האינטרנט: - רשת המחשבים העולמית מבוססת על תוכנות השולחות קובציות PACKETS של מידע . התוכנות קרויות TCPI/IP כלומר - PowerPoint PPT Presentation

emily
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
האינטרנט: - רשת המחשבים העולמית מבוססת על תוכנות השולחות קובציות PACKETS של מידע . התוכנות קרויות TCPI/IP כלומר PowerPoint Presentation
Download Presentation
האינטרנט: - רשת המחשבים העולמית מבוססת על תוכנות השולחות קובציות PACKETS של מידע . התוכנות קרויות TCPI/IP כלומר

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
האינטרנט: - רשת המחשבים העולמית מבוססת על תוכנות השולחות קובציות PACKETS של מידע . התוכנות קרויות TCPI/IP כלומר
360 Views
Download Presentation

האינטרנט: - רשת המחשבים העולמית מבוססת על תוכנות השולחות קובציות PACKETS של מידע . התוכנות קרויות TCPI/IP כלומר

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. האינטרנט: - רשת המחשבים העולמית מבוססת על תוכנות השולחות קובציותPACKETS של מידע. התוכנות קרויותTCPI/IP כלומר TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL/ INTERNET PROTOCOL. תוכנה זו מחלקת את המידע לקובציות “ומחברת” אותם ביעד.

 2. המידע באינטרנט מופנה ליעדו על ידי נתביםrouters ומעבר ברשת כבלי זכוכית המאפשרת העברת המידע במהירות האור.

 3. בשנת 1960 נוצרה רשת בין מחשבי משרד ההגנה האמרקאי בשנת 1980, פותחה רשת תקשורת בין מדענים בחסות ה- National Science Foundation בארה”ב. הרשת קרויהworld wide web אוWWW נוצרה ב- 1990

 4. סוגי חיבורים מהירים ברשת: ISDN - Integrated Services Digital Network מאפשר העברת מידע בטוח של 56-128kb/sec

 5. סוגי חיבורים מהירים ברשת: DSL - Digital Subscriber Line מאפשר העברת מידע דרך כבלי הנחושת של הטלפון במהירות של 1000Kb/sec - 6000kb/sec

 6. סוגי חיבורים מהירים ברשת: בעתיד: חיבור דרך לוינים חיבור בגלי רדיו חיבור בגלי מיקרו חיבור לטלפונים ניידים.

 7. מרכיבי הרשת: דפי בית: כתובים ב- HTML שרתים: מחשבים המכילים את דפי הבית וקשורים לרשת כל הזמן. URL: Uniform resource Locator כתובות דפי הבית. קישוריותHYPERLINKS המאפשרות חיבור אסוציאטיבי לדפי בית אחרים.

 8. מרכיביURL: HTTP:// Hypertext Transfer Protocol כתובת המחשב המתרגמת מספרIP כדי לדעתIP של המחשב צריך להשתמש בפונקציתRUN ולהקלידwinipcfg

 9. מרכיביURL: HTTPS:// Hypertext Transfer Protocol- secure אתר מאובטח.

 10. סוגי העברת קול:

 11. סוגי העברת וידאו:

 12. סוגי תוכנות JAVA APPLETS מאפשרים אנימציה ואינטראקטיביות. להצגת מידע משתנה (כמו: מניות בבורסה תוך כדי מסחר).

 13. סוגי תוכנות JavaScript מאפשרים אינטראקטיביות, תפריטים, שנוי בתצוגת דף הבית בתגובה ללחיצת העכבר. דוגמאות: javascript. Internet.com www.javascript.com http://cws.internet.com/32dhtml.html

 14. סוגי תוכנות Plug-in מאפשר ביצוע משימות שהדפדפן אינו מבצע. Acrobat Reader מאפשר צפייה ב-עמודים ש”הודפסו” ב- print portable document format, .pdf www.adobe.com

 15. סוגי תוכנות Plug-in RealPlayer מאפשר שמיעה של קטעי אודיו וצפייה בוידאו www.real.com

 16. סוגי תוכנות Plug-in Flash Player מאפשר להעברת קטעי סרטים ואנימציה www.macromedia.com

 17. סוגי תוכנות Streaming multimedia בדרך כלל, כשמעבירים קטעי וידאו ואודיו צריך לחכות להעברת כל הקובץ. רק אחר כך ניתן לצפות ולהאזין. בstreaming מעבר הקובץ ל- player , נגן תוכנה, אשר מעביר את המידע תוך כדי קליטתו.

