slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
„Az államháztartás helyi szintjéről számvevő közgazdaként….”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

„Az államháztartás helyi szintjéről számvevő közgazdaként….” - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

„Az államháztartás helyi szintjéről számvevő közgazdaként….”. (Magyar Közgazdasági Társaság 47. vándorgyűlése). Dr. Lóránt Zoltán ÁSZ főigazgató, c. egyetemi docens. Zalakaros, 2009. szeptember 24-26. A magyar gazdaságot négy, egymást erősítő strukturális probléma jellemzi:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Az államháztartás helyi szintjéről számvevő közgazdaként….”' - elisa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„Az államháztartás helyi szintjéről

számvevő közgazdaként….”

(Magyar Közgazdasági Társaság 47. vándorgyűlése)

Dr. Lóránt Zoltán

ÁSZ főigazgató, c. egyetemi docens

Zalakaros, 2009. szeptember 24-26.

a magyar gazdas got n gy egym st er s t struktur lis probl ma jellemzi
A magyar gazdaságot négy, egymást erősítő strukturális probléma jellemzi:
 • Korszerűtlen állam, magas kiadási szint
 • Alacsony foglalkoztatottság
 • Egészségtelen reálgazdasági szerkezet
 • Magas finanszírozási igény
slide3

A helyi önkormányzatok versenyképességét befolyásoló tényezők

 • költségvetés
 • infrastruktúra
 • munkaerő
 • oktatás, tudományok helyzete
 • informatika
 • intézményrendszer
 • kultúra
 • turisztika
slide4

A magyar államháztartás(alrendszerei a 2009. évi költségvetési törvényben)

Bevétel:

8 300,2

Kiadás:

8 960,9

Bevétel:

3 476,9

Kiadás:

3 610,9

Bevétel:

4 408,0

Kiadás:

4 416,8

Bevétel:

517,9

Kiadás:

498,9

Központiköltségvetés*

Helyiönkormányzatok

Társadalom-biztosítás

Elkülönített államipénzalapok

*ebből: 913,6 MrdFt közvetlen

*ebből: 1 289,9 Mrd Ft közvetlen

*ebből: 39,8 MrdFt közvetlen

Nyugdíjbiztosítási Alap (2 999)

Egészségbiztosítási Alap (1 418)

 • Munkaerőpiaci Alapok ( 419,2)
 • Szülőföld Alap ( 1,0)
 • Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (13,9)
 • Nemzeti Kulturális Alap (8,8)
 • Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalamítási Alap ( 23,4 )
 • Kutatási és Technológiai Innovációs
 • Alap (55,9)

Fejezetek (minisztériumok)

Fejezeti előirányzatok

Országos hatáskörű szervek

~ 450 költségvetési intézmény

Tartalékok

3194 Polgármesteri Hivatal

~1850 helyi kisebbségi önkormányzat

~13000 költségvetési intézmény

Non profit szektor ( ~ 70 000: alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek, pártok, egyházak)

Forrás: 2009. évi költségvetési tv./ PM

a non profit szervezetek llami t mogat sa 2003 2009 vek k z tt
A non profit szervezetek állami támogatása 2003-2009. évek között

A non-profit szektor felé irányuló állami támogatás 2003-ban 310 milliárd, 2004-ben 345 milliárd, 2005-ben 370 milliárd Ft, 2006. évben 429 milliárd Ft volt, 2008. évi törvényi előirányzata 467 milliárd Ft, 2009. évi törvényi előirányzata 260 milliárd Ft.

Megjegyzés: A 2009. évi előirányzat nem tartalmazza az Önkormányzati alrendszertől származó támogatásokat

k zhaszn tev kenys g t pusokat ell t korm ny ltal alap tott k zalap tv nyok sz ma
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 18

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 10

Kulturális tevékenység 14

Kulturális örökség megóvása 11

Egészségmegőrzés, betegségmegelőző tevékenység 4

Tudományos tevékenység, kutatás 18

Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 4 Műemlékvédelem 1

Környezetvédelem 1

Hat közhasznú tevekénységet (fogyasztóvédelem, ár- és belvízvédelem elhárításához kapcsolódó tevékenység, a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, természetvédelem, állatvédelem, bűnmegelőzés és áldozatvédelem) egyetlen közalapítvány sem támogat.

Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások 1

Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet 5

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 8

Emberi és állampolgári jogok védelme 6

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 6

Rehabilitációs foglalkoztatás 3

Hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 4

Euroatlanti integráció elősegítése 10

A Kormány, mint alapító a jelenleg működő 38 közalapítvány közel felénél jelölte meg ellátandó feladatként a tudományos tevékenység, kutatás és a nevelés és oktatás támogatását.

