Refer t 8 jakub pelik n
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Referát č.8 Jakub Pelikán. Obsah. Aplikační software Programovací jazyky Formáty datových souborů. Aplikační software není systémový software!. Systémový software = programové vybavení počítače , které umožňuje spouštění nebo zpracování aplikačního softwar u

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Refer t 8 jakub pelik n

Referát č.8Jakub Pelikán


Obsah
Obsah

Aplikační software

 • Programovací jazyky

 • Formáty datových souborů


Aplika n software nen syst mov software
Aplikační software není systémový software!

 • Systémový software

 • = programovévybavenípočítače, kteréumožňuje

  spouštěnínebozpracováníaplikačníhosoftwaru

 • Aplikační software – je programové vybavení, které je navrženo a vytvořeno pro řešení nějakého konkrétního problému


Refer t 8 jakub pelik n

Software (SW)

Systémový SW

Aplikační SW

 • Antivirovéprogramy

 • Databázovésystémy

 • Ekonomické a informačnísystémy

 • Grafickéeditory

  • - bitmapové

  • - vektorové

 • Hry

 • Internetovéprohlížeče (browsery)

 • Kancelářskébalíky

 • Pomocnéprogramy - utility

 • Poštovníprogramy

 • Prezentačníprogramy

 • Správcisouborů a archivačníprogramy

 • Tabulkovékalkulátory

 • Technicképrogramy (CAD, CAM, CAE, …)

 • Textovéeditory a DTP programy

 • Výukovéprogramy

 • Vývojovénástroje (nástroje pro tvorbuprogramů, kompilátor, debugger, …)

 • další

Firmware

Operační

systém

OS pro osobní počítače

Mobilní OS

Síťový OS


Aplika n software programy
Aplikační Software( programy)

Aplikační software (zkráceněaplikace) je veškeréprogramovévybavenípočítače (tj. software), které je určeno pro přímouinterakci s uživatelem. Účelemaplikačního software je zpracování a řešeníkonkrétníhoproblémuuživatele. Pro interakci s uživatelemmá v počítačitypickygrafickénebotextovérozhraní.


D len aplika n ch softwar
Dělení aplikačních softwarů

Aplikační software můžeme rozdělit do různých skupin, které se mohou překrývat. Některé aplikace mohou patřit i do více skupin.

 • Antivirovéprogramy

 • Databázovésystémy

 • Ekonomické a informačnísystémy

 • Grafickéeditory

  • - bitmapové

  • - vektorové

 • Hry

 • Internetovéprohlížeče (browsery)

 • Kancelářskébalíky

 • Pomocnéprogramy – utility


Refer t 8 jakub pelik n

 • Poštovníprogramy

 • Prezentačníprogramy

 • Správcisouborů a archivačníprogramy

 • Tabulkovékalkulátory

 • Technicképrogramy (CAD, CAM, CAE, …)

 • Textovéeditory a DTP programy

 • Výukovéprogramy

 • Vývojovénástroje (nástroje pro tvorbuprogramů, kompilátor, debugger, …)

 • další


Antivirov programy
Antivirové programy

Antivirový program by měl patřit do základní výbavy každého počítače. V širých vodách internetu číhá nebezpečí v podobě virů, červů, trojských koňů, špionážního software a dalších škodlivých programů. K nákaze může dojít snadno a bez vědomí uživatele, ale také kvůli jeho nepozornosti nebo důvěřivosti v klamavé nabídky a odkazy.


Internetov prohl e e
Internetové prohlížeče

 • Internet Explorer

 • MozillaFirefox

 • Opera

 • Google Chrome

 • Safari


Kancel sk programy
Kancelářské programy

 • Textové editory :

 • Poznámkový blok

 • PSPAD

 • Wordpad

 • Notepad

 • Textové procesory :

 • Word

 • WordPerfect

 • Abiword

 • Ostatní :

 • Acrobat Reader

 • Prezentační programy :

 • PowerPoint

 • Flash

 • Tabulkové procesory :

 • Excel

 • Calc


Prezenta n programy
Prezentační programy

 • Prezentační program je počítačový program, který umožňuje vytvořit prezentaci, tj. sérii stránek s přehledně zobrazenými informacemi. Tvorba prezentace se typicky skládá z následujících kroků:

  • výběr nebo tvorba pozadí

  • výběr nebo tvorba objektů, které má prezentace obsahovat (texty a obrázky)

  • přiřazení dynamických prvků k objektům – možnost oživení prezentace

  - zvukem nebo animací

  • úprava kompozice (rozmístění prvků na obrazovce)

  Máme např. MS Powerpoint, Open office impress


Programovac jazyky
Programovací jazyky

programovací jazyky jsou jazyky sloužící k tvorbě počítačových programů (programování). Programování je proces algoritmizace dané úlohy, tj. vytváření postupu, jenž vede k řešení dané úlohy.

