atau kurang.

   • Maklumat Nikah adalah terpelihara (turut di rekod/simpan di dalam cip kad Nikah Pintar).

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb2
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • EFISIEN

  • Penjimatan Kos

   • Penyampaian perkhidmatan (system delivery) yang cekap dan berkualiti dapat ditingkatkan.

   • Dapat menjimatkan kos operasi dalam jangka masa panjang dengan mengurangkan kesilapan.

   • Format kertas sijil yang digunapakai adalah menggunakan kertas yang sama dan mempunyai watermark.

   • Manakala setiap transaksi yang memerlukan bayaran tidak akan dicetak tanpa bayaran (no resit).

   • Sebagai contoh, kos perjalanan kakitangan bagi kursus MBKPI yang sebelum ini mencecah RM 18,000.00 setahun dapat dijimatkan kepada perbelanjaan sifar.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb3
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • EFISIEN

  • Peningkatan Produktiviti

   • Pada tahun 2004, iaitu sebelum pelaksanaan sistem ini, pendapatan yang dijana hasil urusan nikah, cerai dan rujuk ialah sebanyak RM 2,060,398.00.

   • Selepas pelaksanaan sistem eNIKAH, pendapatan yang diperolehi dapat dipertingkatkan dengan drastik hasil pengenalan produk baru, kecekapan sistem penyampaian (delivery system) bagi mencapai tahap kepuasan pelanggan dan peningkatan minat orang awam untuk menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb4
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb5
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • EFISIEN

  • Mudah Digunakan (User-Friendly)

   • Sistem eNIKAH menggunakan perantaraan Bahasa Malaysia dan antaramuka pengguna (user interface) yang mudah dan mesra pengguna.

   • Hanya berbekalkan pengetahuan menggunakan komputer yang minima, pengguna telah bersedia untuk mengguna dan mengendali sistem elektronik ini dengan cekap dalam masa yang singkat setelah tunjuk ajar diberikan.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb6
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • Signifikan

  • Sistem eNIKAH ini telah memberikan impak yang besar kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan.

  • Pada tahun 2008 JAHEAIK telah dipilih sebagai pemenang Anugerah Inovasi Peringkat Negeri Kelantan.

Gambar 43 : Majlis PerasmianPelancaranSistemeNIKAHoleh KDYMM Tuanku Al-Sultan Kelantan pada 26 Ogos 2007.

 • Kad Nikah Pintar merupakan satu imej perkhidmatan Hal Ehwal Islam dan mendapat pengiktirafan dari Kerajaan Negeri Kelantan.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb7
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • Keberkesanan Kos

  • Kerajaan Negeri Kelantan telah memperuntukkan sebanyak kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan (JAHEAIK) dalam membangunkan Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam atau eNIKAH bagi sembilan (9) modul utama mengikut keperluan yang digunapakai dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Bil. 6/2002.

 • RM 63,000.00

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb8
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • Potensi Pelaksanaan

  • Penggunaan Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam atau eNIKAH oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan (JAHEAIK) dilihat sebagai pembaharuan dalam penyediaan perkhidmatan atas talian (online) serta bersistematik kepada semua peringkat.

  • Selaras dengan hasrat kerajaan untuk menggunakan MyKAD sebagai Nombor Rujukan Tunggal (MyID) apabila berurusan dengan agensi Kerajaan berdasarkan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Januari 2009.

  • Ia juga turut menjadi contoh kepada Jabatan Agama Islam Negeri lain untuk turut serta dalam perkembangan teknologi semasa.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb9
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • Potensi Pelaksanaan

  • Sehingga kini, beberapa Jabatan Agama Islam Negeri seperti Perak (JAIPk), Negeri Sembilan (JHEINS), Pulau pinang (JHEAIPP), Kedah (JHEAIK), Terengganu(JHEAT), Selangor (JAIS) dan pihak ICT Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah mengadakan

   lawatan bagi meninjau tahap

   pembangunan dan

   kepenggunaan sistem eNIKAH

   dan telah menyatakan

   kesediaan untuk bekerjasama

   dengan JAHEAIK.

