slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
perifere nervesystem PowerPoint Presentation
Download Presentation
perifere nervesystem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

perifere nervesystem - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

perifere nervesystem. perifere nervesystem. hjernenerver fra cerebrum (diencephalon) fra hjernestamme spinalnerver fra medulla spinalis. perifere nervesystem. spinalnerver fra medulla spinalis. perifere nervesystem. perifere nervesystem. spinalnerver autonome. Sympaticus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'perifere nervesystem' - ellie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
perifere nervesystem
perifere nervesystem
 • hjernenerver
  • fra cerebrum (diencephalon)
  • fra hjernestamme
 • spinalnerver
  • fra medulla spinalis
slide3

perifere nervesystem

 • spinalnerver
  • fra medulla spinalis
slide5

perifere nervesystem

 • spinalnerver
  • autonome
slide6

Sympaticus

 • udspringer fra sidehorn i medulla spinalis i :
  • pars thoracica
  • to øverste segmenter i pars lumbalis
slide7

Parasympaticus

 • fra udspringskerner i hjernestammen
 • fra det nederste af medulla spinalis
 • (som en del af
 • cauda quina)
hjernenerver

HJERNENERVER

- betegnelsen for de 12 par perifere nerver, som udgår direkte fra hjernen eller hjernestammen

hjernenerver1

HJERNENERVER

apparent udspring:

det sted på hjernens- eller hjernestammens overfladen, hvor nerven kommer til syne

nerve samling af nervecelleudl bere omgivet af beskyttende skeder

GENERELT

Hvert axon omkranset af endoneurium

nerve= samling af nervecelleudløbere, omgivet af beskyttende skeder

hjernenerver2

HJERNENERVER

trofisk centrum

= nervecellelegeme tilhørende nervecelleudløber

i det apparente udspring

hjernenerver3

HJERNENERVER

trofisk centrum

for sensitive nervetråde i det apparente udspring,

- ligger i et perifere ganglier

slide14

HJERNENERVER

sensitive

hjernenerver4

HJERNENERVER

trofisk centrum

for motoriske nervetråde i det apparente udspring,

- ligger i motoriske udspringskerner i hjernestammen

hjernenerver6

HJERNENERVER

trofisk centrum

for parasympatiske nervetråde i det apparente udspring,

- ligger i parasympatisk udspringskerne i hjernestammen

hjernenerver8

HJERNENERVER

 • indeholder kun sensitive tråde
 • (I: n. olfactorius + II: n. opticus + IIX: n. vestibulo-cochlearis)
 • = lugt, syn, hørelse og ligevægt

INDDELING EFTER FUNKTION

 • indeholder kun motoriske tråde
 • (IV: n. trochlearis + VI: n. abducens + XI: n. accessorius + XII: n. hypoglossus)
 • = øjeæblets bevægemuskler, ryg- og halsmuskulatur
 • samt tungemuskulatur
slide20

HJERNENERVER

indeholder blandede nervetråde:

 • III: n. oculomotorius
 • motorisk - til øjets og øjelågets bevægemuskler
 • autonomt/parasympatisk- til pupillens lukkemuskel
 • V : n. trigeminus
 • sensorisk- fra ansigt, øje samt næse- og mundhule
 • motorisk - til bla. tyggemuskler
 • VII: n. facialis
 • sensorisk- fra smagsløg på forreste 2/3-del af tunge
 • motorisk - til bla ansigtsmuskulatur
 • autonomt/parasympatisk- til spyt- og tårekirtler
 • (undt. gl. parotidea, som innerveres af tråde fra n. glossopharyngeus)
hjernenerver9

HJERNENERVER

indeholder blandede nervetråde:

IX: n. glossopharyngeus

sensorisk - fra bageste 1/3-del af tungen (føle + smag) og fra

arterier (blodtryk og iltindhold i blod)

autonomt- til gl. parotidea (spytkirtel)

motorisk - til m. stylopharyngeus

X: n. vagus

sensorisk – fra strubelåg (smag)

motorisk - til muskler i gane, svælg, strubehoved og spiserør

autonomt - til alle organer i brysthule og næsten alle i

bughulen

slide22

Hjernenerverne

udspringsområde

slide23

HJERNENERVERNE

og CNS

I . n. olfactorius

II . n. opticus

III. n. oculomotorius

IV . n. trochlearis

n. trigeminus

n. abducens

n. facialis

n. vestibulo-cochlearis

n. glossopharyngeus

n. vagus

n. accessorius

n. hypoglossus

slide25

HJERNENERVERNE

- to specielle som går udenom hjernestammen

n. olfactorius:

løber fra bulbus olfactorius gennem tractus olfactorius til substantia perforata anterior og videre til lugtcentre i hjernen,

rhinencephalon

n. opticus:

løber fra øjet bagud til chiasma opticus og videre gennem tractus opticus til corpus geniculatum lat.