Közhasznú tevékenység típusokat ellátó Kormány által alapított közalapítványok száma
a magyar nkorm nyzati modell karakterisztikus jellemz i
A magyar önkormányzati modell karakterisztikus jellemzői
 • Nagy alkotmányos önállóság, a szereplők de jure egymás mellé rendeltsége
 • Széles körű feladat ellátási kompetencia, igen eltérő méretgazdaságossági jellemzőkkel
 • Jelentős vagyonhalmaz felett gyakorol tulajdonosi jogosítványokat
 • Az önkormányzati feladat ellátásban jelentős szerepe van az „alternatív” feladat ellátási módoknak
 • A szereplők (polgármesteri hivatalok, intézmények) magas száma
a helyi nkorm nyzatok k zigazgat si rang szerinti megoszl sa
A helyi önkormányzatok közigazgatási rang szerinti megoszlása

** ebből: 5 000 fő feletti 36

2 000 – 5 000 fő közötti 611

1 000 – 2 000 fő közötti 477

500 – 1 000 fő közötti 681

200 – 500 fő közötti 698

200 fő alatti 321

* ebből: 10 000 fő feletti 119

5 000 – 10 000 fő közötti 110

5 000 fő alatti 75

Forrás: MÁK; KSH

slide10

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMA MEGYÉNKÉNT (2008.12.31)

Forrás: MÁK

nkorm nyzati bev telek f bb t pusai az eu tagorsz gokban
Önkormányzati bevételek főbb típusai az EU-tagországokban

Forrás: Népszabadság

slide12

A helyi önkormányzatok bevételei (1991-2008 között)

* Saját bevételek (intézményi tevékenységek bevételei ÁFA-val együtt, kamatbevételek, illetékek, helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, egyéb sajátos bevételek, bírságok)

** Helyi adók (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó, építményadó, telekadó)

Forrás: MÁK

slide13

Átengedett SZJA alakulása (országos összesen, millió Ft-ban)

Forrás: PM

Megjegyzés: A zárójelben szereplő számok közül az első a lakhelyen maradó, a második a normatívan elosztott részt jelzi.

slide16
A helyi önkormányzatok és a megyei jogú városok költségvetési bevételeinek megoszlása 2008. évben (milliárd Ft, megoszlás %-a)

*A kiemelt bevételeken kívül minden fel nem sorolt bevételek.

Forrás: PM

slide17

Forrás: 1991-2007 között az évenkénti költségvetés végrehajtásáról szóló törvény, 2008-2009 évek esetében a költségvetési törvény fejezeti színtű összegzése.

slide18

Önkormányzati feladatok finanszírozásnak normatív hozzájárulásai

Forrás: ÁSZ elemzés

slide19

Önkormányzati intézményi ellátások fajlagos kiadásainak szóródása

Forrás: ÁSZ elemzés

slide20

Önkormányzati köztisztviselők éves átlagjövedelmének szóródása településtípus szerint

Forrás: MÁK

slide21

A helyi önkormányzatok könyvviteli mérleg szerinti vagyona (1991-2008)

Forrás: PM, MÁK

slide22

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok száma és értéke

december 31-i állapot

Forrás: KSH

slide24

Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel és kötvényállomány*

milliárd Ft

Forrás: MÁK

* (Következő évi törlesztő részlettel együtt)

slide26

Likviditási gyorsráta*

Forrás: MÁK

* (Követelések + ért.pap.-ok +pénzeszk.) / rövid lej. köv.-ek

kock zat n vel t nyez k
Kockázat növelő tényezők
 • Stabilizációs intézkedések növelhetik a forráshiányt, az államháztartás helyi szintjén („normatívák”!),
 • EU-s támogatások felszívása likviditási problémákat és az át nem gondolt, pénzügyileg fenntarthatatlan projektek esetében későbbi inszolvencia problémákat vetíthet előre,
 • Forráshiányos (ÖNHIKI-s) kör.
 • PPP-k látens inszolvenciát okozhatnak,
 • Intézményfenntartó megyék eladósodása,
 • Ágazati törvényekben előírt feladatok és az éves költségvetés előirányzata,
 • A saját források (főleg a helyi adók) bővítésének korlátai.
slide28

Az önkormányzati feladatok és a rendelkezésre álló források

között évek óta fennálló feszültségek oldását a költségvetés 2005-ben

sem tudta biztosítani. A feladatok és hatáskörök kormányhatározatokban

elrendelt felülvizsgálata nem történt meg. Az ÁSZ által több mint 10 éve

szorgalmazott finanszírozási reform előkészítésében – politikai és szakmai

konszenzus hiányában – nem volt érdemi előrelépés. Nem valósult meg

a helyi önkormányzatok kötelező feladatainak áttekintése, az önkormány-

zati feladatok és hatáskörök differenciált telepítése, átfogó módosítása,

elmaradt a forrásszabályozás ezzel összehangolt továbbfejlesztése.

Változatlanul jellemző, hogy az önkormányzatok számára előírt új felada-

tokhoz (pl. közszféra bérintézkedéseihez) a költségvetés nem biztosítja

teljeskörűen a szükséges fedezetet.

Jelentés az ÁSZ 2006. évi tevékenységéről (0705. sz. jelentés)

slide29

A modern társadalmakban a legfontosabb dolog a pénz.

A demokratikus társadalomban ennél

egy komolyabb dolog van:

a közpénz

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!