KunjunganPegawaiJabatan Agama Islam Negeri Perak (JAIPk)

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb10
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • Potensi Pelaksanaan

  • JAHEAIK juga sedia bekerjasama untuk melaksanakan integrasi dengan mana-mana agensi dan berharap supaya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menggunakan Sistem eNIKAH sebagai landasan dalam pelaksanaan pengurusan kekeluargaan Islam secara elektronik dalam pengurusan

   hal ehwal Islam

   di Malaysia.

KunjunganPegawai Majlis Agama Islam NarathiwatThailand.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb11
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • Komitmen Pengurusan Atasan

  • Fasa Pertama (1) - (November 2005 hingga Disember 2007)

   • Pengujian setiap modul telah dilaksanakan bermula pada Januari 2007 sehingga Disember 2007.

   • Kesemua ralat yang dijangka dan tidak dijangka telah dikenalpasti serta dapat diperbetulkan dengan sempurna mengikut keperluan pengguna/sistem.

   • Meliputi 9 modul (Pra Perkahwinan, Kebenaran Berkahwin, Perkahwinan, Perceraian, Ruju', Kad Nikah, Carian dan Pengesahan (Status Nikah, Cerai dan Ruju’), Laporan dan Statistik, iKIS (Informasi Keluarga Islam).

   • Pengeluaran Kad Perakuan NIKAH Pintar (Kad eNIKAH).

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb12
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • Komitmen Pengurusan Atasan

  • Fasa Kedua (2) - (Januari 2008 hingga Disember 2009)

   • Pewujudan perkhidmatan Pelayan (Server) JAHEAIK.

   • Pewujudan rangkaian JAHEAIK menggunakan Lease line daripada BPTM (SUK) ke JAHEAIK (State*NET), manakala IPVPN Classics bagi Ibu Pejabat dan IPVPN Value bagi setiap Pejabat Agama Jajahan.

   • Pembangunan Modul Khidmat Nasihat dan Modul eMBKPI (Modul Bersepadu Kursus Pra-Perkahwinan Islam) akan dilaksanakan dalam bentuk portal.

   • Cadangan pengintegrasian Database sistem e-NIKAH dengan lain-lain sistem seperti e-SYARIAH dan SIMPI.

   • Penggunaan ‘Online’ sepenuhnya dalam pengurusan Nikah, Cerai dan Ruju’ diperingkat mukim/masjid.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Faedah faedah dari inovasi yang dilaksanakan samb13
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DILAKSANAKAN (…samb.)

 • Komitmen Pengurusan Atasan

  • Fasa Ketiga (3) - (Januari 2010 hingga Disember 2011)

   • Pengintegrasian perkhidmatan sistem e-NIKAH dengan lain-lain sistem semua agensi kerajaan negeri melalui penyelarasan sistem eKERAJAAN.

   • Pengemaskinian bank data keluarga Islam (BDKIN).

   • Pengoperasian sistem eNIKAH secara menyeluruh dalam sistem kekeluargaan Islam negeri Kelantan melalui modul iKIS bagi tujuan pembangunan keluarga.

   • Pengoperasian awam secara Online bagi modul-modul yang dibenarkan dalam sistem e-NIKAH.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Pra-Perkahwinan,

Kebenaran Berkahwin,

Pendaftaran Perkahwinan,

Pendaftaran Perceraian,

Pendaftaran Rujuk,

Pengeluaran Kad Perakuan Nikah,

Informasi Keluarga Islam (i-KISTM).

