taal en rekenbeleid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taal- en rekenbeleid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Taal- en rekenbeleid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Taal- en rekenbeleid - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Wie gaat wat doen? NL, wiskunde of schoolbreed. Waarom? de aanleiding. Rol van de docent. Taal- en rekenbeleid. Wat gebeurt al op je school? in kaart brengen. Wat ga je inzetten? Materialen, ook ict. Doelgroepen, ook taalzwakke/ rekenzwakke leerlingen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Taal- en rekenbeleid' - emelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
taal en rekenbeleid

Wie gaat wat doen?NL, wiskunde of schoolbreed

Waarom?de aanleiding

Rol van de docent

Taal- en rekenbeleid

Wat gebeurt al op je school? in kaart brengen

Wat ga je inzetten? Materialen, ook ict

Doelgroepen, ook taalzwakke/ rekenzwakke leerlingen

Aansluiting:Instroom, doorstroom,uitstroom

Hoe meet je?, visie, toetsen, welke en waarom

Voorbeelden van taalbeleid/rekenbeleid op scholen

Wie gaat het betalentaakuren, extra geld (57)

Visie en concepten?past aanpak bij de school

Plaats binnen school? steun directie, langdurig

Plan maken en invoeren

Wat is je didactiek?

slide2

Taal – en/of rekenproblemen

Taal/rekenen schoolbeleid

Taal- en rekenbeleid

Taalbewustzijn rekenbewustzijn

Voortgang & toetsing

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen

-

Taal/rekengericht vakonderwijs

taal en rekenbeleid belangrijke factoren

Waarom?de aanleiding

Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

Kwaliteitskaarten

Rapport Meijerink

Elsevier

inspectierapport

Interne redenenbinnen school

Trouw rapport

terug

kenmerken taalvaardigheid rekenvaardigheid van leerlingen
Kenmerken taalvaardigheid /rekenvaardigheidvan leerlingen:
 • Beperkte woordenschat
 • Moeite met tekstbegrip
 • Slordig lezen
 • Slordige formuleringen, Onvolledige antwoorden
 • Ze beheersen geen breuken
 • Kunnen niet rekenen met procenten
doel taal en rekenbeleid
Doel taal- en rekenbeleid

‘De school ontwikkelt een schoolbreed taal- en rekenbeleid om de taalvaardigheid en de rekenvaardigheid van alle leerlingen te verbeteren.’

schoolbreed taal rekenonderwijs kenmerken
Schoolbreedtaal- rekenonderwijs: kenmerken
 • Betekenisvol: taal- of rekentaak is nodig voor vak/praktijkopdracht
 • Taal- en rekentaken bij vakopdrachten worden expliciet benoemd
 • Oefening en feedback
 • Heldere beoordeling
 • Samenwerking taal(-reken)docent (Nederlands) en vakdocent
ge ntegreerd taal en rekenonderwijs
Geïntegreerd taal- en rekenonderwijs

…begint met een visie op taal- en rekenonderwijs

slide8

Vakken, leergebieden?

Scenario 1, 2, 3, 4?

Cijferen  realistisch rekenen,  gecijferdheid

Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

Cijferen  strategieën

Rol docent

Visie en concepten?past aanpak bij de school

terug

visie uitspraken taalbeleid
Visie-uitspraken Taalbeleid
 • Taal is cruciaal bij het leren.
 • Taal geeft het denken vorm.
 • Taal omvat alle taalvaardigheden.
 • Taalbeleid is gericht op de voortgezette taalverwerving van alle leerlingen
 • Taalbeleid richt zich op de voertaal Nederlands.

Uitgangspunten

1) Een betere taalvaardigheid leidt tot betere schoolprestaties bij alle vakken.

2) Om de schoolprestaties te verbeteren is

aandacht voor taal bij alle vakken

onontbeerlijk.

slide10

Wat?

Visies op Geletterdheid en Gecijferdheid (Literacy en Numeracy)

Taal in de vakken en in

het dagelijks levenRekenen in

contexten uit

het dagelijks leven

Taal en rekenen zijn geïntegreerd

in het culturele,

maatschappelijke, persoonlijke en

emotionele handelen

Begrijpend lezen

Spelling

Basisbewerkingen rekenen

slide11

Wie gaat wat doen?

Werkgroep klein of groot

Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

NL, wiskunde of schoolbreed?

Uit alle secties, leergebieden

Vanuit de wiskundevanuit Nederlands

schoolbreed

terug

slide12

Wat gebeurt al op school?in kaart brengen

Gaat het om competenties of kennis en vaardigheden?

Relatie met referentie

niveaus

Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

Enquête afnemen?

Zelf uitvoeren, door anderen laten doen

Interviewen of gesprekken

terug

slide13

Rol van de docent/didactiek

De expert en deskundige

Vraagbaak?

Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

Taalbewuste vakdocent

Rekenbewuste vakdocent

Verantwoordelijk voor taal/rekenen

terug

slide14

Welke plaats heeft zakrekenmachine, spellingchecker

 • (aan) leren
 • onderhouden
 • - gebruiken

Oefenen, hoe?

Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

In context of kaal

Rol en gebruik modellen (PO)

Wat is je taal en rekendidactiek?

terug

een taal rekenbewuste docent
Een taal/rekenbewuste docent:

… werkt vanzelfsprekend aan vergroten van taal/rekenvaardigheid van leerlingen

… heeft aandacht voor vaktaalwoorden en schooltaalwoorden, leesvaardigheid en rekenkennis en vaardigheden

… ziet rekenen in zijn vak

… legt relaties met wat in voorgaande lessen en andere vakken is gebeurd (voorkennis activeren)

… laat leerlingen zelf verwoorden wat een opdracht van hen vraagt of wat de leerstof inhoudt

… past eigen taalgebruik aan, aan niveau leerlingen (N+1)

… bekijkt toetsen kritisch op formuleringen

slide16

Wat ga je inzetten? materialen, ook ict

School of thuiswerk

RT, Deficiënties wegwerken

Extra materiaal bij methode

Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

www.rekenweb.nl

Oefenen met ICTen op papier?

www.math4all.nl

terug

slide17

Toetsen, welke en waarom

Instaptoetsen- Dia-taal, Cito-toets- methodegebonden toets- HU, brugklas

Eindexamens

Eigen toets of gekocht

CITO ref toets

Voortgangstoetsen

Reken-taalbeleidbelangrijke factoren

Vakspecifiek (rekenen) of juist vakoverstijgend

Doel van toets:- beoordelen (voor een cijfer)- diagnostisch (voor ll, docent)- evalueren (onderwijs)

terug

slide18

Doelgroepen, ook rekenzwakke leerlingen

Dyslexie, rekenproblemen of dyscalculie

Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

Remediëren?

protocol

Meer of anders?

terug

slide19

Leg contact met MBO/HO in de buurt.Wat zijn de verwachtingen?

Aansluiting:Instroom, doorstroom uitstroom

Wat zijn drempels binnen je school?

Reken-taalbeleidbelangrijke factoren

Bestudeer reken-programma PO, wat zit er wel/niet (meer) in

Organiseer bijeenkomst met aanleverende PO-scholen.

terug

slide20

geld voor verbetering kwaliteit rekenen & taal, 57 euro/leerling/jaar, 4 jaar lang

Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

kwaliteitsslag

taakuren

Wie gaat het betalen?

terug

slide21

Ondersteunt directie het initiatief Reken-taalbeleid?

Hoe informeer en betrek je collega’s?

Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

Ga voor een meerjarig traject

Plaats binnen school? steun directie, langdurig

terug