Sap business one 8 82 p ehled
Download
1 / 40

SAP Business One 8.82 P ?ehled - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

SAP Business One 8.82 P řehled. Ecosystem & Channels Readiness I Roll Out Services 13 th October 2011. Kde se nacházíme se SAP Business One 8.82 Roadmap Snapshot. * P lánované uvolnění do volné distribuce : verze 8.82 v Q2/2012 / verze 9.0 v Q4/2012. Přehled (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAP Business One 8.82 P ?ehled' - elliot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sap business one 8 82 p ehled

SAP Business One 8.82Přehled

Ecosystem & Channels Readiness I Roll Out Services

13th October 2011


Sap business one 8 82 p ehled

Kde se nacházíme se SAP Business One 8.82

Roadmap Snapshot

* Plánované uvolnění do volné distribuce: verze 8.82 v Q2/2012 / verze 9.0 v Q4/2012


P ehled 1
Přehled (1)

 • Vylepšení v oblasti byznys logiky

  • 1.1 Automatické odsouhlasení na účtu pořízení zboží/materiálu

  • 1.2 Uzavření Příjemky / Vratky materiálu

  • 1.3 Přiřazení sériových čísel

  • 1.4 Dobropis bez dopadu na skladové zásoby

  • 1.5 Dobropis k Faktuře před dodávkou

  • 1.6 Platební asistent

  • 1.7 Účtování úroků z prodlení

  • 1.8 Správa marketingových kampaní

  • 1.9 Kmenové údaje pracovníka

  • 1.10 Činnosti (aktivity)

  • 1.11 Servisní hlášení a Úlohy v kalendáři

  • 1.12 Příprava k odběru

  • 1.13 Výroba na zakázku

  • 1.14 Rámcová smlouva

  • 1.15 MRP


P ehled 2
Přehled (2)

 • 2. Vylepšení podpůrných funkcí

  • 2.1 Expresní konfigurace

  • 2.2 Solution Packager

  • 2.3 Vylepšení procesu upgradu

  • 2.4 Life Cycle Management

  • 2.5 Asistent čištění kmenových dat

  • 2.6 Vylepšení dashboardů

  • 2.7 Vylepšení kokpitů

  • 2.8 SAP Crystal Reports ~ Multi Language & Multi Database

  • 2.9 SAP Crystal Reports ~ Reporting & Layout Management

 • 3. Ostatní funkční & technickávylepšení

  • 3.1 Zpracování výpisu z banky (BSP)

  • 3.2 Vylepšení pro určité země

  • 3.3 Další funkční vylepšení

  • 3.4 Vylepšení v SDK


1 1 automatick odsouhlasen na tu po zen zbo materi lu
1.1 Automatické odsouhlasení na účtu pořízení zboží/materiálu

Účet pořízení

Účet pořízení

 • Vztahuje se na:

 • Účet pořízení zboží/materiálu

 • Účet pořízení přepravného

 • Účet nedokončené výroby (uzavření výr. zakázky)

2000

2000

2000

2000

1500

1500

1200

1200

?

1500

1500

3000

3000

1000

1000

1550

1550

1800

1800

4600

4600

 • Vylepšení:

 • Automaticky odsouhlasené účetní zápisy lze prohlížet přes Aplikované transakce vyvolané pravým tlačítkem myši na účetním zápisu

 • Je automatizované jak plné tak i částečné odsouhlasení

 • Je použité i na účty v cizí měně

 • Automatická odsouhlasení nelze ručně zrušit

 • Výkaz Hlavní kniha nabízí novou možnost zohlednění data odsouhlasení, která umožní přesné vykazování otevřených zůstatků na jednotlivých zápisech

 • Poznámka: transakce vytvořené v předchozích verzích nejsou v průběhu upgradu odsouhlaseny.

1450

1450

4000

4000

3100

3100

1000

1000

1100

1100

1700

1700

1600

1600

2000

2000


1 2 uzav en p jemky vratky materi lu
1.2 Uzavření Příjemky / Vratky materiálu

 • Vylepšení:

 • Možnost uzavření Příjemky / Vratky k určitému datu, např. ke konci účetního období

 • Datum této transakce je definován uživatelem

 • Účetní zápisy z této transakce jsou zaúčtovány k takto uživatelem zadanému datu.