Khidmat Nasihat,

Pengurusan Pengguna, dan;

Pengurusan Pendaftar

(Pegawai Agama Jajahan)

Pembangunan fasa kedua (meliputi sembilan (10) modul utama):

5. PENAMBAHBAIKAN E-NIKAH VERSI 2

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Penambahbaikan versi 2

Pra-Perkahwinan

KebenaranBerkahwin

PengurusanPengguna

PendaftaranPerkahwinan

e-NIKAH

(FasaKedua)

KhidmatNasihat

PendaftaranPerceraian

InformasiKeluarga Islam (iKIS)

PendaftaranRujuk

Kad

PerakuanNikahPintar

Rajah 2 :

Model Pembangunan Fasa 2 (ENIKAH versi 2)

PENAMBAHBAIKAN VERSI 2

PengurusanPendaftar

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


6. E-NIKAH VERSI 2

Selepas pelaksanaan sistem E-Nikah selama hampir tiga (3) tahun, terdapat pelbagai kelemahan yang telah dikenalpasti untuk tujuan penambahbaikan khususnya terhadap aliran kerja sistem.

Oleh yang demikian, terdapat rombakan yang besar khususnya terhadap struktur pangkalan data dan rekabentuk sistem.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


E-NIKAH VERSI 2 (…samb.)

 • Pangkalan data

  Data individutelahdipecahkankepadadua (2) data generikdan data spesifik. Setiap data individu (pemohon/ pasangan/ suami/ isteri) akandisimpandalamjadual data generik.

  Dan kemudianakandipilihuntukdigunakanbagi data spesifiksepertibagikegunaanpermohonanberkahwin, pendaftaranperkahwinan, pendaftaranperceraian, pendaftaranrujukdanpendaftarankhidmatnasihat.

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


E-NIKAH VERSI 2 (…samb.)

 • Ciri-ciri Baru

  • Setiap pendaftaran permohonan/perintah akan melalui proses pengesahan.

  • Pengguna biasa (Pembantu Tadbir/OMPD) hanya boleh mengemaskini/buang rekod yang dimasukkan oleh mereka sahaja.

  • Setiap pengguna akan diklasifikasikan mengikut peranan. Sebagai contoh kumpulan Pembantu Tadbir, kumpulan Pendaftar, dan lain-lain dan setiap kumpulan akan mempunyai peranan yang sama. Walau bagaimanapun, pengguna boleh ditugaskan ke dalam pelbagai kumpulan mengikut kebenaran Ketua Pendaftar NCR.

  • Bagi output (kebenaran, sijil) boleh dikeluarkan mengikut bahasa pilihan (jawi, rumi, inggeris dan arab).

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


E-NIKAH VERSI 2 (…samb.)

 • Ciri-ciri Baru

  • Setiap modul tidak bergantung kepada modul yang lain.

   • Perubahan ini akan memudahkan dan melancarkan proses pendaftaran.

   • Penggunaan ID generate dalam enikah versi 1 bagi menghubungkan rekod seperti rekod perkahwinan dan perceraian menyebabkan pengguna terpaksa membuat pendaftaran perkahwinan dahulu sebelum dapat membuat pendaftaran perceraian bagi kes perkahwinan yang berlaku di luar negeri.

   • Melalui kaedah baru, setiap rekod akan dihubungkan melalui ID Famili dan tarikh, sama ada tarikh perkahwinan, perceraian dan rujuk akan membolehkan kes perkahwinan yang berlaku di luar negeri dapat di atasi. …

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


E-NIKAH VERSI 2 (…samb.)

 • Ciri-ciri Baru

  • Menukar dan menggunakan hampir kesemua kamus data yang piawai.

  • Menambah modul chatter antara pengguna sistem yang online.

  • Dan banyak lagi…

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Projek inovasi yang dihasilkan

Ringkasan Ciri-Ciri Penambahbaikan Sistem E-Nikah

PROJEK INOVASI YANG DIHASILKAN

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


Sekian wassalam
SEKIAN, WASSALAM

Sistem Elektronik Pengurusan Keluarga Islam Negeri Kelantan


ad