Hvordan hænger det egentlig sammen? - PowerPoint PPT Presentation

minna
hvordan h nger det egentlig sammen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan hænger det egentlig sammen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan hænger det egentlig sammen?

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Hvordan hænger det egentlig sammen?
97 Views
Download Presentation

Hvordan hænger det egentlig sammen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Energi og klimaforandringer Hvordan hænger det egentlig sammen?

 2. Hvad er energi ? • Energi – (εν=i εργον=arbejde) • Energi er i lydene du hører, i lyset du ser, i varmen eller vinden du føler • Energi er i maden du spiser og i hver bevægelse du laver • Energi er evnen til at udføre arbejde

 3. Solen Fossile energikilder Solenergi Vandkraft Vindenergi Bioenergi Bølgeenergi Jorden og Månen Fossile energikilder Kernekraft (U + Th) Vandkraft Vindenergi Geotermisk energi (Bioenergi) Bølgeenergi Tidevandskraft Jordens klima og energiHvor kommer energien fra ?

 4. Jordens klima og energiHvor kommer energien fra ?

 5. CO2 udslip

 6. Vedvarende energi

 7. Carbon Dioxide (CO2) Fossile brændsler (kul, olie, naturgas) Hvordan virker drivhuseffekten

 8. Et eksempel på drivhuseffekten Solens stråler kan passere igennem bilens forrude Energien bliver fanget inde i bilen som varme. Denne varme kan har svært ved at slippe ud igen og derfor bliver bilen varmet op.

 9. Drivhuseffekt

 10. Hvad er forskellen mellem vejret og klimaet ?

 11. Vejret varierer fra dag til dag og man kan kun forudsige vejret få dage frem.En temperaturforskel på en eller to grader betyder ikke noget Klimaet er en betegnelse for den ramme vejret varierer indenfor og måles på langt sigt – 10-tals af år. En ændring i klimaet på en eller to grader får gletschere til at smelte og vandet til at Forskellen

 12. Effekter af Global opvarmning Havet stiger Temperaturen stiger Habitater ændres og dyr forsvinder Ændringer i nedbøren

 13. Hvordan ved man, at der sker global opvarmning?

 14. 2004 1914 Portage Glacier • Alaska Photos: NOAA Photo Collection and Gary Braasch – WorldViewOfGlobalWarming.org

 15. Nordpolen

 16. Hvorfor er der global opvarmning?

 17. Afbrænding af fossile brændsler Pollution from coal, natural gas, and oil Kul – olie - naturgas Pollution from coal, natural gas, and oil

 18. Hvornår begyndte den globale opvarmning?

 19. Atmosfærens indhold af CO2

 20. Hvordan måler man det?

 21. CO2 målinger i atmosfæren CO2 målinger efter 1958 – Mauna Loa, Hawaii

 22. Data fra iskerner CO2 målinger før 1958 - Antarktis

 23. CO2 koncentration Temperatur (Nordlig halvkugle) 1000 års målinger af CO2 og temperatur Ændring i °C Parts Per Million 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Årstal Årstal

 24. Global opvarmning:Vi skifter gear

 25. Hvad gør vi for at nedbringe CO2 udledningen? Vindkraft Solenergi Bedre biler

 26. Hvad kan du gøre for at hjælpe?

 27. Simple ting du kan gøre Sluk for din PC eller TV når du ikke bruger det. Tag korte bade – det koster energi at varme vand op. Hold på varmen i rummet. Sluk for lyset når du forlader et værelse. Brug energisparepærer.

 28. 250 kg kul Vær pæresmart – brug sparepærer Hvad er forskellen? Sparepære Glødepære • 700 kg CO2 udledning undgås • Du sparer 200 kr.

 29. Flere simple ting Tag noget af tøjet af når det er varmt – i stedet for at bruge air condition eller blæser. Tag mere tøj på når det er koldt – istedet for at skrue op for varmen. Gå eller cykle i stedet for at få dine forældre til at køre dig. Plant et træ. Genbrug