bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s
Download
Skip this Video
Download Presentation
BILINGVĀLĀS MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANAS IESPĒJAS LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

BILINGVĀLĀS MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANAS IESPĒJAS LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀS - PowerPoint PPT Presentation


 • 306 Views
 • Uploaded on

BILINGVĀLĀS MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANAS IESPĒJAS LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀS. ANTONIJA RUDZĪTE JELGAVAS SPĪDOLAS ĢIMNĀZIJA. Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012. BILINGVĀLĀS APMĀCĪBAS GALVENIE PRINCIPI :. valodas un mācību priekšmeta satura integrācija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BILINGVĀLĀS MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANAS IESPĒJAS LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀS' - ellema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

BILINGVĀLĀS MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANAS IESPĒJAS LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀS

ANTONIJA RUDZĪTE

JELGAVAS SPĪDOLAS ĢIMNĀZIJA

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

bilingv l s apm c bas galvenie principi
BILINGVĀLĀS APMĀCĪBAS GALVENIE PRINCIPI:
 • valodas un mācību priekšmeta satura integrācija
 • mūsdienīgu mācību metožu lietojums
 • divu valodu lietojums

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

slide3
Mērķis:

ieinteresēt skolēnus parmatemātikas saistību ar citiem mācībupriekšmetiem, tai skaitā ar angļu valodu

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

naudas vien bas da d s valst s matem tisk s darb bas ar t m
MĀCĪBU STUNDA“NAUDAS VIENĪBAS DAŽĀDĀS VALSTĪS, MATEMĀTISKĀS DARBĪBAS AR TĀM.”

Stundas mērķis:

 • apgūt doto tēmu, bilingvāli izmantojot un pilnveidojot skolēnu zināšanas dzimtajā un angļu valodā

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

stundas gaitas apraksts i
Stundas gaitas apraksts (I)

Stundas uzdevumi:

 • iegūt zināšanas angļu valodā par naudas vienībām Latvijā, Anglijā, Amerikā, Eiropas Savienībā;
 • iemācīties četru aritmētisko darbību nosaukumus angļu valodā un praktiski tos pielietot ar dažādām naudas vienībām;
 • trenēt prasmi rēķināt galvā;

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

stundas gaitas apraksts ii
Stundas gaitas apraksts (II)

Stundā izmantotā prezentācija

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

skatoties prezent ciju aizpildi tuk s vietas darba lap
SKATOTIES PREZENTĀCIJU AIZPILDI TUKŠĀS VIETAS DARBA LAPĀ!

Latvija

LV

lats

santimas

Anglija

UK

pounds

pence

Eiropas Savienība

EU

euros

cents

ASV

US

dollars

cents

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

slide10
MATCH WORDS WITH THESE PRICES:

UK:FIVE POUNDS TWENTY €12,00FORTY PENCE £10.99TEN POUNDS NINETY NINE $3, 00US:THREE DOLLARS $9, 50FIFTY CENTS €0,50NINE FIFTY £5,20EU:SIX EUROS FIFTY 40 PFIFTY CENTS €6,50TWELVE EUROS 50C

slide13
UZRAKSTI ŠĪS DARBĪBAS RAKSTISKI

ANGĻU VALODĀ!

Ls 0,08

Seventy eight latsand seventy santinamas from seventy eight lats andseventy eight santimas are eight santimas

$128

Thirty two dollars multiplied by four is a hundred twenty eight dollars

Ls 41

A hundred and twenty three lats divided by three is fourty one lats

£ 18,08

Nine pounds and fifteen pence plus eight pounds ninety three pence is eighteen pounds eight pence

slide14
Stundas gaitas apraksts (Iii)

Stundas izvērtējums:

Skolēni -

 • novērtē mācību priekšmetu pielietojamību reālajā dzīvē
 • novērtē savu aktivitāti stundā
 • nodrošina atgriezenisko saikni

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

slide15
Stundas gaitas apraksts (IV)

Stundas izvērtējums:

Skolotāja -

 • gūst interesantu pieredzi un apstiprinājumu tam, ka bilingvālā apmācība ir aktuāla

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

aplis circle
MĀCĪBU STUNDA“Aplis - circle”

Stundas mērķis:

