chapter 8 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Chapter 8

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 80

Chapter 8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Chapter 8. Lập trình mạng với Java - TCP Socket GV: Nguyễn Thị Thanh Vân - CNTT. Objectives. Giao tiếp Socket Đặc điểm, cấu trúc Socket TCP Socket UDP Socket Thiết kế giải thuật server/client Các lớp trong gói java.net Ứng dụng client/server qua TCP socket

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chapter 8' - elvis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
chapter 8

Chapter 8

Lập trình mạng với Java -

TCP Socket

GV: Nguyễn Thị Thanh Vân - CNTT

objectives
Objectives
 • Giao tiếp Socket
  • Đặc điểm, cấu trúc Socket
  • TCP Socket
  • UDP Socket
 • Thiết kế giải thuật server/client
 • Các lớp trong gói java.net
 • Ứng dụng client/server qua TCP socket
 • Ứng dụng client/server qua UDP socket
gi i thi u
Giới thiệu
 • Trong quá trình truyền tin có thể xảy ra nhiều sự cố:
  • một hay nhiều gói bị mất hay bị hỏng
  • cần phải truyền lại hay không hoặc
  • các gói tin đến không theo đúng trình tự.
 • Cần xử lý;
  • việc phân chia dữ liệu thành các gói,
  • tạo các header, phân tích header của các gói đến,
  • quản lý danh sách các gói đã nhận được/ chưa nhận được…
 • => nhiều công việc cần phải thực hiện, và đòi hỏi rất nhiều phần mềm phức tạp để xử lý.

=> Socket

gi i thi u1
Giới thiệu
 • Socket API – Socket Application Programming Interface:
  • là một cuộc cách mạng của Berkeley UNIX.
  • đượcgiớithiệu ở BSD4.1 UNIX, 1981
 • Xuất phát từ ý tưởng quan trọng nhất của UNIX:
  • tất cả các thao tác vào/ra giống như vào ra tệp tin
 • Socket xem một liên kết mạng như là một luồng mà có thể đọc dữ liệu ra hay ghi dữ liệu vào từ luồng này.
  • Nóche dấu người lập trình khỏi các chi tiết mức thấp của mạng như môi kiểu đường truyền, các kích thước gói, yêu cầu truyền lại gói, các địa chỉ mạng...
kh i ni m v socket
KHÁI NIỆM VỀ SOCKET
 • Socket:
  • “cơ chế ổ cắm”
  • Các máy có khả năng kết nối được với nhau.
  • Dùng cơ chế client/server
 • Cung cấphaidịch vụ chính chuyểndữ liệuthôngqua socket API:
  • unreliable datagram (UDP)
  • reliable, byte stream-oriented (TCP)
socket
Socket
 • socket được định nghĩa trong hệ điều hành bằng một cấu trúc, được xem như điểm nối để hai procceses giao tiếp với nhau.
 • Cấu trúc socket gồm 5 fields:
  • Family : xác định protocol group
  • Type : xác loại socket, stream, datagram hay raw socket.
  • Protocol : kieu gthuc. thường gán giá trị bằng 0
  • Local Socket Address và
  • Remote Socket Address : là địa chỉ socket của process cục bộ và từ xa.
a ch c a m t socket
Địa chỉ của một socket
 • Địa chỉ của một socket trên mạng TCP/IP gồm có hai phần:
  • Địa chỉ IP: một số nguyên 32 bits xác định duy nhất một card mạng trên máy tính (host)
  • Cổng dịch vụ: một số nguyên 16 bits xác định điểm kết nối với một ứng dụng trên một host.

Các ứng dụng thương mại hay các dịch vụ thông dụng sử dụng các cổng dịch vụ chuẩn đã được đăng ký

slide11

Ví dụ mô tả đặc trưng địa chỉ IP và port trong các socket giao tiếp 3 dịch vụ khác nhau

CLIENT

IP: 192.168.0.15

SERVER

IP: 192.168.0.1

HTTP-SERVER

Web browser

Port 80

Kết nối với socket(192.168.0.1, 80)

FTP-SERVER

FTP-client

Port 21

Kết nối với socket(192.168.0.1, 21)

SQL-SERVER

data

application

Port 1433

Kết nối với socket(192.168.0.1, 1433)

c u tr c a ch socket
Cấu trúc địa chỉ socket

struct sockaddr_in

{

u_char sin_len;

u_short sin_family;

u_short sin_port;

struct in_addr sin_addr;

char sin_zero[8];

