AFDELING RECRATIE SPORT OWC - PowerPoint PPT Presentation

afdeling recratie sport owc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AFDELING RECRATIE SPORT OWC PowerPoint Presentation
Download Presentation
AFDELING RECRATIE SPORT OWC

play fullscreen
1 / 54
AFDELING RECRATIE SPORT OWC
157 Views
Download Presentation
elle
Download Presentation

AFDELING RECRATIE SPORT OWC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AFDELING RECRATIE SPORTOWC SPORTMEDISCHE ASPECTEN BIJ DE 50 PLUS RECREATIEVE WIELRENNER HENK HASSING 30 SEPTEMBER 2013 OLDENZAAL

 2. ONDERWERPEN • INLEIDING • KEURINGEN • TRAININGEN • BIOLOGISCH PASPOORT EN DOPING • FIETSPOSITIE ANALYSE • VERMOGEN METING

 3. ONDERWERPEN • ENERGIE EN VOEDING • INSPANNING,SPORT EN OUDER WORDEN • PRAKTISCHE ADVIEZEN • DISCUSSIE EN VRAGEN

 4. INLEIDING

 5. MIJN ACHTERGROND ALS SPORTER • OSV’31 1958-1965 • OWC 1965-1968 • FC POORTSTRAAT EN KAMPONG 1970-1983 • NED.STUDENTEN KAMPIOEN 1975 • TOPSCORER PROVINCIE UTRECHT 1979 • 20 JAAR VOETBAL- EN HOCKEY TRAINER • 3X NED.KAMPIOEN BIJ ARTSEN • DERDE PLAATS WK VOOR ARTSEN 2013

 6. MEDISCHE ACHTERGROND • ARTS-EXAMEN 1977 • LONGARTS 1982 IN VENLO • SPORTARTS O.S. IN 1986 • PALLIATIEF ARTS,SCENARTS,EUTHANASIE COMMISSIE • KWALITEITS- EN VISITATIE COMMISSIES • SLAAPGENEESKUNDIGE • ONDERZOEKSLIJN/GROEP SLAAPSTOORNISSEN BIJ (TOP)SPORTERS/WIELRENNERS 2013

 7. BRONNEN VOOR DEZE LEZING • WWW.PUBMED.COM CYCLING IN THE ELDERY • PHYSIOLOGY OF SPORT AND EXERCISE J.H.WILMORE 2008 • SPORTMEDISCHE ASPECTEN VAN HET WIELRENNEN 26 EN 27 SEPTEMBER 2013 • WWW.NTFU.NLWWW.KNWU.NLWWW.UCI.CH • OVERLEG MET JAN LAMMERTINK EN BENNIE WIGGER

 8. VRAGEN EN SUGGESTIES VANOWC BESTUUR • WAAR LIGT DE GRENS VOOR DE 50,60 EN 70 PLUS DUURSPORTER? • IS HET VERANTWOORD VOOR EEN 64 JARIGE OM 3X PW 3 UUR TE TRAINEN MET 33 KM/U? • IS DIT OPBOUW OF AFBRAAK? • ADVIES WIELRENNER MET HARTPROBLEMEN • WELKE SIGNALEN LICHAAM BELANGRIJK? • DRANK EN VOEDING • RELATIE INSPANNING-RUST

 9. CONFLICT OF INTERESTBELANGEN VERSTRENGELING • GEEN

 10. KEURINGSBELEID RECREATIEVE DUURSPORTER • NED.VERENIGING SPORTGENEESKUNDE:GEEN RICHTLIJNEN • NTFU:ADVIES KEURING SMA • KNWU/UCI:UITGEBREIDE VERPLICHTE KEURING

 11. NTFU • HET NTFU SPORTMEDISCH PAKKET • GROOT SPORT MEDISCH ONDERZOEK • UITGEBREID SPORT MEDISCH ONDERZOEK • FIETSAFSTELLING • TRAININGSSCHEMA • EMAIL CONSULT • VOEDINGSADVIES

 12. KNWU/UCI KEURING WAAROM? WIELRENNEN IS EEN RISICOVOLLE SPORT PATHOLOGIE BASISMETING ADVISERING VERZAMELEN VAN GEGEVENS

 13. AFWIJKNGEN BIJ KEURINGEN • 3179 WIELRENNERS • 10 AFKEURINGEN(0,3%) 4 XHART-VAATPROBLEMEN • 62 VOORBEHOUDEN(3%) VNL HART-VAAT EN VISUS PROBLEMEN

 14. DIAGNOSTISCHE WAARDE ECG BIJ SPORTERS • VALS NEGATIEF 50 % • VALS POSITIEF > 40 • SENSITIVITEIT 50 % • POSITIEF VOORSPELLENDE WAARDE 7% Pellicia EA Circulation 2000 Annals Int Med 1999 N Engl J Med 1991

