CRAMO OYJ
Download
1 / 18

POWERING YOUR BUSINESS - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Tampere-talo 6.11.2012 Toimitusjohtaja Vesa Koivula. POWERING YOUR BUSINESS. Cramo-konserni lyhyesti. Tuotteet. Cramo tarjoaa täyden palvelun vuokrausratkaisuja koneiden, laitteiden ja siirtokelpoisten tilojen vuokraamiseen. Kohderyhmä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POWERING YOUR BUSINESS' - elma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

CRAMO OYJPÖRSSISÄÄTIÖNPÖRSSI-ILTA

Tampere-talo

6.11.2012

Toimitusjohtaja Vesa Koivula

POWERING YOUR BUSINESS


Cramo-konserni lyhyesti

Tuotteet

 • Cramo tarjoaa täyden palvelun vuokrausratkaisuja koneiden, laitteiden ja siirtokelpoisten tilojen vuokraamiseen.

Kohderyhmä

 • Rakennusteollisuus

 • Muu teollisuus

 • Julkinen sektori

 • Kotitaloudet, muut

Tunnusluvut 2011

 • Liikevaihto 680 MEUR (+38%)

 • EBITA-liikevoitto 71 MEUR (+106%)

 • Listattuna Helsingin Pörssissä vuodesta 1988, keskisuuret yhtiöt

Toimipiste-verkosto

 • 398 toimipistettä

 • 14 maata

 • 2,700 (30.9.2012)

Henkilöstö

Vuokrattavankalustonmäärä

 • Yli 220,000


Kustannustehokkuus

Saatavilla kaikki laitteet tarvittaessa, mutta kustannukset jaetaan muiden kanssa.

Keskittyminen ydin-liiketoimintaan

Keskityminen siihen missä ollaan parhaita.

Läpinäkyvyys

Budjetointi ja kustannusten hallinta helpoittuu.

Joustavuus

Vuokrausratkaisut helpottavat sopeutumista muuttuviin tarpeisiin.

Parempi saatavuus

Nykyaikaiset ja laadukkaat koneet sekä palvelut käytössä paikasta riippumatta.

Vapaus

Parhaat laitteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.

Miksi vuokrata?


Täyden palvelun vuokrausratkaisujen toimittaja

Yli 80 000 asiakasta

Muut

4%

Yksityiset

3%

Rakennus-teollisuus

57%

Julkinen sektori

14%

Muu

teollisuus

21%


Myynti kalustoryhmitt in 2011
Myynti kalustoryhmittäin 2011

Palvelut

ja muut

8%

Työkalut

28%

Työkalut(156 200 yksikköä)

Nostin- ja siirtokalusto (12 900 yksikköä)

Siirtokelpoiset

tilat

26%

Maanrakennus-

koneet

16%

Nostin- ja siirtokalusto

22%

Maanrakennuskoneet(7 600 yksikköä)

Siirtokelpoiset tilat(43 500 yksikköä)


SIIRTO-

KELPOISTEN TILOJEN MONET KÄYTTÖMAHDOL-

LISUUDET

TOIMISTOT

TYÖMAAT

SISUSTUS

PÄIVÄKODIT

KOULUT


Keskeiset tapahtumat Q3/2012

Kannattavuus paranee

 • Q3/2012 keskeiset tapahtumat

  • Liikevaihto EUR 182,4m (181,6m), kasvua 0,4%. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja 2,2%

  • EBITA EUR 31,2m (30,5m); EBITA-marginaali 17,1% (16,8%)

  • Osakekohtainen tulos* EUR 0,44 (0,38)

  • Katsauskauden jälkeen Cramo päätti yhdistää Venäjän toimintonsa Ramirentin kanssa

 • 1-9/2012 keskeiset tapahtumat

  • Liikevaihto EUR 503,8m (487,0m), kasvua 3,4%. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja 5,4 %

  • EBITA EUR 56,1m (47,3m); EBITA-marginaali 11,1% (9,7%)

  • Osakekohtainen tulos* EUR 0,59 (0,34)

  • Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 7,0% (5,1%)

  • Liiketoiminnan rahavirta EUR 87,8m (77,6m)

  • Rahavirta investointien jälkeen EUR 24,5m (-87,9m)

 • Ohjeistus ennallaan

  • Vuonna 2012 konsernin liikevaihto on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna. Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee.

Suomi

Norja

Ruotsi

Pietari

Venäjä

Viro

Tanska

Moskova

Jekaterinburg

Latvia

Liettua

Kalinin-grad

Valko-Venäjä

Puola

Saksa

Tsekin

tasavalta

Ukraina

Slovakia

Moldova

Itävalta

Unkari

Romania

Slovenia

Kroatia

Toimipisteiden lukumäärä 09/2012: 398

Bosnia ja Herzegovina

Serbia

Bulgaria

Makedonia

Albania

* Laimentamaton osakekohtainen tulos


Rakentamisen kasvuennusteet 2012 - 2014Suomen ja Tanskan viimeisimpiä ennusteita heikennettyNorjassa odotetaan vahvaa kasvua, Ruotsin kasvuennuste maltillinen

Lähteet: Euroconstruct ja VTT, kesäkuu 2012

Maakohtaiset tiedot suluissa: Suomi - Rakennusteollisuus RT (lokakuu 2012); Ruotsi - Sveriges Byggindustrier (lokakuu 2012); Norja – Prognosesenteret (syyskuu 2012); Tanska - Dansk Byggeri (syyskuu 2012)


