slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Athénská triréma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Athénská triréma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Athénská triréma - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Rozvoj Athén po řecko–perských válkách. P o vítězství Řeků nad Peršany přetrvávalo nebezpečí dalšího perského vpádu ještě několik desetiletí → některé státy se spojily do námořního válečného spolku – vrchní velení = ATHÉNY. Athénská triréma. ATHÉNY. Athénský námořní spolek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Athénská triréma' - elkan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rozvoj Athén po řecko–perských válkách

Po vítězství Řeků nad Peršany přetrvávalo nebezpečí dalšího perského vpádu ještě několik desetiletí → některé státy se spojily do námořního válečného spolku – vrchní velení = ATHÉNY

Athénská triréma

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

slide2

ATHÉNY

Athénský námořní spolek

slide3

Povinnosti a práva členských obcí

 • Členské státy zůstávají samostatné.
 • Vzájemná pomoc proti nepříteli.
 • Pravidelné příspěvky do společné pokladny.
 • Správa pokladny = Athény.

Růst moci a síly ATHÉN = ZNEUŽITÍ PROSTŘEDKŮ

Z POKLADNY SPOLKU PRO VLASTNÍ POTŘEBU

slide4

Zlaté období Athén

 • PERIKLÉS
 • 443 - 429 př. n. l.
 • volen jako nejvyšší úředník
 • Prosadil možnost, aby úřady mohli zastávat i méně majetní občané – PLAT za výkon funkce!
 • Stavební rozvoj města.
 • Mohutné hradby, válečný a obchodní přístav
 • PIREUS + FALERNUM.
 • Posvátný pahorek AKROPOLIS.
slide6

Cesta do Marathónu

S

Anchesmus

shromaždiště

Akropolis

Hymetus

Ilissus

Dlouhá zeď

Pireus

Falernum

Plán Athén za Perikla

slide7

Athény = kolébka řecké filosofie

PHILEO – láska

SOPHIA - moudrost

PHILEOSOPHIA = FILOSOFIE

 • Sókratés „SKUTEČNÁ MOUDROST JE POZNÁNÍ VLASTNÍ NEVĚDOMOSTI.“
 • Platón „CO NEVÍM, O TOM SI NEMYSLÍM, ŽE TO VÍM.“
 • Aristotelés „VZDĚLÁNÍ MÁ HOŘKÉ KOŘENY, ALE SLADKÉ OVOCE.“
slide8

ŘECKÉ DIVADLO

vzniklo z původních slavností na počest boha Dionýsa (6. st. př. n. l.), které se opakovaly dvakrát ročně

tragédie

Aischylos Sofoklés

komedie

Aristofanés

slide9

V 5. století př. n. l. za vlády Perikla v době athénské demokracie měly oslavy tuto podobu:

První den byla do Athén slavnostně přivezena dřevěná socha Dionýsa a během dne probíhalo představování autorů a herců, jenž se účastnili soutěže o nejlepší divadelní představení. Autoři si připravili tři tragédie a jedno satyrské drama. Druhý den se konal slavnostní průvod

a obětování bohům, večer pak hody.

Poté se soutěžilo ve sborovém přednesu. Čtvrtého dne proběhla soutěž mezi pěti autory komedií a další čtyři dny se od rána soutěžilo v trilogiích a jednom satyrském dramatu.

Vítěze, který kromě finanční odměny získal

i lepší společenské postavení, určoval sbor desíti soudců. Diváci, kteří v divadle trávili i osm hodin denně, se na výběru vítěze nesměli podílet.

slide11

Amfiteátr

KOILON

ORCHESTRA

PARODOI

PARODOI

SKENE

slide12

?

1. Athénský přístav, 2. Patronka Athén, 3. Opak komedie, 4. Bůh vína a veselí,

5. Opevněné návrší řeckých měst, 6. Řecký pěší těžkooděnec, 7. Budova za jevištěm řeckého divadla, 8. Perský vládce

ŘEŠENÍ

slide13

!

P

I

R

E

U

S

A

T

H

E

N

A

T

R

A

G

É

D

I

E

D

I

O

N

Ý

S

O

S

A

K

R

O

P

O

L

I

S

H

O

P

L

I

T

A

S

K

E

N

E

D

Á

R

E

I

O

S

1. Athénský přístav, 2. Patronka Athén, 3. Opak komedie, 4. Bůh vína a veselí,

5. Opevněné návrší řeckých měst, 6. Řecký pěší těžkooděnec, 7. Budova za jevištěm řeckého divadla, 8. Perský vládce

slide14

Zamysli se nad citovanými výroky řeckých filosofů a pokus se je přeformulovat, tak aby je pochopili tví spolužáci.

 • Sókratés „SKUTEČNÁ MOUDROST JE POZNÁNÍ VLASTNÍ NEVĚDOMOSTI.“
 • Platón „CO NEVÍM, O TOM SI NEMYSLÍM, ŽE TO VÍM.“
 • Aristotelés „VZDĚLÁNÍ MÁ HOŘKÉ KOŘENY, ALE SLADKÉ OVOCE.“

?

slide15

Kdy jsi byl(a) naposledy v divadle?

Vzpomeneš si, zda šlo o komedii či tragédii, jak se hra jmenovala a kdo ji napsal?

Čím se liší dnešní „kamenné“ divadlo od řeckého amfiteátru a co mají společného?

?

slide16

Použité prameny

Dostupné z www:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esc_cuc.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trireme_1.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericles_Pio-Clementino_Inv269_n2.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/George_Schlegel06.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platon.jpg

http://karenswhimsy.com/ancient-athens.shtm

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Aristotelesbunt.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Drama-icon.png

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo_Caravaggio_007.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DionysiusTheater.jpg

Literatura:

BITTNER, V. - RICHTER, E.: Geschichte und Geschehen Band1. 1. vydání. Stuttgart: Ernst Klett Verlag,1995. ISBN 3-12- 410110-3.

FREYH, R. - VOLKMER, J. - HUG, W. - RUMPF, E.: Menschen in ihrer Zeit 1 Im Altertum und früher Mittelalter. 1. vydání. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1970.

RULF, J. - VÁLKOVÁ, V.: Dějepis pro 6. ročník základní školy a 1. ročník osmiletého gymnázia. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-85937-59-X.

ŠTĚPÁNKOVÁ, A. - SLEPIČKA, P.: Odmaturuj z dějepisu 1. 1. vydání. Brno: Didaktis, 2006. ISBN 80-7358-059-4.

Obrázky na snímcích 2, 6, 11: autor