 15. IS SCREENING ZINVOL? • 33.735 SPORTERS GESCREEND • 1,85 % (1058) AFGEKEURD 621 CARDIAAL • SYSTEMATISCHE PREVENTIEVE CARDIALE SCREENING NIET WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD • HARTTEST VOOR SPORTERS:RAPPORT GEZONDHEIDSRAAD 2006 • HUIDIGE INCIDENTIE EN OORZAKEN VAN PLOTSELINGE DOOD BIJ SPORTERS ONBEKEND • IN NED.WSL 150-200 DODEN BIJ SPORTERS

 16. VOORWAARDEN VOOR SCREENING .BELANGRIJK GEZONDHEIDSPROBLEEM .TE DETECTEREN IN ASYMPTOMATISCHE FASE .VALIDE,VEILIGE EN GEACCEPTEERDE TEST .BEHANDELING MET BEWEZEN GUNSTIGE EFFECTEN IN ASYMPTOMATISCHE FASE .KOSTEN EFFECTIEF .DO NOT HARM(STIGMATISERING)

 17. SPORTS-RELATED SUDDEN DEATH IN FRANCE • CIRCULATION 2011 EloiMarijona.o. • 2005-2010 10-70 JAAR 820 ARREST • 4,6 DODEN PER MILJOEN PER JAAR • 6 % BIJ JONGE WEDSTRIJD ATLETEN • 90 % BIJ RECREATIE SPORTERS • LEEFTIJD 46+/-16 JAAR BIJ OVERLIJDEN • REANIMATIE VERHOOGT OVERLEVING 10 KEER • WIELRENNEN 30,6%,HARDLOPEN 21,4%,VOETBAL13%

 18. BLESSURES RACEFIETSEN EN MOUNTAINBIKEN NTFU IN 2008 ONDERZOEK VERRICHT 8090 LEDEN E-MAIL,RESPONS 2473 3 MAANDEN RETROSPECTIEF BLESSURE ALS 3 DAGEN FIETSEN ONMOGELIJK 280 PERSONEN HADDEN 325 BLESSURES TWEEDERDE BLESSURES PLOTSELING EEN DERDE GELEIDELIJK

 19. TOP 10 MEESTE BLESSURES • KNIE 17% • SCHOUDER 11% • ONDERRUG/BEKKEN/STUIT 10% • HEUP/LIES 8% • RIBBEN 6% • HOOFD/GEZICHT 6% • HAND/VINGER/DUIM 5% • HALS/NEK 4% • BOVENBEEN 4% • SLEUTELBEEN 4%

 20. OORZAAK PLOTSELINGE BLESSURES • VAL 37,5 % • CONTACT OBJECT 11,7% • CONTACT FIETSER 6,5% BIJDRAGENDE FACTOREN • ONDERGROND 19,5% • ONOPLETTENDHEID 11,5% • VERMOEIDHEID 9,3%

 21. HERSTEL BLESSURES • VAN 325 BLESSURES 212 HERSTELD 65,2 % • 47,1 % V.D. BLESSURES DUURDE 1-4 WEKEN • 38,7% DUURDE MEER DAN 4 WEKEN RESTKLACHTEN PIJN 37,8 % STIJFHEID 27,3 %

 22. TIPS VOOR PREVENTIE EN HERSTEL • DRAAG ALTIJD HELM,HANDSCHOENEN EN SPORTBRIL • BEHEERS VAST- EN LOSKLIKKEN PEDALEN • HOUD ZICHTBAAR EN HOORBAAR REKENING MET ANDEREN • RIJD NIET BLINDELINGS ACHTERB IEMAND AAN • HOUD VOLDOENDE AFSTAND • EET EN DRINK OP TIJD • LUISTER NAAR VERMOEIDHEID EN PIJN

 23. CHRONISCHE WIELERBLESSURES ZADELPIJN-GEVOELLOOSHEID 61 % -ZITVLAKPROBLEMEN KNIEKLACHTEN 21-65 % NEK- EN SCHOUDERKLACHTEN 9-49 % RUGKLACHTEN 15-30 % POLS- EN HANDKLACHTEN 10-70 %

 24. ANDERE KLACHTEN BIJ HET FIETSEN • KORTADEMIGHEID • PIJN OP DE BORST • HOOFDPIJN • PIJN EN VERMOEIDHEID BENEN • VERMOEIDHEID • OVERTRAINING

 25. MEESTE OVERBELASTING BLESURES • ZADELPIJN • KNIE • VOETEN • NEK- EN SCHOUDER • RUG • POLS EN HAND

 26. WAAROM GAAT DE 50 PLUS WIELRENNEN??? • GEWOON HET IS LEUK,MIJN HOBBY • PRESTATIEF,WILLEN WINNEN • GEZONDHEIDSREDENEN • LEKKER BUITEN ZIJN,VRIJE TIJDSBESTEDING • ANDERE SPORTEN NIET MEER MOGELIJK