};

c c h m socket in system c alls interface
Các hàm socket (in System Calls Interface )
 • Hàm socket() để tạo mới một socket
 • Hàm bind() Đăng ký socket đã khởi tạo với địa chỉ socket local. Trả về 0 nếu thành công, -1: thất bại.
 • Hàm connect() để client kết nối đến server
 • Hàm listen() đặt socket ở trạng thái chờ, lắng nghe kết nối từ phía client
 • Hàm accept() : chấp nhận kết nối từ client đến
 • Hàm read() để đọc dữ liệu từ socket vào bộ nhớ
 • Hàm write() để ghi dữ liệu từ bộ nhớ -> socket
 • Hàm sendto() để gởi dữ liệuđến một socket từ xa
 • Hàm recvfrom():nhận dữ liệuđến từ 1 socket từ xa
c c lo i socket
Các loại Socket
 • Stream Socket: dùng cho connection-oriented protocol như TCP.
 • Datagram Socket: dùng cho connectionless protocol như UDP.
 • Raw Socket: dùng cho một số protocol của một số ứng dụng đặc biệt, dùng các dịch vụ trực tiếp của lớp IP.
tcp socket c i m
TCP socket – đặc điểm
 • Có thể sử dụng để liên lạc theo mô hình client/server
 • Có 1 đường kết nối ảo giữa 2 phía Server/client
 • Một trong 2 phía phải đợi tiến trình kia yêu cầu kết nối
  • Server lắng nghe và chấp nhận yêu cầu kết nối
  • Mỗi thông điệp gửi đều có xác nhận trở về
  • Các gói tin chuyển đi tuần tự
tcp socket ho t ng
TCP socket – hoạt động
 • Client phải kết nối đến server
  • server process phải chạy trước (phần tử thụ động)
  • server phải tạo một socket để lắng nghe và chấp nhận các kết nối từ client
 • Client kết nối đến server bằng cách:
  • Khởi tạo TCP socket ở local
  • Xác định IP address, port number của server process và kết nối đến
 • Sau khi client khởi tạo socket, nó sẽ thiết lập kết nối đến server
 • Khi server nhận yêu cầu kết nối, nó sẽ chấp nhận yêu cầu và khởi tạo socket mới để giao tiếp với client.
  • Cho phép server chấp nhận nhiều client tại một thời điểm.
udp socket c i m
UDP socket – đặc điểm
 • Cung cấp cơ chế truyền không tin cậy các nhóm bytes(datagrams) giữa client và server.
 • Không cần thiết lập kết nối giữa client với server.
 • Clientphải gởi kèm địa chỉ IP và port đích
 • Server khi nhận dữ liệu sẽ phân tích địa chỉ của clientđể truyền lại.

