slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


  • 509 Views
  • Uploaded on

Kesici takım malzemesi, talaş kaldırma sırasında aşağıdaki yüksek zorlanmalara maruz kalırlar: a)Devamlı ve darbeli tarzda kesme kuvvetleri b)Yüksek sıcaklıklar ve sıcaklık değişimleri c)Sürtünme ve aşınma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elisha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kesici takım malzemesi, talaş kaldırma sırasındaaşağıdaki yüksek zorlanmalara maruz kalırlar: a)Devamlı ve darbeli tarzda kesme kuvvetlerib)Yüksek sıcaklıklar ve sıcaklık değişimleric)Sürtünme ve aşınma

slide2
Kesici malzemeler zorlanmalara karşı koyabilmek için, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

a)İyi kesme kabiliyeti olmalıdır.

b)Sert ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

c)Oksidasyona karşı mukavemeti yüksek olmalıdır.

d)Yüksek sıcaklıklara ve ani sıcaklık değişimlerine

karşı dirençli olmalıdır.

e)İş parçası ile reaksiyona girmemelidir.

gere lerine g re kesiciler
Gereçlerine göre kesiciler

A-Takım çelikleri

B-Demir olmayan metalik alaşımlar

a)Sinterlenmiş karbürler

b)Seramikler

c)Aşırı derecede sert takım malzemeleri

tak m eli i kalemler
Takım çeliği kalemler

İçinde, %0,8-1,5 Karbon bulunan kalemlerdir. Metal, plâstik ve tahta gibi malzemelerin işlenmesinde kullanılırlar. Kalite ve dayanımları düşüktür. 250O C ye kadar dayanırlar. Uzun ömürlü olmasa da, işin gereği uygun biçimde dövülerek şekillendirilir ve bükük kalem,delik kalemi, profil kalemi olarak kullanılırlar.

y ksek h z tak m eli i kalemler
Yüksek hız takım çeliği kalemler

Kesici takım özelliklerini iyileştirmek amacıyla takım çeliğine alaşım elementleri katılarak kendi kendine sertleşmesi sağlanmış ve bu yeni ürüne de yüksek hız takım çeliği denmiştir. İçinde, %15-22 Volfram, %6-9 Molibden ve %1,5-6 Krom olan, alaşımlı çelik kalemlerdir. HSS rumuzu ile belirtilen bu kalemlerin dayanımları yüksektir. 600O C sıcaklığa kadar dayanım gösterir. Standart ölçülerde ve genel olarak, kare kesitli imâl edilir.İşlenecek malzemenin niteliğine göre bilenerek kullanılırlar.

sert maden u lu kalemler
Sert maden uçlu kalemler

Sert maden uçlar, çok sert gereçleri işleyebilme ve yüksek ısıda çalışma özelliklerinde üretilirler. Bu uçlar, kalem gövdesine sert lehim yapılarak veya vidalanarak kullanılırlar. Sert maden kırılgan olduğundan vuruntuya dayanamaz. 900 O C ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilir. Özellikle, sert malzemelerin, yüksek hızda işlenmesi için tercih edilirler.

seramik kalemler
Seramik kalemler

Seramiğin esası alüminyum oksittir(Al2O3). Kesici seramik, sert maden uçlardan daha serttir. Yaklaşık1200OC sıcaklıklara kadar, kendi yüksek sertliğini ve aşınma mukavemetini korur. Kesici seramik, gevrek ve şiddetli olarak değişen kesme mukavemetlerine karşı duyarlıdır. Seramik takımlar iş parçası ile reaksiyona girmeyen takımlardır. Ömürleri uzundur ve yüksek kesme hızlarında talaş kaldırabilirler. Çok yüksek basma mukavemetine sahiptirler, ama darbelere karşı çok daha fazla kırılgandırlar.

elmas kalemler
Elmas kalemler

En sert kalemler olup, çok yüksek kesme hızında, ince talaş için kullanılır ve en sert malzemeleri işler. Darbeye karşı çok duyarlıdır. Elmas, çelikten talaş kaldırma işlemleri için uygun değildir. Çünkü, demire karbon atomları vermeye ve bu nedenle çok çabuk aşınmaya eğilim gösterir.

slide14
Takım ömrü, genellikle belirli bir kritere ulaşmak için gerekli olan etkili kesme zamanı veya kısaca iki bileme arasında geçen zamandır.