 • Pētnieciskā ceļā noskaidrot divu riņķu savstarpējo novietojumu, riņķa un taisnes savstarpējo novietojumu, taisnes un riņķa līnijas savstarpējo novietojumu.
 • Tēmas apgūšanā izmantot bilingvālo apmācību (angļu, latviešu valodas)
 • Attīstīt skolēnu pētnieciskā un radošā darba iemaņas.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

slide17
IEROSINĀŠANAS FĀZE:
 • Skolēni ir lietojuši jēdzienus: riņķa līnija ,r.l. rādiuss, diametrs, r.l. loks.
 • Skolēni pētījuši, cik kopīgu punktu var būt taisnei un riņķa līnijai, ja tās atrodas vienā plaknē.
 • Skolēni ir iepazinušies ar šiem jēdzieniem angļu valodā.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

slide18
APJĒGŠANAS FĀZE

1. Skolēnus iepazīstināt ar to, ka šajā stundā apgūs:

 • jēdzienus saistītus ar riņķi:
 • divu riņķa līniju savstarpējais novietojums;
 • taisnes un riņķa līnijas savstarpējais novietojums;
 • riņķa un taisnes savstarpējais novietojums.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

slide19
APJĒGŠANAS FĀZE (I)

2. Prezentācija par riņķi dabā un riņķa elementiem (latviski, angliski)

 • sākt ar jautājumiem par terminiem, lietojot vārdnīcu.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

slide21
APJĒGŠANAS FĀZE (II)

3.Grupu darbs - pāros:

 • noteikt un pašiem modelēt divu riņķu vienā plaknē savstarpējā novietojuma visus variantus (Izdalu aploksnes, izskaidroju darba veikšanas procesu)- demonstrējot viens runā latviski, otrs angliski.
 • pierakstos uzrakstīt katram gadījumam atbilstošu sakarību lietojot AK; R; r; >; <; =.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

slide22
Nav kopīgu punktu, atrodas ārpus viens otra.
 • No common points, they are outside each other
slide23
Viens kopējs punkts, pieskaras ārēji.
 • One common point, contact outward.
slide24
Viens kopējs punkts, pieskaras iekšēji.
 • One common point, contact inside.
slide25
Bezgalīgi daudz kopējo punktu, pārklājas.
 • Endless number of common points, points overlap.
slide26
Bezgalīgi daudz kopējo punktu, iekšā viens otram.
 • Endless number of common points, inside each other.
slide27
Bezgalīgi daudz kopējo punktu, koncentriski riņķi.
 • Endless number of common points, concentric circles. (Circles that have their centers at the same point).
slide29
APJĒGŠANAS FĀZE (III)

4.Rezultātu analīze, izmantojot dokumentu kameru .

5.Pierakstos pārī esošie skolēni - viens no viņiem zīmē r.l. un taisnes savstarpējā novietojuma variantus, otrs riņķa un taisnes savstarpējā novietojuma variantus; pēc tam abi salīdzina un izdara secinājumus. (izmanto abas valodas)

 • pārbaudīt ar jautājumiem, kādi varianti ir iespējami un parādīt izdales materiālu.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

slide30
TAISNESUN RIŅĶA

KOPĒJO PUNKTU SKAITS

slide31
TAISNESUN RIŅĶA LĪNIJAS

KOPĒJO PUNKTU SKAITS

slide32
Refleksija
 • Doti riņķi ar rādiusiem 5cm un 7cm. Nosaki riņķu savstarpējo novietojumu un kopīgo punktu skaitu, ja
 • Ko iemācījāties, kā vērtējat savu darbu, kas patika vislabāk?

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

slide33
Refleksija (I)

Mājās - sagatavojiet viena uzdevuma tekstu latviski un angliski par šo tēmu - Stundā tos risinās klasesbiedri.

 • Konstruē riņķi ar centru L un rādiusu 5cm un riņķi ar centru K un rādiusu 2cm,tā lai tie krustotos divos punktos, aprēķini KL.
 • Konstruē divus riņķus, kuri pieskaras iekšēji, attiecīgi ar rādiusiem 5cm un 3cm.Nosaki attālumu starp riņķu centru.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

stundas gaitas apraksts
Stundas gaitas apraksts

Stundā izmantotā prezentācija

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.

aplis circle1

Aplis - circle

ANTONIJA RUDZĪTE

JELGAVAS SPĪDOLAS ĢIMNĀZIJA

2012

slide43
CENTRS DABĀ – NULLES PUNKTS PARĪZĒ

(NO TĀ TIEK MĒRĪTI VISI ATTĀLUMI FRANCIJĀ)

aplis
Aplis

2012

ad