--

  • Thông điệp có thể gửi nhiều lần
  • Người gửi không chắc chắn thông điệp tới người nhận
  • Thông điệp sau có thể đến đích trước thông điệp gửi trước nó
s hi u c ng c a socket
Số hiệu cổng của socket
 • Một trong 2 quá trình phải công bố số hiệu cổng của socket mà mình sử dụng
 • Mỗi cổng giao tiếp thể hiện 1 địa chỉ xác định trong hệ thống
 • Có thể nhận dữ liệu gửi đến cổng giao tiếp này từ các quá trình khác.
vi t c c ng d ng socket
Viết các ứng dụng Socket
 • Thiết kế giải thuật cho client/Server.
 • Công cụ viết
  • Dùng các class trong Java
 • Example
thi t k gi i thu t cho client server
Thiếtkế giảithuật cho client/Server
 • Giảithuậtchochương trình client/Serverdùng TCP
 • Giảithuậtchochương trình client/Serverdùng UDP
 • Chương trình server có hai loại:
  • Lặp(iterative)
  • Đồng thời (concurrent).
 • Hai dạng giao thứcchương trình server:
  • Connection-oriented (TCP)
  • Connectionless. (UDP)
g i i thu t cho client server tcp
Giảithuật cho client/Server TCP
 • Client
  • Xác định địachỉ server.
  • Tạo socket.
  • Kết nối đến Server
  • Gởi/nhậndữ liệutheogiaothứcđãthiết kế.
  • Đóng socket.
 • Server
  • Tạo socket
  • Đăng ký với hệ thống
  • Lắng nghe kết nối
  • Chấp nhận kết nối
  • Gửi nhận dữ liệu theo đúng giao thức đã thiết kế.
  • Đóng kết nối sau khi đã hoàn thành và trở lại trạng thái lắng nghe chờ kết nối mới
g i i thu t cho client server udp
Giảithuật cho client/Server UDP
 • Client
  • Xác định địachỉ server.
  • Tạo socket.
  • Gởi/nhậndữ liệutheogiaothứcđãthiết kế.
  • Đóng socket.
 • Server
  • Tạo socket
  • Đăng ký với hệ thống
  • Lặp công việc đọc dữ liệu từ client gửi đến và gửi trả kết quả cho client theo đúng giao thức lớp ứng dụng đã thiết kế.
  • Đóng Socket
thi t k gi i thu t cho server concurrent connection oriented tcp
Thiếtkế giảithuật cho Server– concurrent, connection-oriented (TCP)
 • Tạo socket và đăng ký với hệ thống
 • Đặt socket ở chế độ chờ, lắng nghe kết nối.
 • Khi có request từ client, Server sẽ:
  • chấp nhận kết nối,
  • tạo một process con để xử lý.
  • Quay lại trạng thái chờ, lắng nghe kết nối mới
 • Công việc của process con:
  • Nhận thông tin kết nối của client
  • Giao tiếp với client theo giao thức lớp ứng dụng đã thiết kế
  • Đóng kết nối và kết thúc process con.
 • Đóng socket
thi t k gi i thu t cho server concurrent connectionless udp
Thiếtkế giảithuật cho Server– concurrent, connectionless (UDP)
 • Tạo socket và đăng ký với hệ thống
 • Lặp công việc nhận dữ liệu từ client, đối với một dữ liệu nhận:
  • tạo mới một process để xử lý.
  • Tiếp tục nhận dữ liệu mới từ client
 • Công việc của process mới:
  • Nhận thông tin của process cha chuyển đến, lấy thông tin socket
  • Xử lý và gửi thông tin về cho client theo giao thức lớp ứng dụng đã thiết kế
  • Kết thúc
thi t k gi i thu t server multi protocol server tcp udp
Thiết kế giải thuật server – multi-protocol Server (TCP/UDP)
 • Dùng một chương trình, mở một master socket cho cả TCP và UDP.
 • Dùng hàm hệ thống (select) để chọn lựa TCP socket hay UDP socket sẵn sàng.
 • Tùy vào protocol (TCP, UDP) để xử lý gửi nhận thông điệp theo đúng giao thức của lớp ứng dụng
 • Ref RFC 1060
l p tr nh m ng tr n java
Lập trình mạng trên Java
 • Gói java.net cung cấp các lớp
  • InetAddress
  • URL
  • URLConnection
  • ServerSocket
  • Socket
  • DatagramSocket
  • DatagramPacket

Dùng cho TCP Socket

Dùng cho UDP Socket

inetaddress class
InetAddress class
 • Phục vụ việc quản lý địachỉ theo IP và tên.
 • Cung cấp các phương thức thông dụng nhất dùng để chuyển đổi và truy xuất IP
 • Nó bao gồm hai trường thông tin: (không thể truy xất chúng trực tiếp)
  • hostName (một đối tượng kiểu String) và
  • address (một số kiểu int).
 • Lớp InetAddress không có các constructor cho lớp InetAddress
 • Có các phương thức:
inetaddress class1
InetAddress class

Tất cả các phương thức này đều thực hiện kết nối tới server DNS cục bộ để biết được các thông tin trong đối tượng InetAddress:

 • public static InetAddessgetLocalHost()throws UnknownHostExceptiongetByName

Trả về InetAddress là IP của local

 • public static InetAddess getByName(String hostname) throws UnknownHostException:

Nhận tên host và trả về InetAddress (name và IP address)

 • public static InetAddess []getAllByName(Stringhostname) throws UnknownHostException

Nhận địa chỉ host dạng String và trả về tất cả InetAddress tương ứng với host (name và IP address)

inetaddress class2
InetAddress class
 • Nhận các trường thông tin của một đối tượng InetAddress:
 • Chỉ có các lớp trong gói java.net có quyền truy xuất tới các trường của lớp InetAddress. bằng các phương thức:
 • public byte[] getAddress()

Trả về một địa chỉ IP dưới dạng một mảng các byte.

