o 30 m n byrokracie v podnik n v roce 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O 30 \% mén? byrokracie v podnikání v roce 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
O 30 \% mén? byrokracie v podnikání v roce 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

O 30 \% mén? byrokracie v podnikání v roce 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

O 30 % méně byrokracie v podnikání v roce 2014. tisková konference 10. ledna 2012, Praha. Úřad vlády České republiky. RNDr. Petr Nečas předseda vlády. Program. Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady realizovaných zjednodušení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'O 30 \% mén? byrokracie v podnikání v roce 2014' - elita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o 30 m n byrokracie v podnik n v roce 2014

O 30 % méně byrokraciev podnikání v roce 2014

tisková konference

10. ledna 2012, Praha

Úřad vlády

České republiky

RNDr. Petr Nečaspředseda vlády

program
Program
 • Petr Nečas, předseda vlády ČR
  • cíle ve snižování administrativní zátěže
  • příklady realizovaných zjednodušení
 • Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu
  • priority ministerstva pro rok 2012
  • snižování administrativní zátěže v praxi

Úřad vlády

České republiky

zjednodu ujeme podnik n

Zjednodušujeme podnikání

Petr Nečas

předseda vlády

Úřad vlády

České republiky

zbyte n administrativa stoj des tky miliard
Zbytečná administrativa stojí desítky miliard
 • roční administrativní zátěž podnikatelů
 • 86,4 miliard korun (rok 2005)
 • resorty MF, MPO, MPSV, MZe, MŽP, MZd
     • 73,7 miliard korun ročně

Úřad vlády

České republiky

2014 o 30 zbyte n administrativy m n
2014: o 30 % zbytečné administrativy méně
 • cíl 2014: náklady na administrativu snížit o 22 miliard korun

73,7 mld. Kč

62,2 mld. Kč

51,5 mld. Kč

Úřad vlády

České republiky

sp n spory
Úspěšné úspory
 • novela živnostenského zákona
 • konec nepotřebného označování provozoven, jednodušší stěhování, rozšíření služeb centrálních registračních míst
  • úspora: 275 mil. Kč
 • novela vodního zákona
 • jednodušší výstavby malých čističek
  • úspora: 400 mil. Kč
 • novela zákona o léčivech
 • jednodušší posuzování žádostí o změnu registrací, možnost seskupovat žádost a další zjednodušení jak pro firmy, tak pro stát
 • úspora: 35 mil. Kč

Úřad vlády

České republiky

jedna firma jeden v kaz jeden ad
Jedna firma, jeden výkaz, jeden úřad
 • příklad snížení statistických požadavků pro rok 2012:
 • díky propojení databází státu už 25 tisíc podniků nemusí vyplňovat výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
 • úspora: 26 mil. Kč

Úřad vlády

České republiky

stop evropsk legislativ nad skute n po adavky eu
Stop evropské legislativě nad skutečné požadavky EU
 • stopku vytvářejí přísnějších pravidel od ledna vystavuje nové hodnocení dopadů legislativy
  • všechny resorty musejí povinně vysvětlit, jak přejímají legislativu EUa pokud chtějí být přísnější, musejí se jasně obhájit
 • polovina nové legislativy v období 2005 – 2010 vycházela z EU
 • Česko často unijnější než unie a přejímá tvrdší regulace než vyžaduje EU

50

50

Úřad vlády

České republiky

stop evropsk legislativ nad skute n po adavky eu1
Stop evropské legislativě nad skutečné požadavky EU
 • Integrovaný registr znečištění
 • firmy v ČR mají v rámci EU suverénně nejvíc povinností s ohlašováním
 • sjednocení s požadavky EU sníží zátěž o 3 miliardy korun
 • Plán odpadového hospodářství
 • podniky musejí vést plán odpadového hospodářství.
 • EU jej vyžaduje jen za celou ČR a kraje
 • zrušení povinnosti firmám ušetří 200 milionů korun.