og herfra til synscentret i hjernen

slide26

HJERNENERVERNE

- og hjernestammen

De øvrige 10 hjernenerver (med apparent udspring på hjernestammen), udspringer frahjernenerve-kerneri hjernestammen

Hjernervekernerne er:

 • udspringskernerfor somatisk motoriske nervetråde, som går direkte til effektor-organ (stribet muskulatur)
 • udspringskerner for autonome nervetråde, som går til perifert autonomt ganglie. Her dannes synapse med nervetråde til effektor-organ (fx kirtel)
 • terminalkernerfor sensoriske nervetråde fra perifert sensorisk ganglie (fx fra hud)
to af de tre sansenerver
To af de tre sansenerver
 • n. olfactorius (lugt), 1. hjernenerve

receptororgan: næseslimhinde med lugtfølsomme nerveceller

 • n. opticus(syn), 2. hjernenerve

receptororgan: retina med lysfølsomme nerveceller

 • n. vestibulo-cochlearis (ligevægt og hørelse), 8. hjernenerve

dobbeltnerve af n. vestibularis og n. cochlearis

receptororganer:

  • sanseceller i indre øres buegange og forgård (ligevægt)
  • sanseceller i snegl (hørelse)
to af de tre sansenerver1
To af de tre sansenerver
 • n. olfactorius (lugt), 1. hjernenerve

receptororgan: næseslimhinde med lugtfølsomme nerveceller

slide29

nervus olfactorius (h-I)

bulbus olfactorius

tractus olfactorius

slide30

nervus olfactorius (h-I)

 • apparent udspringpå lugtekolben (bulbus olfactorius)
 • trofisk centrum for 1. neuron i det apparente udspring, er cellelegeme for lugtetråde i slimhindeepithelet i loftet af cavitas nasii
 • synapsemellem lugtetråde og nerveceller i bulbusolfactoria

apparent udspring

trofisk centrum

synapse

slide31

nervus olfactorius (h-I)

lamina cribosa

ossisethmoidalis (sibenet)

slide32

nervus olfactorius (h-I)

n. olfactorius-tråde

løber fra bulbus olfactorius gennem tractus olfactorius til

substantiaperforataanterior (små huller i hjernebasis)

(ingen overkrydsning)

slide33

nervus olfactorius (h-I)

 • afferente impulser fra substantia perforataant. løber videre til lugtcentre i medialfladen af temporallapperne (rød)
 • lugtecentret er i tæt kontakt med hippocampus, som er en del af det limbiske system
 • en specialitet er, at lugtetrådene (filaolfactoria) fornys hele tiden, i modsætning til alle andre nerveceller
to af de tre sansenerver2
To af de tre sansenerver
 • n. opticus(syn), 2. hjernenerve

receptororgan: retina med lysfølsomme nerveceller

slide35

nervusopticus (h-II)

syns-centret

area 17

lobus

occipita-lis

slide36

tredje neuron er en

 • multipolar nervecelle
 • hvis axon fortsætter ind i
 • n. opticus
 • (= ”perifere nerveganglie”)
 • andet neuron er en
 • bipolar nervecelle
 • første neuron er en
 • tapcelle (rød), eller
 • stavcelle (grå)
slide37

nervusopticus (h-II)

n. opticus

løber bagud medialt i orbita, til

canalis opticus

slide38

nervusopticus (h-II)

De to synsnerver løber sammen i

chiasmaopticum,

hvor laterale tråde løber igennem ukrydset, mens de mediale tråde krydser midtlinien.

Nervetrådene (krydsede og ikke krydsede) fortsætter i

tractusopticus,

(løber ”rundt om” mesencephalon)

slide39

diencephalon

corpus geniculatum

laterale

tractus

opticus

chiasma

opticum

slide40

nervusopticus (h-II)

nervetråde fra tractusopticus går til corpus geniculatum laterale

(kernegruppe på bageste del af thalamus)

slide41

nervusopticus (h-II)

 • i thalamus danner nervetråden synapsemed multipolare nerveceller -
 • - og afferente impulser fortsætter til area17/lobusoccipitalis (synscenter)