Madden n isi etk s yle de m
Download
1 / 20

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 407 Views
 • Uploaded on

Isınma ve soğuma Hal değişimi Bozunma. MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ. ISINMA VE SOĞUMA. Maddeler bulundukları ortamlara bağlı olarak sıcak yada soğuk olabilirler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ' - ellard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Madden n isi etk s yle de m

Isınma ve soğuma

Hal değişimi

Bozunma

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ


Isinma ve so uma
ISINMA VE SOĞUMA

 • Maddeler bulundukları ortamlara bağlı olarak sıcak yada soğuk olabilirler.

 • Isının en önemli özelliklerinden biri de maddeler üzerinde yapmış olduğu etkidir . En yakın bildiğimiz su , ısı etkisiyle üç halde bulunur. Suyu ısıtırız kaynar buhar olur . Diğer bir tabirle gaz haline gelir . Suyu soğuturuz . Buz yani katı olur. Demir gibi maddeleri ısıtırız . Boyu uzar yani genleşir.


Isi ve sicaklik
ISI VE SICAKLIK

 • Isı , bir maddenin enerji şeklidir

 • Isı bir enerji türüdür. Maddenin içindeki moleküller ısı enerjisiyle harekete geçer ve birbirinden uzaklaşır.

 • Sıcaklık ise ısınan maddenin hissettiğimiz değeridir.

 • Yani:Isı ve sıcaklık aynı şeyler değildir.


 • Isı değişiklikleri yer yüzünün şeklini değiştiren önemli bir etkendir.

 • Gece ve gündüz arasında. Önemli sıcaklık farklılıklarının olduğu yerlerde , kayalar hızla parçalanıp ufalanır. ,

 • Gündüzleri kaya çatlaklarına dolan nem , geceleri hava soğuduğunda donup genleşerek kayaların parçalanmasına sebep olur. Arıca kısa süre içerisinde meydana gelen sıcaklık değişiklikleri kayaların parçalanmasına yol açar .

 • Isınma ve soğuma sonucu aşınmış kayalar.


Sicakli in l lmes

Sıcaklığı termometre ile ölçeriz.

Sıvıların genleşme prensibinden yola çıkılarak yapılmıştır.

Termometredeki sıvının yükselmesi veya düşmesi de ısınma ve soğuma olayları ile gerçekleşir.

Termometre içindeki cıvaısınınca yükselir

soğuyunca büzülür.

Termometre

SICAKLIĞIN ÖLÇÜLMESİ


Isi maddeler etk ler

Isıtılan cisimlerin hacimlerinde meydana gelen artışa genleşme denir.

Isı veren (soğuyan) cisimlerin hacimlerinde meydana gelen küçülmeye de büzülmedenir.

Büzülme Genleşme

ISI MADDELERİ ETKİLER


 • . Isı bir enerji çeşididir ve diğer enerjilere dönüşebilir.

 • Bir cismin sıcaklığı arttığı zaman ısı almıştır. Sıcaklığı azaldığı zaman ısı vermiştir. Bir cismin sıcaklığını yükselten diğer bir cisme ısı kaynağı denir .

 • En büyük enerji kaynağı güneştir.

 • Yer yüzünde çeşitli ısı kaynakları vardır. Bunlar odun ,kömür , gaz yağı , hava gazı, bütün gaz vb...


Enerj kayna i g ne

Güneş dönüşebilir.,yıldızdır.

Güneş,kömür,petrol ve doğal gaz gibi yakacakların kaynağıdır.

Güneş,rüzgar,yağmurgibi doğa olaylarının sebebidir.

Güneş,yediğimiz besinlerin içindeki enerjinin kaynağıdır.

Güneş,doğadakisu döngüsünün kaynağıdır.

Güneş,Dünya’mızınısı ve ışıkkaynağıdır.

Güneş enerjisinden;bazı saatlerde,hesap makinelerinde, bazı taşıtlarda yararlanılmaktadır.

ENERJİ KAYNAĞI:GÜNEŞ


Kati maddelerde genle me
KATI MADDELERDE GENLEŞME dönüşebilir.

 • Elektrik yada telefon tellerinin görünümleri , yazın ve kışın farklılık gösterir.

 • Kışın iki direk arasındaki bakır teller düz bir çizgi gibi görünür .

 • Yazın ise tellerin sarktığı gözlenir.

 • Bunun nedeni sıcaklıkla genleşmedir. Isıtılan metal tellerin boyu uzar.

 • Genleşme katı maddeler için ayırt edici

  bir özelliktir.


