ID-band - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ID-band PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 2
ID-band
196 Views
Download Presentation
elise
Download Presentation

ID-band

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. operationssal vaknar åka hem, hej då! törstig skjorta kissa fråga försiktig! inte hoppa bedövning PVK riktigt vaken isglass väga sig rita inte springa titta på såret medicin kissa sova saft ta bort ID-band + PVK inte busa ID-band rum och säng tillbaka till säng rock och mössa sitta i knä äta spruta sovmedicin Bilderna till schemaboken är gjorda i LibreOffice Impress. Bildbaser/symbolsystem som använts är ARASAAC, Mulberry och Sclera pictures

  2. lämna boken ge tillbaka boken bok