resemedicin l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resemedicin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resemedicin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Resemedicin - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Resemedicin. Gunnar Briheim . Infektionskliniken US. 2010. Hemtransport till Sverige 1997. Skadade/sjuka Avlidna Totalt Trauma 726 43 769 Hjärt-kärlsjukdom 304 167 471

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Resemedicin' - Faraday


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
resemedicin
Resemedicin

Gunnar Briheim

Infektionskliniken US

2010

slide2

Hemtransport till Sverige 1997

Skadade/sjuka Avlidna Totalt

Trauma 726 43 769

Hjärt-kärlsjukdom 304 167 471

Tarmsjd (inkl. appendicit) 165 13 178

Psykisk sjukdom 124 0 124

Sjd i nervsystemet 78 13 91

Infektionssjukdomar 73 3 76

Drunkning/tillbud 1 16 17

Mord/självmord/mordförsök 1 11 12

Övrigt 211 9 220

Summa 1683 275 1958

d dsorsaker
Dödsorsaker (%)

Hargarten 1991 Prociv 1995 (n = 2.463) (n = 421)

Hjärt-kärl 55 46

Trauma 22 26

Mord/självmord 3 8

Infektioner 1 3

Övrigt 19 17

slide4

Dödsfall i trafiken

Per 10.000 bilar

Guatemala 50 Peru 40 Mexico 25 USA 3

Per 100 milj bilkilometer

Egypten 44 Turkiet 13 Spanien 4 Sverige 0.8

slide5

Infektionssjukdomar - global statistik

 • Tuberkulos - c:a 1/3 av jordens befolkning är infekterad, 40 milj sjuka, 2 - 3 milj dör årligen
 • HIV c:a 33 miljoner, 2008 dog ca 2 milj
 • Malaria - c:a 400 milj/år, 1 milj dödsfall
 • Hepatit B c:a 350 milj kroniska bärare
 • Bilharzia (snäckfeber) c:a 200 milj
 • Flodblindhet (onchocerciasis) c:a 18 milj
 • Chagas sjukdom (Sydamerikansk trypanosomiasis) 10 – 20 milj
slide6

Insjuknande för varje miljon resenärer som besöker tropikerna en månad

Malaria Västafrika 24.000 Sydamerika 500

Hepatit A 3.000

STD 3.000

Tyfoidfeber Afrika 300 Indien 300 Övriga 30

Kolera 3

Polio 1

slide7

Flygresan

Trombosrisk? Sannolikt ökad.

Metaanalys av 14 studier: 3 ggr ökad risk 18 % riskökning/2 tim resa Chandra et al. Ann Intern Med 2009;151:180-190

Förebyggande åtgärder: Aktiv fotgymnastik under resan Riklig dryck (obs inte alkohol) Stödstrumpa Salicylika?? Lågmolekylärt heparin

slide8

Flygresan (forts)

Lufttrycket i flygplanet vid 10.000 m höjd är 25 % lägre än på marken = lufttrycket på 2000 m höjd = ca 90 % saturation

Personer med lungsjukdomar kan behöva extra O2 tillförsel

Torr luft, luftfuktigheten ca 20 % kabinen

Jetlag. Melatonin?

slide9

Mat och dryck

Drick endast buteljerat vatten Desinficering: kokning (kokpunkt vid6000 m höjd = 80 grader) filtrering klorering (Puritabs)

Boil it, peel it or skip it.

Avdödning av bakterier i is: Club soda 0 % Coca Cola 5 % Whisky 80 % Tequila 90 %

slide10

Sol och värme

Solskyddskräm Riklig dryck ev salttabletter

Insekter och parasiter

Myggrepellerande medel Impregnerat myggnät Långärmat och långbyxor på kvällen Undvik att gå barfota Bada inte i stillastående sötvatten

slide11

STD Glöm inte hepatit BKondom!