 • public String getHostAddress()

Trả về một địa chỉ IP dưới dạng String "%d.%d.%d.%d"

 • public String getHostName()

Trả về một xâu biểu diễn hostname của một đối tượng InetAddress. Nếu máy không có hostname, thì sẽ trả về "%d.%d.%d.%d"

ex in a ch ip v name c alocalhost
Ex: In địachỉ IP và name củalocalhost

import java.net.*;

public class HostInfo {

public static void main(String args[]) {

try {

InetAddressmyHost = InetAddress.getLocalHost(); System.out.println(myHost.getHostAddress());

System.out.println(myHost.getHostName());

} catch (UnknownHostException ex) {

System.err.println("Cannot find local host");}

}

}

ex in ip c a www google com
Ex: In IP của www.google.com

import java.net.*;

class Print_IP{

publicstaticvoid main (String args[]) {

try {

InetAddress[] addresses =

InetAddress.getAllByName("www.google.com");

for (int i = 0; i < addresses.length; i++) {

System.out.println(addresses[i]);

}

} catch (UnknownHostException e) {

System.out.println("Could not find www.google.edu.vn");

}

}

}

slide34
URL
 • URL(Uniform Resource Locator) là địa chỉ định vị tài nguyên trên mạng,
 • Một URL thườngbao gồm 3 phần:
  • Protocol
  • Hostname
  • Filename.
  • (port)
 • Java đóng gói tất cả vào một lớp URL.
 • Đối tượng URL được tạo ra bằng một trong những phương thức khởi tạo sau:
url class constructors
URL class - Constructors
 • public URL(String spec) throws MalformedURLException

Tạo một đối tượng URL từ địa chỉ định vị là một chuỗi. (simple)

 • public URL(String pro,String host, int port, String file) throwsMalformedURLException

Tạo một địa chỉ định vị tuyệt đối với đầy đủ nghi thức(protocol), máy chủ(server), cổng(port), đường dẫn(file) tới tập tin cần lấy trên máy chủ.

 • public URL(String protocol, String host, String file) throws MalformedURLException

Tạo một địa chỉ định vị tuyệt đối với đầy đủ protoccol, server, path file

ph n t ch m t url th nh c c th nh ph n
Phân tích một URL thành các thành phần
 • public final Object getContent() throws IOException :lấy về nội dung mà kết nối theo địa chỉ URL có được.
 • String getFile() :Lấy về tên tập tin hay tài liệu nằm trong chuỗi địa chỉ URL có được.
 • String getHost() :Lấy tên máy chủ(thường là thành phần thức 2 của chuỗi URL)
 • String getPort() :Lấy về số hiệu cổng.
 • String getProtocol() :Lấy về tên giao thức(thường là thành phần đầu tiên trong chuỗi URL)
 • String getRef() :Lấy về nội dung chuỗi tham khảo thêm trong chuỗi URL(được đặt sau dấu # của chuỗi)
url class ex
URL class - ex

import java.net.*;

importjava.io.*;

publicclass GetURLInfor {

publicstaticvoid main(String[] args) throws Exception {

URL aURL = new URL("http://google.com:80/docs/books/tutorial"

+ "/index.html?name=networking#DOWNLOADING");

System.out.println("protocol = " + aURL.getProtocol());

System.out.println("authority = " + aURL.getAuthority());

System.out.println("host = " + aURL.getHost());

System.out.println("port = " + aURL.getPort());

System.out.println("path = " + aURL.getPath());

System.out.println("query = " + aURL.getQuery());

System.out.println("filename = " + aURL.getFile());

System.out.println("ref = " + aURL.getRef());

}

}

t m ki m d li u t m t url
Tìm kiếm dữ liệu từ một URL
 • public final InputStream openStream() throws IOException:

kết nối tới một tài nguyên được tham chiếu bởi một URL, thực hiện mở luồng nhập để đọc thông tin trả về từ máy chủ

 • public URLConnection openConnection() throws java.io.IOException:

Mở một socket tới một URL xác định và trả về một đối tượng URL.

 • public final Object getContent() throws java.io.IOException:

Cung cấp cách tải dữ liệu được tham chiếu bởi một URL

url class ex get text
URL class: ex get text

import java.io.BufferedReader;

import java.io.InputStreamReader;

import java.net.URL;

publicclass getText {

publicstaticvoid main(String[] argv) throws Exception {

URL url = new URL("http://tintuconline.com.vn/vn/index.html");

BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream()));

String str;

while ((str = in.readLine()) != null) {

System.out.println(str);

}

in.close();