 27. SOORTEN TRAINING VOOR DE RECREATIEVE SPORTER - DUUR TRAINING - INTERVAL TRAINING VOOR DE WEDSTRIJD SPORTER - SPRINT TRAINING - KRACHT TRAINING - SNELHEIDS TRAINING/SOUPLESSE

 28. TRAINNIG PIEKEN ACCENTEN OMVANG EN INTENSITEIT BASIS BASIS BASIS

 29. TRAININGSJAARPLAN MACROCYCLUS:ENKELE MND TOT 1 JAAR MESOCYCLUS :MEERDERE WEKEN TOT 1 MAAND MICROCYCLUS :1 WEEK

 30. BIOLOGISCH PASPOORT • MOET ELKE PROF WIELRENNER HEBBEN • HbHt RETICULOCYTEN(%) FERRITINE • DEZE BEPALINGEN SAMEN GEVEN DE STIMULATIE INDEX(SI)

 31. ANTI-DOPING BELEID VAN EEN AANTAL PLOEGEN • BIOLOGISCH PASPPOORT • LIPIDEN PROFIEL • LICHAAMSSAMENSTELLING • POWER PROFILE • GEDRAG VAN DE WIELRENNER

 32. WELKE LAB TESTEN ZIJN (EVENTUEEL) ZINVOL Hb en Ht FERRITINE VITAMINE D SCHILDKLIER HORMOON

 33. FIETS POSITIE ANALYSE • AANPASSEN VAN DE FIETS OM EEN ZO OPTIMALE HOUDING TE CREEREN BIJ DE INDIVIDUELE FIETSER,REKENING HOUDEND MET SPECIFIEK LICAMELIJKE EISENZOALS ANATOMIE,FIETSSTIJL,FLEXIBILITEIT EN PERSOONLIJKE VOORKEUR

 34. FIETS POSITIE ANALYSE • WAAROM LATEN DOEN? • IS ER EEN FIETSGERELAARTEERDE BLESSURE? • NIET COMFORTBELE ZIT • WAT IS DE BESTE AERODYNAMISCHE POSITIE • OPTIMALE VERHOUDING AERODYNAMICA/VERMOGEN

 35. TRAINING MET EEN VERMOGENSMETER • ARBEID=KRACHT X AFSTAND • VERMOGEN=ARBEID/TIJD • EENHEID VAN VERMOGEN=WATT

 36. WAAROM IS VERMOGEN BELANGRIJK? • VERMOGEN MEET DE SOM VAN ALLE WEERSTANDSKRACHTEN DIE OVERWONNEN MOETEN WORDEN OM VOORWAARTS TE GAAN • LUCHTWEERSTAND,ROLWEERSTAND,KLIM-OF ZWAARTEKRACHTGEWICHT VAN RENNER EN FIETS

 37. TRAINING MONITOREN -DAGBOEK BIJHOUDEN -(GEM)SNELHEID -VO2 MAX METING -HARTSLAG -MAXIMALE TRAPFREQUENTIE -VISUELE UITPUTTINGSSCHAAL

 38. TRAINING MONITOREN • STERKTE-ZWAKTE ANALYSE • VERMOGEN METING

 39. BRANDSTOF VOOR SPIEREN • ENERGIE ONSTAAT UIT LICHT ENERGIE • CHEMISCHE REACTIES IN PLANTEN ZETTEN LICHT OM IN CHEMISCHE ENERGIE • DE MENS KRIJGT ENERGIE DOOR ETEN VAN PLANTEN EN DIEREN • ENERGIE ZIT IN KOOLHYDRATEN(KH),VETTEN EN EIWITTEN • ELKE CEL BEVAT CHEMISCHE REACTIEKETENS OM DEZE STOFFEN OM TE ZETTEN IN ENERGIE(ATP) • VERBRUIK VAN ENRGIE GEEFT WARMTE EN KOOLZUUR

 40. BRANSTOF VOOR SPIEREN • EENHEID VAN ENERGIE IS KCALORIE • PER DAG NODIG 2500-3000 KCAL. • ADENOSIDETRIFOSFAAT(ATP) IS DE HOOGENERGETISCHE STOF ALS ENERGIEBRON • IN RUST ENERGIE DOOR KH EN VETTEN • TIJDENS INTENSE INSPANNING VAN KORTE DUUR VOORNAMENLIJK KOOLHYDRATEN • LANGDURIGE MINDER INTENSIEVE INSPANNING VETTEN EN KH