Kvartaalittainen liikevaihdon kehitys Q3/12 liikevaihdon kasvu 0,4%, ilman myytyjä toimintoja 2,2% 1-9/12 liikevaihdon kasvu 3,4%, ilman myytyjä toimintoja 5,4%

Q3/12 vs. Q3/11: 0,4% (-3,7%*)

Q2/12 vs. Q1/12: 13,0%

* Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa

Konsernin taloudellinen tavoite: Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu

IRN Europe top 50  2007: 16%; 2008: 8%; 2009: -20%; 2010: 4%; 2011: 6%


Kvartaalittainen EBITA-kehitys Kvartaalittainen EBITA ja EBITA-marginaali paranivat edellisvuoteen verrattuna

Konsernin taloudellinen tavoite:

EBITA-marginaali > 15%


Kvartaalittainen osakekohtainen tulos (laimennettu)Q3/12 osakekohtainen tulos kasvoi 14,9% edellisvuoteen verrattuna

**

*

* Q4/2009 sisältää konsernin liikearvoon ja aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuvia alaskirjauksia yhteensä EUR 21,8m

** Q4/2011 sisältää konsernin liikearvoon kohdistuvia alaskirjauksia yhteensä EUR 5,5m

Huhtikuussa 2011 toteutuneesta merkintäetuoikeusannista johtuen vertailukausien EPS-tunnuslukuja on oikaistu IFRS:n mukaisesti


Rahavirta jatkoi vahvistumistaan Liiketoiminnan rahavirta ja rahavirta investointien jälkeen parantuivat selkeästi edellisvuodesta matalamman investointitason, pienentyneen nettokäyttöpääoman sekä muiden toimenpiteiden seurauksena


Vakaa p omarakenne nettovelkaantumisaste aleni suunnitelmien mukaisesti
Vakaa pääomarakenneNettovelkaantumisaste aleni suunnitelmien mukaisesti

Konsernin taloudellinen tavoite:

Nettovelkaantumisaste < 100%


Johtavan vuokrausyhti n muodostaminen ven j n ja ukrainan markkinoilla

VENÄJÄ

UKRAINA

Johtavan vuokrausyhtiön muodostaminen Venäjän ja Ukrainan markkinoilla

Voimien yhdistäminen kasvavilla markkinoilla…

…luo vahvan itsenäisen yhtiön

Tarkoituksenaluodavahvatoimija, jolla on vahvaorganisaatiojataloudellisetresurssit, joillavoidaanhyödyntääkohdemarkkinoiden

tarjoamia kasvumahdollisuuksia.

 • Uusiitsenäinenyhtiö

 • 50/50 omistusyhteisyrityksestä

 • Arviovuoden 2012 liikevaihdosta €52 miljoonaaja EBITDA-marginaalista ~35%

 • 400 työntekijää

 • Toimipisteidensijainnit: Pietarinalue 7, Moskovanalue 6, muutalueetVenäjällä 3, Ukraina 6 (+ 6 shop-in-shop -toimipistettä)

“50/50 YY”

Cramo

Ramirent

Konserni

Konserni

50%

50%

Key Facts

Liikevaihto 2012E: €52m


Uusi strateginen teema: Operatiivinen tehokkuus

Tavoite: Tuottojen vakaa kasvu

Kansainvälinen kasvu

Operatiivinen tehokkuus

€ 680 m

Liikevaihto (€ m)

2005-11 CAGR: 43.8%

Theisen-konsernin hankinta (2011)

€ 77 m

Cramo-konsernin

hankinta (2006)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Uudet taloudelliset tavoitteet heijastavat keskittymist kannattavuuteen ja osingon maksukykyyn
Uudet taloudelliset tavoitteet heijastavat keskittymistä kannattavuuteen ja osingon-maksukykyyn

Kannattavuus

EBITA-liikevoittomarginaali > 15 % yli suhdannejakson

Pääoma-

rakenne

Nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 %

Liikevaihto

Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu

Oman pääoman tuotto

Oman pääoman tuotto > 12 % yli suhdannejakson

Voitonjako

Voitonjakopolitiikka: vakaa n. 40 % osakekohtaisesta tuloksesta


Tulevaisuudennäkymät kannattavuuteen ja osingon-maksukykyynVuokrausalan kasvu hidastuu vuonna 2012; markkinakohtaiset erot suuria

 • Taloudellinen epävarmuus on edelleen voimakasta Euroopassa. Sekä uudisrakentamisen että teollisuuden investointipäätöksiä siirretään myöhempään ajankohtaan

 • Epävarmuudesta huolimatta kone- ja laitevuokrauksen kysyntä kasvaa Norjassa, Virossa ja Venäjällä

 • Markkinatilannetta Cramon päämarkkinoilla voidaan kuitenkin pitää edelleen tyydyttävänä

 • Kone- ja laitevuokrauksen markkinat kasvavat yleensä rakentamista nopeammin

 • Konsernin ohjeistus vuodelle 2012 on ennallaan: “Vuonna 2012 konsernin liikevaihto on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna. Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee.”


Kiitos! kannattavuuteen ja osingon-maksukykyyn


ad