}

}

urlconnection class
URLConnection class
 • URLConnection là một lớp trừu tượng biểu diễn một liên kết tích cực tới một tài nguyên được xác định bởi 1URL.
 • Ý nghĩa của lớp URLConnection:
  • Cung cấp nhiều khả năng điều khiển hơn thông qua việc tương tác với một server chứ không phải lớp URL:
  • kiểm tra các headerMIME được gửi bởi một Http Server.
  • tải về các tệp nhị phân.
  • gửi dữ liệu trở lại Web server bằng lệnh POST.
  • Là một phần của cơ chế quản trị giao thức
  • phân tích các chi tiết xử lý một giao thức với việc xử lý các kiểu dữ liệu cụ thể,
  • cung cấp các giao diện người dùng, và thực hiện các công việc khác mà một trình duyệt thường làm.
m c c urlconnection
Mở các URLConnection
 • Một chương trình sử dụng lớp URLConnection trực tiếp theo một dãy các bước cơ bản sau:
  • Xây dựng một đối tượng URL.
  • Gọi phương thức openConnection() của đối tượng URL để tìm kiếm một đối tượng URLConnection cho URL đó.
  • Cấu hình đối tượng URL.
  • Đọc các trường header.
  • Nhận một luồng nhập và đọc dữ liệu.
  • Nhận một luồng xuất và ghi dữ liệu.
  • Đóng liên kết.
ex x y d ng 1 urlconnection
Ex, xây dựng 1 URLConnection

u= new URL("http://www.microsoft.com");

URLConnection uc;

uc=u.openConnection();

methods read write data
Methods: read/write data
 • public Object getContent() throws IOException

chỉ làm việc khi Java có một trình quản lý nội dung cho kiểu nội dung. tải về đối tượng được chọn bởi URL của URLConnection này.

 • public InputStream getInputStream()

luồng này cho phép tự đọc và phân tích dữ liệu.

 • public OutputStream getOutputStream()

ghi dữ liệu vào một URLConnection. Trả về một luồng OutputStream trên đó có thể ghi dữ liệu để truyền tới một server.

Phải gọi phương thức setDoOutput() trước khi yêu cầu một luồng xuất. (URLCon. ko cho phép xuất default)

c d li u t m t server
Đọc dữ liệu từ một server
 • Các bước tối thiểu cần để tìm kiếm dữ liệu từ một URL bằng cách sử dụng đối tượng URLConnection:
  • Bước 1: Xây dựng một đối tượng URL.
  • Bước 2: Gọi phương thức openConnection() của lớp URL để tìm kiếm một đối tượng URL Connection cho đối tượng URL đó.
  • Bước 3: Gọi phương thức getInputStream().
  • Bước 4: Đọc từ luồng nhập bằng cách sử dụng API.
ex get source web hcmute edu vn
Ex, get source web hcmute.edu.vn

import java.net.*;

import java.io.*;

publicclass getText {

publicstaticvoid main(String[] args) throws MalformedURLException {

String thisLine;

URL u;

URLConnection uc;

u =new URL("http://www.hcmute.edu.vn");

try{

uc=u.openConnection();

DataInputStream theHtml = newDataInputStream(uc.getInputStream());

try{

while((thisLine=theHtml.readLine())!=null)

System.out.println(thisLine);

} catch(Exception e) {

System.err.println(e); }

} catch(Exception e) {

System.err.println(e); }

}

}

ex send data to server
Ex: send data to server

try{

URL u = new URL(http://www.hcmute.edu.vn);

URLConnection uc = u.openConnection();

uc.setDoOutput(true);

DataOutputStream dos = new DataOutputStream(uc.getOutputStream());

dos.writeByte(“Here is some data”);

} catch(Exception e) {

System.err.println(e);

}

ph n t ch header
Phân tích Header
 • HTTP Server cung cấp một số lượng thông tin đáng kể trong các header MIME trước mỗi đáp ứng.
 • Thông tin trong các header MIME có thể:
  • cơ chế mã hóa nội dung được sử dụng,
  • chiều dài của nội dung được trả về bằng byte
  • ngày và giờtruy nhập cuối
  • ngày hết hạn của nội dung,
  • ngày mà nội dung được sửa đổi lần cuối.
 • Có thểtruy vấn một URLConnection để tìm ra thông tin MIME nào mà server đã cung cấp.
 • Ngoài HTTP, rất ít giao thức sử dụng các header MIME.
methods
Methods
 • public String getContentType()

trả về kiểu nội dung MIME của dữ liệu. Nó phụ thuộc vào web server gửi một header MIME tương ứng. Các kiểu nội dung phổ biến khác bao gồm: text/plain, image/gif, image/jpeg.

 • public int getContentLength()

cho biết nội dung có kích thước bao nhiêu byte.