1 3 p i azen s riov ch sel
1.3 Přiřazení sériových čísel

 • Vylepšení:

 • Přiřazení sériových čísel k Zakázce odběratele, Prodejní faktuře před dodávkou a k požadavku na přeskladnění

 • Nová políčka “Přiřazeno” a “Přiřazeno v dokladu” v okně výběru sériových čísel

 • Cílové doklady přebírají vybraná sériová čísla

 • Podporuje a rozšiřuje funkcionalitu “Otevření zakázky při vytvoření vratky”


1 4 dobropis bez dopadu na skladov z soby
1.4 Dobropis bez dopadu na skladové zásoby

Zákazník

Zákazník

 • Vylepšení:

 • Možnost zadání prodejního či nákupního dobropisu typu Artikl bez dopadu na účet skladu

 • Lze využít jak pro návazné dobropisy tak pro nezávislé dobropisy

 • Zatržítko“Bez účtování množství” je dostupné na nákupních a prodejních dobropisech

 • Funguje též na artiklech se sériovými čísly/dávkami a též na artiklech s kusovníky

 • Nová políčka jsou přístupná i v SDK DI API

Dodávkaks: 10

Faktura ks: 10

Informuje dodavatele: poškozeno během dopravy ks: 3

Dobropis na 3 ks “Bezúčtovánímnožství”


1 5 dobropis k faktu e p ed dod vkou
1.5 Dobropis k Faktuře před dodávkou

Faktura před dodávkou (založená na Zakázce odběratele)

 • Vylepšení:

 • Možnost vytvoření dobropisu k faktuře před dodávkou s plnou nebo částečnou dodávkou

 • Dobropis lze vytvořit pomocí funkce Kopírování do nebo Kopírování z

 • Nová políčka zobrazují Dodávku nebo Příjemku

 • Zboží se vrací na sklad (pokud není zaškrtnuto “Bez účtování množství”)

 • Pokud není zaškrtnuto “Bez účtování množství”, spustí se funkcionalita “Otevření zakázky při vytvoření vratky

Zakázka:

Status: Uzavřená

Otevřené množ.: 0

Zakázka

ks: 10

Faktura před

dodávkou

ks: 10

Dodávka (založená na Fatruře před dodávkou)

Faktura před

dodávkou

ks: 10

Dodávka

ks: 10

Faktura před dod.:

Status: Dodáno

Otevřené množ.: 0

Následný Dobropis na vrácené zboží

Faktura před dod.:

Status: Uzavřená

Otevřené množ.: 0

Faktura před

Dodávkou

ks: 10

Dobropis

Qty: 10

Zakázka:

Status: Otevřená

Otevřené množ.: 10

 • “Bezúčtovánímnožství” nezašktnuto


1 6 platebn asistent 1 3
1.6 Platební asistent (1/3)

Platební asistent

Datum příštího běhu plateb

Datum běhu plateb

 • Nová pole:

 • Datum splatnosti skonta

 • Skonto %

 • Částka skonta

Čas

Platby budou provedeny, jelikož jsou splatné ještě před datem příštího běhu plateb

Platba bude pozdržena do posledního možného okamžiku

Faktura

Skonto

Faktura

Skonto

Faktura

Skonto

 • Vylepšení:

 • Informace o skontu na výkazu doporučení platebního asistenta


1 6 platebn asistent 2 3
1.6 Platební asistent (2/3)

 • Vylepšení:

 • Zatrhávač “Aktivní” ve Způsobech platby

 • Zjednodušené nastavení:

  • Způsobů platby

  • Parametrů pro běh plateb v kartách obchodních partnerů

 • Možnost zadat Sazbu bank. poplatků (%)

 • Rozšířené možnosti seskupení


1 6 platebn asistent generov n platebn ch p kaz 3 3
1.6 Platební asistent - Generování platebních příkazů(3/3)

 • Vylepšení:

 • Asistent platby podporuje nový typ zpracování -> Generování platebních příkazů

 • Generuje soubory pro platební příkazy bez nutnosti vytváření standardních platebních dokladů

 • Podpora ručního vkládání plateb přímo do výkazu doporučení (bez vazby na existující doklady)

 • Nový indikátor Běh platebních příkazů v obchodních dokladech, který označí doklady, které jsou zahrnuté v běhu generování platebních příkazů

 • 2 nové výkazy - Výkaz platebních příkazů podle obchodního partnera a Výkaz platebních příkazů podle běhu plateb

 • Okno Splátky rozšířeno o dvě pole - Částka platebního příkazu a Název běhu platebního příkazu


