Download
demokrati n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Demokrati PowerPoint Presentation

Demokrati

199 Views Download Presentation
Download Presentation

Demokrati

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Demokrati

  2. Grundlagarna skyddar vår demokrati • Regeringsformen • Successionsordningen • Tryckfrihetslagen • Yttrandefrihetslagen • Grundlagarna finns för att se till att det alltid är folket som bestämmer.

  3. Vem bestämmer i Sverige?

  4. Det svenska folket!

  5. Val • Alla svenska medborgare över 18 år får vara med och rösta fram 349 representanter till riksdagen. • Röstar på ett politiskt parti (och ibland även en person.) • Var fjärde år.

  6. Politiska partier • Ett parti är en förening som tycker ungefär lika i frågor som rör Sverige. T.ex. miljöfrågor, skolfrågor, jobbfrågor. • Varje parti vill få många röster i valet. Ju fler röster desto fler kandidater till riksdagen.

  7. Riksdagen • 349 riksdagsledamöter som är framröstade av svenska folket. • Bara de partier som har fått över 4 % av rösterna får sitta med i riksdagen.

  8. Regeringen • Det politiska parti som fått flest röster får bilda parti. Ibland går flera partier ihop och bildar regering. • Ledaren för regeringen kallas för statsminister. • De övriga ansvarar för olika områden och kallas ministrar.

  9. Riksdagens uppgifter • Besluta om lagar, budget och kontrollerar regeringen. • Regeringen arbetar fram förslag som sedan riksdagen får rösta om. • Ett förslag från regeringen kallas för proposition. • Ett förslag från riksdagen kallas för motion.

  10. Våra politiska partier Ta reda på vad de olika politiska partierna som finns i riksdagen har för • 1. Symbol • 2. Partiledare • 3. Tillhör partiet den nuvarande regeringen eller är partiet i opposition? Gör din egen ordlista: • Förklara följande ord: • proposition, motion, minister, parti, opposition, budget, allians.