De wmo tussen de grote rivieren
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

De WMO tussen de grote rivieren …. Studiedag 9 februari 2006. In 1999 gefuseerde instelling. RIAGG: Regionaal Instituut Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg RIBW: Regionaal Instituut Beschermd Wonen APZ: Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis. Missie:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elias


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
De wmo tussen de grote rivieren l.jpg

De WMO tussen de grote rivieren ….

Studiedag 9 februari 2006


In 1999 gefuseerde instelling l.jpg
In 1999 gefuseerde instelling

 • RIAGG: Regionaal Instituut Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

 • RIBW: Regionaal Instituut Beschermd Wonen

 • APZ: Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis

Missie:

De Grote Rivieren is een innovatieve en toonaangevende

Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg die vanuit

een maatschappelijk ondernemende houding diagnostiek,

behandeling, en begeleiding biedt aan haar cliënten.Actief in de vier markten van de ggz l.jpg
Actief in de vier “markten“ van de ggz

 • Genezing (diagnostiek, behandeling, medicatie)

  • Klinisch, deeltijd, ambulant, crisiszorg 24 uur per dag, BOPZ

 • 2. Vermaatschappelijking

  • Wonen (BW, BZW), werken (arbeids reïntegratie, beschermde werkplekken, coaching, cursussen en trainingen), dagbesteding, inloopvoorzieningen, sociale contacten, wijkgericht

   3. Preventie

  • Voorlichting, deskundigheidsbevordering, vroegsignalering, cursussen, consultatie en deskundigheidsbevordering andere zorgaanbieders (bijv. huisartsen, ouderenzorg) en mantelzorg

   4. Bemoeizorg / OGGZ

  • Signalering, trainingen, zorgnetwerken, actieve bemoeizorg bij zorgmijders

WMO


Organisatie globaal l.jpg

Genezing

Doelgroepgericht georganiseerd vanuit de circuits Kinderen en Jeugdigen, Volwassenen en Ouderen.

Dordrecht

Gorinchem

(Klinisch, deeltijd, ambulant, crisiszorg 24 uur per dag, BOPZ)

Vermaatschappelijking

Doelgroep-onafhankelijk georganiseerd naar Serviceregio’s vanuit het circuit Rehabilitatie.

Dordrecht

Zwijndrecht e.o

Papendrecht e.o.

Sliedrecht e.o.

Gorinchem e.o.

Leerdam e.o.

(In iedere regio: wonen, werken, inloop, dagbesteding, OGGZ, wijkgericht, vrije tijd)

Organisatie globaal

OGGZ / Preventie


De grote rivieren en de wmo l.jpg
De Grote Rivieren en de Wmo

Doel:

 • Na invoering van de WMO: dienstverlening voortzetten conform missie en visie.

 • DGR is dé aanbieder op de markt voor maatschappelijke ondersteuning en preventie voor mensen met een psychiatrische of psychische problematiek.

 • DGR profiteert van de kansen die de WMO biedt om plaatselijk in samenwerking met partners een goed dienstverleningsaanbod te ontwikkelen.

 • DGR is in staat om haar WMO-diensten te offreren op een concurrerende (goede prijs-kwaliteit-verhouding) wijze.


Enkele uitgangspunten l.jpg
Enkele uitgangspunten

 • Werken vanuit vraag

  • Cliënt: behoefte

  • Financier: prestatievelden (beleidstaal)

 • Doelgroep op de kaart zetten

 • Coöperatieve opstelling naar gemeenten (beider belang)

 • Ketens vormen

 • Benutten huidige lokale aanwezigheid, specialisaties, netwerken, ...

 • Investeren in cijfermateriaal per gemeente

 • “Wat moet ik doen als ik morgen een offerte moet maken (vraag  aanbod  kosten)


Aanpak l.jpg
Aanpak

 • Stuurgroep WMO waarin “wmo-diensten” zijn vertegenwoordigd.

 • Plan van aanpak

 • Aandacht voor PR/”marketing”


De situatie lijkt dus duidelijk maar de praktijk van de wmo is complex l.jpg
De situatie lijkt dus duidelijk, maar .......…. de praktijk van de WMO is complex:

 • Enkele vragen en dilemma’s:

 • Het proces van de WMO

 • Wie is de inkoper / klant?

 • Wat is de prestatie of “het product” ?

 • Afbakening met ZVW, AWBZ, welzijn, …


1 proces van de wmo l.jpg
1. Proces van de WMO

 • Tijdpad invoering schuift

  • Huishoudelijke verzorging / OGGZ per 1-1-2007

  • Rest overheveling volgende kabinetsperiode per ...?

