az kori r ma t rt nete n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE PowerPoint Presentation
Download Presentation
AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE. MAGISTRATUSOK. CONSULok (2 fő). A király minden funkcióját átvették (kivéve a főpapit) Polgári közigazgatás fejei, hadsereg főparancsnokai Kollegalitás (ellenőrzik egymást, egymás döntéseit megvétózhatták, csak együttesen hozhattak határozatot)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
consulok 2 f
CONSULok (2 fő)
 • A király minden funkcióját átvették (kivéve a főpapit)
  • Polgári közigazgatás fejei, hadsereg főparancsnokai
  • Kollegalitás (ellenőrzik egymást, egymás döntéseit megvétózhatták, csak együttesen hozhattak határozatot)
  • Minden magistratus az alárendeltjük (kikéve a néptribunust)
  • Senatus, népgyűlés összehívása
  • Senatus határozatainak végrehajtása
  • Nagy jelentőségű ügyekben bíráskodhattak is
  • felelősségre vonhatták hivatali működése miatt
 • 1 évre a Comitia centuriata választja őket
  • Kre 366-áig csak patríciusok lehettek (innentől kezdve az egyik mindig plebejus származású)
 • 12 lictora (törvényszolgája) volt mindegyiknek, a fasces szimbolizálta a consulok hatalmát
praetorok
PRAETORok
 • Kre 366-tól választották a Comitia Centuriában
 • 1 évre választották őket, számuk eleinte ( 2, később 6, 8, 16)
 • Plebejusok Kre 337-től tölthették be a tisztséget
 • Feladataik:
  • A városi rend fenntartása
  • bíráskodás: polgári és büntető ügyekben is
  • Consulok helyettesítése, ha nem voltak a városban
  • Rájuk bízott provincia igazgatása
  • Ünnepi játékok felügyelete (Apolló)
censorok 2 f
CENSORok (2 fő)
 • Szent tisztségviselőnek számított, a dictatort kivéve mindenkinél nagyobb tisztelet járt neki, határozataik megfellebbezhetetlenek
  • Kre 443-tól választották, 351-ig csak patrícius lehetett, később kötelezően az egyikük plebejus volt
 • A Comitia centuriata 5 évente választotta őket 18 hónapra
 • Feladatai:
  • Census tartása(római polgárok jegyzékének összeállítása, vagyonbecslés és seregszemle céljából)
  • A polgárok centuriákba és tribusokba való osztása vagyoni alapon (politikai jogok gyakorlása és a katonáskodás miatt fontos)
  • Senatus névjegyzékének összeállítása, a méltatlanok törlése
  • Pénzügyek: adók , vámok kirovása, beszedésük ellenőrzése, később minden állami bevételek felügyelete,
  • közmunkák és középületek felügyelői, utak, hidak, csatornák karbantartásának anyagi oldaláért ők feleltek
  • Erkölcsi ügyekben bíráskodhatott (magánéleti, hivatali, közerkölcsbeli ügyekben) súlyos esetben a polgárjogtól is megfoszthatta az érdemtelent
n ptribunusok
NÉPTRIBUNUSok
 • Főbb magistratusok közé tartozott
 • Kre 367-től választották a plebeiusok soraiból eleinte 2 majd 4, később 10 főt
 • Személye szent és sérthetetlen (sacrosanctus) volt (házuk menedékhely)
 • Feladataik:
  • Plebejusok érdekeinek védelme
  • Vétójoguk volt a magistratusok intézkedéseire, törvényjavaslatokra, senatusi határoaztokra, ítéletekre (kivéve a censor utasításait)
  • Plebejusok gyűlésének összehívása, később a senatust is összehívhatták
  • Segítői az aedilis plebis-ek
questorok
QUESTORok
 • Alacsonyabb rangú magistratusok
  • Közvádlói, ügyészi feladatok (Kre 292-ig)
  • Közpénzek beszedésének és elosztásának felügyelete: államkincstár kezelése(senatusi irányítás alatt),
  • Hivatalos okmányok őrzése (senatus határozatai)
  • Hadjáratok esetén egyikük kísérte a consult:: kezelte a hadipénztárat, ügyelt a zsákmány szétosztására, fizette a katonák zsoldját
  • A consul jelölte, a comitia centuriata (később a tributa) választotta őket
  • Számuk: eredetileg 2 fő, később 4, majd a késői köztársaság korában 40 fő!
aedilisek
AEDILISek
 • Alacsonyabb rangú magistratus
 • eredetileg 2 fő, 1 évre választotta őket a plebs, később számuk 4-re nő
 • Személyük szent és sérthetetlen volt
 • Feladataik:
  • A tribunusok segítői, a plebs levéltárát és pénztárát kezelték (aedilis plebis)
  • Kre 366-tól létszámbővülés + 2 fő (aedilis curilis)
  • Köz- és magánépületek felügyelete, karbantartása, lebontatása
  • Censorok távollétében utak, járdák, csatornák karbantartása, tisztítása
  • élelmiszer-ellátás biztosítása :olcsó gabona osztása
  • állami földek határainak védelme, művelésük felügyelete
  • Vallási események szervezése és nyilvános játékok rendezése
  • városi rend fenntartása: Fürdők, bordélyházak, szórakozóhelyek biztonságáért feleltek
  • Kereskedelemmel kapcsolatos rendeleteket hozhattak, bírságolhattak (piaci árak, mértékek ellenőrzése)
dictator magister populi
DICTATOR (Magister populi)
 • Rendkívüli tisztségviselő
 • Veszélyhelyzetben választják meg 6 hónapra: a senatus javaslatára az egyik consul nevezi ki
 • Helyettese a magister equitum
 • Az összes magistratus köteles neki engedelmeskedni
 • Nem lehet felelősségre vonni hivatali működéséért
 • Nem hagyhatta el Itáliát
 • Nem foglalkozhatott a pénzügyekkel, csak a senatus által kiutalt pénzt költhette
 • Nem ülhetett lóra Rómában
 • 24 lictor kísérte fascessel