Úřad vlády

České republiky

priority ministra pr myslu 2012

Priority Ministra průmyslu 2012

Martin Kuba

ministr průmyslu a obchodu

Úřad vlády

České republiky

priority ministra pro rok 2012
Priority ministra pro rok 2012
 • snižování administrativní zátěže (leden, průběžně)
 • zvyšování transparentnosti a prohlubování protikorupčních opatření (leden, průběžně)
 • proexportní politika (únor)
 • pomoc podnikatelům v krizovém období (únor/březen)
 • aktualizace státní energetické koncepce (červen)
 • naplňování strategie konkurenceschopnosti (průběžně)
 • témata budou postupně podrobně představována na samostatných tiskových konferencích.

Úřad vlády

České republiky

zvy ov n transparentnosti protikorup n opat en
Zvyšování transparentnosti, protikorupční opatření
 • rozklikávací rozpočet na webu
  • online přehled o aktuálním stavu rozpočtu MPO a jeho čerpání
  • rok 2011 obsahuje údaje o rozpočtu ministerstva a jeho čerpání ve stavu k 31.12. 2011
  • rok 2012 obsahuje údaje o rozpočtu ministerstva a postupně, podle čerpání prostředků, bude obsahovat i aktuální stav použití rozpočtu
  • živě na webu do konce ledna

Úřad vlády

České republiky

slide14

Úřad vlády

České republiky

slide15

Úřad vlády

České republiky

vy transparentnost protikorup n opat en
Vyšší transparentnost,protikorupční opatření
 • veřejné zakázky
  • MPO bude při zadáváníVZ postupovat jižod ledna v duchunového zákona,který vejde v platnostaž v květnu.
  • MPO také zlepšídostupnost informacío vyhlašovaných VZna svém webu.

Úřad vlády

České republiky

pr b n sni ov n administrativn z t e
Průběžné snižování administrativní zátěže
 • plán naplňujeme průběžně
  • plán snižování administrativní zátěže podnikatelů
  • expertní skupina MPO
 • dnes je rozpracovaných dalších 38 případů na odstranění
 • společný úkol napříč státní správou
  • nutná spolupráce s ostatními ministerstvy

Úřad vlády

České republiky

sni ov n administrativn z t e moje priority
Snižování administrativní zátěže – moje priority
 • sjednocování administrativy
  • vykazování statistických údajů jen jedné státní instituci
  • maximální směřování dat na ČSÚ
 • zjednodušení administrativy
  • sjednotit používané elektronické formuláře na jedno místo
 • implementace předpisů EU
  • nekomplikovat si zbytečně administrativu nad rámec požadavků EU
 • otevřenější přístup
  • zřídit na webu prostor, kde by podnikatelé i občané mohli upozorňovat na administrativní duplicity a absurdity ve státní správě

Úřad vlády

České republiky

oblasti kter zlep me
Oblasti, které zlepšíme
 • méně papírování
  • konec ohlašování pracovního úrazu několika úřadům
  • konec povinnosti hlásit práci s odpady dvěma úřadům v rozmezí týdnů
  • vytvoření jedné adresy pro stažení všech formulářů
 • zlevnění podnikání
  • odstranění nutnosti ověřit dokument z datové schránky
  • omezení povinnosti návštěv notáře, pokud to není nezbytně nutné
  • platba DPH pouze ze zaplacených faktur

Úřad vlády

České republiky

oblasti kter zlep me1
Oblasti, které zlepšíme
 • zjednodušování pravidel
  • zrušení povinnosti podnikatelů uvádět nadbytečné detaily o zápisudo obchodního nebo živnostenského rejstříku
  • stop předkládání výpisu z trestního rejstříku soudu
  • pouze dvě data účinnosti právních předpisů v roce
 • absurdní perla
  • řidič nesmí přebrat hotovost

Úřad vlády

České republiky

www zjednodusujeme cz
www.Zjednodusujeme.cz
 • Zjednodusujeme.cz
  • v současné době získáváme podněty nejvíce z profesních sdružení
  • otevřeme prostor pro podnikatele a občany, kde by mohli upozorňovat na duplicity, absurdity a zbytečné byrokratické komplikace ve státní správě
  • internetová sběrna podnětů – příprava projektu od ledna
  • pravidelné vyhodnocování každého půl roku
  • při každém vyhodnocení představíme 15 podnětů k odstranění

Úřad vlády

České republiky

d kuji v m za pozornost

Děkuji vám za pozornost.

Úřad vlády

České republiky