Olycksfall 2 – 10 ggr ökad dödlighet i olycksfall Undvik att hyra motorcykel!

slide12

Höghöjdssjuka

Risk vid vistelse > 2.000 m Addis-Abeba 2.500 m, Lhassa 3.600 m Mexico City 2.300 m, La Paz 4.200 m

Symtom Huvudvärk, trötthet, illamående Dyspnoe, lungödem, hjärnödem

Behandling Acklimatisering Acetazolamid (Diamox®) O2, steroider, tryckkammarbehandling

reseapotek
Reseapotek
 • Personliga mediciner
 • Kondom
 • Solskyddsmedel
 • Hydrokortisonkräm
 • Värktabletter (paracetamol, ibuprufen)
 • Antihistamin
 • Nässpray
 • Åksjukemedel
 • Plåster, skavsårsplåster, elastisk binda
 • Myggrepellerande medel
 • Vätskeersättningspulver
 • Loperamid (Dimor®, Imodium®, Loperamid®, Travello®)
reseapotek utvidgat
Reseapotek utvidgat
 • Malariaprofylax, ev preparat för självbehandling, impregnerat myggnät
 • Ev antibiotika för självbehandling av diarrésjd – ciprofloxacin, azitromycin
 • Betapred, adrenalinpenna
 • Diamox för profylax/behandling av höghöjdssjuka
 • Vattenreningstabletter (Micropur®, AquaCare ®), vattenreningsfilter
 • Svampsalva
 • Ev sprutor och kanyler

Bra att ha med: öronproppar, ficklampa, pincett, febertermometer, nål och tråd, snöre, hänglås

slide16

Vaccinationer vid utlandsresa

Fyll på grundskydd tetanus difteri polio

Specifika vacciner mot ex: Hepatit A Hepatit B Gula febern Tyfoidfeber Kolera/ETEC Rabies Japansk encefalit Tuberkulos Meningokock Mässling/röda hund/påssjuka

slide17

Vaccintyper:Toxoidvacciner (tetanus, difteri)

Avdödade bakteriella helcellsvacciner (kolera)

Bakteriella kapselvacciner (pneumokock, meningokock, tyfoid)

Konjugatvacciner (H.infl B, pneumokock, meningokock grp C)

Levande bakteriella vacciner (tuberkulos, oralt tyfoid)

Avdödade helvirusvacciner (hepatit A, rabies, japansk encefalit, polio, TBE)

Subenhetsvirusvacciner (hepatit B, HPV)

Levande försvagade virusvacciner (morbilli, parotit, rubella, gula febern, oralt polio, varicella, rotavirus)

Kombinationsvacciner (hepatit A + B, MMR)

kontraindikationer
Kontraindikationer
 • Akut pågående infektion med feber
 • Akut skov av kronisk inflammatorisk sjukdom
 • Nedsatt immunförsvar Ge inte levande vacciner
 • Allergier mot vaccin eller ingående komponenter
 • Graviditet Inga levande vacciner
verk nslighetsreaktioner
Överkänslighetsreaktioner

Allergi mot ingående konserveringsmedel formaldehyd, tiomersal (kvicksilver)

Äggallergi Gula feber, Influensa, MPR

Frekvens anafylaktiska reaktioner

MPR 1 - 20/100.000 DTP 2/100.000 Hepatit B ej beräkningsbart

utrustning vid vaccination
Utrustning vid vaccination

Var alltid minst två

Adrenalin 1 mg/ml

NaCl för spädning av adrenalinet

Kortison (SoluCortef, Betapred)

Tavegyl tabl och inj. Vätska

Rubens blåsa

p st dda effekter av vaccinationer
Påstådda effekter av vaccinationer

Allergi - astma

Diabetes

Autism

Plötslig oväntad spädbarnsdöd

Hjärnskador

Negativa effekter på immunförsvaret

Kronisk tarmsjukdom

MS

slide22

Indelning av infektioner förvärvade i tropiska länder

 • Mag-tarminfektioner
 • Maskinfektioner
 • Protozosjukdomar (inkl. malaria)
 • Viroser
 • Bakteriella infektioner (ej mag-tarminf.)
turistdiarr
Turistdiarré