Aşınma, kesicinin temas yüzeylerinde meydana gelen malzeme kaybı olarak ifade edilir.

slide15
Sık rastlanan aşınma nedenleri şunlardır:

Çizilerek aşınma (abrazyon):Sert, keskin bir malzemenin, kendisinden daha yumuşak bir malzemeyi çizerek aşındırmasıdır.

Yapışarak aşınma (adhezyon):Yüzeyleri birbirine temas eden iki metal malzemenin birbirine yapışmasıyla başlayan ve yeniden ayrılma sırasında zayıf olan malzemenin ana parçadan kopmasıyla oluşan bir aşınmadır.

Korozif aşınma: Korozif ortamda çizilerek veya yapışarak aşınmanın çok daha hızlı bir şekilde oluşmasıdır.

Yüzey yorulmasına bağlı aşınma: Yüzey yorulması çatlaklarının neden olduğu kırılmalar sonucu oluşur.

Difüzyon aşınması: Yüksek talaş kaldırma sıcaklıklarında kesici malzemenim molekülleri akan talaş haline dönerse difüzyon aşınması meydana gelir. Örneğin; talaş yüzeyinin üstünde oluşan oyuk aşınmasına difüzyon sebep olur.

slide16
Aşınma nedenlerinin bazen birinden bazen de birden fazla nedenden dolayı kesicilerde meydana gelen aşınma tipleri:

a)Serbest yüzey aşınması

b)Krater aşınması

c)Plâstik deformasyon

d)Yardımcı kenarda çentik oluşumu

e)Isıl çatlaklar

f)Mekanik yorulma çatlakları

g)Kesici kenarın kırılması

kalemlerin k rlenmesine neden olan fakt rler
Kalemlerin Körlenmesine Neden Olan Faktörler

a)Kalemin uygun kesme hızında kullanılmaması

b)Soğutma sıvısı(bor yağı veya kesme yağı)kullanılmaması

c)Kalem açılarının işlenen malzemeye uygun olmaması

d)İşlenen malzemedeki hatalar

e)Kalemin kalemliğe uygun bağlanmaması

kalemin eksenden yukar da ba lanmas
Kalemin eksenden yukarıda bağlanması

Kalemin iş parçasının ekseninden yüksekte veya düşük ayarlanmış olması, kesmesini(talaş kaldırmasını) olumsuz yönde etkiler. Kalem, şekilde görüldüğü gibi iş parçasının ekseninden yüksek bağlanırsa, talaş açısı büyür ve boşluk açısı küçülür. Bu durumda kalemin serbest yüzeyi iş parçasına sürtünür. Bunun sonucu olarak,kalem kısa zamanda ısınır ve yanar.

kalemin eksenin alt nda ba lanmas
Kalemin eksenin altında bağlanması

Kalem, şekilde görüldüğü gibi iş parçasının ekseninin altında ise, talaş açısı küçülür ve boşluk açısı büyür. Bu durumda iş parçası kalemi altına doğru çekeceğinden kalemin kırılma tehlikesi vardır.

kalemin eksende ba lanmas
Kalemin eksende bağlanması

Kalem, şekilde görüldüğü gibi iş parçasının ekseninde bağlandığında, talaş açısı ve boşluk açısı normal değerleri alacağı için, kesme olayı da normal şartlarda gerçekleşir.

slide29
Kesik Talaş

a)Gevrek iş malzemesinde

b)Küçük talaş açılı kesici takım ile kesme yapıldığında

c)Fazla talaş derinliklerinde ve kaba ilerleme miktarlarında

d)Düşük kesme hızlarında

e)Aşırı tezgâh titreşimi ve takım otlaması mevcut olduğunda

slide30
Sürekli Talaş

a)Sünek iş malzemesi işlendiğinde

b)Düşük ilerleme miktarlarında az talaş derinliği ile yapılan işlemlerde

c)Yüksek kesme hızları ile kesme yapıldığında

d)Kesme sıvısıyla, kesici uç ve iş parçasının soğutulduğu şartlarda

e)Talaş akma direncinin minimum olduğu şartlarda