kundkonsignations hantering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kundkonsignations- hantering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kundkonsignations- hantering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Kundkonsignations- hantering - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

Kundkonsignations- hantering. SAP Best Practices. Syfte och fördelar och huvudprocesser. Syfte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kundkonsignations- hantering' - elton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
syfte och f rdelar och huvudprocesser
Syfte och fördelar och huvudprocesser
 • Syfte
   • Dethärscenariotbeskriverhurslutprodukterochhandelsvarorhanterasinom en konsignationsbearbetning, t.ex. närproduktersomlevererats till kunderfortfarandeägsavföretaget tills kundensäljerdem till en tredje part.

Materialetsomoftastlagrasikundensbutikeller lager registreraspåett lager (konsignationslager) somhartilldelatsmotsvarandekund. Dettatillåterattkundensaktuella lager kan visas närsomhelst.

 • Fördelar
   • Konsignationslagerhanterasseparatförvarjekund
   • Konsignationslagerhanterasseparatfrånrestenavditt lager
 • Huvudprocesser
   • Påfyllningavkonsignationslager
   • Konsignationsuttag
   • Hämtningavkonsignationsmaterial
   • Konsignationsretur
   • Plockningochleverans
   • Fakturering
sap applikationskrav och f retagsroller
SAP-applikationskrav och företagsroller
 • SAP-applikationskrav
   • SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0
 • Företagsroller
   • Försäljningsadministratör
   • Lagerhandläggare
   • Faktureringsadministratör
   • Kundreskontra chef
detaljerad processbeskrivning
Detaljerad processbeskrivning
 • Kundkonsignations-hantering
 • Det finns fyra huvudtransaktioner för hantering av konsignationslager i SAP ERP-systemet som alla stödjer separat lagerhållning:
 • Påfyllning av konsignationslager
 • Påfyllning av konsignationslager används för att komplettera kundens konsignationslager. Godsuttag av lämpligt lager bokas från disponibelt lager till konsignationslager (speciallager). Varorna förblir i leverantörens ägo.
 • Hämtning av konsignationsmaterial
 • Alla konsignationsvaror som lagras hos kunden och som inte har använts kan ombokas till ditt företags lager med hämtning av konsignationsmaterial.
 • Om kunden returnerar konsignationslager till dig, registrerar du transaktionen i systemet genom att skapa en hämtningsorder för konsignationsmaterial (ordertyp KA). Som resultat av detta utför systemet följande aktiviteter:
 • När godsuttag bokas, dras relevant kvantitet av från kundens speciallager och läggs tillbaka till ditt ordinarie lager i den produktionsenhet dit varorna returneras. Ditt totala värderade lagersaldo förblir samma, eftersom det returnerade lagret betraktades som del av ditt eget lager även då när det fanns hos kunden.
 • Denna transaktion är relevant för fakturering.
detaljerad processbeskrivning1
Detaljerad processbeskrivning
 • Kundkonsignations-hantering
   • Konsignationsuttag

Konsignationsuttagmöjliggörförkundenatttakonsignationsvarorfrånspeciallagretförattanvändasellerförattsäljas.

Konsignationsuttaginnebärattvarortasbortfrånspeciallagretochgörs till kundensegendom.

Närkunden tar utkonsignationslagerförattanvändasellersäljas, registrerar du transaktionenisystemetgenomattskapa en konsignationsuttagsorder.

   • Konsignationsretur

Konsignationsretureranvändsnär din kundvillreturneravaror till konsignationslagret.

Om kundenvillreklamerakonsignationsvarorsomredanhartagitsutkan du registreradennatransaktiongenomattskapa en konsignationsreturorder.

processfl desdiagram
Processflödesdiagram

Kundkonsignations-hantering - påfyllning av konsignationslager

Händelse

Behov att köpa konsignationsvaror

Daglig leveransarbets-lista, tillräckligt med lager

Kund

Följesedel

Fraktsedel

Orderbekräftelse

Försäljnings-administratiör

Påfyllning av konsignations-lager kundorder-registrering

Lagerhandläggare

Leveranslista

Plockning

Kontrollera partier/allokera serienummer (frivilligt)

Boka godsuttag

Avsluta process

Leverans-plocklista

processfl desdiagram1
Processflödesdiagram

Kundkonsignations-hantering - konsignationsuttag

Händelse

Godsuttag från konsignations-lager

Daglig leveransarbets-lista, tillräckligt med lager

(Frivilligt) Försäljning: Periodboksluts-arbeten (203)

Kundreskontra (157)

Försäljnings-administration

Konsignations-uttag orderregistrering

Lager-specialist

Leveranslista

Boka godsuttag

Fakturering

Fakturering

Kundres-kontra

Faktura

Avsluta process

processfl desdiagram2
Processflödesdiagram

Kundkonsignations-hantering - hämtning av konsignationsmaterial

Händelse

Behov att skicka tillbaka konsignations-lager

Daglig leveransarbets-lista, tillräckligt med lager

Försäljningsadmini-stration

Hämtning av konsignations-material kundorder-registrering

Lagerhandläggare

Leveranslista

Boka godsmottagning

Avsluta process

processfl desdiagram3
Processflödesdiagram

Kundkonsignations-hantering - retur av konsignationslager

Händelse

(Frivilligt) Försäljning: Periodboksluts-arbeten (203)

Kundreskontra (157)

Retur till konsignations-lager

Daglig leveransarbets-lista, tillräckligt med lager

Kundservice

Retur till konsignations-lager orderregistrering

Lager-specialist

Leveranslista

Boka godsmottagning

Fakturering

Fakturering

Kundres-kontra

Kreditnota

Avsluta process

f rklaring

Diagram-länk

Förklaring

<Funktion>

Utskrift/ dokument

Extern till SAP

Redovisnings-data

Affärsaktivite / händelse

Budget-planering

Enhetsprocess

Manuell process

Process-referens

Befintlig version/data

Delprocess-referens

System-beslut godk./ej godk.

Process-beslut