 18. סוגי תוכנות Streaming multimedia בדרך כלל, כשמעבירים קטעי וידאו ואודיו צריך לחכות להעברת כל הקובץ. רק אחר כך ניתן לצפות ולהאזין. בstreaming מעבר הקובץ ל- player , נגן תוכנה, אשר מעביר את המידע תוך כדי קליטתו.

 19. משוב למשתמשים באינטרנט. CGI: Common Gateway Interface תוכנית המאפשרת לקבל מידע מהצופה ולהעבירו בחזרה ברשת. CGI הנו שלב הכרחי בדפי בית הכולליםFORMS. מופעל על השרת: Server side solution

 20. משוב למשתמשים באינטרנט. שיטה אחרתClient side solution לתת משוב לצופה הנה על ידיSCRIPTS: תוכניות שמורצות על המחשב של הצופה (ולא על השרת המרוחק).

 21. משוב למשתמשים באינטרנט. שיטה אחרתClient side solution APPLETES תוכנית שמורדת למחשב של הצופה ומופעלת שם. זו תוכנית קטנה, ישימה להרבה פלטפורמות ובטוחה.

 22. משוב למשתמשים באינטרנט. ACTIVE X (לחלונות ו- Explorer ). תוכנית כמוAPPLET אבל בעלת גישה ישרה למערכת ההפעלה של חלונות ולכן מהירה יותר. אבל כבדה יותר, איטית יותר ועלולה להכניס למחשב תוכניות שיזיקו למערכת ההפעלה המקורית.

 23. כתובות באינטרנט: אלו הן כתובותIP: אוIP number: "An identifier for a computer or device on a TCP/IP network" . מספרIP הנו בעל ארבעה מספרים מופרדים בנקודה. כל מספר (בשל השיטה הבינרית) יכל להיות מ- 0 עד 255. למשל: 1.160.10.240

 24. קביעת מספריIP: על ידי • InterNIC Registration Service • Class A - supports 16 million hosts on each of 127 networks • Class B - supports 65,000 hosts on each of 16,000 networks • Class C - supports 254 hosts on each of 2 million networks • כיון שיש מחסור במספרים, מפותחות שיטות חדשות.

 25. “שמות עליונים”: • gov - Government agencies • edu - Educational institutions • org - Organizations (nonprofit) • mil - Military • com - commercial business • net - Network organizations • ca - Canada • th - Thailand • ישראל? • בריטניה?

 26. “שמות עליונים” מוצעים נוספים: • store - merchants • web - parties emphasizing Web activities • arts - arts and cultural-oriented entities • rec - recreation/entertainment sources • info - information services • nom - individuals

 27. “התירגום שלdomain name ל- IP number נעשה על ידי רשת שרתים של DNS Domain Name System (or Service), זוהי רשת שלמעשה מחפשת את ה- IP המתאים ומשייכת לשם של האתר.

 28. סוגי שרתים: השרתים מאפשרים הגנה על מערכת המחשב : הפניות לאינטרנט הנם דרך השרת וכל הפניה: יעילה יותר מהירה יותר מוגנת

 29. סוגי שרתים: FTP (file transfer protocol)Serve files to customers with your own FTP site or create a gopher site for serving extremely large collections of information List ServersCreate and serve your own mailing lists and e-mail response systems for your users, customers, or affiliates Mail ServersSet up a messaging system that allows your users to exchangee-mail over LANs and/or the Internet News ServersCreate and serve your own intranet and/or Internet-based news and discussion groups Keep your internal network safe while still allowing your users to access the Internet

 30. סוגי שרתים: Audio-video server:Deliver eye-catching streaming multimedia content over the Web - למשל: שרת הוידאו של הטכניון.