1 7 tov n rok z prodlen
1.7 Účtování úroků z prodlení

 • Vylepšení:

 • Asistent upomínání vytvoří faktury typu servis na úroky z prodlení a poplatek za upomínání

 • Kód DPH na faktuře může být upraven samostatně pro úroky z prodlení a pro poplatek za upomínání


1 8 spr va marketingov ch kampan 1 2
1.8 Správa marketingových kampaní (1/2)

 • Vylepšení:

 • Rozšíření funkce CRM o správu marketingových kampaní

 • Funkce pro vytváření a údržbu cílových skupin potenciálních zákazníků

  • Možnost vytvoření cílově skupiny z externího seznamu

 • Asistent generování kampaně:

  • Nové menu v modulu Obchodní partneři

  • Generuje nové marketingové kampaně

  • Možnost definovat cílovou skupinu, partnery a seznam artiklů

  • Vykonání kampaně prostřednictvím Faxu, Emailu, seznamu nebo URL

  • Uložení specifických kampaní po pozdější využití či opakování

  • Sumární výkaz Seznam kampaní

Vstup

Výstup

Cílová skupina

Seznamy

Asistent generování kampaně

Artikly

Email

Partneři

Fax

URL pro web kampaně

Činnosti

Kmenová karta kampaně

Seznam cílových OPSeznam artiklůPartneřiPřílohy


1 8 spr va marketingov ch kampan 2 2
1.8 Správa marketingových kampaní (2/2)

 • Vylepšení:

 • Propojení na prodejní příležitosti

 • Sledování příležitostí podle kampaně

 • Drag and Drop emailydo karty Kampaně

 • Generování seznamu kampaní

 • Odkaz na kampaň v kartě OP


1 9 kmenov daje pracovn ka
1.9 Kmenové údaje pracovníka

 • Vylepšení:

 • Propojení z karty uživatele na kartu pracovníka

 • Propojení z karty pracovníka odbytu na kartu pracovníka

 • Přiřazení činnosti ke kartě pracovníka

 • Zobrazení činností pracovníka v kalendáři

 • Zobrazení údajů o nepřítomnosti v kalendáři

 • Zobrazení údajů o vzdělávání v kalendáři


1 10 innosti
1.10 Činnosti

 • Vylepšení:

 • Činnosti mohou být přiřazeny pracovníkovi

 • Možnost duplikace činnosti

 • Jakákoliv adresa OP může být vybrána do činnosti

 • Flexibilnější definice měsíčního opakování

 • Flexibilnější definice ročního opakování


1 11 servisn hl en a lohy v kalend i
1.11 Servisní hlášení a Úlohy v kalendáři

 • Vylepšení:

 • Nová záložka Plánování v servisním hlášení

 • Zobrazení údajů o plánování v kalendáři

 • Zobrazení seznamu plánovaných servisních hlášení ve výkazu Přehled činností

 • Zobrazení činnosti typu Úloha v kalendáři

 • Připomínka ve formě výstražné funkce pro plánovaná servisní hlášení


1 12 p prava k odb ru
1.12 Příprava k odběru

 • Vylepšení:

 • Podpora přiřazených sériových čísel/dávek:

  • Přiřazení v zakázce odběratele

  • Vybráno a vloženo do seznamu k odběru

 • Podpora funkcionality Nevyřízených zakázek

 • Tiskové výstupy s podporou sériových čísel, dávek a nevyřízeného množství

 • Automatické generování dodacích listů z Přípravy k odběru

 • Možnost ručního vytvoření faktur přímo z Přípravy k odběru

 • Jasná pravidla konsolidace dodávek pro zákazníka a dodací adresu

Seznam materiálu k odběru

1.~~~~~~~~~~~~~

2.~~~~~~~~~~~~~

3.~~~~~~~~~~~~~

.