 • Voorbereidingen in onze regio hebben nog hoog “ papiergehalte”.

 • Proeftuinen nog weinig resultaat

  • Proeftuin PGB beperkt tot HV

  • Proeftuin spreiding wonen en zorg bijzondere doelgroepen = bestaand initiatief.

 • De Grote Rivieren wedt momenteel op alle paarden!

 • Veel voorbereidingen zijn “hoe dan ook” zinvol (netwerken, inzicht in producten/kosten, etc.)


2 wie is de inkoper l.jpg
2. Wie is de inkoper?

 • Van één naar veel:

  • Minimaal 16 gemeenten

  • Twee regio’s (Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfherenlanden)

 • Onbekendheid met GGZ (cliënten en aanbieders) bij lokale bestuurders, politici, ambtenaren

 • Gemeente is soms opdrachtgever, soms partner (verschilt per prestatieveld).

 • Aard van de inkooprelatie bepalen:

  • Zorg in natura

  • PGB

  • Vouchersysteem

  • …?


Drechtzorg bepleit vouchersystem l.jpg
“Drechtzorg” bepleit vouchersystem

 • Voucher:

  • Indicatie leidt tot voucher (recht op aantal uren zorg / uurtarief)

  • Lijst met zorgaanbieders (inclusief buurvrouw?)

  • Klant kan onderhandelen over meerzorg tegen meerbetaling

  • Aanbieders worden afgerekend o.b.v ingeleverde vouchers en daadwerkelijk geleverde zorg.

  • Minder administratieve rompslomp? (geen aanbestedingsprocedure?)

 • Nog wel vragen op te lossen:

 • b.v. eisen aan aanbieders (buurvrouw?

 • Kerk?)

Financier

Indicatie:

Uren/geld

Geld

Verantwoording

Productie/prestatie

Inkoop met

voucher

Klant

Aanbieder

Levering

zorg3 wat is het product prestatie l.jpg
3. Wat is het product / prestatie?

 • Onze huidige zorg past soms slecht in de finacieringsparameters WTG

 • Van AWBZ-verstrekking naar WMO-prestaties

 • GGZ actief in alle prestatievelden!! => zorgen dat je kan ofreren.


Slide16 l.jpg

 • Prestaties verschillen van karakter

  • Deels te vertalen in uurtarieven personeel (v.g.l. thuiszorg): woonbegeleiding,

  • Deels te vertalen in bezoekersuren/aantallen: dagactiviteiten, cursussen

  • Deels te vertalen in prijs voor beschikbaarheid: OGGZ, steunsystemen in een wijk,


4 afbakening wmo zvw awbz l.jpg
4. Afbakening WMO / ZVW / AWBZ

AWBZ

ZVW

WMO

Extramurale zorg

Intramuraal < 1 jaar

Onderhandeltaal: DBC’s

volume, prijs, kwaliteit)

Prijzen afspreken voor

(clusters van) DBC’s

Intramurale zorg > 1 jaar

Onderhandeltaal: functies

en zorgarrangementen

Functiegerichte

Bekostiging

Prestatievelden WMO

Onderhandeltaal: ?

Uurtarieven ?

Beschikbaarheids-

functies?

Privaat

WWB

....

Zorg voor mensen met psychiatrische ziekte


Slide18 l.jpg

 • Verzekeringsstatus van een cliënt van belang voor financiering en verantwoording (administratieve last?):

  • CIZ (AWBZ)

  • en/of Gemeente (WMO)

  • en/of Huisartsverwijzing (ZVW)

 • Factureren aan verschillende financiers per cliënt?

 • Grensgevallen (ruimte voor opportunisme?):

  • Welke ondersteunende begeleiding hoort wel/niet bij behandeling (DBC)

  • Aanwezigheid in een wijk met behandeling, kan leefbaarheid als bijproduct hebben


Conclusies l.jpg
Conclusies

 • Een goede voorbereiding bestaat uit:

  • Met onze cliënten de doelgroep op de kaart zetten!!!

  • Zorg bieden die deugt voor cliënten en samenleving en dat laten zien

  • Inrichten goede stelselonafhankeljike basisregistratie (cliënt – verantwoording zorg – verzekeringsstatus)

  • Ketens in de welzijnssector:

   • Toegevoegde waarde GGZ bewijzen

   • “make or buy”


ad