k ap 9 stellar triangulation n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
K ap. 9. Stellar-triangulation PowerPoint Presentation
Download Presentation
K ap. 9. Stellar-triangulation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42
elsu

K ap. 9. Stellar-triangulation - PowerPoint PPT Presentation

118 Views
Download Presentation
K ap. 9. Stellar-triangulation
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kap. 9. Stellar-triangulation

 2. Kap. 9. Globalt netværk

 3. Kap. 9. Globalt netværk: første resultater

 4. Kap. 9. Vest-Europæisk Net

 5. Kap. 9. Netværk:. første resultater for Grønland

 6. Kap. 9.VLBI, http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/

 7. Kap. 9. VLBI, http://lupus.gsfc.nasa.gov/brochure/bintro.html

 8. Kap. 9. Globalt netværk: første resultater

 9. Kap. 9. Globalt netværk: første resultater

 10. Kap. 9. Globalt netværk: første resultater

 11. Kap. 9. Transportabelt VLBI (TIGO).

 12. Kap. 9.Laser http://msl.jpl.nasa.gov/QuickLooks/lageosQL.html

 13. Kap. 9. LAGEOS

 14. Kap. 9. Jord-Måne systemet

 15. Kap. 9. Samtidige målinger

 16. Kap. 9. SAR

 17. Kap. 9. SAR

 18. Kap. 9. InSAR http://www.asf.alaska.edu/apd/software/insar/ http://earth.esa.int/images/INSI /

 19. Kap. 9. Satellitbaner - Torge 5.2. • Hvor er satellitten ? • Kan vi se den ? /

 20. Kap. 9. Referencesystem. Fast i forhold til Jorden /

 21. Kap. 9. Inertielt system. Her gælder Newtons love Centrum i Jordens tyngdepunkt Fast i forhold til fix- Stjernerne. Forbindelse til CT Gennen stjernetid.

 22. Kap. 9. Satellit-bevægelse om ideal Jord. Kugleformig, homogen, ingen atmosfære Newtons tiltrækningslov: Kraft= F =G(Mm)/r2 M=Jordens masse, m = satellittens masse G= gravitations-konstanten, r afstand fra C. /

 23. Kap. 9. Banen er kurve i rummet. Banekurve: Acceleration Kraft 2. ordens differentalligning Kender vi i et punkt: Hastighedsvektor (3 tal) Position (3 tal) Så er banen bestemt ! (6 tal) State-vector

 24. Kap. 9.Keplers love er konsekvens af tiltrækningsloven 1. Lov: Banen er ellipse med 1 fokus i Jordens Tyngdepunkt. Plan fast i inertielt koordinatsystem – tre konstanter fastlagt. Med a, e er 5 konstanter fastlagt ! / f b a C

 25. Kap. 9. Kelpers 2. lov. Arealer der ”dækkes” af positionsvektor er proportionale med tiden, t. Satellittens hastighed er ikke konstant. Minumum: Apogæum Maximum: Perigæum /

 26. Kap. 9. Keplers 3. lov, Torge p. 131.

 27. Kap. 9. 3. lov: Konsekvens: 2 satellitter med samme halve storakse har samme omløbstid, T, uafhængig af excentriciteten. /

 28. Kap. 9. De 6 Kepler-elementer Positionen angives ved statevector eller 6 Kepler- elementer = Opstigende knudes rectancention, i: banens hældning, = perigæums argument a= halve storakse, e: excentricitet, f=bredden,

 29. Kap. 9. Beregning af state-vector fra Kepler-elementer Koordinatsystem i Baneplanen, centrum i C. Polære koordinater f, r. E: excentrisk anomali

 30. Kap. 9. Hastighed og vinkelhastighed, Torge p. 131-132. Liniært i TIDEN Banen bliver RET linie i Kepler-elementer i det 6-dimensionale rum

 31. Kap. 9. Overgang til Inertielt system ved Rotationer: Position = Rxqq, Hastighed = Rxqq’ Sammensat af 3 drejninger /

 32. Kap. 9. Satellitbaner GPS, i= 55 - Torge 5.2.

 33. Kap. 9.Satellitbanefejl - relativ positionering - Torge 5.2. Banefejlens indflydelse på positions-bestemmelse reduceres hvis vi bestem- mer differensvektor Relativ nøjagtighed: db/b dr (m) b(km) db 1 ppm 20 10 1cm 0.1 ppm 2 10 0.1 100 1

 34. Kap. 9. Kræfter der påvirker Satellitbanen. • Fc= kugle-jord, • Fnc= resten af Jorden • Fn,Fs fra sol, måne • Fr , soltryk • Fa=atmosfære, • Tidekræfter, • Magnetfeltet /

 35. Kap. 9. Satellitbaner – indflydelse af ikke-central tiltrækning /

 36. Kap. 9. Satellitbaner soltryk, luftmodstand Kræfter afhænger af om vi er i sol eller skygge, Forholdet masse/overflade. Variationer på 2 m. Afhænger af atmosfærens tæthed, satelittens tværsnit og masse, satellittens hastighed. v=7500 m/s, kraft 0.000001 m/s2 Neglicibel for GPS. /

 37. Kap. 9.Satellitbaner – andre legemer og masseændringer. • Månen vigtigst, Planeterne lille effekt • Jordens deformation, tidevand/loading • Årstidsafhængige masse-ændringer. /

 38. Kap. 9. Satellitbaner – beskrivelse af banens ændringer. 16 parametre, Opdateres hver time. /

 39. Kap. 9. Satellitbaneparametre for GPS • Middelanomali • Middel-bevægelsend forskel • Excentricitet • Halve storakses kvadratrod • Rectacensionen • Tælndning til t0e • Perigæums argument • Tidsændring af rectac. • Tidsændring af i • Korrektioner til f+ • Korrektioner til r • Korrektioner til i • Reference-tidspunkt /

 40. Kap. 9.Beregning af positionen, Torge p. 132. GM=3.98608x1014 m3/s2, =7.292115147x10-5 rad/s2 Sand anomaly fk udfra tidsforskel tk=t-t0e Middelanomali: Løses iterativt mht. Ek, så

 41. Kap. 9. Satellitbaner – Perturberet bevægelse, Torge s. 134. Pertuberende potential, R:

 42. Kap. 9. Satellitbaner - Torge 5.2. • Første ordens pertubationer: • Torge (5.35) /