slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samverkan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samverkan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Samverkan - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet. Samverkan. Barn- och ungdomsperspektivet Samverkan Jämställdhet Omvärldsorientering Integration. Samverkan Vänersborg. Styrning och ledning samt organisation. Bakgrund. Barn- och ungdomsnämnd. Gymnasienämnd. Socialnämnd. Presidium.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samverkan' - elke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Barn- och ungdomsperspektivet

Samverkan

Jämställdhet

Omvärldsorientering

Integration

samverkan v nersborg
Samverkan Vänersborg

Styrning och ledning samt organisation

slide4

Bakgrund

Barn- och ungdomsnämnd

Gymnasienämnd

Socialnämnd

Presidium

Presidium

Presidium

Kommunal samverkan

Mål och resursplan

slide5
Inriktningsmål - Förväntat resultat

Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika

uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till

varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt

FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild

tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga

att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en

god livskvalitet:

slide6

Bakgrund

 • Barn och ungdomar får tillgång till rätt insatser tidigare
 • Färre självmord och minskat självskadebeteende bland barn och unga
 • Ökad skolnärvaro
 • Alla barn som får vård utom hemmet har tillgång till undervisning utifrån sina förutsättningar och behov
 • Information och rådgivning finns lätt tillgänglig på hemsidan
 • Alla arbetslösa under 25 år erbjuds kompetenshöjande insatser
 • Utvecklad samverkan med föräldrar

Mål och resursplan

 • Familjeförskola
 • Familjecentral
 • Resursskola
 • ”FUSE”
 • Samordnande socialsekreterare
 • Internationellt arbete
 • Projekt - Modellområde

Samverkansområden

modellomr de
Modellområde

Bakgrund

Projektledning

Styrgrupp

Kommunstyrelse

Socialnämnd

Barn- och ungdomsnämnd

Gymnasienämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnd (Beställarnämnd)

NU-sjukvårdens styrelse (Utförare)

Tjänstemän från kommunen och NU-sjukvården

Processledare

Projektområden

 • Ökad skolnärvaro
 • Hemsida för unga
 • Förstärkt hembesök BVC
 • Primärvård för barn och unga med lindriga psykiska besvär

PSYNK

slide8

PSYNK

Gemensam ledning och styrning

Skolresultat och psykisk hälsa

Ökad närvaro

förskola - skola

Tidig upptäckt

Samverkan, kommun - region

Elevhälsa 6 – 18 år

Socialtjänst

BUP

Ungdomsmottagningen

Vårdcentralerna

Första linjen

6 – 18 år

slide9

Organisation gemensam ledning och styrning

Kommun/Kunskapsförbundet Väst

Region

Ordf.

Politisk styrgrupp

Kommun/Kunskapsförbundet Väst

Region

Ordf.

FC-grupp

Kommun/Kunskapsförbundet Väst

Region

FC/Ordf.

Ledningsgrupp

Verksamhetsgrupp

Verksamhetsgrupp

Verksamhetsgrupp

slide10

Deltagande parter i olika organ

 • Politisk styrgrupp
 • Förvaltningschefsgrupp
 • Ledningsgrupp
 • Verksamhetsgrupp(er)
slide11

Uppdrag/befogenheter

 • Styrgrupp

Överenskommelse om direktiv och åtaganden till resp. organisation.

Ej beslutande. Följa utveckling.

 • Förvaltningschefsgrupp

Beredande organ för styrgruppen. Leder ledningsgruppen. Ansvariga

för verkställighet inom kommunen och delvis inom regionen.

 • Ledningsgrupp

Operativt ansvariga. Beredning och rapportering till FC. Samordning

insatser, utvecklingsfrågor, uppföljning/utvärdering, kvalitetssäkring.

 • Verksamhetsgrupp(er)

Samarbete på generell och individuell nivå för barn och unga

samverkan v nersborg1
Samverkan Vänersborg
 • Familjeförskola (Soc/Bun)
 • Samverkande socialsekreterare (Soc /Bun)
 • Internationellt arbete (Gy/Soc/Bun)
 • Resursteam
 • Drogförebyggande
 • Hälsopolitiska rådet (Region, Soc/Gy/Bun)
 • Familjecentral
 • Samverkansteam
 • Kultur
 • Projekt – Psynk

BRÅ

Samord-ningsförb.

VÄSTBUS

slide15

Regional – kommunal samverkan

Vårdsamverkan Fyrbodal

Västbus

Regional nivå

Delregional nivå

Lokal nivå

Delregionalt politiskt

samrådsorgan

Ledningsgrupp

HSL-frågor m.m.

Vårdsamverkan

Barn och unga?

Närsjukvårdsgrupper

Samverkan Vänersborg

Göta Ä

Ly-So-M

Psyk.

St-Ta

Ua-O

Dalsl.

slide17

Politikens förväntningar, styrning

Väldefinierade mötesforum

Relevanta mätetal.

Nedskrivna definitioner behövs.

Avgränsningar för varje mötesforum.

Uppföljning mot varje mål.

Definiera frågor och på vilken nivå de skall tas upp.

Psynkprojektet är en del av Samverkan i Vänersborg.

Vad ingår och vad ingår inte i uppdraget för Samverkan i Vänersborg?

Processplan

slide18
Vad betyder ett visst beslut för resp. kommun/landsting?

Upplägget borde vara: Om detta beslut fattas då skulle vi vilja att ni gjorde detta. Målen är realistiska och så här skall vi lösa det tillsammans.

Vi är på väg in i ett nytt skede.

Deltagandet ska inte bygga på frivillighet längre.

Formalisera! Underskrifter behövs.

Respektive organisation måste ta det i sin nämnd. Förväntningar behöver klargöras.

slide19
Vilken hjälp vill vi ha av temaledarna?
 • Processhjälp
 • Forskningshjälp
 • Riktade seminarier
 • Omvärldsbevakning.
 • Kommunikation
samverkan
Samverkan

4 180 000 träffar