 • XML, HTML, WML apod. nejsou programovací jazyky ale jazyky značkovací

  Nebýt programovacích jazyků, museli bychom PC ovládat pomocí přepínačů. Díky kódu si spolu mohou člověk a stroj celkem dobře rozumět – a to přesto, že počítač „myslí“ jen pomocí jedniček a nul.

  SEBASTIAN SPONSEL


Pro pou v me programovac jazyky
Proč používáme programovací jazyky?

 • Zjednodušují přenos určitého typu informace

  • Noty v hudbě

  • Matematické formule

  • Elektrotechnická schémata

 • Vyznačují se velkou přesností vyjádření

  • Přirozené jazyky – vynechávání, gramatické chyby, víceznačnost

 • Jsou obvykle proveditelné na počítači

  • Značkovací jazyky (HTML) – data, ne program

  • Specifikační jazyky (λ-kalkul) – teoretický výzkum


Prvn programovac jazyky
První programovací jazyky

kolem 1946 KonradZuse – Plankalkul

 • použit také pro šachy

 • rukopis publikován až v roce 1972, nebyl nikdy implementován

  1949 John Mauchly - ShortCode

 • první počítačový jazyk skutečně použitý na elektronickém zařízení

 • určen pro zadávání rovnic

 • "ručně kompilovaný" jazyk

  1951 Grace Murray Hopper

 • prosazovala vytvoření vyšších jazyků

 • pracovala na návrhu prvního překladače

 • zavedla pojem "počítačový virus"


Dal programovac jazyky
Další programovací jazyky

 • FORTRAN (1954-57)

 • Algol 60 (1958-60)

 • COBOL (1960)

 • BASIC (1964)

 • Pascal (1968-71)

 • 1980-83 Ada

 • 1972 C

 • 1972 Smalltalk

 • 1982-85 C++

 • 1994-95 Java

 • 2000-02 C#


Typy programovac ch jazyk
Typy programovacích jazyků

 • Imperativní jazyky

  • Posloupnost příkazů měnících stav výpočtu

  • Možnost opakovaného přiřazení do proměnné

 • Deklarativní jazyky

  • Posloupnost podmínek

  • Počítač musí najít postup, jak je dodržet

   • Funkcionální jazyky – ML, Haskell, LISP

   • Logické jazyky – PROLOG, CLP, Gödel, Mercury

   • Dotazovací jazyky - SQL


Form ty datov ch soubor
Formáty datových souborů

Formát datového souboru určuje význam dat v elektronickém souboru.

Formáty souborů rozpoznáváme podle :

 • přípony

  • „index.html“ je soubor jménem „index“, formátu HTML

 • Podle hlavičky

 • Podle metadat

  • Možnost ukládat data mimo soubor a jeho název.


Form ty datov ch soubor1
Formáty datových souborů

 • některé programy otevřou soubor cizího formátu, ale často se pak zobrazí jen jako nesrozumitelné znaků.

 • Některé formáty jsou navrženy pro ukládání přesně daného typu dat, například JPEG je určen na uchovávání statických obrázků. Jiné mohou sloužit pro několik typů dat, např.: multimediální kontejnery(GIF slouží pro uchovávání jak statických obrázků, tak jednoduché animace; QuickTimemov může obsahovat různá multimediální data).


P klady p pon
příklady přípon

 • .7z - Komprimovaný soubor programem 7zip

 • .dat- Základní datový soubor

 • .doc - Dokument Microsoft Office Word

 • .flv - Flash video soubor

 • .iso - Obraz CD/DVD

 • .jpg  - Grafický souborový formát

 • .m3u - Playlist souborů mp3 (Winamp)

 • .mp3 - Kompimovaný audio soubor

 • .pdf - Soubor Adobe Acrobat (Adobe Reader)

 • .swf- Animovanýsoubor pro Internet ShockWave Flash

 • .wmv - Video soubor, Windows Media Video