 41. BRANDSTOF VOOR SPIEREN • KOOLHYDRATEN WORDEN IN HET LICHAAM AFGEBROKEN TOT GLUCOSE EN OPGESLAGEN ALS GLYCOGEEN IN LEVER EN SPIEREN EN WORDEN BIJ INSPANNING WEER OMGEZET IN GLUCOSE • VETTEN MOETEN BIJ INSPANNING UIT ZIJN COMPLEXE VORM VAN TRIGLYCERIDEN OMGEZET WORDEN TOT GLYCEROL EN VRIJE VETZUREN

 42. LICHAAMSVOORRADEN BRANDSTOF EN ENERGIE KOOLHYDRATEN LEVERGLYCOGEEN 110 GR 451 KCAL SPIERGLYCOGEEN 500 GR 2050 KCAL VRIJE GLUCOSE 15 GR 62 KCAL VETTEN ONDERHUIDS/VISCERAAL 7800 GR 73.320 KCAL INTRAMUSCULAIR 161 GR 1513 KCAL

 43. VOEDING EN DRANK • WEINIG ONDERZOEK BIJ DE RECREATIE DUUR SPORTER DIE 3X PW 3 UUR FIETST • ZIN VAN VOEDINGSSUPPLEMENTEN ONDUIDELIJK • BIJ LANGDURIGE EN INTENSIEVE DUURSPORT WEL VOCHT EN KOOLHYDRATEN EXTRA • PAS OP BIJ MEER DAN 2 % GEWICHTSAFNAME

 44. GLOBAAL ADVIES BIJINTENSIEVE DUUR >90 M 1 A 2 DAGEN ERVOOR:EXTRA KOOLHYDRATEN 2 TOT 3 UUR ERVOOR:1-4 GR KH/KG EN 0,5 L VOCHT TIJDENS INSPANNING:60-90 GR/U EN 0,5-1,5 L/U NA INSPANNING:EXTRA KH EN VOCHT STERKE INDIVIDUELE VERSCHILLEN MONITOOR HET GEWICHT

 45. INSPANNING,SPORT EN OUDER WORDEN • INMIDDELS VEEL ONDERZOEK NAAR INSPANNING OP OUDERE LEEFTIJD • TRANSVERSAAL ONDERZOEK • LONGITUDINAAL ONDERZOEK

 46. INSPANNING,SPORT EN OUDER WORDEN • BOVEN 45 JAAR VETVRIJE MASA NEEMT AF DOOR VERLAGING VAN DE SPIER- EN BOTMASSA • LICHAAMSGEWICHT EN VETMASSA NEMEN MEETAL TOE • TRAINING OOK BIJ 80 EN 90 JARIGEN KUNNEN DIT AANZIENLIJK VERTRAGEN • BIJV. BIJ 20 JARIGEN GETRAINDEN 30% >KRACHT • BIJ 80 JARIGEN GETRAINDEN 130%>KRACHT

 47. VERANDERING CARDIOVASCUSCULAIR • MAXIMALE HARTFREQUENTIE NEEMT AF MET LEEFTIJD 208 – (0,7x leeftijd) • MAXIMALE SLAGVOLUME BLIJFT WEL GELIJK BIJ DE OUDERE SPORTER • DE PERIFERE DOORBLOEDING NEEMT AF MAAR DE OUDERE SPORTER KN DIT COMPENSEREN DOOR MEER ZUURSTOF TE ONTTREKKEN

 48. VERANDERING RESPIRATOIRE FUNCTIE • VITALE CPACITEIT NEEMT AF EN RESTVOLUME NEEMT TOE. • VERANDERINGEN DOOR VERLIES VAN ELASTICITEIT LONGWEEFSEL EN BORTSWAND • AFNAME VAN VO2 MAX MN DOOR VERMINDERE O2 TRANSPORT DOOR HET CV SYSTEEM(1% PER JAAR)

 49. SPORTPRESTATIES BIJ OUDEREN • LOOPPRESTATIES:TUSSEN 27 EN 47 JAAR 1% AFNAME PER JAAR, NA 60 STE 2% PER JAAR • ZWEMPRESTATIES:TUSSEN 25 EN 75 JAAR 1% AFNAME PER JAAR • FIETSPRESTATIES:TOP TUSSEN 25 EN 35 JAAR.TUSSEN 20 EN 65 JAAR 0,7% DALING P.J. • GEWICHTHEFFEN:DALING NA 35 JAAR MET 1,8%

 50. SPECIALE AANDACHTSPUNTEN • BLOOTSTELLING AAN HITTE:KERN TEMPERATUUR KAN HOGER WORDEN • BLOOTSTELING AAN KOUDE:OUDEREN PRODUCEREN MINDER WARMTE DUS KERN TEMPERATUUR LAGER.MEER KLEDING • BLOOTSTELLING AAN HOOGTE:GEEN GEGEVENS VOOR HANDEN