Sivilarda genle me
SIVILARDA GENLEŞME dönüşebilir.

 • Sıvılarda yüzeyce genleşmelerinden bahsetmek oldukça güçtür.

 • Hacimsel olarak genleşmelerini incelemek ise oldukça kolaydır.

 • Kapta bulunan bir sıvıyı ısıttığımızda ısı seviyesi yükselir. Isı seviyesi yükseldiği zaman tanecikler birbirlerinden uzaklaşmaya başlar. Uzaklaştıkça hacmi artar.

 • Aynı şekilde sütü falan ısıttığımızda kaptan taşıyor.Ancak su ısıtıldığında taşmaz çünkü buharlaştığı için miktarı azalır.


Gazlarda genle me
GAZLARDA GENLEŞME dönüşebilir.

 • Gaz halindeki maddelerin ısı etkisiyle genleşmeleri sıvı ve katılara göre daha fazladır . Gazlar ısı enerjisinden çok etkilenir ve kolay genleşir. Aynı sıcaklık ve basınçta bütün gazlar aynı miktarda genleşir.

 • Sıcak su banyosuna konulan ve ağzına balon yerleştiren süt şişesi suyun içine konularak su alttan ısıtılırsa şişenin ağzına kapatılan balon şişer . Şişenin üstündeki hava genleşerek balonu şişirir .

 • Bu deney bize gazların sıcaklık karşısında genleşmiş olduğunu gösterir.


B hal de m
B. HAL DEĞİŞİMİ dönüşebilir.

 • Isı etkisiyle maddelerde şu olaylar gerçekleşir:

  1- Erime

  2- Donma

  3- Buharlaşma

  4- kaynama

  5- Yoğuşma

  6- Genleşme

  7- Büzüşme


Bu olaylar n baz lar s alarak baz lar s vererek ger ekle ir

Isı alarak gerçekleşenler dönüşebilir.:

Erime

Buharlaşma

Kaynama

Genleşme

Isı vererek gerçekleşenler :

Donma

Yoğuşma

Büzüşme

Bu olayların bazıları ısı alarak,bazıları ısı vererek gerçekleşir


Maddeler n h l de m
MADDELERİN HÂL DEĞİŞİMİ dönüşebilir.

 • Maddelerin katı-sıvı-gaz hâlleri arasında geçişler yapmasına hâl değişimi denir.

 • Maddeler;

  Katıdan-sıvıya (erime)

  Sıvıdan-katıya (donma)

  Sıvıdan-gaza(buharlaşma)

  Katıdan –gaza ( süblimleşme)

  Gazdan-sıvıya(yoğuşma) geçiş yapar.


Katidan sivi h le ge
KATIDAN SIVI HÂLE GEÇİŞ dönüşebilir.

Katı maddelerin ısı alarak sıvı hâle dönüşmesidir.Bu olaya erime denir.

Buz eriyince su olur.

Tereyağı eriyince sıvı yağ olur.


Sividan kati h le ge
SIVIDAN –KATI HÂLE GEÇİŞ dönüşebilir.

 • Sıvı maddelerin ısı vererekhâle katı dönüşmesidir.

 • Bu olaya donma denir.

 • Suyun donarak buza dönüşmesi

 • Kremanın donarak dondurmaya dönüşmesi


Sividan gaz h le ge
SIVIDAN GAZ HÂLE GEÇİŞ dönüşebilir.

 • Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle dönüşmesidir.

 • Bu olaya buharlaşma denir.


Kati h lden gaz h le ge
KATI HÂLDEN GAZ HÂLE GEÇİŞ dönüşebilir.

 • Katı maddelerin ısı alarak,sıvı hale geçmeden,direkt gaz haline geçmesidir.

 • Bu olaya süblimleşme denir.

 • Örnek:

 • Naftalinin ısı alarak gaz haline dönüşmesi.

 • Tuvaletlere konulan koku gidericilerin ısı alarak gaz haline geçmesi


Gaz h lden sivi hale ge
GAZ HÂLDEN SIVI HALE GEÇİŞ dönüşebilir.

 • Gaz maddelerin ısı vererek sıvı hâle dönüşmesidir.

 • “Çiy”i buna örnek verebiliriz.

 • Bu olayayoğunlaşma denir.


C bozunma
C.BOZUNMA dönüşebilir.

 • Bazı katı maddeler ısıtıldığında sıvı hâle geçmezler.Kendine ait özellikleri de kaybolur.Bu olaya bozunma denir.

Şekeri ısıttığımızda erimez,yanarak bozunur.


ad