Dokumentera beslutsst det i procapita
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

Dokumentera Beslutsstödet i Procapita+. Dokumentera under Kontaktorsak: Exempel: Patienten tar själv kontakt med anledning av hjälpmedelsbehov. Dokumentera under Hälsohistoria:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elvin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Patient tar kontakt med arbetsterapeut f r att f l na rullstol

Dokumentera under Kontaktorsak:

Exempel: Patienten tar själv kontakt med anledning av hjälpmedelsbehov.

Dokumentera under Hälsohistoria:

Patienten berättar att hon fallit och skadat vänster knä. Patienten berättar vidare att hon har fått en skena för att hålla knäet i rätt läge och hon får inte belasta på sex veckor.

Patienten har RA sedan många år tillbaka.

Patient tar kontakt med arbetsterapeut för att få låna rullstol


Planering

Planering

Typ: vårdplanering.

Syfte: Bedömning av insatser vid funktionsnedsättning. Prionivå: 2

Datum/plats: 2012-02-01/ i patientens hem.

Närvarande: patienten och arbetsterapeut Per Persson.

Patientens förväntningar/mål: Patienten vill kunna förflytta sig utomhus för att kunna deltaga i sociala sammanhang.

Diskussion: Patienten vill gärna komma ut under rehabiliteringstiden, men klarar inte att gå utomhus med kryckkäppar. Patienten önskar låna en rullstol. Patientens knä är svullet och smärtar och patienten har behov av att kunna ha benet i högläge.

Vem gör vad: Patienten skattar angelägenhet/delaktighet/nyttjandegrad enligt Beslutsstöd tillsammans med arbetsterapeut. Arbetsterapeut bedömer hjälpmedelsbehovet, gör riskanalys, förskriver och provar ut rullstol med vinkelställbart benstöd.

Patientens skattning: (Enligt Beslutsstöd)

· Konsekvens: Stor risk för aktivitetsbegränsning /delaktighetsinskränkning

· Effekt/nytta aktivitet och delaktighet: Stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet, stor förbättring av delaktighet

· Nyttjandegrad: Flera ggr/veckan

Nytt möte: Utprovning av rullstolen när den levererats från Medelpunkten.


Bed mning

Exempel:

Förflyttning

d450 Bedömning av att gå: patienten förflyttar sig inomhus med hjälp av kryckkäppar.

D465 Bedömning av att förflytta sig med hjälp av utrustning: patienten klarar inte (total svårighet, 4)att förflytta sig utomhus med hjälp av kryckkäppar. bedömningsinstrument?

Bedömning


Bed mning1

Bedömning

Omgivningsfaktorer – Produkter och teknik:

Beslutsstöd:

E115-e145 Bedömning av hjälpmedelsbehov: Patienten har stort/ totalt behov av en rullstol med vinkelställbart benstöd till vänster ben.

Professionens bedömning: (om avvikande)Insatsen förväntas ge stor alt. total förbättring i genomförande och kapacitet, stor/total förbättring av delaktighet.

Riskanalys: (se hjälpfrastext)

Identifierade risker? Patienten kan glömma att låsa rullstolen vid i/urstigning.

Hur ska eventuella risker förebyggas? Genom noggranna muntliga och skriftliga användarinstruktioner.

Är kvarvarande risker acceptabla? Ja.

Prioriteringen omprövas: 2


H lsofr gest llning
Hälsofrågeställning

  • Förslag:

  • Man kan skriva under Hälsofrågeställning om man vill ha möjlighet att koppla ordinationen till en risksituation, t ex ”Risk för fall r/t nedsatt balans”.

  • Om man använder Hälsofrågeställning kan man dra ut en vårdplan.


Ordination produkt och teknik rullstol exempel

VAD: förskrivning av hjälpmedel vid förflyttning, rullstol med vinkelställbart benstöd

VEM: arbetsterapeut

HUR: Enligt förskrivningsprocessen i Vårdhandboken samt lokal riktlinje. Uppföljning: En vecka efter utprovning, därefter efter två månader.

NÄR: 2012-02-01.

MÅL: Att patienten ska klara att förflytta sig utomhus.

Ordination Produkt och teknik – rullstolExempel


Ordination produkt och teknik h ndelse

Ordination Produkt och teknik –Händelse

Beställning gjord via Websesam av rullstol Cross sb 45 cm med vinkelställbart benstöd

Kopplas till ordinationen


Ordination produkt och teknik h ndelse1

Ordination Produkt och teknik –Händelse

Utprovning och anpassning av rullstol Cross sb 45 cm, idnrxxxxxxx, med vinkelställbart benstöd till vänster ben. Givit muntlig och skriftlig information till patient hur rullstolen ska användas och skötas samt lämnat bruksanvisning på svenska.

Kopplas till ordinationen.


Ordination produkt och teknik h ndelse2

Ordination produkt och teknikhändelse

Exempel

Beslutsstöd: Uppföljning av hjälpmedel rullstol idnr XXXXXX enligt uppföljningsmodell.

Funktion/nytta: A:1 Uppnåtts

Risk för tillbud/skada B:1 Sannolikt ingen risk

Kopplas till ordinationen.


Ordination produkt och teknik resultat
Ordination Produkt och teknik - Resultat

  • Patienten förstår hur rullstolen ska användas och skötas.

    Kopplas till Händelse


Planering1

Planering

( Blev det som patienten hade förväntat? Gå tillbaka till planeringsdelen och skriv in patientens nya skattning)

Typ:Vårdplanering

Syfte: Utvärdering av insatser vid funktionsnedsättning.

Datum/Plats: 2012-02-15 i patientens hem/per telefon.

Närvarande: Patienten och arbetsterapeut XXXXXXXXX

Patientens skattning: (Enligt beslutsstöd)

· Effekt/nytta delaktighet: 3, stor förbättring

·( Nyttjandegrad: 4, flera ggr/veckan )

Diskussion/måluppfyllelse: Patienten har haft stor nytta av rullstolen och har klarat att vara delaktig i sociala aktiviteter tack vare den.

Vem gör vad: Patienten uppmanas att höra av sig till arbetsterapeuten om problem uppstår med rullstolen.

Nytt möte: Uppföljning efter två månader (vid förskrivning för längre tidsperiod blir uppföljningen efter ett år)..


Ordination produkt och teknik resultat1

Ordination Produkt och teknik - Resultat

Beslutsstöd: Mål helt uppfyllt enligt plan. Ordinationen avslutas.

Stäng ordinationen.


Dokumentation terl mnat hj lpmedel

Dokumentation – återlämnat hjälpmedel

När meddelande från hjälpmedelssamordnaren kommer om återlämnat hjälpmedel – gå in under Produkt och teknik – Händelse: öppna ordinationen (för att kunna koppla händelsen till ordinationen)

Uppföljning av hjälpmedel: rullstol idnr XXXXXX med vs benstöd är återlämnat.

Stäng ordinationen igen.

Gå sedan tillbaka till Bedömning av omgivningsfaktorer och skriv under:

Bedömning av hjälpmedelsbehov: Behovet av rullstol med vs benstöd har upphört.

Skriv in avslutsdatum i Bedömningsdelen.