:

 • Inkjet PrinterSerial No 190992039

 • Laser printerNedostupný

Konsolidace dodávek podle dodacích adres

Back order transparency

Sales Order

Sales Order

Zakázka odběratele

Londýn

Berlín


1 13 v roba na zak zku
1.13 Výroba na zakázku

 • Vylepšení:

 • Automatické vytváření Montážních zakázek ze Zakázek odběratele (navíc k Nákupním objednávkám a Poptávkám) pomocí Asistenta potvrzení nákupu

 • Montážní zakázka může být vytvořena na všechny nebo jen na některé artikly ze Zakázky odběratele

 • Přímý přístup k asistentovi z modulu Výroba, kdy výchozí m cílovým dokladem je Montážní zakázka

 • Možnost výběru a konsolidace několika zakázek odběratele v jednom běhu Asistenta potvrzení nákupu

 • Při jakýchkoliv změnách na Zakázce odběratele či Montážní zakázce je uživatel upozorněn na jejich vazbu

Krok 1: Vyberte zákazníky

Krok 2: Vyberte zakázky odběratele

Krok 3: Vyberte řádky s artikly

Krok 4: Zkonsolidujte více zakázek odběratele do jedné montážní

Krok 5: Ověřte výsledky

Krok 6: Souhrnný výkaz

Sales Order

Sales Order

Zakázka odběratele


1 14 r mcov smlouva
1.14 Rámcová smlouva

Odvolávka

 • Vylepšení:

 • Prodejní a nákupní dvoustranné smlouvy

 • Dva typy smluv : obecná a speciální

 • Definuje speciální ceny

 • Definuje dohodnuté artikly k prodeji či nákupu

 • Veškeré transakce jsou zaznamenány na úrovní smlouvy

 • Zohledněné v běhu MRP, ve výkazech cash flow a v nákupním procesu

Počáteční datum1.ledna

Koncové datum

31.prosince

Rámcová smlouva

Zakázka odběratele

Zakázka odběratele

Zakázka odběratele


1 15 mrp 1 2
1.15 MRP (1/2)

 • Vylepšení:

 • MRP asistent:

  • MRP běh pro vybraný sklad

  • Úroveň doplnění skladu

  • Vylepšení zobrazení výsledků běhu MRP

  • Plánování včetně historických dokladů a dokladů po termínu


1 15 mrp 2 2
1.15 MRP (2/2)

MRP Recommendation Due

 • Vylepšení:

 • Výkaz doporučení:

  • Nákupní poptávky

  • Výstrahy k doporučení

 • Požadavky na přeskladnění

 • 3 nové možnosti zobrazení kalendářního týdne

 • Prognózy:

  • Ruční zadávání prognózy pro vybrané artikly

  • Automatické generování prognózy na základě historického prodeje

Release within (days):


2 1 expresn konfigurace
2.1 Expresní konfigurace

 • Vylepšení:

 • Integrace nástroje Expresní konfigurace do SAP Business One

 • Možnost založení nové firmy pomocí asistenta

 • Průvodcem řízený postup jak krok za krokem nastavit firemní databáze

 • ! Toznačuje pole, která nemohou být změněna, jakmile je do firmy vložena jakákoliv transakce

 • Možnost porovnání původního nastavení s jakoukoliv následnou změnou či porovnání dvou předchozích stavů nastavení

 • Integrováno do přístupových oprávnění v SAP Business One

:


2 2 solution packager
2.2 Solution Packager

 • Vylepšení:

 • Flexibilní balení řešení s možností výběru objektů k zabalení

 • Možnost změny kódů uživatele při balení

 • Možnost zabalení jen schématu UDT (User Definedtables)

 • Balení dat ohledně pracovní plochy, jako např. pomůcky, kokpity a dashboardy


2 3 vylep en procesu upgradu
2.3 Vylepšení procesu upgradu

Vylepšené uživatelské rozhraní

Zlepšená výkonnost předběžného testu

Detailní přehled o prováděném upgradu

Automatický upgrade klientů & addonů

 • Vylepšení:

 • Tzv. tichý upgrade klienta

 • Administrátorská práva již nejsou pro upgrade klienta potřeba

 • 50% snížení časové náročnosti upgradu klienta

 • Zbylí externí asistenti jsou sloučené do B1 Upgrade asistenta

 • Možnost výběru jazyka asistenta

 • Nový typ upgradu „provedení pouze předběžných testů“

 • Vylepšené zobrazení progresu při upgradu

 • Sumární výkaz upgradu poskytuje detailní přehled o procesu upgradu

 • Přínosy:

 • Zlepšení výkonnosti upgradu klienta o ~50% (40 minut bylo zredukováno na 20 minut)

 • Redukce času odstávky systému díky odděleným předběžným testům

 • Tichá instalace klienta B1 umožňuje partnerům použití standardních prostředků údržby IT řešení od externích dodavatelů (např. MSFT SMS, Activedirectory)

 • Optimalizovaný proces upgradu

 • Úspora nákladů a času partnerů i zákazníků


2 4 life cycle management
2.4 Life Cycle Management

 • Vylepšení:

