su genel teor s l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUÇ GENEL TEOR?S? PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUÇ GENEL TEOR?S?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

SUÇ GENEL TEOR?S? - PowerPoint PPT Presentation


 • 748 Views
 • Uploaded on

SUÇ GENEL TEORİSİ. www.hakanhakeri.com. GENEL UNSURLAR ÖZEL UNSURLAR. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR. ÖNŞARTLAR CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI KOVUŞTURMA ŞARTLARI. ÖNŞARTLAR. GEBE. KAMU GÖREVLİSİ. OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI. CEZALANDIRMAYA ENGEL OBJEKTİF NİTELİKLİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SUÇ GENEL TEOR?S?' - emily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
su genel teor s

SUÇ GENEL TEORİSİ

www.hakanhakeri.com

slide2
GENEL UNSURLAR
 • ÖZEL UNSURLAR
unsurlarin di inda kalan hususlar
UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR
 • ÖNŞARTLAR
 • CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI
 • KOVUŞTURMA ŞARTLARI
n artlar
ÖNŞARTLAR
 • GEBE
 • KAMU GÖREVLİSİ
objekt f cezalandirilab lme artlari
OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI
 • CEZALANDIRMAYA ENGEL
 • OBJEKTİF NİTELİKLİ.
slide6
TCK 161: MALVARLIĞINI EKSİLTMEYE YÖNELİK HİLELİ TASARRUFLARDA BULUNAN KİŞİ, BU HİLELİ TASARRUFLARDAN ÖNCE VEYA SONRA İFLASA KARAR VERİLMİŞ OLMASI HALİNDE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR
slide7
TCK 161: MALVARLIĞINI EKSİLTMEYE YÖNELİK HİLELİ TASARRUFLARDA BULUNAN KİŞİ, BU HİLELİ TASARRUFLARDAN ÖNCE VEYA SONRA İFLASA KARAR VERİLMİŞ OLMASI HALİNDE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR
slide8
TCK 306/1: TÜRKİYE DEVLETİNİ SAVAŞ TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKACAK ŞEKİLDE YETKİSİZ OLARAK YABANCI BİR DEVLETE KARŞI ASKER TOPLAYAN …CEZALANDIRILIR.
 • TCK 306/2: FİİL SONUCU SAVAŞ MEYDANA GELİRSE MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLİR.
kovu turma artlari
KOVUŞTURMA ŞARTLARI
 • ŞİKÂYET
 • İZİN, TALEP VE KARAR
 • YABANCI HÜKÜMETİN ŞİKÂYETİ
k yet
ŞİKÂYET
 • KURAL RE’SEN
 • İSTİSNAEN BAZI NEDENLERLE ŞİKÂYET
k yet n zell kler
ŞİKÂYETİN ÖZELLİKLERİ
 • SZG
 • birden fazla?
 • TCK 104?
slide12
FİİLİN ŞİKÂYET EDİLMESİ
 • FAİLİ GÖSTERME/YANILGI
 • FİİLİ NİTELENDİRME
 • BÖLÜNEMEME VE SİRAYET (TCK 73/5: İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar).
slide13
İHBAR
 • SUÇUN ŞİKÂYET ÜZERİNE KOVUŞTURULDUĞU KONUSUNDA YANILGI ÖNEMSİZ. İHBAR ŞİKÂYET YERİNE GEÇER.
k yet s res tck 73
ŞİKÂYET SÜRESİTCK 73
 • (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.
 • (2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.
 • (3) Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.
slide15
Şikâyet, yazılı olarak veya tutanağa geçirilecek bir beyan ile yapılabilir (CMK 158/5).
 • Şikâyetin yapılabileceği makamlar,
 • Cumhuriyet Başsavcılığı veya kolluk makamları.
 • Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan şikâyet
 • Yurt dışında işlenen suçlar Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına
 • Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlenen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan şikâyet, ilgili Başsavcılığa gönderilir (CMK 158/1–4).
vazge me ve feragat
VAZGEÇME VE FERAGAT
 • Şikâyetten feragat kabule bağlı DEĞİLDİR.
 • Şikâyetten vazgeçme iki taraflı bir işlemdir. Vazgeçmenin geçerli olabilmesi için, bunun sanık tarafından kabul edilmesi gerekir (TCK 73/6). (Yargıtay)
 • Vazgeçmeden vazgeçme, feragatten feragat olmaz.
vazge me ve feragat17
VAZGEÇME VE FERAGAT
 • Kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmünkesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz (TCK73/4).
 • Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur (CMK 158/6) (genel kurallara istisna).
ahs haklar
ŞAHSİ HAKLAR
 • Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz (TCK73/7).
z n ve talep
İZİN VE TALEP
 • Bazı suçların kovuşturulabilmesi için Adalet Bakanı’nın yetkili savcıya yönelik dava açmasına olanak veren bir irade beyanında bulunmasını istemiştir. Bu beyana kanunumuz bazen izin bazen talep demektedir.
kovu turulmas izne ba l su lar
Kovuşturulması izne bağlı suçlar
 • TCK 299: Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi...

Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

 • 4483 S. K. : Kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kurumun üst amiri.
kovu turulmas talebe ba l su lar
Kovuşturulması talebe bağlı suçlar
 • Yabancı ülkede işlenip de Türkiye'de kovuşturulabilen suçların bazılarında.
 • TCK12. - (1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında … bir suçu yabancı ülkede Türkiye'nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır.
kovu turulmas karara ba l su lar
Kovuşturulması KARARA bağlı suçlar
 • MİLLETVEKİLLERİ (KOVUŞTURMA YASAĞI KAPSAMINDAKİ SUÇLAR)
yabanci h k met n taleb k yet
YABANCI HÜKÜMETİN TALEBİ (ŞİKÂYETİ)
 • TCK 11/2: Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargılama yapılması zarar görenin veya yabancı hükümetin şikayetine bağlıdır
 • TCK 341. - (1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimse….
 • (2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.
kr m nal su ve d er hukuka aykiri f ller
KRİMİNAL SUÇ VE DİĞER HUKUKA AYKIRI FİİLLER
 • HAKSIZ FİİLLER
 • DİSİPLİN SUÇLARI
 • ZABITA TEDBİRLERİ
 • KABAHATLER
haksiz f ller
HAKSIZ FİİLLER
 • MEDENİ SUÇ
 • EYLEM HAKSIZ FİİL Mİ SUÇ MU? TAKDİR KANUN KOYUCUNUN..
kr m nal su lar le farklari
KRİMİNAL SUÇLAR İLE FARKLARI
 • TEHLİKE HAKSIZ FİİLİ YOKTUR. TEHLİKE SUÇU VARDIR (TCK 179)
 • KANUNİLİK İLKESİ VE KIYAS YASAĞI GEÇERLİ DEĞİLDİR.
 • TEŞEBBÜS TAZMİNAT GEREKTİRMEZ.
slide27
KUSURSUZ SORUMLULUK VARDIR.
 • ERTELEME, AF GİBİ KURUMLAR YOKTUR. SADECE FERAGAT MÜMKÜN.
yaptirim y n nden farklar
YAPTIRIM YÖNÜNDEN FARKLAR
 • CEZANIN AMACI ÖNLEME, TAZMİNATIN TELAFİ.
 • CEZA MALA VE HÜRRİYETE KARŞI OLABİLİRKEN, TAZMİNAT SADECE MALA KARŞI.
adl para cezasi le tazm nat arasindak farklar
ADLİ PARA CEZASI İLE TAZMİNAT ARASINDAKİ FARKLAR
 • KANUNİLİK
 • RE’SEN/TALEP
 • DEVLET/MAĞDUR
 • FAİL SAYISI KADAR CEZA/TEK TAZMİNAT
d s pl n su lari
DİSİPLİN SUÇLARI
 • BELLİ GRUPLARIN CEZA HUKUKU
 • Ceza Muhakemesi Kanunu 2/1-l disiplin hapsi:

“Kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapis”.

d s pl n su lari kr m nal su lar
DİSİPLİN SUÇLARI~ KRİMİNAL SUÇLAR
 • FAİL BAKIMINDAN

HERKES

BELLİ KİMSELER

kanun l k lkes bakimindan
KANUNİLİK İLKESİ BAKIMINDAN
 • BELİRLİLİK İLKESİ

AYM: “Hizmet İçi Eğitim Programına Uymamak”.

