Download
pdsa plan do study act n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PDSA, Plan Do Study Act PowerPoint Presentation
Download Presentation
PDSA, Plan Do Study Act

PDSA, Plan Do Study Act

832 Views Download Presentation
Download Presentation

PDSA, Plan Do Study Act

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PDSA, Plan Do Study Act ACT Vilka förändringar? Nästa cykel PLAN Mål, Varför? Plan, vem, vad, var, när? STUDY Analysera data, Jmf prediktioner? Vad var resultatet? DO Utför planen! Dokumentera problem Oväntat?

  2. PDSA, Plan Do StudyAct Förfina?Överge?I större skala? Hur länge?Utbildning? ACT Vilka förändringar? Nästa cykel PLAN Mål, Varför? Plan, vem, vad, var, när? STUDY Analysera data, Jmf prediktioner? Vad var resultatet? DO Utför planen! Dokumentera problem Oväntat? Tid för reflektion! Håll koll på data!