Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015 Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Modul M6 Modernizace výukových metod

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekt cz 1 07 1 1 38 01 0015 inova n technologie v odborn ch p edm tech a odborn m v cviku

Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015

Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku

uměleckých řemesel a oborů gastro

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Projekt cz 1 07 1 1 38 01 0015 inova n technologie v odborn ch p edm tech a odborn m v cviku

Modul M6

Modernizace výukových metod

při výuce odborných předmětů

a odborného výcviku

autor: Mgr. Martina Šuráňová


V ukov materi l pro 3 ro n k odborn v cvik

Výukový materiál pro 3. ročník, Odborný výcvik

Obsluha při slavnostních hostinách


Zp soby obsluhy slavnostn ch hostin

Slavnostní hostinu obsluhujeme různými způsoby obsluhy podle druhu hostin a počtu hostů.

1. základní forma složité obsluhy

2. slavnostní způsob obsluhy (banketní obsluha)

3. hostiny s nabídkovým stolem

Způsoby obsluhy slavnostních hostin


Z kladn forma slo it obsluhy

  • t podle druhu hostin a počtu hostů.ento způsob používáme u hostin s menším počtem osob max. do 10

  • před servisem nápojů a pokrmů si ktabuli připravíme

    • 2 servírovací stolky, na ně si založíme rešátko(vyhřívací destička), které nám bude udržovat teplotu pokrmů

    • talíř s plátěnou kapsou z ubrousku, kde si vložíme překládací příbory ( klipsy ) a dezertní talíř na odkládání použitých klipsů

Základní forma složité obsluhy


Projekt cz 1 07 1 1 38 01 0015 inova n technologie v odborn ch p edm tech a odborn m v cviku

2 podle druhu hostin a počtu hostů.

2

3

4

5

6

6

6

6

6

1

Dezertní talíř na odkládání klipsů

Rešátka (ohřívací destičky)

Kapsa na překládací příbory

Mísa s masem

Mísa s přílohami

Talíře na servis pokrmů


Z kladn forma slo it obsluhy1

pokrmy podle druhu hostin a počtu hostů.přinášíme z kuchyně na mísách a na servírovacím stolku překládáme na předem připravené talíře a zakládáme hostům z pravé strany, vždy podle společenských pravidel

po zkonzumování každého pokrmu nebo nápoje, provádíme debaras použitého inventáře

obsluhu řídí vrchní číšník, který pokrmy a nápoje přináší a prezentuje

s překládáním pokrmů a servisem mu pomáhá pomocný číšník - commi, který má za úkol i debaras použitého inventáře

Základní forma složité obsluhy


Slavnostn banketn zp sob obsluhy

t podle druhu hostin a počtu hostů.ento způsob obsluhy používáme nad 10 osob

jde o rychlost a kvalitu obsluhy

utohoto způsobu číšníci pracují jako sehraný tým

podávají nápoje a pokrmy vždy ve stejnou dobu naproti sedícím hostům, dle společenských pravidel

Slavnostní (banketní) způsob obsluhy


Slavnostn banketn zp sob obsluhy1

o podle druhu hostin a počtu hostů.bsluhující přináší pokrmy na mísách a překládají je hostům z levé strany na předem založené talíře

musí postupovat ob jednoho hosta, aby se host nedostal do tzv. kleští

Slavnostní (banketní) způsob obsluhy


Obsluha hostin s nab dkov mi stoly

Obsluhující jsou rozděleni do tří skupin: podle druhu hostin a počtu hostů.

1.   skupina – má na starost nabídkové stoly

2.   skupina – provádí debaras

3.   skupina – servis nápojů

Obsluha hostin s nabídkovými stoly


Studen st l

S podle druhu hostin a počtu hostů.tudený stůl má mít dominantní postavení

bývá umístěn uprostřed místnosti, prostírá se asi na 5 cm od země

na rohy stolu popř. i po stranách stolu umísťujeme potřebný inventář (navrstvené masové nebo dezertní talíře, ubrousky a potřebné příbory) a pečivo v košíčcích

počty založeného inventáře by měly pro začátek rautu odpovídat asi 1,5násobku počtu pozvaných host

Studený stůl


Tepl st l

Teplý stůl umísťujeme do rohu nebo ke stěně podle druhu hostin a počtu hostů.místnosti

základní vybavení teplého stolu tvoří inventář na expedici - ohřívače, termonádoby, teplé a flambovací vozíky

další potřebný inventář jako naběračky, pánvičky, překládací a dranžírovacípříbory

inventář na konzumaci pokrmů, jako jsou talíře, příbory, ubrousky a dochucovací prostředky, pečivo a chléb

Teplý stůl


N pojov st l

Nápojový stůl má podobné umístění podle druhu hostin a počtu hostů.jako teplý stůl

vybavení nápojového stolu má odpovídat nabízenému sortimentu

rozhodující pro vybavení nápojového stolu je sklo, to rovnáme podle potřebných druhů do určitých obrazců

pro manipulaci s nápoji, pokládání plat ponecháváme volnou část plochy stolu

Nápojový stůl


Kontroln ot zky

Jaké znáš způsoby obsluhy u podle druhu hostin a počtu hostů.slavnostních hostin?

Kterou formu obsluhy zvolíš při slavností hostině s počtem hostů menším než 10?

Ze které strany překládáme hostům pokrmy u banketního způsobu obsluhy?

Jaké nabídkové stoly se chystají u hostin s nabídkovými stoly?

Kontrolní otázky


Pou it literatura

SALAČ podle druhu hostin a počtu hostů., G. Stolničení. Praha : Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-752-9.

ENDLICHEROVÁ, Z., MORÁVEK, J. Stolničení stručně a přehledně. Brno : Rozrazil, 1992. ISBN 80-85382-12-11.

ŠMÍD,V. Základy výuky odborného výcviku v učebním oboru kuchař-číšník, kuchařka-servírka se zaměřením na obsluhu a na pohostinství. Praha : Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-194-6.

SRKALA, A., ČERNÝ, J. Práce číšníka u stolu hosta. Praha: Merkur, 1987. ISBN 51-601-87.

Použitá literatura