 • İDARİ KARARLAR

AYM: “Disiplin cezaları KHK ile düzenlenemez”

yaptirimi uygulayan organ
YAPTIRIMI UYGULAYAN ORGAN
 • MAHKEME
 • İDARİ ORGAN
yaptirim bakimindan
YAPTIRIM BAKIMINDAN
 • KRİMİNAL SUÇLAR HÜRRİYETE YÖNELİK
 • DİSİPLİN SUÇLARI DAHA HAFİF
sabika kaydi bakimindan
SABIKA KAYDI BAKIMINDAN
 • KRİMİNAL SUÇLAR ADLİ SİCİLE KAYDEDİLİR
 • DİSİPLİN SUÇLARI ADLİ SİCİLE KAYDEDİLMEZ
yargilama kurallari
YARGILAMA KURALLARI
 • KRİMİNAL SUÇLAR: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
 • DİSİPLİN SUÇLARI: İLGİLİ MEVZUAT
ceza le d s pl n cezasinin b rl kte uygulanmasi
CEZA İLE DİSİPLİN CEZASININ BİRLİKTE UYGULANMASI
 • md. 131/I „aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez”.
 • md. 131/II „memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz“.
zabita tedb rler n gerekt ren f ller kr m nal su lar
ZABITA TEDBİRLERİNİ GEREKTİREN FİİLLER~ KRİMİNAL SUÇLAR
 • Polisin kumar oynanan yeri kapatması, sarhoşu yakalaması gibi tedbirler.
 • Kriminal cezaların sonuçları doğmaz (adli sicil, tekerrür, erteleme).
kabahatler kr m nal su lar
KABAHATLER ~ KRİMİNAL SUÇLAR
 • KANUNİLİK

KK 4: Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi, kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.

Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı ancak kanunla belirlenebilir.

KK 32: Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

slide40
Yurt dışında işlenen suçlar kriminal suç olmalıdır.
 • Suçlarda failin cezalandırılabilmesi için kural olarak kast aranırken, kabahatler kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde hem kasten hem taksirle işlenebilir (KK 9). Taksirle işlenen kabahatler aksine hüküm bulunmadığı müddetçe cezalandırılabilecektir.
slide41
Sorumluluk yaşı kabahatler bakımından 15 (KK 11/1). KK 13:
 • “kabahate teşebbüs cezalandırılmaz” (istisna: açık hüküm).
 • İştirak: ikilik/eşitlik (KK 14/1)
 • Yaptırımı uygulayan merci
slide42
Kanun yolu: temyiz/sulh ceza mahk. (KK 27)
 • Tekerrür: suçtan kabahate, kabahatten suça tekerrür söz konusu olamaz (TCK 58). Kabahatten kabahate de tekerrür hükümleri uygulanmaz.
 • Güvenlik tedbirleri sadece suçlar bakımından uygulanır.
slide43
Erteleme sadece suçlar bakımından olanaklı.
 • Zamanaşımı süreleri farklı.
 • Adli sicile kayıt.
slide44
Bazı fiillerin suç olarak kabul edilebilmesi için, işlenmiş olan ön suçun teknik anlamda suç olması gerekir. Örneğin, TCK 278. maddenin uygulanabilmesi için, işlenmekte olan bir suç söz konusu olmak gerekir. Buna karşılık işlenmekte olan bir kabahatin yetkili makamlara bildirilmemesi bu suçu oluşturmaz.