 • public String getContentEncoding()

trả về String cho ta biết cách thức mã hóa. Nếu nội dung được gửi không được mã hóa (như trong trường hợp của HTTP server),

 • public long getDate()

trả về một số nguyên kiểu long cho bạn biết tài liệu đã được gửi khi nào. Ta có thể chuyển đổi nó sang một đối tượng kiểu java.util.Date.

 • public long getExpiration()
 • public long getLastModified()
url class ex1
URL class - ex

publicclass GetURLInfor {

publicstaticvoid printinfo(URL url) throws IOException {

URLConnection c = url.openConnection(); // Get URLConnection from URL

c.connect(); // Open a connection to URL

System.out.println(" Content Type: " + c.getContentType());

System.out.println(" Content Encoding: " + c.getContentEncoding());

System.out.println(" Content Length: " + c.getContentLength());

System.out.println(" Date: " + new Date(c.getDate()));

if(c instanceof HttpURLConnection) {

HttpURLConnection h = (HttpURLConnection) c;

System.out.println(" Request Method: " + h.getRequestMethod());

System.out.println(" Response Message: " + h.getResponseMessage());

System.out.println(" Response Code: " + h.getResponseCode());}

}

publicstaticvoid main(String[] args) {

try {

printinfo(new URL(args[0]));

} catch (Exception e) {System.err.println(e + " Not found URL");

System.err.println("Usage: java GetURLInfo <url>"); }

}

}

socket trong java
Socket trong Java
 • Java cung cấp lớp (trong thư viện java.net)
  • ServerSocket (thường dùng cho server) và
  • Socket (thường dùng cho client) có thể được sử dụng cho server
  • Có các phương thức tương ứng với cácthao tác của server và client
socket class
Socket class
 • Dùng để tạo kết nối từ phía client tới Server
 • Các phương thức hỗ trợ:
  • Tạo Socket
  • Nhận thông tin từ Socket
  • Lấy các thông tin về Socket dạng Stream
  • Đóng Socket
  • Đóng luồng nhập/xuất từ SOcket
t o socket
Tạo Socket
 • Các phương thức tạo Socket:
  • public Socket(String host, int port) throws UnknownHostException, IOException:

Tạo 1 socket TCP với host và port x/đ

  • public Socket(InetAddress address, int port) throws IOException:

Tạo 1 socket TCP với 1 host có address được x/đ bởi 1 object InetAddress và port x/đ

t o socket1
Tạo Socket
 • public Socket(InetAddress address, int port, InetAddress interface, int localPort) throws IOException, UnknownHostException: Socket tao ra kết nối tới host ở xa thông qua một giao tiếp mạng và số hiệu cổng cục bộ
 • public Socket(String host, int port, InetAddress interface, int localPort) throws IOException, UnknownHostException
 • public Socket(String host, int port, boolean stream): stream qui định kiểu kết nối (T/F)
nh n c c th ng tin v socket
Nhận các thông tin về Socket
 • InetAddress getInetAddress() :

trả vềđịachỉ (IP và hostname) của host mà socket kếtnốiđến.

 • int getPort() :

trả về port của hostmà socket kếtnối đến.

 • InetAddress getLocalAddress() :

trả vềđịachỉ của host cụcbộ.

 • int getLocalPort() :

trả về porttrên host cụcbộ.

ex k t n i n 1 s web server
Ex:Kếtnối đến 1 số webserver

import java.net.*;

import java.io.*;

publicclass getSocketInfo {

publicstaticvoid main(String[] args) {

for (int i = 0; i < args.length; i++) {

try {

Socket Sk = new Socket(args[i], 80);

System.out.println( "From port " + Sk.getLocalPort() + " of " + Sk.getLocalAddress());

System.out.println("Connected to " + Sk.getInetAddress() + " on port " + Sk.getPort());

} catch (UnknownHostException e) {

System.err.println("I can't find " + args[i]);

} catch (SocketException e) {

System.err.println("Could not connect to " + args[i]);

} catch (IOException e) {

System.err.println(e); }

} // end for

} // end main

} // end getSocketInfo

c ghi d li u v i socket d ng stream
Đọc /ghi dữ liệu với Socket dạng Stream
 • Việcnhận dữ liệu /ghi dữ liệu với socket được tiến hành thông qua luồng

write

getOutputStream()

getInputStream()

read

c c ph ng th c truy xu t lu ng d li u nh p xu t
Các phương thức truy xuất luồng dữ liệu nhập/xuất
 • public OutputStream getOutputStream() throws IOException

Trả về một output stream cho việc ghi (các byte) dữ liệu từ ứng dụng đến một socket.