40 – 50 % som besöker tropikerna drabbas av diarré efter 2 – 3 veckor

1/3 blir sängliggande minst 24 timmar

1000 fecala bakterier/g på restauranger i Mexico City

Barn under 2 år i u-länder har 7 – 19 diarréepisoder/år

3 – 5 milj dödsfall/år pga diarré

turistdiarr24
Dehli Belly

Montezumas hämd

Aden Gut

Guppy Tummy

San Franciscitis

Aztec Two-step

Greek Gallop

Rome runs

Hong Kong Dog

Turkey Trots

La Turista

Basra Belly

Back door sprint

Turistdiarré
turistdiarr etiologi
Turistdiarré - etiologi

Bakterier ETEC Salmonella Shigella Campylobakter (Kolera)

Protozoer Giardia Amöba

turistdiarr terapi
Turistdiarré - terapi

Oftast endast symtomatisk

Om allmänpåverkan, blodiga diarréer, feber – Ciproxin 500 mg x 2 x VII

Behandla alltid:

Shigella Ciproxin Giardia Metronidazol/tinidazol Amöba Metronidazole/Furamid

turistdiarr terapi forts
Turistdiarré – terapi (forts)

Oral rehydrering: 1 liter vatten ½ tsk salt 2 msk druvsocker (alt. 3 msk vanligt socker) ev. smaksättning

turistdiarr profylax
Turistdiarré - profylax

”Boil it, peel it or skip it”

Undvik antacida/syrahämmande läkemedel

Loperamid som symtomlindring

Egenbehandling med kinolon Ciprofloxacin 500 mg x 2 x III Azitromycin 1000 mg engångsdos

turistdiarr profylax forts
Turistdiarré – profylax (forts)

VaccinationKolera (ETEC??) Dukoral®

TyfoidfeberTyphim Vi® Typherix®

Aktivt kol ingen effekt

Laktobaciller, bifidobakterier tveksam effekt

slide31

Kolera

Förekommer endemiskt i Afrika,

Sydamerika och Asien

Krävs hög smittdos, bakterien avdödas väl i en normal magsäck.

Risk för svensk resenär <1/500.000 = sällan aktuellt med profylax

Svenska resenärer: 1 fall 2009 (Bangladesh) 1 fall 2004 (Indien)

Behandling: Vätskesubstitution, antibiotika (tetracyklin) krävs sällan

Vaccin: Dukoral® ger även visst skydd mot ETEC (ej godkänd indikation)

Peroralt, 2 doser till vuxna ger 80 % skydd första 6 månaderna, booster efter 2 år

Rek vid långvarig (> 4 veckor) vistelse under primitiva förhållanden i endemiska områden

slide32

Tyfoidfeber

Förekommer globalt men vanligare i fattiga länder

30 milj. fall/år 600.000 dödsfall/år

14 fall/år i genomsnitt i Sverige 2000 – 2007 2008 32 fall varav 29 smittade utomlands

slide33

Tyfoidfeber (forts)

Klinik:

Inkubtid 10 – 14 dagar

Septisk infektion, hög feber, diarré < 50 % bradycardi, leukopeni

hudutslag på bål samt “black hairy tung”

Obehandlad stor risk för långt bärarskap

slide34

Tyfoidfeber (forts)

Behandling

Ciprofloxacin, trimetoprimsulfa, cefalosporin

Vaccination

1. Parenteralt polysackaridvaccin (Typhim Vi, Typherix)

1 inj, skydd 3 år.

2. Peroralt, frystorkade bakterier (Vivotif)

1 kapsel varannan dag x 3

Vid vistelse primitivt i högendemiska områden > 4 veckor

maskinfektioner
Maskinfektioner
 • Larver som penetrerar huden – undvik att gå barfota
 • Cutan larva migrans Ankylostoma braziliense Ancylostoma caninum
 • Hakmask Ankylostoma duodenale
 • Dvärgtrådmask Strongyloides stercoralis
slide36

Cutan larva migrans – creeping eruption

 • Behandling:
 • Ivermectin (Stromectol®, Mectizan®) 200 ug/kg som engångsdos
 • Lokalbehandling med thiabendazole (Mintezol®)
 • Albendazole (Zentel®) 400mg x 1 i 3 dagar
slide37

