firemni-sociolog.cz - PowerPoint PPT Presentation

ellie
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
firemni-sociolog.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
firemni-sociolog.cz

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
firemni-sociolog.cz
157 Views
Download Presentation

firemni-sociolog.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bezpečnostní rizika mobilních zařízení Jak přijít o vše v jednom malém mobilu PhDr. Vojtěch Bednář www.firemni-sociolog.cz

  2. Obsah • Trendy mobilních zařízení • Rizika konvergence mobilních dat • Najdeme řešení? www.firemni-sociolog.cz

  3. Trendy mobilních zařízení • Dnešní mobilní zařízení je plnohodnotný počítač • Ne každý uživatel jej tak ale používá • Dochází ke konvergenci dříve samostatných platforem • Mobil + tablet = phablet • Notebook + tablet = Surface (a podobní) • Dříve „hloupé“ platformy mají operační systém a přístup k internetu www.firemni-sociolog.cz

  4. Rizika mobilních zařízení • Velmi slabá perimetrická obrana • Spoléhání na bezpečnostní mechanismy systému • Obcházení zabezpečení uživateli • Nevyužívání bezpečnostních funkcí www.firemni-sociolog.cz

  5. Rizika konvergence mobilních dat • Data v cloudových úložištích (Dropbox a podobní) • Sdílené aplikace včetně datových zdrojů (Google Docs a p.) • Aplikace s provázáním dat (WhatsApp, Facebook…) • Závislost na konvergenčním úču (Facebook, Google) Napadení jednoho účtu znamená úplnou kompromitaci uživatele www.firemni-sociolog.cz

  6. Najdeme řešení? • Silné zabezpečení mobilního zařízení? • iPhone 4 5 6? • Důsledné využívání stávajících možností? • Vysvětlete to uživateli • Rozpojení konvergence? • Vysvětlete to uživateli www.firemni-sociolog.cz

  7. Najdeme řešení? www.firemni-sociolog.cz

  8. Děkuji vám za pozornost Vojtěch Bednář vojtech.bednar@firemní-sociolog.cz www.firemni-sociolog.cz