Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konstrukce dláta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konstrukce dláta

Konstrukce dláta

222 Views Download Presentation
Download Presentation

Konstrukce dláta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. www.zlinskedumy.cz

  2. Konstrukce dláta Dlabání je vybírání jednotlivých hrubých třísek ze dřeva a dřevěných materiálů pomocí plochého nebo tvarového dláta. www.zlinskedumy.cz

  3. Rozdělení dlát Plochá dláta Čepovací dláta Tvarová dláta - řezbářská a sochařská Soustružnická dláta www.zlinskedumy.cz

  4. Plochá dláta Plochá dláta slouží především na dlabání ozubů, rybin, svlakových drážek a jsou v šířkách od 3mm do 50mm. Mívají fazety u horní hrany čepele kvůli čistému dlabání rohů. Bývají menší tloušťky. www.zlinskedumy.cz

  5. Čepovací dláta Čepovací dláta slouží hlavně na výrobu dlabů a bývají v šířkách od 4mm do 26mm. Čepele mají větší tloušťku a mají mírně zúžené hrany. Tím lépe vnikají do otvoru a nemohou se tam vzepřít. www.zlinskedumy.cz

  6. Tvarová dláta Tvarové dláta – řezbářská jsou speciálně vyrobená na konkrétní řezbářské operace a mohou mít ostří zabroušené dovnitř i směrem ven. Jsou šířkách od 4mm do 32mm. Větší pak sochařská dláta. www.zlinskedumy.cz

  7. Postup dlabání ve dřevě Dlabeme nejprve kolmo na plochu, zařežeme tvar do dřeva. Až následně postupně vybíráme po vláknech jednotlivé vrstvy dřeva z povrchu nebo dna dlabu. www.zlinskedumy.cz

  8. Ukázka dlabu 1. krok 2. krok www.zlinskedumy.cz

  9. Jiné dlabací pomůcky a nástroje Dlabací vrták - slouží k výrobě kruhových a podélných dlabů do dřeva pomocí rotujícího nástroje s břity: 1,2,3, i 4břité. www.zlinskedumy.cz

  10. Kontrolní test 1. Co je to fazeta? a) druh spoje b) ozdoba na dřevě c) zkosení horní hrany čepele 2. Kolik ostří má dláto? a) jedno b) dvě c) tři 3. Kolik má úhel ostří dláto ? a) 15° b) 20° c) 25° 4. Na co slouží zděř u dláta? a) na výrobu dlabu b) na měření hloubky dlabu c) zabraňuje rozštípnutí rukojeti dláta 5. Jaký tvar má řezbářské dláto? a) vždy šikmé ostří b) tvarové ostří broušené dovnitř nebo ven c) ploché ostří Odpovědi: 1c, 2 a,3 c,4 c,5 b