gr nn energi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grønn energi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grønn energi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Grønn energi - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Grønn energi. Nytt fag/ nytt forskningsområde, v. Olav Aaker. Presentasjon av meg selv. Olav Aaker , Siv. Ing 1991, Dr. Ing. 1996 Faglig bakgrunn Prosessautomatisering Kjemiteknikk Matematisk modellering Operatørstøttesystemer Datateknikk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Grønn energi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gr nn energi

Grønn energi

Nytt fag/ nytt forskningsområde, v. Olav Aaker

presentasjon av meg selv
Presentasjon av meg selv
 • Olav Aaker, Siv. Ing 1991, Dr. Ing. 1996
 • Faglig bakgrunn
  • Prosessautomatisering
  • Kjemiteknikk
  • Matematisk modellering
  • Operatørstøttesystemer
  • Datateknikk
 • Timelærer på Kråkerøy, permisjon fra Prediktor
gr nn energi1
Grønn Energi
 • Faget undervises første gang i år
 • Muligheter/ utfordringer i forhold til:
  • Pedagogisk opplegg
  • Forskningsområder
  • Samarbeid med andre undervisningsinstitusjoner
  • Samarbeid med industrien
pedagogiske utfordringer
Pedagogiske utfordringer
 • Hvilken faglig bakgrunn skal vi forutsette
  • Forskjell på kjemiker, maskin og elektrobakgrunn
  • Hva med datateknikk/ simulering?
 • Lage gode og praktiske lab’er
  • Sammen med datateknikk/ simulering: En veldig lærerik kombinasjon
 • Teoretisk nivå
  • Hvor mye grunnfag (fysikk, matematikk, kjemi) kan studentene fra før?
mulige forskningsomr der
Mulige forskningsområder
 • Lokal/ midlertidig lagring av energi (eksempelvis ifb. SmartGrid)
 • Fokusere på bestemte typer alternativ energi
  • Vind (Aktuelle prosjekter på gang)
  • Stirlingmotor? (her er det flere som er aktive)
  • Utnyttelse av restvarme fra industrielle prosesser?
 • Mulige småprosjekter for opplæring?
samarbeid med andre institusjoner
Samarbeid med andre institusjoner
 • UMB? (jobber bl. a. med Stirlingmotorer)
 • I Tyskland (Weihenstephan?) forskning på ulike typer vindgeneratorer
 • Universitetet i Agder?
 • Inspiria? (evt. lage demoer)
samarbeid med n ringsliv
Samarbeid med næringsliv
 • Prosjekter om energigjenvinning
 • Produksjon av utstyr for alternativ energi?
  • Vindmøller/ Stirlingmotor?
 • Bruk av alternative typer brensel?
oppsummering
Oppsummering
 • Lab/ Eksempler
 • Industri/ praktisk bruk
 • Økonomi