Hakmask

Ankylostoma duodenale, Necator americanus

Adult mask i tunntarm, suger blod

Oftast asymtmatisk

Behandling Mebendazol (Vermox®) 100 mg x 2 i 3 dagar

dv rgtr dmask strongyloides stercoralis
Dvärgtrådmask – Strongyloides stercoralis

Oftast asymtomatisk

Invasiv infektion med spridning till flera organ kan ses hos immun- supprimerade

Behandling Ivermectin (Stromectol®) 12 mg som engångsdos till barn 0,15 mg/kg

slide39

Spolmask - Ascaris lumbricoides

Behandling

Mebendazol (Vermox®) 100 mg x 2 i 3 dagar

slide41

Snäckfeber - Bilharzia - schistosomiasis

Katayamafeber efter 3 – 4 v, feber ourticaria

Kronisk efter flera årlevercirrhos – S. mansoni S. japonicum S. mekongi uremi - S. haematobium

Behandling

Praziquantel (Biltricide®) 40-60 mg/kg 2 doser med 4 timmars mellanrum

malaria
Malaria

85 % av alla malariafall inträffar i Afrika

Risk för västerländsk resenär att få malaria (%) västafrika östafrika sydostasien

Utan profylax 4 1 0,001

Med profylax 0,33 0,12 < 0,0001

Patient med feber som kommer från malariaområde skall alltid misstänkas ha malaria tills detta är uteslutet!

Ca 100 fall/år av malaria i Sverige

slide45

Plasmodium falciparumfall anmälda 1999-2008

Otypad/okänd

4

4

Totalt

82

7

1

1

91

Anmälda fall av malaria i Sverige 2008

Malariaart

Afrika

Oceanien

Sydamerika

Totalt

Asien

P. falciparum

59

59

P. malariae

5

5

7

P. ovale

7

P. vivax

7

7

1

1

16

P. knowlesi

malaria46
Malaria

Vektor är Anophelesmyggan aktiv fra vid skymning o gryning

Inkubationstid 2 – 4 veckor

Symtom: feber, huvudvärk, diarré, medvetandepåverkan, chock

Diagnos: Snabbtest (Malaquick®) Tjock droppe och utstryk

slide47

Malaria - profylax

Icke medikamentell

Myggstift diethyltoluamide (DEET)

Reducerar antal myggstick från 1.200/tim till 4/tim (studie i Alaska)

50% lösning reducerade antalet myggstick med 85 % i Kameruns regnskog

Upp till 9% av DEET kan absorberas genom huden - försiktighet vid upprepade beh av små barn

Bör appliceras var 4:e timme

Tvål Finns ej i Sverige men vanligt utomlands. Innehåller svag lösning av permetrin (t.ex. Mosbar®)

Gav 83 - 100 % reduktion av myggstick i studie i Malaysia, 89 - 100 % i Indien.

Myggnät Impregnerat med permetrin/deltametrin

Långärmat/långbyxor efter mörkrets inbrott

malaria profylax
Malaria - profylax

Medikamentell profylax:

1. Klorokinfosfat. Utbredd resistens

2. Meflokin (Lariam®). Biverkningsbelastat

3. Atovaquone + proguanil (Malarone®). Dyrt

4. Doxycyklin (Doxyferm®) Fotosensibilisering

rickettsioser
Rickettsioser
 • Lusburen tyfus Fläckfeber (Tyfus) R. prowazekii
 • Fästingburen tyfus Rocky mountain spottes fever R. rickettsii Fièvre boutonneuse (African R. conorii / tick bite fever) R. africae
 • Loppburen tyfus Murin tyfus (endemisk tyfus) R. typhi
 • Kvalsterburen tyfus Scrub typhus (Tsutsugamushi) Orienta tsutsugamushi
slide50

Fièvre boutonneuse / African tick bite fever

Vanlig i Sydafrika

Klinik: 5 – 7 dagar efter fästingbett sår med central nekros (eschar) regionala adeniter feber, huvudvärk, muskelvärk

Behandling Doxycyklin