 • public InputStream getInputStream() throws IOException

Trả về một input stream cho việc đọc (các byte)dữ liệu từ một socket vào chương trình.

ex l y c c th ng tin v socket d ng stream
Ex, Lấy các thông tin về Socket dạng Stream

Socket clientSk = new Socket("localhost", 9999);

//Tạo luồng đọc vào từ bàn phím

BufferedReader inFromUser =

new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

//Tạo luồng để ghi dữ liệu từ client đến server(sk)

DataOutputStreamoutToServer =

New DataOutputStream(clientSk.getOutputStream());

//Hoac PrintWriter, dung println() de ghi

PrintWriter outToServer= new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter( clientSk.getOutputStream())), true);

// Tạo luồng để đọc dữ liệu từ server(sk) gửi về client

BufferedReader inFromServer = newBufferedReader( new

InputStreamReader(clientSk.getInputStream()));

ng socket
Đóng Socket
 • Phương thức:

public void close() throws IOException

 • Khi một Socket đã bị đóng lại:
  • Có thể truy xuất tới các trường thông tin qua các phương thức: getInetAddress(), getPort(), getLocalHost(), và getLocalPort().
  • Dùng phương thức getInputStream() hoặc getOutputStream() thì ngoại lệ IOException được đưa ra.
ng lu ng nh p xu t
Đóng luồng nhập/ xuất
 • Đóng luồng nhập/ xuất từ socket:
  • public void shutdownInput() throws IOException
  • public void shutdownOutput() throws IOException
 • Các phương thức này không thực sự ngắt liên kết. Tuy nhiên, nó chỉ điều chỉnh luồng kết nối tới nó
 • Kiểm tra các luồng nhập và luồng xuất mở hay đóng
  • public boolean isInputShutdown()
  • public boolean isOutputShutdown()
serversocket class
ServerSocket class
 • Lớp ServerSocket:
  • các constructor để tạo các đối tượng ServerSocket mới,
  • các phương thức để lắng nghe các liên kết trên một cổng xác định, và
  • các phương thức trả về một Socket khi liên kết được thiết lập,
 • => có thể gửi và nhận dữ liệu.
server ho t ng
Server – Hoạt động

1. Một ServerSocket mới được tạo ra trên một cổng xác định bằng cách sử dụng một constructor ServerSocket.

2. ServerSocket lắng nghe liên kết đến trên cổng đó bằng cách sử dụng phương thức accept().

Phương thức accept() phong tỏa cho tới khi một client thực hiện một liên kết, phương thức accept() trả về một đối tượng Socket mà liên kết giữa client và server.

3. Tùy thuộc vào kiểu server, hoặc phương thức getInputStream(),

getOutputStream() hoặc cả hai được gọi để nhận các luồng vào ra để truyền tin với client.

4. server và client tương tác theo một giao thức thỏa thuận sẵn cho tới khi ngắt liên kết.

5. Server, client hoặc cả hai ngắt liên kết

6. Server trở về bước hai và đợi liên kết tiếp theo.

t o socket cho server
Tạo Socket cho Server
 • public ServerSocket(int port) throws IOException, BindException
 • Tạo một socket cho server trên cổng xác định.
  • Nếu port =0, hệ thống chọn một cổng ngẫu nhiên.khó x/đ
 • public ServerSocket(int port, int queuelength, InetAddress bindAddress)throws IOException
 • Tạo một đối tượng ServerSocket trên portxác định với queuelength xác định. ServerSocket chỉ gán cho địa chỉ IP cục bộ bindAddress xác định.
 • Constructor này hữu ích cho các server chạy trên các hệ thống có nhiều địa chỉ IP
slide64
ex

public class portSrv {

public static void main(String[] args) {

for(int i=0;i<=1024;i++) {

try{

ServerSocket ss= new ServerSocket(i);

ss.close();

}

catch(IOException e) {

System.out.print("Co 1 server tren cong "+i);

}

}

}

}

ch p nh n v ng t li n k t
Chấp nhận và ngắt liên kết
 • Socket accept() throws IOException :
  • Lắng nghe mộtkếtnối đếnsocket này và chấpnhận nó.
  • nó dừng quá trình xử lý và đợi cho tới khi client được kết nối
 • void close() throws IOException : Đóng socket.
 • Ta sử dụng các phương thức getInputStream() và getOutputStream() để truyền tin với client.
methods1
Methods
 • Các phương thức trong ServerSocket
  • InetAddress getInetAddress() : trả vềđịachỉcủasocketserver
  • int getLocalPort() : Trả về port mà server đang lắng nghe.
  • void setSoTimeout(int timeout) throws SocketException
  • Enable/disable SO_TIMEOUT với khai báo timeout (milliseconds)
ex datetime server
Ex: DateTime Server

import java.net.*;

import java.io.*;

class ScanPort {

public static void main(String[] args) {

try{

ServerSocket theServer = new ServerSocket(5776);

while(true) {

Socket con = theServer.accept();