 • Správa přes více instalací

 • RSP studio umožňuje partnerům vytvářet vlastní úlohy a distribuovat je zákazníkům

  • RSP Server jako jediný centrální bod pro správu celé instalované báze partnera

 • Centrum výkazů:

  • Sumární výkazy přes všechny zákazníky partnera

  • Jasný datový model pro SAP i partnery

  • Výkazy jsou dodávány v nástroji Crystal Reports

 • Sdílení souborů / distribuce obsahu

  • Přenos databáze od zákazníka k partnerovi

  • Vzdálená konzole (Remote Console)

  • SAP Remote Console pro centrální správu a schvalování úloh RSP distribuovaných SAPem


2 5 asistent i t n kmenov ch dat
2.5 Asistent čištění kmenových dat

 • Vylepšení:

 • Asistent čištění kmenových dat zajišťuje, aby při odstranění nepotřebných kmenových dat nebyla narušena byznys logika aplikace

 • Asistent pročistí tato kmenová data:

  • Obchodní partneři

  • Artikly (včetně historie sériových čísel a dávek)

  • Účty hlavni knihy

  • Projekty

  • Pravidla rozdělení / Nákladová střediska

  • Kódy DPH

 • Fyzické odstranění nebo deaktivace kmenových dat

 • Asistent nabídne doporučení k čištění

 • K čištění kmenových dat jsou potřebná dodatečná přístupová oprávnění


2 6 vylep en dashboard
2.6 VylepšeníDashboardů

 • Vylepšení:

 • Nastavení parametrů pro dashboardy

 • Manuální nastavení parametrů pro měřítka dashboardů

  • Možnosti obsahují jednoduchý, měsíční, kvartální vícenásobný náhled

  • Uplatňují se přístupová oprávnění

 • Další vylepšení:platformy dashboardů:

  • Zobrazení dashboardů přes web prohlížeč

  • Import Dashboardových balíčků přes SDK

  • Vylepšené chybové zprávy


2 7 vylep en kokpit 1 2
2.7 Vylepšení kokpitů (1/2)

 • Vylepšení:

 • Automatická aktualizace otevřených dokladů

 • Posuvná lišta, která umožňuje zobrazit celou oblast kokpitu

 • Automatické uspořádání pomůcek

 • Rozšíření byznys funkcí

  • Dashboard nákupu

  • Dashboard analýzy Cash Flow


2 7 vylep en kokpit 2 2
2.7 Vylepšení kokpitů (2/2)

 • Vylepšení:

 • Dashboard analýzy Cash Flow

  • Analýza došlých a odeslaných plateb

  • Zobrazení grafů s trendem likvidity

  • Zanoření z grafu s trendem zobrazí velkou tabulku s platbami a hlavními plátci

  • Tabulka s rozdělením plateb


2 8 crystal reports multi database multi language
2.8 Crystal Reports-Multi-database/Multi-language

 • Vylepšení:

 • Multi-database podpora pro výkazy a šablony dokladů

  • Přiřazení různých firem na databázovém serveru jedinému výkazu ve Správci výkazů a layoutů v SAP Business One

 • Multi-language podpora ve výkazech

  • Jednoduchý proces překladů pomocí exportu a importu xml jazykového souboru

Použití tabulek z různých databázových připojení ve výkazu spustí multi-database funkcionality v SAP Business One


2 9 crystal reports report layout management
2.9 Crystal Reports-Report & Layout Management

 • Vylepšení:

 • Správce výkazu a layoutu podporuje různé typy šablon z různých zdrojů pomocí rozhraní SDK

 • Možnost nastavení sekvence tisku jako výchozí nastavení tisku

 • Šablony dokladů a výkazy jsou spojené do jednoho asistenta.

 • Nová funkce vyhledávání ve správci výkazu a layoutu


3 1 zpracov n v pis z banky bsp
3.1 Zpracování výpisů z banky (BSP)

WIP

Motivation: Improve overall usability


3 2 vylep en pro ur it zem
3.2 Vylepšení pro určité země


3 3 dal funk n vylep en
3.3 Další funkční vylepšení


3 4 sdk vylep en 1 2
3.4 SDK vylepšení (1/2)


3 4 sdk vylep en 2 2
3.4 SDK vylepšení (2/2)


D kuji

Děkuji!

 • Ecosystem & Channels Readiness, Roll Out Services

 • June 2011