PrintStream p = new PrintStream(con.getOutputStream());

p.println(“Connected to this Server ");

con.close();

}

} catch(IOException e) {

System.err.println(e);

}

}

}

l p tr nh socket cho giao th c tcp
Lập trình Socket cho giao thức TCP
 • Cấu trúc chương trình Client
 • Cấu trúc chương trình Server
ex vi t ng d ng client server b ng tcp socket
Ex: viết ứng dụng client/ server bằng TCP Socket

1) client đọc các dòng văn bản do người dùng gõ từ bàn phím (inFromUser stream) , gửi tới server qua socket (outToServer stream)

2) server đọc các dòng gửi từsocket

3) server chuyển sang chữ hoa và gửi trả lại choclient

4) client đọc và in lạidòng văn bản nhận được từ socket (inFromServer stream)

tcp client
TCP client

class TCPClient_upcase {

publicstaticvoid main(String argv[]) throws Exception {

String sentence;

String modifiedSentence;

Socket clientSocket = new Socket("localhost", 9999); //Create Socket

//Create inputStream for reading data from keyboard

BufferedReader inFromUser = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

sentence = inFromUser.readLine();

// Create OutputStream for writing byte to Server socket

DataOutputStream outToServer = new DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream());

outToServer.writeBytes(sentence + '\n');

// Create inputStream for reading data from Serversocket

BufferedReader inFromServer = new BufferedReader(new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));

modifiedSentence = inFromServer.readLine();

//View data that received from server

System.out.println("FROM SERVER: " + modifiedSentence);

clientSocket.close();

}

}

tcp server
TCP Server

classTCPServer_upcase {

publicstaticvoid main(String argv[]) throws Exception {

String clientSentence;

String upSentence;

System.out.println("Hello, wellcome to Server. Waiting.... ");

ServerSocket welcomeSocket = new ServerSocket(9999); //Create Server Socket

while(true) {

//Create connection

Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();

//Create InputStream for reading data from socket client

BufferedReader inFromClient = new BufferedReader(new InputStreamReader(connectionSocket.getInputStream()));

clientSentence = inFromClient.readLine();

// Create OutputStream for writing data to socket client

DataOutputStream outToClient = new DataOutputStream(connectionSocket.getOutputStream());

//Process: upcase

upSentence = clientSentence.toUpperCase() + '\n';

outToClient.writeBytes(upSentence);

System.out.println("Done!!!"); }

}

}

output
output
 • D:\Practice_Java\TCP-UDP\bin
exercise print primes
Exercise: Print Primes
 • TCPSever_SNT, TCPClient_SNT
multithread trong c c ch ng tr nh server
MultiThread trong các chương trình Server
 • Đa tuyến hay được ứng dụng trong các chương trình Server:
  • cho phép các server làm việc với nhiều client đồng thời.
  • Server này được gọi là server tương tranh (concurrent server):
   • server tạo ra một tuyến đoạn để quản lý từng yêu cầu,
   • sau đó tiếp tục lắng nghe các client khácMô hình
example
Example
 • Thread_TCPServer.java

Thread_TCPClient.java

 • Sample:Chuoi, Server, Client (Object)
 • Prime: (Object: int+ Str)
 • Array_Object (Socket+Object)
 • MultiServer: (MultiSrv, cuoiky.cuoiky)
  • Str_Client_Loop,
  • Str_Server1_Loop,
  • Str_Server2_Loop
i o stream in read write from to socket
I/O Stream in Read/ write from/to socket
 • DataOutputStream : dùng

- writeBytes(str) để ghi string;

- writeInt(num) để ghi số (với all dữ liệu nguyên thủy)…

 • DataInputStream:

- readLine(): để đọc string

- readInt(num) để đọc số (với all dữ liệu nguyên thủy)…

 • PrintWriter: dùng

- println(str) de ghi string

 • InputStreamReader: dùng read(char []) để đọc vào mảng char. Sau đó in char[] (or->String)
 • BufferredReader: dùng readLine(): để đọc string
 • ObjectI/Ostream: Object: serializable